Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παραλείψεις της στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και συγκεκριμένα επειδή δεν έχει υπολογίσει τα βέλτιστα επίπεδα κόστους σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.Σύμφωνα με την οδηγία 2010/31/ΕΕ τα κράτη- μέλη υποχρεούνται να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ώστε να επιτευχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός επενδύσεων και εξοικονόμησης ενέργειας, τα λεγόμενα βέλτιστα επίπεδα κόστους. Ο προσδιορισμός των βέλτιστων επιπέδων κόστους θεωρείται κρίσιμη παράμετρος για να μπορούν τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του κτιριακού αποθέματος, προφυλάσσοντας έτσι τους πολίτες από μεγαλύτερες του αναγκαίου δαπάνες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και των γραφείων τους. Η έλλειψη υπολογισμών για τα θέματα αυτά εκτιμάται ότι επηρεάζει την ικανότητα των μεμονωμένων ιδιοκτητών και ενοικιαστών να λαμβάνουν τις ορθές αποφάσεις για νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις.

Υπενθύμιση
Η Επιτροπή μετά από ανεπίσημες συζητήσεις υπενθύμισε επίσημα στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου 2014 την υποχρέωσή της να προβεί στους απαραίτητους υπολογισμούς και να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή.

Στις 27 Νοεμβρίου 2014 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, αφού μέχρι τότε δεν είχε πράξει τα δέοντα.

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι το μόνον κράτος-μέλος που δεν έχει πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς των βέλτιστων επιπέδων κόστους και δεν έχει διαβιβάσει έκθεση στην Επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com