Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Θετικά νέα για τις τράπεζες: Υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών για Alpha, λιγότερα κεφάλαια για Eurobank και Εθνική

Ενα ιδιαίτερα θετικό νέο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αποτελεί η είδηση ότι υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank.Ο όμιλος ήθελε να αντλήσει 1,55 δισ. ευρώ από τους επενδυτές, καθώς ο SSM αναγνώρισε κεφαλαιακές ανάγκες 180 εκατ. ευρώ μειώνοντας ισόποσα τις κεφαλαιακές ανάγκες.

Η τράπεζα ωστόσο προτίθεται να διατηρήσει ανοικτό το βιβλίο προσφορών και αύριο προκειμένου να δεχτεί επιπλέον προσφορές επενδυτών.

Η τράπεζα είχε ήδη την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολογιών μειωμένης και κύριας εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και την αναγνώριση της θετικής διαφοράς στα προ προβλέψεων αποτελέσματα.

Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων της Alpha Bank θα ανέρχεται σε 17,7% ενώ η ενσώματη καθαρή θέση σε 9,31 δισ. ευρώ.

Εθνική

Παράλληλα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο άντλησης κεφαλαίων που η Τράπεζα υπέβαλε την 6 Νοεμβρίου 2015 γίνονται αποδεκτές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε αυτές συνυπολογίστηκε και η θετική επίπτωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2015 που μειώνουν τις κεφαλαιακές ανάγκες τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο κατά €120 εκατ.

Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που απαιτείται να αντλήσει πλέον η Τράπεζα μειώθηκαν σε €1.456 εκατ. και €4.482 εκατ. υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο, αντίστοιχα.

Επιπλέον επιβεβαιώθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό η δυνατότητα αποπληρωμής του μέρους της προληπτικής κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010 μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank σύμφωνα με την πραγματική κεφαλαιακή επίπτωση της συναλλαγής.

Eurobank

Υπενθυμιζετα ότι το τελικό ποσό της ΑΜΚ ανέρχεται σε 2,039 δισ. ευρώ, κατόπιν της αναγνώρισης 83 εκατ. ευρώ από τον SSM στο πλαίσιο της δημιουργίας οργανικών εσόδων από το capital plan της τράπεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com