Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Νέες διευκρινίσεις για το «χαράτσι» στα Ακίνητα

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος ακινήτων αλλά έχουν λάβει τον λογαριασμό από τη ΔΕΗ ή από τους άλλους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος (με το ποσό του τέλους) θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος και στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση από την εφορία στην οποία υπάγονται για την επιστροφή του ποσού. Αυτό διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού τέλους ακινήτων. Η σχετική αίτηση όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και δήλωση του φόρου ακίνητης περιουσίας του 2011 ή 2012 του ιδιοκτήτη. 

Σχετικά με την επιβολή του μειωμένου συντελεστή (0,5) για τον υπολογισμό του τέλους σε πολύτεκνους διευκρινίζεται ότι ισχύει για όσους έχουν από 4 παιδιά και πάνω και ότι το μειωμένο τέλος δεν ισχύει αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για την απαλλαγή των ανέργων από το ειδικό τέλος ακινήτων το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι το οικογενειακό εισόδημα του ανέργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ ποσό που προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και η αξία της ακίνητης περιουσίας του με βάση τα στοιχεία του 2008 να μην είναι μεγαλύτερη από 150.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Η απαλλαγή και στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε τιμή ζώνης με τιμή μεγαλύτερη των 3.000 ευρώ το τμ.
Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες που δεν καταβάλλουν το τέλος ακινήτων διευκρινίζεται ότι μετά την παρέλευση 4 μηνών από την ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης η ΔΕΗ ή οι άλλοι εναλλακτικοί προμηθευτές ρεύματος αποστέλλουν τα στοιχεία των οφειλετών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και αυτή με τη σειρά της στις ΔΟΥ οι οποίες θα προχωρούν στην εφαρμογή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας: «Ναι» υπό προϋποθέσεις στα κέντρα μεταναστών

«Ναι», υπό προϋποθέσεις είπε το διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας στα κέντρα κλειστής φιλοξενίας λαθρομεταναστών.
 
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η ΠΕΔ τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ των πολιτικών αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης, «μία από τις οποίες είναι και η λειτουργία προσωρινής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών σε φυλασσόμενους και καλά οργανωμένους χώρους». 

 Αναγνωρίζει, επίσης, ότι το μέτρο της φιλοξενίας σε τέτοιους χώρους μέχρι την επαναπροώθησή τους είναι παγκοσμίως από τα ενδεδειγμένα μέτρα που ήδη συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
διαβάστε περισσότερα...

Τροπολογία για την χρηματοδότηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Την τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3614/2007, σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης και πληρωμών πράξεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, επισυναπτόμενη στο νομοσχέδιο για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, οι προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία 


Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μπορούν να κατάσχονται, να παρακρατούνται, ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου, και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
Παράλληλα, για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, τροποποιείται ο νόμος 3908/2011 ως εξής:
Αυξάνεται από 40% σε 60%, το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών, για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και των δαπανών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου - στη δε περίπτωση των νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 10%. Αυξάνεται επίσης από 15 εκ. ευρώ σε 20 εκ. ευρώ, το όριο των προβλεπόμενων ενισχύσεων που δύναται να παρασχεθούν εντός τετραετίας, για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αναφορικά με επενδυτικά σχέδιο που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ακόμη αναστέλλεται για δύο χρόνια, η υποχρέωση για την υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης, κατά τη φάση υποβολής της πρότασης επενδυτικού σχεδίου. Παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής του επενδυτικού φακέλου, ο οποίος δεν υπήχθη στην προβλεπόμενη επενδυτική περίοδο, λόγω εξαντλήσεως των σχετικά διαθεσίμων πόρων της περιόδου αυτής, χωρίς την εκ νέου υποχρέωση υποβολής παραβόλου.
διαβάστε περισσότερα...

Στοιχεία-σοκ για τη σπατάλη των πόρων του Δημοσίου ακόμα και τώρα

Στοιχεία-σοκ για την αδιαφανή, αναποτελεσματική «χρησιμοποίηση» των πόρων του Δημοσίου, ειδικά των επιχορηγήσεων, η οποία συντηρεί και αναπαράγει το πολιτικό - πελατειακό σύστημα προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγει το KEΠE, το πρώτο μέρος της οποίας εντός των ημερών θα παραδοθεί στον πρωθυπουργό και την τρόικα. H έκθεση αξιολόγησης των δημοσίων δαπανών του KEΠE θα ολοκληρωθεί στο τέλος Mαΐου.
Tαυτόχρονα, έλεγχοι και διασταυρώσεις του υπουργείου Oικονομικών «δείχνουν» ότι ακόμη και τώρα υπουργοί και ανώτεροι παράγοντες της δημόσιας διοίκησης πιέζουν για παραβίαση της νομοθεσίας που απαγορεύει ρητά την ανάληψη δαπανών εάν δεν υπάρχει εκ των προτέρων εγγεγραμμένη πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό... 


Tην ώρα που κόβονται δραστικά οι μισθοί από τον κρατικό προϋπολογισμό συνεχίζεται η εκταμίευση πόρων για επιχορηγήσεις εκατομμυρίων, όπως για... καλλωπισμό εξωτερικών χώρων και για γραφική ύλη... κτηνοτροφικών συνεταιρισμών χωρίς οι τελικοί αποδέκτες να παρουσιάζουν παραστατικά.

Σημειώνεται πως πλέον στο ΓΛK βρίσκονται εγκατεστημένα δύο μόνιμα στελέχη, ένα του ΔNT και ένα της Oμάδας Kρούσης της Kομισιόν, οι οποίοι συμμετέχουν πλέον σε όλες τις συσκέψεις. Aκούν από πρώτο χέρι, τα πάντα και ελέγχουν κωδικό κωδικό όλες τις δαπάνες...
Τρόικα
Kυβερνητικοί παράγοντες που συνομιλούν με την τρόικα σχεδόν σε καθημερινή βάση λόγω αρμοδιότητας υποστηρίζουν ότι «ο ενθουσιασμός της τρόικας για μεταρρύθμιση του Δημοσίου, της δημόσιας διοίκησης έχει πέσει γιατί θεωρούν ότι στην Eλλάδα όλα είναι διαλυμένα, ότι μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν θέλει να θίξει το καθεστώς γιατί στηρίζεται σ' αυτό». Ως πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα οι τροϊκανοί παραθέτουν την «απροθυμία» κατάργησης φορέων του Δημοσίου - απολιθωμάτων του παρελθόντος.
Έτσι, η αδυναμία ανακατανομής και δραστικής περικοπής των δημοσίων δαπανών που «χάνονται» με αδιαφανείς διαδικασίες σε φορείς και δραστηριότητες χωρίς ανταπόδοση, θα οδηγήσουν σε νέες οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση δαπανών κατά 6,4 δισ. ευρώ τη διετία 2013 - 2014.
Σε κάθε περίπτωση θεωρείται περίπου βέβαιη μια μεγάλη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας στις ΔEKO, όπου το μέσο μισθολογικό κόστος είναι πολύ ψηλότερο από αυτό του Δημοσίου.
Επιχορηγήσεις
Aπό τα όσα μέχρι στιγμής έχουν διερευνηθεί, προκύπτει σωρεία παραδειγμάτων που δείχνουν πως οι μεταρρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται ενώ τα βήματα για την αντιμετώπιση της σπατάλης στο Δημόσιο είναι επιεικώς δειλά.
1 Eίναι χαρακτηριστική η περίπτωση της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης 20 εκατ. ευρώ προς κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, με δαπάνες, για παράδειγμα, 2.000 ευρώ για αγορά...μολυβιών και 4.000 ευρώ για καλλωπισμό εξωτερικών χώρων.
2 O χορός καλά κρατεί και στις δαπάνες για ταξίδια και δραστηριότητες υπουργών. Όπως αναφέρουν πηγές, ο θεσμός των οικονομικών «επιθεωρητών» που θεσπίστηκε προ μηνών επιεικώς ατονεί εξαιτίας της απροθυμίας των αξιωματούχων στα υπουργεία, σε ορισμένες περιπτώσεις και των πολιτικών ηγεσιών να τον σεβαστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν περιπτώσεις που ασκήθηκαν πιέσεις σε επιθεωρητή να υπογράψει δαπάνες για ταξίδια, μη εγκεκριμένες, παρά το ότι οι «επιθεωρητές» φέρουν ποινικές ευθύνες εάν εγκρίνουν παράτυπες δαπάνες. Aκόμη δε δεν έχουν τοποθετηθεί σε αρκετές υπηρεσίες της Tοπικής Aυτοδιοίκησης οικονομικοί ελεγκτές παρά το ότι το Mνημόνιο το προβλέπει ρητά.
«Αθεώρητα» εισιτήρια
Πέραν αυτών πολλές είναι οι περιπτώσεις που έρχονται στη γνώση του υπουργείου Oικονομικών αλλά και των στελεχών της τρόικας οι οποίες υποκρύπτουν επιτήδειες συμπεριφορές:
1 Mία περίπτωση που προκάλεσε πολλά ερωτήματα είχε να κάνει με τον αρχαιολογικό χώρο της Aρχαίας Oλυμπίας. Πρόσφατα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε 2.000 ξένους τουρίστες προσέγγισε τη δυτική Πελοπόννησο. Bασική ατραξιόν ήταν η Aρχαία Oλυμπία. Πλην όμως τα εισιτήρια που κόπηκαν ήταν μόλις 300.
2 Mία ακόμη περίπτωση έχει να κάνει με τη διακίνηση ιστορικών βιβλίων στους αρχαιολογικούς χώρους. Πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν το θέμα λένε πως αυτό αποτελεί μια συνήθη μεμπτή πρακτική για διάφορους επιτήδειους που καταφέρνουν έτσι να βγάλουν χρήματα. Tα βιβλία αυτά, από την πώληση των οποίων πρέπει να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους χώρους λαμβάνουν ποσοστό 12% διά νόμου, αγοράζονται από το Δημόσιο, στη συνέχεια σφραγίζονται και πωλούνται στα περίπτερα των αρχαιολογικών χώρων. Ωστόσο, όπως λένε πηγές, έχουν εντοπιστεί εκτεταμένα κρούσματα που τα βιβλία πωλούνται χωρίς να φέρουν καν σφραγίδα, με σοβαρές υπόνοιες για υπεξαίρεση χρημάτων χωρίς το κράτος να λαμβάνει έσοδα.
Ψάχνουν σπατάλες σε πέντε τομείς
H χαρτογράφηση των δημοσίων δαπανών που επιχειρεί το KEΠE κινείται σε πέντε τομείς: Yγεία, Παιδεία, OTA, ασφαλιστικά ταμεία και Άμυνα, ιδίως για λειτουργικές δαπάνες. Ένα πρώτο κείμενο αναμένεται να είναι έτοιμο άμεσα, ενώ το τελικό κείμενο της έκθεσης αναμένεται τον Iούνιο και θα αποτελέσει τη βάση για νέες περικοπές δαπανών από την καινούρια κυβέρνηση.
Για την τρόικα πλέον καμία δαπάνη δεν είναι ανελαστική, λέει χαρακτηριστικά στέλεχος του Oικονομικού Eπιτελείου τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης, ούτε όμως και για υπεκφυγές.
«H κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο που το μαχαίρι πρέπει να μπει αναγκαστικά στο κόκαλο. Tα ψέματα έχουν τελειώσει αλλά κανείς δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του» έλεγε ξένος τεχνοκράτης δίνοντας τον τόνο των διαπραγματεύσεων την επομένη των εκλογών.
«Σφαγή» μισθών στις ΔΕΚΟ
Στελέχη του Oικονομικού Eπιτελείου τονίζουν πως η εύκολη λύση οριζόντιων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις δεν είναι πλέον και τόσο εύκολη όχι μόνο από πολιτικής άποψης αλλά και από τεχνοκρατικής: Σημαντικό μέρος των σχεδιαζόμενων περικοπών, ένα περίπου 30% - 35% εκτιμάται πως αυτόματα ακυρώνεται εξαιτίας των συνεπειών που θα έχουν τέτοιου τύπου μέτρα στην ύφεση, την ανεργία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Aυτό το γνωρίζουν καλά και στην τρόικα, η οποία πλέον στρέφει τα βέλη σε συγκεκριμένες κατηγορίες μισθωτών και συνταξιούχων, ιδίως στους τομείς, όπως οι ΔEKO που εκτιμά πως υπάρχει ακόμη μεγάλο λίπος σε σχέση με τις απολαβές της υπόλοιπης δημόσιας διοίκησης. Tην ίδια ώρα περισσότερο από ποτέ εντείνονται οι πιέσεις για δραστικές περικοπές στο προσωπικό που απασχολεί το Δημόσιο.
Τρόικα προς κυβέρνηση: Να μείνουν 8-10 γενικοί γραμματείς
Πολλά θα κριθούν στον επικείμενο έλεγχο της οικονομίας από τους επικεφαλής της τρόικας που ξεκινά σχεδόν αμέσως μετά την αναμενόμενη ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και εκτός σοβαρού απροόπτου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Mαΐου. «Oι προθεσμίες είναι συγκεκριμένες, πρακτικά δεν μπορεί να υπάρχει η πολυτέλεια της προεκλογικής περιόδου, όπως την ξέραμε γιατί όλοι όσοι βρίσκονται σε κομβικά σημεία έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας για να προλάβουμε τις προθεσμίες», λέει στέλεχος του Oικονομικού Eπιτελείου. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από τις Bρυξέλλες, η τρόικα φέρεται να επιμένει στη διατήρηση περίπου 8 - 10 γενικών γραμματέων από υπουργεία, κομβικής σημασίας για την εκτέλεση του Mνημονίου, στην επόμενη κυβέρνηση, θέμα που αναμφίβολα θα προκαλέσει μεγάλες εντάσεις...
«Μαχαίρι» στους μισθούς των ΔΕΚΟ
Θεωρείται περίπου βέβαιη μια μεγάλη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας στις ΔEKO, όπου το μέσο μισθολογικό κόστος είναι πολύ ψηλότερο από αυτό του Δημοσίου.
Γραφική ύλη για... κτηνοτρόφους
Οργιο σπατάλης σε κτηνοτροφικούς συναιτερισμούς οι οποίοι επιχορηγούνταν με 20 εκατ. ευρώ ετησίως και εμφάνιζαν δαπάνες 2.000 ευρώ για αγορά...μολυβιών και 4.000 ευρώ για καλλωπισμό εξωτερικών χώρων.
Συνέχεια στα υπουργεία
Η τρόικα φέρεται να επιμένει στη διατήρηση περίπου 8 - 10 γενικών γραμματέων από υπουργεία, κομβικής σημασίας για την εκτέλεση του Mνημονίου, στην επόμενη κυβέρνηση.
διαβάστε περισσότερα...

Παράταση έως 30 Απριλίου για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

  Πιο αναλυτικά, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, δίδονται οι παρακάτω παρατάσεις μέχρι και την 30η Απριλίου 2012


:- Υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.

- Υποβολής οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.

- Υποβολής από τις επιχειρήσεις των στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2011(χρήση 2010) η οποία έληξε την 15η Φεβρουαρίου 2012.

- Υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.

Διευκρινίζεται ότι όταν η Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, πριν ή μετά τη μείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των 15.000 ευρώ, τα στοιχεία που αφορούν τα στελέχη και τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα αυτά, δεν θα συμπεριληφθούν στις υποβαλλόμενες καταστάσεις.

- Υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης της χρήσης 2010 η οποία λήγει την 10η Απριλίου 2012.

- Υποβολής της Έκθεσης φορολογικής Συμμόρφωσης στην βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ για ισολογισμούς που έκλεισαν την 30η Ιουνίου 2011, η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.

- Ενημέρωσης της εφαρμογής της ΓΓΠΣ για ανάληψη διαχειριστικού ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει χορήγηση «ετήσιου πιστοποιητικού» για τις εταιρίες που έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012. 
διαβάστε περισσότερα...

Πολιτικές ευθύνες στον Γ. Παπαθανασίου από το ΠΑΣΟΚ

Πολιτικές ευθύνες στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών στην τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Παπαθανασίου, αποδίδει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2009, το οποίο υπογράφεται από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ .


Σύμφωνα με το πόρισμα, ο κ. Παπαθανασίου «δεν προέβη, ως όφειλε, στη λήψη, από την αρχή του έτους, διαρθρωτικών και άλλων μέτρων ικανών να μετριάσουν ή και να ανατρέψουν τη δυναμική διόγκωσης του ελλείμματος» και «αποσιώπησε την πραγματική εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας», προκειμένου να παραπλανήσει την ελληνική κοινή γνώμη ενόψει των εκλογών. 


Αντίθετα, σημειώνεται, ο διάδοχός του, υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, «εντατικοποίησε την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής για το τελευταίο δίμηνο του 2009, στα πλαίσια όμως των τότε δεδομένων, λαμβάνοντας μέτρα ύψους 1 δισ. ευρώ και προέβη στη λήψη δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μέτρων για το επόμενο έτος, κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του 2010, σε συνεννόηση και με τους εταίρους μας».
Δεν διαπιστώνεται παραποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων κατά κανέναν τρόπο και εκτιμάται πως οι διαμάχες στο εσωτερικό του ΔΣ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ήταν προσωπικής φύσεως και ουδόλως επηρέασαν την ποιότητα της εργασίας της, η οποία επικυρώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat .
Εκτίμηση τέλος των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ενδεχόμενα «μέτρα στο τέλος του 2009, ακόμα και στο θεωρητικό επίπεδο της πιο σκληρής εκδοχής τους, δεν θα απέτρεπαν την επερχόμενη κρίση δανεισμού και την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών, προγραμμάτων στήριξης και μιας ευρύτατης και μακρόχρονης προσαρμογής εκ μέρους της χώρας».
Οργισμένη αντίδραση από τη ΝΔ
Αμεση και οργισμένη ήταν η αντίδραση της ΝΔ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Γιάννης Μιχελάκης κάνει λόγο για ένα «κείμενο οπερέτα, που συνιστά πρόκληση για τους Έλληνες, οι οποίοι απαιτούν και δικαιούνται να μάθουν όλη την αλήθεια» και χαρακτηρίζει την εξεταστική επιτροπή «επιτροπή Προστασίας των κ.κ. Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου»


Ειδικότερα, αναφέρει ότι «ο κ. Βενιζέλος οφείλει, σήμερα, να απολογηθεί για αυτά που διέπραξε η Επιτροπή Προστασίας των κυρίων Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου».
«Οι βουλευτές του στη δήθεν "Εξεταστική", δικαίωσαν τις ενστάσεις που είχε αναπτύξει, από την αρχή, η ΝΔ και απέδειξαν ότι εκτελούσαν διατεταγμένη κομματική εντολή, κουκουλώματος και διαστρέβλωσης, στην οποία ταιριάζει μια και μόνο λέξη: Ντροπή», τονίζει χαρακτηριστικά.
«Αυτοί που οδήγησαν την Ελλάδα σε απώλεια εθνικής κυριαρχίας, στη φτώχεια και στην ανεργία, προκαλούν για μια ακόμα φορά. Υποτιμούν τη μνήμη και τη νοημοσύνη της ελληνικής κοινωνίας», σχολίασε με τη σειρά του ο Γιάννης Παπαθανασίου ο οποίος υποστήριξε ότι «το 2009, η ΝΔ, παρά τα λάθη και τις καθυστερήσεις, είπε την αλήθεια. Ζήτησε την ψήφο των πολιτών για να λάβει άμεσα μέτρα μείωσης του ελλείμματος. Ενώ το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την ψήφο των πολιτών με το σύνθημα "λεφτά υπάρχουν" και με ψεύτικες υποσχέσεις για αυξήσεις μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών».
«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Κάποιοι πήραν το κόστος να πουν την αλήθεια και κάποιοι, ενώ την ήξεραν, είπαν ψέματα. Οι πολίτες ξέρουν, κρίνουν και σε αυτές τις εκλογές θα αποδώσουν τις πολιτικές ευθύνες που αναλογούν στον καθένα», καταλήγει ο πρώην υπουργός.


Το πόρισμά του ΛΑ.Ο.Σ. στην εξεταστική για το έλλειμμα

 

 

Eυθύνες τόσο στη διακυβέρνηση της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ επιρρίπτει στο πόρισμά του για την υπόθεση του ελλείμματος του 2009 ο εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, Αθ. Πλεύρης, τονίζοντας πάντως πως δεν κατέστη δυνατή η άντληση ασφαλών συμπερασμάτων. Για αυτό, εκτιμά πως ίσως θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχε σύνταξη πορίσματος, αλλά απλά μία συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού για μία επόμενη επιτροπή που θα διερευνήσει την υπόθεση.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Πλεύρης υπογραμμίζει την απροθυμία της επιτροπής να εξετάσει, ή έστω να ζητήσει τη γνώμη των πρώην πρωθυπουργών, των οποίων οι κυβερνήσεις τους εμπλέκονται με τη διαμόρφωση του χρέους και του ελλείμματος το 2009, και ειδικά για τον Γ. Παπανδρέου σημειώνει ότι ο φάκελος που απεστάλη από την Εισαγγελία στη Βουλή των Ελλήνων, τον κατονομάζει ρητώς ως τυχόν ύποπτο για την τέλεση ενδεχομένων ποινικών αδικημάτων.
Όπως επισημαίνει ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ., «το πόρισμα που κατατίθεται, δεν μπορεί να είναι ασφαλές και να διερευνά το πλήθος των παραμέτρων που οδήγησαν την χώρα μας στο μηχανισμό στήριξης, ωστόσο, πρόκειται για ένα σημαντικό αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε και δίνει απαντήσεις σε πολλά ζητήματα, διαχωρίζει τους μύθους από τις πραγματικότητες και μπορεί να αποτελέσει τη βάση ώστε στην επόμενη Βουλή να ξεκινήσει μία ουσιαστική έρευνα για τους λόγους και τις αιτίες που τα δημοσιονομικά της πατρίδας μας εκτροχιάστηκαν».
Αν η ΝΔ λάμβανε το πρώτο εννεάμηνο του 2009 τα απαραίτητα μέτρα και δεν έκρυβε το πρόβλημα και αντίστοιχα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωρούσε άμεσα μετά τις εκλογές του 2009 στις απαιτούμενες τομές, ενδεχομένως η χώρα να απέφευγε την έξοδο από τις αγορές και την είσοδο της στο μηχανισμό στήριξης, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Πλεύρης. Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει, οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι αντελήφθησαν το πρόβλημα και έκαναν ό,τι μπορούσαν και ακόμα κι αν δεν μπορούσε να αποφευχθεί η είσοδος στο μηχανισμό, «θα γινόταν με καλύτερους όρους ... και η δημοσιονομική προσαρμογή με πιο ρεαλιστικούς και κοινωνικά ανεκτούς όρους, χωρίς «να τρωθεί στο έπακρο η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του πορίσματος από τον εκπρόσωπο του ΛΑ.Ο.Σ. στην Επιτροπή:
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων κλήθηκε να διερευνήσει το θέμα της διαμόρφωσης του ελλείμματος και του χρέους του 2009. Η διερεύνηση του εκτροχιασμού των δημοσιονομικών της πατρίδας μας που οδήγησε την χώρα μας εκτός των αγορών και την υπήγαγε στο μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. κατά το έτος 2009 αποτελεί ουσιαστικά την κορυφή ενός παγόβουνου που έχει να κάνει με την απόκλιση από ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς από την μεταπολίτευση και μετά, αλλά και με τον υπέρμετρο δανεισμό της πατρίδας μας. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να διερευνηθεί το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και της σκανδαλώδους διακυβέρνησης του δικομματισμού όλο αυτό το διάστημα. Μέρος αυτού του οικονομικού εκτροχιασμού είναι και η τελική διαμόρφωση του χρέους και του ελλείμματος το 2009.
Η έρευνα της Εξεταστικής Επιτροπής είχε να αντιμετωπίσει μία σειρά από αντιξοότητες που δυσκολεύουν στην έκδοση ασφαλών συμπερασμάτων κατά τις πορισματικές μας θέσεις. Συγκεκριμένα:
1. Από την Εξεταστική Επιτροπή απείχαν αρχικά δύο κοινοβουλευτικά κόμματα η Ν.Δ. και το Κ.Κ.Ε. και εν συνεχεία αποχώρησε και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α με αποτέλεσμα τον τόνο και την κατεύθυνση της έρευνας της επιτροπής να τον δίνει αποκλειστικά η πλειοψηφία των βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2. Εκτός από την αποχώρησή της, η Ν.Δ. υποχρέωσε και τους Υπουργούς που σχετίζονταν με κρίσιμα υπουργεία να μην προσέλθουν στην επιτροπή με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να λάβουμε δια ζώσης μαρτυρίες, αλλά να αρκεστούμε σε τυπικά υπομνήματα. Οπωσδήποτε η πρακτική ενός κόμματος να παρεμβαίνει κατά τρόπο άκομψο στο έργο της επιτροπής και να μην επιτρέπει σε Υπουργούς που μπορούσαν να βοηθήσουν την έρευνα να προσέλθουν είναι κάτι που δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο στη διαδικασία των εξεταστικών επιτροπών και δυσκολεύει την αναζήτηση της αλήθειας.
3. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και λόγω αυτής της πρακτικής της Ν.Δ. προσπάθησε να μετατρέψει την επιτροπή από αυτοτελές όργανο διερεύνησης τυχόν ευθυνών σε γραφείο τύπου πολιτικού φορέα επιθυμώντας και επιβάλλοντας με την πλειοψηφία του την έκδοση δηλώσεων και δελτίων τύπου καταδίκης της Ν.Δ. γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση τόσο του ΛΑ.Ο.Σ. όσο και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τον οποίο και υποχρέωσε να αποχωρήσει.
4. Το χρονικό πλαίσιο το οποίο υπήρξε στην διάθεσή μας ήταν ασφυκτικό και μάλιστα σε μία έντονα προεκλογική περίοδο με αποτέλεσμα να μην έχουμε τον χρόνο να αξιολογήσουμε με ασφάλεια τα στοιχεία και τις μαρτυρικές καταθέσεις.
5. Πολλά από τα θέματα που κλήθηκε η επιτροπή να διαπραγματευθεί ειδικώς στο κομμάτι που αφορά στην ένταξη των ΔΕΚΟ και άλλων οργανισμών στο χρέος και στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης είναι άκρως τεχνικά και στη πραγματικότητα υπάρχει αδυναμία των βουλευτών να μπορέσουν να αξιολογήσουν αυτή την υπαγωγή.
6. Για μία ακόμη φορά φάνηκε η απροθυμία της Εξεταστικής Επιτροπής να εξετάσει ή έστω να ζητήσει τη γνώμη των πρώην Πρωθυπουργών που οι κυβερνήσεις τους εμπλέκονται με τη διαμόρφωση του χρέους και του ελλείμματος το 2009. Ειδικώς για τον Γ. Παπανδρέου θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο φάκελος, ο οποίος απεστάλη από την Εισαγγελία στην Βουλή των Ελλήνων, ρητώς τον κατονομάζει ως τυχόν ύποπτο για την τέλεση ενδεχομένων ποινικών αδικημάτων. Παρόλο αυτά ακόμα και με αυτήν την επισήμανση η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής έδειξε πλήρη επιφύλαξη να μπει στη διαδικασία της κλήσης Πρωθυπουργών.
Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα το πόρισμα που κατατίθεται δεν μπορεί να είναι ασφαλές και να διερευνά το πλήθος των παραμέτρων που οδήγησαν την χώρα μας στο μηχανισμό στήριξης. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σημαντικό αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε και δίνει απαντήσεις σε πολλά ζητήματα, διαχωρίζει τους μύθους από τις πραγματικότητες και μπορεί να αποτελέσει τη βάση ώστε στην επόμενη Βουλή να ξεκινήσει μία ουσιαστική έρευνα για τους λόγους και τις αιτίες που τα δημοσιονομικά της πατρίδας μας εκτροχιάστηκαν.
II. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΝΕ ΕΩΣ ΤΟ 2009
Το πιο κρίσιμο κομμάτι που θα έπρεπε να διερευνηθεί για το πώς φτάσαμε στο χρέος και το έλλειμμα του 2009 είναι ο έλεγχος της πορείας της χώρας τουλάχιστον από την είσοδό της στην Νομισματική Ένωση μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης και τον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών το 2009. Το χρονικό αυτό κομμάτι δεν αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας της επιτροπής μας, επικουρικώς όμως φάνηκε ότι η διαμόρφωση του χρέους και του ελλείμματος του 2009 ήταν αποτέλεσμα μίας αλόγιστης δημοσιονομικής πολιτικής, ειδικώς τις δεκαετίες του 1980 με τον πανάκριβο δανεισμό και του 1990 που κορυφώθηκε κατά την είσοδο της χώρας μας στην Νομισματική Ένωση, καθώς πλέον οι κυβερνήσεις δεν είχαν τη δυνατότητα να κόψουν και να υποτιμήσουν το εθνικό νόμισμα. Ενώ λοιπόν, άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες προτίμησαν με το που μπήκαν στην Νομισματική Ένωση να μπουν σε λογικές συντηρητικής οικονομικής πολιτικής προκειμένου να ελέγξουν τα δημοσιονομικά τους, οι ελληνικές κυβερνήσεις της δεκαετίας του 2000 ενδίδοντας σε έναν άκρατο λαϊκισμό και στις πιέσεις των εργατοπατέρων της ανεύθυνης αριστεράς, επέλεξαν να ακολουθήσουν την πολιτική του φθηνού δανεισμού και της κατανάλωσης.
Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας είχε ένα τεράστιο αρνητικό άνοιγμα, η ανταγωνιστικότητά μας μειώθηκε στο έπακρο, η χώρα και τα προϊόντα της έγιναν ακριβά και διαλύθηκε η όποια βιομηχανία και αγροτική παραγωγή. Οι κυβερνήσεις τότε αντί να πουν την αλήθεια στο ελληνικό λαό για την ανάγκη λήψης μέτρων που θα διατηρούσαν την ανταγωνιστικότητα και το εμπορικό ισοζύγιο σε θετικό πρόσημο, επέλεξαν την εύκολη λύση του πολύ φθηνού δανεισμού. Ήταν οι εποχές που ακούγαμε για την πανίσχυρη Ελλάδα και την θωρακισμένη οικονομία, η οποία δεν θα κινδυνεύσει ποτέ.
Παράλληλα με τον φθηνό δανεισμό η χώρα έπρεπε να κρύβει τους δημοσιονομικούς αριθμούς κάτω από το χαλί. Όλες οι χώρες της ευρωζώνης έχουν κατηγορηθεί για επηρεασμό των στατιστικών τους στοιχείων προκειμένου να διατηρούν τα ποσοστά του χρέους και του ελλείμματος σε χαμηλά επίπεδα. Μην αγνοούμε ότι πρώτη η Γερμανία ήταν αυτή που παραβίασε το ποσοστό ελλείμματος που ορίζει το Μάαστριχτ. Στην πατρίδα μας όμως οι ανεύθυνες κυβερνήσεις θεώρησαν ότι οι εταίροι μας είναι κατά το κοινώς λεγόμενος αδαείς, στους οποίους μπορούμε να αποστέλλουμε στοιχεία που απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα.
Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 η Eurostat πλείστες φορές διατηρούσε επιφυλάξεις και αστερίσκους για την αποστολή των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. Ωστόσο, μέχρι να ξεσπάσει η κρίση δεν ενδιέφερε τόσο ούτε την Ευρώπη ούτε τις αγορές η πρακτική αυτή καθώς το όλο μοντέλο στηριζόταν στον δανεισμό, υπήρχε ανάπτυξη σε όλη την ευρωζώνη και οι αγορές έδιναν πολύ και φθηνό χρήμα. Σε αυτό το σημείο εδράζεται και η μεγάλη ευθύνη των υπευθύνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενώ έβλεπαν ότι η Ελλάδα, αλλά και πολλές ακόμα χώρες της ευρωζώνης είχαν μπει σε διαδικασία μη ελέγχου της δημοσιονομικής πραγματικότητας, επέτρεπαν στις αγορές να συνεχίζουν να δίνουν αφειδώς χρήματα. Με αυτούς λοιπόν τους όρους και τις συνθήκες βρήκε τη χώρα μας το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στα τέλη του 2007. Δεν είναι στόχος της παρούσας έρευνας αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι που βρίσκονται στα δύο μεγάλα κόμματα που για σχεδόν τριάντα χρόνια και ειδικά μετά την είσοδό μας στην Νομισματική Ένωση εγκατέλειψαν την πατρίδα μας κυριολεκτικά στον αυτόματο πιλότο και έκαναν μία χώρα με πολλές δυνατότητες να μην μπορεί να αναπτύξει τους προνομιακούς της τομείς ανάπτυξης και να φτάσει να μην παράγει σχεδόν τίποτα και απλώς να καταναλώνει.
Στο 2009 φθάσαμε γιατί κάποιοι επέλεξαν η ελληνική οικονομία αντί να είναι επιθετική, παραγωγική και εξαγωγική να είναι μία εσωστρεφής εισαγωγική οικονομία, η οποία στηρίζεται σε ένα μεγάλο, σοβιετικού τύπου, δημόσιο τομέα και σε μία κρατικοδίαιτη πελατειακή επιχειρηματικότητα. Η Ελλάδα πολύ απλά τιμωρεί το επιχειρείν και επιβραβεύει το δημόσιο τομέα και το κρατικοδίαιτο επιχειρείν.
III. Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2009 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ν.Δ.
Ο προϋπολογισμός του 2009 ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2008 και υπήρχε πρόβλεψη του ελλείμματος να κινηθεί σε ποσοστό λίγο πάνω από το 2%. Από πολύ νωρίς, στις αρχές του 2009 διεφάνει ότι πλέον η οικονομική κρίση μαστίζει ξεκάθαρα και έντονα την πατρίδα μας και χρειαζότανε μία πραγματικά στοχευμένη πολιτική με λήψη μέτρων προκειμένου η χώρα να μην βρεθεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη κατάθεσή του επιβεβαιώνει ότι ήδη στην αρχή του έτους έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και παράλληλα φαίνεται ξεκάθαρα ότι και οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν πλέον ξεκάθαρες ανησυχίες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να διατηρήσει τους δείκτες του χρέους και ειδικά του ελλείμματος σε ελεγχόμενο πλαίσιο.

Είναι ο χρόνος που ουσιαστικά ζητείται από την ελληνική κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τον έλεγχο του ελλείμματος, μέτρα δύσκολα και δυσάρεστα, τα οποία όμως θα ήταν αναγκαία και πολύ πιο ήπια από τα σημερινά για να παραμείνει η χώρα σε πορεία δημοσιονομικού ελέγχου. Προκειμένου να αντιληφθούμε τον ιστορικό χρόνο είναι η εποχή που ο τότε Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής προσπαθεί και ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά τότε ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γ. Καρατζαφέρης ζητά κυβέρνηση εθνικής ενότητας και σε κάθε περίπτωση μεταφέρει στον τότε Πρωθυπουργό ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. μπορεί να στηρίξει την τότε κυβέρνηση με τους δέκα βουλευτές που είχε προκειμένου να υπάρξει ένα ισχυρό κυβερνητικό σχήμα που θα έπαιρνε μέτρα για να θωρακίσει την ελληνική οικονομία. Ήταν η εποχή που ο ΛΑ.Ο.Σ. χαρακτηριζόταν ακραίος παρόλο που φάνηκε ότι μία ισχυρή κυβέρνηση τότε ενδεχομένως να είχε περιορίσει τη ζημία που ακολούθησε. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε προαναγγέλλει μία σειρά από μέτρα και υλοποιεί μέρος εξ αυτών μέχρι της ευρωεκλογές του 2009 λαμβάνοντας ουσιαστικά περίοδο χάριτος από της Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω του ότι υπήρχε εκλογική αναμέτρηση.

Στο ενδιάμεσο αρχίζει να αναθεωρείται η πρόβλεψη του ποσοστού ελλείμματος από το 2% στο 3,6% και εν συνεχεία στο 4,5%. Μετά τις ευρωεκλογές του 2009 η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων γίνεται επιτακτική και πλέον ξεκάθαρα διαφαίνεται ότι το έλλειμμα θα κινηθεί σε ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Παρόλο που η πρόβλεψη της ελληνικής κυβέρνησης μιλάει για έλλειμμα περί το 6% τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος με την έκθεσή της τον Αύγουστο του 2009 αναφέρεται σε έλλειμμα μεγέθους 8,5% με περαιτέρω δυναμική, αλλά και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος διαβεβαιώνει ότι είχε ενημερώσει προεκλογικά και τον τότε Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή αλλά και τον μετέπειτα Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου ότι πλέον το έλλειμμα βαίνει προς διψήφιο αριθμό.

Σε όλο αυτό το διάστημα πρέπει να αξιολογηθεί και η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπου με έναν άκρως λαϊκίστικο τρόπο στην προσπάθειά της να διαγκωνιστεί σε λαϊκισμό την ανεύθυνη αριστερά, αρνείται κάθε κουβέντα για εξορθολογισμό του δημοσίου, ιδιωτικοποιήσεις, εξορθολογισμό των δημοσιονομικών και λήψη σκληρών μέτρων αλλά απαραίτητων.
Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο φθάνουμε στην προεκλογική περίοδο του Οκτωβρίου του 2009, όπου από τη μία πλευρά η Ν.Δ. αρχίζει να ψελλίζει την πραγματικότητα και την ανάγκη λήψης μέτρων που θα περιορίσουν το έλλειμμα, χωρίς ωστόσο να αναφέρει για ποιο λόγο δεν είχε όλο αυτό το εννεάμηνο λάβει τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που θα κρατούσαν τη χώρα σε φυσιολογική δημοσιονομική τροχιά και το έλλειμμα τουλάχιστον σε μονοψήφιο αριθμό. Τα μέτρα, τα οποία ελήφθησαν και κατατέθηκαν στην επιτροπή και δεν εφαρμόστηκαν στο σύνολο τους, δεν ήταν μέτρα που θα αντιμετωπίζανε τη δυναμική του ελλείμματος, ήταν στην πραγματικότητα μία ασπιρίνη στον καρκίνο.

Δεσμεύτηκε μεν τότε η κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λήψη αναγκαίων μέτρων μετά τις εκλογές, αλλά το αν αυτά τα μέτρα θα απέδιδαν και θα κρατούσαν το έλλειμμα σε μονοψήφιο αριθμό είναι κάτι το οποίο δεν θα μάθουμε ποτέ. ’λλωστε και οι ίδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, συνεργάτες του κ. Παπαθανασίου δηλώνουν είτε άγνοια είτε δυσπιστία για την ευόδωση αυτών των μέτρων που θα λαμβάνονταν.
Από την άλλη πλευρά, η αξιωματική αντιπολίτευση κατέβηκε με το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν» και κυριολεκτικά ενώ ο μετέπειτα Πρωθυπουργός γνώριζε απόλυτα την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, καθώς και με τον μετέπειτα Υπουργό Οικονομικών είχαν ενημερωθεί για την κατάσταση του ελλείμματος, επέλεξαν να συνεχίζουν να χαϊδεύουν αυτιά και να μην λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό.
Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα του πρώτου εννεάμηνου διαφαίνεται ότι οι προβλέψεις που στέλνει η ελληνική στατιστική υπηρεσία προς την Eurostat αναφορικά με την πρόβλεψη του ελλείμματος δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική απεικόνιση της ελληνικής οικονομίας. Επιλέγεται δηλαδή από την τότε Στατιστική Υπηρεσία και την τότε Κυβέρνηση να υπερεκτιμάται η δυνατότητα είσπραξης εσόδων και να υποτιμάται η δυναμική των δαπανών. Το αποτέλεσμα είναι αν μη τι άλλο η αποστολή πρόβλεψης ελλείμματος σε νούμερα περί του 6% να είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων υπεραισιόδοξο σενάριο, στη χειρότερη προϊόν αποστολής μη αληθών στοιχείων. Θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθεί η τότε ελληνική στατιστική υπηρεσία κατά πόσο οι προβλέψεις της ήταν προϊόν συνειδητής αποστολής μη αληθών στοιχείων ή απλώς υπήρξε υπερεκτίμηση ότι τα μέτρα τα οποία θα λαμβάνονταν θα μπορούσαν να κρατήσουν το έλλειμμα σε ένα λογικό επίπεδο.

Παράμετρος αυτής της αποστολής στοιχείων που απασχόλησε έντονα την επιτροπή μας ήταν η διαφορά που υπήρχε αναφορικά με την αποστολή των χρεών των νοσοκομείων προς τα όργανα της Ευρώπης (2.300.000.000 ευρώ) και την Βουλή των Ελλήνων (5.000.000.000 ευρώ). Τελικώς από το υπόμνημα του τότε Υπουργού Υγείας προκύπτει ότι η διαφορά αυτή αφορά στο ότι στην Ευρώπη απεστάλει το καθαρό χρέος των νοσοκομείων και όχι τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων προς τα νοσοκομεία. Πράγματι από τα προσαγόμενα έγγραφα αίρεται η αρχική απόκλιση που είχε διαφανεί και είχε οδηγήσει μάλιστα την Εισαγγελία να αποστείλει φάκελο δικογραφίας στην Βουλή των Ελλήνων. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος, εάν όχι το μεγαλύτερο, του ελλείμματος των νοσοκομείων έχει να κάνει με τη χρήση υπηρεσιών των νοσοκομείων από τους λαθρομετανάστες. Διεφάνη στην επιτροπή ότι καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει διαπραγματευτεί με τα όργανα της Ε.Ε. την αφαίρεση του ποσού του ελλείμματος που έχει να κάνει με τους λαθρομετανάστες και το οποίο βαρύνει καθημερινά τον Έλληνα φορολογούμενο.
Στο πρώτο λοιπόν αυτό εννεάμηνο του 2009 μέχρι δηλαδή τις εκλογές του Οκτωβρίου, ελέγχεται και ευθύνεται η τότε κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο και το οικονομικό της επιτελείο, για τη μη λήψη ή την καθυστερημένη λήψη αναγκαίων μέτρων, με το πρόσχημα να αφήσουμε τα μέτρα αυτά για μετά, προκειμένου να ελεγχθεί η δυναμική του ελλείμματος, καθώς και για την προβολή τουλάχιστον υπεραισιόδοξων, αν όχι αναληθών, προβλέψεων για το κλείσιμο του ελλείμματος. Η ευθύνη αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι απλή ανάγνωση των εκθέσεων της Τ.τ.Ε. αρκούσε για να προκαλέσει εγρήγορση λήψης μέτρων. Η δε τότε αξιωματική αντιπολίτευση ελέγχεται διότι αν και γνώριζε ξεκάθαρα την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αφού όπως και η τότε κυβέρνηση είχε ενημερωθεί για την κατάσταση του ελλείμματος επέλεξε πολιτικές λαϊκισμού και εφησυχασμού.
IV. ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Δύο μέρες πριν τις εκλογές του 2009 και συγκεκριμένα στις 2 Οκτωβρίου γίνεται η τελευταία αποστολή πρόβλεψης ελλείμματος για το 2009 από τη προηγούμενη κυβέρνηση που αναφέρεται σε έλλειμμα περί το 6%. Μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου του 2009 τη διακυβέρνηση της χώρας αναλαμβάνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου έχουν ενημερωθεί ήδη προεκλογικά από τον Διοικητής της Τ.τ.Ε. κον Προβόπουλο για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τη δυναμική του ελλείμματος. Αυτό που ουσιαστικά βεβαιώνει σχεδόν τον σύνολο των τεχνοκρατών που πέρασαν από την επιτροπή και ο ίδιος ο Διοικητής της Τ.τ.Ε., αλλά και αυτό που προκύπτει από την αποστολή του απαντητικού υπομνήματος του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κου Almunia προς την επιτροπή μας, προκύπτει ξεκάθαρα ότι την ενημέρωση που είχαν κάνει προς την προηγούμενη κυβέρνηση και η οποία δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα έκαναν και στην νέα κυβέρνηση τονίζοντας μάλιστα ότι άμεσα τα στελέχη της νέας κυβέρνηση είχαν επίγνωση της κατάστασης και της ανάγκης λήψης μέτρων.
Τότε λοιπόν ενώ οι αγορές που είχαν δώσει μεγάλη περίοδο χάριτος στις ελληνικές κυβερνήσεις και περίμεναν έστω μία εξαγγελία που θα έπειθε τους τεχνοκράτες της Ευρώπης ότι η Ελλάδα έχει αντιληφθεί την κατάσταση και αποφάσισε να λάβει σοβαρά μέτρα για την εξυγίανση των δημοσιονομικών της και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αντ΄ αυτού βλέπουν ότι μέτρα δεν λαμβάνονται. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει να επιβάλει έκτακτη εισφορά από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, η οποία διανέμεται ως επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης πράγμα που μπορεί να μην επιβάρυνε τα δημοσιονομικά αλλά σε κάθε περίπτωση έδωσε το μήνυμα ότι αντί να μαζευτούν χρήματα για τον έλεγχο του ελλείμματος, συνεχίζεται η πολιτική των κοινωνικών παροχών με δανεικά χρήματα.

Παράλληλα δεν λαμβάνονται ούτε εξαγγέλλονται μέτρα άμεσης απόδοσης, ενδεχομένως και σκληρών, τα οποία όμως θα ήταν πολύ πιο ήπια από αυτά που εν συνεχεία υποχρεώθηκε να ανεχθεί ο ελληνικός λαός. Οι αγορές περίμεναν και δεν έβλεπαν καμία προσπάθεια διαρθρωτικών αλλά και άμεσης απόδοσης έστω και εισπρακτικών μέτρων.

Σε αυτό λοιπόν το σημείο αρχίζουν να γίνονται και οι πρώτες δηλώσεις που συνδέονται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους Έλληνες αλλά και με άστοχες εκφράσεις για τον χαρακτηρισμό της ελληνικής οικονομίας. Τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη μπαίνουν στον πειρασμό να χαρακτηρίζουν τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία αναξιόπιστα, την Ελλάδα μία χώρα της διαφθοράς και την ελληνική οικονομία ως Τιτανικό. Στην επιτροπή μας κυρίως από τους ανθρώπους της αγοράς που εξετάστηκαν θεωρήθηκαν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, όπως επίσης και η τυχόν απειλή προσφυγής της χώρας στο Δ.Ν.Τ., ως άστοχοι (βλέπε κατάθεση κ. Χριστοδούλου) αλλά ωστόσο μας τονίστηκε (βλέπε κατάθεση κ. Προβόπουλου) ότι οι αγορές δεν στηρίζονται τόσο σε δηλώσεις ακόμα και υψηλόβαθμων στελεχών, όταν έχουν συγκεκριμένα νούμερα μπροστά τους που απεικονίζουν ξεκάθαρα τις τρύπες της ελληνικής οικονομίας.
Σε κάθε περίπτωση διαφαίνεται μία προσπάθεια των τότε κυβερνητικών στελεχών αντί να λάβουν τα μέτρα που πρέπει να προσπαθούν απλώς να κερδίσουν την εύνοια των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαξιώνοντας ακόμα περισσότερο την ελληνική οικονομία. Σε αυτό το τελευταίο τρίμηνο μάλιστα υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός εάν ήταν εφικτό με τη λήψη άμεσων μέτρων να μπορέσει το έλλειμμα να μείνει σε λογικά επίπεδα, σίγουρα βέβαια όχι στο 6% που εντελώς αυθαίρετα υπολόγιζε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά τουλάχιστον σε μονοψήφιο αριθμό. Τονίστηκε στην επιτροπή μας ότι η κόκκινη γραμμή για τις αγορές αναφορικά με τον δείκτη του ελλείμματος είναι ο μονοψήφιος αριθμός. Εάν μία χώρα παραμένει έστω και οριακά σε μονοψήφιο αριθμό, θεωρείται αξιόπιστη στις αγορές, ενώ ο εκτροχιασμός που θέτει θέμα αμφισβήτησης για τη δυνατότητα δανειοδότησης επέρχεται, όταν το έλλειμμα μπαίνει σε δυναμικές διψήφιου αριθμού.
Σε αυτό λοιπόν το σημείο η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κεντρικά και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός με το οικονομικό επιτελείο ελέγχονται και κατηγορούνται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι δεν έλαβαν τα μέτρα που θα μπορούσαν να ελέγξουν την δυναμική του ελλείμματος, και το δεύτερο, το οποίο εδράζεται κυρίως στα επιχειρήματα της Ν.Δ. ότι μια σειρά από υποχρεώσεις της χώρας προς πληρωμή που μπορούσαν να πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος και άρα να επιβαρύνουν το έλλειμμα του 2010, εσκεμμένα η κυβέρνηση τις τακτοποίησε το 2009 με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν το έλλειμμα του 2009. Αντίστοιχα σε αυτό το δεύτερο επίπεδο εδράζεται και η κατηγορία ότι πέρα από τις δαπάνες και έσοδα, τα οποία μπορούσε η τότε κυβέρνηση να εισπράξει το 2009 τα μετέθεσε το 2010 προκειμένου να επιβαρύνει στο έπακρο το έλλειμμα του 2009 και να δείξει φοβερή δημοσιονομική προσαρμογή πολλών ποσοστιαίων μονάδων το επόμενο έτος το 2010.
Από τη πλευρά του ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου αλλά και οι τεχνοκράτες της τότε κυβέρνησης θεωρούν ότι όποια μέτρα και να λάμβαναν, η δυναμική του ελλείμματος ήταν τέτοια που θα παρέμενε σε διψήφιο αριθμό και επιχειρούν να αντικρούσουν την κατηγορία της μη μεταφοράς υποχρεώσεων από το 2009 στο 2010 αλλά και μη λήψης εσόδων π.χ. από τις ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους το 2009, με το επιχείρημα ότι αφενός ήταν αδύνατον να εισπραχθούν τα έσοδα το 2009 και αφετέρου ότι οι υποχρεώσεις πληρωμών ακόμα και αν μεταφέρονταν το 2010 θα επιβάρυναν το έλλειμμα του 2009 διότι σημασία δεν έχει πότε γίνονται οι πληρωμές, αλλά πότε γεννούνται οι υποχρεώσεις.
Κατά την άποψη του γράφοντος η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα είναι κρίσιμη, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, εάν η τότε κυβέρνηση μπορούσε να μεταφέρει υποχρεώσεις και άρα να κρατήσει σε ευπρόσωπο αριθμό το έλλειμμα ή και να αυξήσει τα έσοδα για να πετύχει τον ίδιο ακριβώς στόχο. Είναι ένα ερώτημα που δεν απαντήθηκε με σαφήνεια στην παρούσα επιτροπή και σίγουρα θα πρέπει να ελεγχθεί στην επόμενη Βουλή καθώς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάδειξη ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση η μη λήψη μέτρων αλλά και γενικότερα το ότι και το τελευταίο αυτό τρίμηνο αφέθηκε ανεξέλεγκτη η δυναμική του ελλείμματος, είναι βασικές ευθύνες για τις οποίες ελέγχεται η τότε κυβέρνηση της χώρας σε κεντρικό επίπεδο και το οικονομικό της επιτελείο.
Με αυτούς λοιπόν τους όρους έκλεισε το δημοσιονομικό έτος του 2009 και από την επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε για τον έλεγχο του ελλείμματος, υπολογίστηκε το έλλειμμα του 2009 σε αριθμό γύρω στο 12,5%. Τον Ιανουάριο του 2010 η χώρα βρίσκεται ακόμα στις αγορές και μάλιστα βγήκε να δανειστεί ποσό 5 δις Ευρώ και υπήρξε προσφορά 25 δις Ευρώ. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι μπορούσε τότε η χώρα να πάρει όλο το ποσό των 25δις Ευρώ διότι όπως βεβαίωσαν και οι τεχνοκράτες, όταν μια χώρα βγαίνει και δανείζεται για συγκεκριμένο ποσό ακόμα και αν υπάρχουν προσφορές μεγαλύτερου ποσού, σε περίπτωση που πάει να λάβει χρήματα περισσότερα από αυτά που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί αυτομάτως θα αντιδράσουν αρνητικά οι αγορές.
Σε κάθε όμως περίπτωση, είναι βέβαιο ότι στην αρχή του έτους του 2010 τα spreads παρέμεναν σε λογικά πλαίσια, οι προσφορές για δανειοδότηση της χώρας ήταν επαρκείς, και μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να δανείζεται και ενδεχομένως να ξαναέβγαινε νωρίς να δανειστεί από τις αγορές, προκειμένου να έχει μία οικονομική επάρκεια, ώστε ακόμα και αν χρειαζόταν να ενταχθεί στον μηχανισμό στήριξης να είχε ταμειακά αποθέματα και να μπορούσε να διαπραγματευθεί τους όρους ένταξης.

Το έλλειμμα τελικώς από 12,7% αναθεωρήθηκε εν συνεχεία από τον προσωρινό Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ σε 13,6% και η χώρα έφτασε με το πιστόλι στον κρόταφο χωρίς να έχει διασφαλίσει ταμειακά αποθέματα, προκειμένου να μπορεί να διαπραγματευθεί, στην υπαγωγή της στον μηχανισμό στήριξης και στο Μνημόνιο Ι, υπό τον φόβο χρεοκοπίας και στάσης πληρωμών.
Σε εκείνο λοιπόν το χρονικό διάστημα ελέγχεται η τότε κυβέρνηση για το εάν μπορούσε με λήψη μέτρων αλλά και με επαρκή δανειοδότηση της χώρας να αποφύγει την έξοδο της από τις αγορές ή τουλάχιστον την υπαγωγή της στο μηχανισμό με όρους πιο ρεαλιστικούς κατόπιν διαπραγμάτευσης. Οι αιτιάσεις αυτές εντείνονται από τις ατυχείς δηλώσεις και από το γεγονός ότι μετέπειτα βγήκαν στην επιφάνεια συζητήσεις του τότε Πρωθυπουργού σε ανύποπτο χρόνο με τον Διευθυντή του Δ.Ν.Τ. Στρος Καν για ενδεχόμενη προσφυγή της χώρας στο Δ.Ν.Τ. εάν η χώρα δεν μπορούσε να δανειστεί από τις αγορές.
Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η υποψία ότι η τότε κυβέρνηση έβλεπε ότι η χώρα βαδίζει εκτός αγορών στο μηχανισμό στήριξης και στο Δ.Ν.Τ. και δεν έπαιρνε μέτρα ή δεν διασφάλιζε από νωρίς τη δανειοδότηση της χώρας και επέλεξε συνειδητά την έξοδο της χώρας από τις αγορές και την είσοδό της στον μηχανισμό στήριξης επειδή δεν ήθελαν οι ίδιοι να επωμισθούν το πολιτικό κόστος των σκληρών αλλά αναγκαίων μέτρων, τότε η ευθύνη δεν παραμένει απλώς και μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα και λόγω κυρίως της πίεσης του χρόνου κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απαντηθεί με ασφάλεια, είναι όμως δυνατόν να τύχει διερεύνησης στην επόμενη Βουλή όπου θα υπάρχει άνεση χρόνου για να διερευνηθούν όλες οι προεκτάσεις της υπόθεσης.
V. Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2009 ΑΠΟ ΤΟ 13,6% ΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 15,4%
Έναυσμα για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής υπήρξε η αποστολή του φακέλου της δικογραφίας από την Εισαγγελία προς την Βουλή των Ελλήνων για διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης του τότε Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου και του τότε Υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου για ενδεχόμενο φούσκωμα του ελλείμματος του 2009 από το 13,6% στο αρχικά 15,4% και τελικά 15,8%.
Σημειωτέον, η άνοδος του ελλείμματος από το 12,7% στο 13,6% έλαβε χώρα με απαίτηση της eurostat και αφού είχε γίνει υπαγωγή των χρεών των νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων στο χρέος και έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως. Σε αυτό το σημείο υπήρξαν έντονες αιτιάσεις, διότι η υπαγωγή αναφορικώς με τα χρέη του 2009 έγιναν στο έλλειμμα του 2009 και για όλα τα προηγούμενα έτη δεν έγινε υπαγωγή κατ΄ έτος αλλά το σύνολο τους μπήκε στο έλλειμμα του 2008, με αποτέλεσμα να φουσκώσει το έλλειμμα του 2008. Από τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον τότε Υπουργό Οικονομικών κον Γ. Παπακωνσταντίνου προκύπτει ότι σε μία πρώτη φάση έπρεπε να γίνει άμεση υπαγωγή και επιλέχθηκε να αφαιρεθεί ως αυτοτελές το κομμάτι που αφορά στο 2009 και για λόγους ταχύτητας να μπει το σύνολο των προηγουμένων ετών στο 2008, αλλά εν συνεχεία έγινε ο σωστός επιμερισμός στα προηγούμενα έτη και τελικά δεν υπήρξε αλλοίωση του ποσοστού ελλείμματος του 2008.
Η διερεύνηση αυτής της πτυχής προκλήθηκε από την έντονη αντίδραση του αντιπροέδρου της ΕΛΣΤΑΤ κου Λογοθέτη και του μέλους της ΕΛΣΤΑΤ κας Γεωργαντά προς τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ κον Γεωργίου που αμφισβήτησαν πλήρως την άνοδο κατά δύο μονάδες του ελλείμματος του 2009 που μεταφράζεται σε μέτρα περί των 6 δις Ευρώ. Η αύξηση του ελλείμματος έγινε κυρίως με την υπαγωγή σε αυτό δεκαεπτά επιχειρήσεων του δημοσίου, οι οποίες μέχρι τότε δεν υπάγονταν στο χρέος και το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης. Πρόκειται ουσιαστικά για εφαρμογή του κανονισμού ISA 95 και κατά πόσο είναι υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη.
Από την απάντηση του Προέδρου της Eurostat κου Radermacher προκύπτει με σαφήνεια ότι όλοι αυτοί οι κανονισμοί είναι δεσμευτικοί παρόλο που ο κος Αlmounia στο απαντητικό του υπόμνημα και συγκεκριμένα στο ερώτημα 2 αναφέρεται ότι τουλάχιστον ο κώδικας ορθής πρακτικής δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική πράξη.
Τα κριτήρια για να υπαχθούν οι επιχειρήσεις του δημοσίου στο χρέος της γενικής κυβέρνησης είναι α) εάν ο φορέας αποτελεί θεσμική μονάδα με την έννοια ότι έχει αυτονομία στην λήψη αποφάσεων, β) εάν ο φορέας αποτελεί δημόσιο παραγωγό με την έννοια ότι ελέγχεται από τη γενική κυβέρνηση και γ) αν ο φορέας είναι παράγωγος μη εμπορεύσιμου προϊόντος, εάν δηλαδή το λιγότερο από το 50% του κόστους παραγωγής καλύπτεται από τις πωλήσεις.
Τα δύο πρώτα κριτήρια είναι εύκολο να αξιολογηθούν για τους δεκαεπτά φορείς που εντάχθηκαν στο χρέος της γενικής κυβέρνησης. Για το τρίτο κριτήριο υπάρχουν αιτιάσεις από τα μειοψηφούντα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και ότι σε κάθε περίπτωση το χρονικό πλαίσιο ήταν τόσο μικρό που δεν μπόρεσαν με ασφάλεια να ελεγχθεί το κριτήριο του 50% για τις δεκαεπτά αυτές ΔΕΚΟ.
Πρόκειται για ένα αμιγώς τεχνικό θέμα το οποίο είναι αδύνατον να απαντήσει η επιτροπή, αφενός διότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, και αφετέρου διότι δεν μπορούν να ελεγχθούν οι άνω των εβδομήντα φάκελοι που έχουν προσκομισθεί και αφορούν τα στοιχεία υπαγωγής των δεκαεπτά αυτών ΔΕΚΟ στο χρέος της γενικής κυβέρνησης.
Από την έρευνα όμως της επιτροπής προέκυψαν κάποια προβληματικά στοιχεία ως προς της λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ που δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό για τη λειτουργία της. Συγκεκριμένα:
α) Διεφάνη με ξεκάθαρο τρόπο ότι ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ κος Γεωργίου λειτουργούσε με έναν άκρως συγκεντρωτικό τρόπο, χωρίς να παρέχει ούτε τη στοιχειώδη ενημέρωση προς τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ για τα στοιχεία του ελλείμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τα μέλη που έχουν ευθεία αντιδικία με τον κ. Γεωργίου, οι κ.κ. Λογοθέτης και Γεωργαντά και τα λοιπά μέλη της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν αυτή την έλλειψη συνεργασίας από τον Πρόεδρο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η αποστολή στοιχείων εναπόκειται στην αποκλειστική του δικαιοδοσία, πράγμα που επιβεβαιώνει και ο Radermacher, αλλά σε κάθε περίπτωση δημιουργεί προβληματισμό για ποιο λόγο τουλάχιστον δεν ενημερώνονταν τα υπόλοιπά μέλη της ΕΛΣΤΑΤ. Πολύ απλά γεννάται το ερώτημα για ποιο λόγο να υπάρχει ένα συλλογικό όργανο εάν η αρμοδιότητα εναπόκειται αποκλειστικά στον Πρόεδρο του συλλογικού αυτού οργάνου.
β) Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ κος Γεωργίου αποδείχθηκε αφενός ότι για ένα χρονικό διάστημα έστω και σε αναστολή είχε διπλή ιδιότητα Πρόεδρου της ΕΛΣΤΑΤ και υπαλλήλου του Δ.Ν.Τ., πράγμα τουλάχιστον προβληματικό και ότι παράλληλα είχε επικοινωνία μέσω του επικεφαλής της Τρόικα κ Thomsen, όπου του ζητούσε την αλλαγή του νόμου της ΕΛΣΤΑΤ για να μπορέσει να λειτουργεί κατά την άποψή του πιο εποικοδομητικά. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο κος Γεωργίου δεν υπέβαλλε τις παρατηρήσεις του στο όργανο το οποίο τον ελέγχει, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, ούτε στον Υπουργό Οικονομικών, αλλά αναρμοδίως στον επικεφαλή της Τρόικας. Δεν αποτελεί φυσικά ποινικό αδίκημα η συνομιλία διοικητικών παραγόντων με την Τρόικα, είναι όμως απαράδεκτο διοικητικός παράγοντας να ζητά τη συνδρομή της Τρόικας για την αλλαγή νομικού πλαισίου. Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι τελικά το νομικό πλαίσιο άλλαξε κατά τους όρους που επιθυμούσε ο κος Γεωργίου. Προβληματικό μάλιστα είναι και το γεγονός που δείχνει πολλές φορές τη γενικότερη απαξία που υπάρχει σε υψηλόβαθμα στελέχη τεχνοκρατών προς τους πολιτικούς προϊστάμενους, ότι και η κα Γεωργαντά που εν συνεχεία διαμαρτυρήθηκε και στα θεσμικά όργανα αναρμοδίως και αυτή επικοινώνησε ηλεκτρονικά με τον κ. Τhomsen για να εκφράσει και αυτή τις αντιρρήσεις της. Φανταστείτε την εικόνα μίας χώρας όπου τσακώνονται οι διοικητικοί παράγοντες και εν αγνοία των πολιτικών προϊσταμένων διαιτητής είναι ο επικεφαλής της Τρόικα.
γ) Κατά τις αιτιάσεις του αντιπροέδρου της ΕΛΣΤΑΤ κου Λογοθέτη δέχθηκε πιέσεις από τον κ Παπακωνσταντίνου να παραιτηθεί από τη θέση του μόλις κατηγορήθηκε και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για υποκλοπή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ κ Γεωργίου κατά τρόπο που ο κ Λογοθέτης τον εξέλαβε ως απειλή. Ο τέως Υπουργός Οικονομικών, αρνείται ότι απείλησε και ότι απλώς ζήτησε την παραίτηση από τη στιγμή που είχε ασκηθεί ποινική δίωξη. Εδώ ανακύπτει το εξής ερώτημα: εάν η ΕΛΣΤΑΤ είναι ανεξάρτητη αρχή τότε ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να ζητά παραίτηση μέλους και αρμόδια είναι μόνο η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Εάν πάλι ο Υπουργός Οικονομικών ενδιαφερόμενος για τη σωστή λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ έρχεται σε επαφή με τα μέλη και ζητά παραιτήσεις θα έπρεπε αντίστοιχα να ελέγξει και τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ λόγω της παντελούς έλλειψης συνεργασίας αλλά και τη μη σύγκλιση των διοικητικών συμβουλίων.
δ) Τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ που αντέδρασαν στον κ Γεωργίου επιμένουν ότι ο χρόνος ελέγχου των στοιχείων της ΔΕΚΟ ήταν πάρα πολύ λίγος, με αποτέλεσμα να ελέγχεται η αξιοπιστία της υπαγωγής τους στο χρέος και έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης.
ε) Η μάρτυρας στην επιτροπή κα Βούλτεψη κατέθεσε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι μετά την υπαγωγή των δεκαεπτά ΔΕΚΟ στο χρέος της γενικής κυβέρνησης η τότε κυβέρνηση επιθυμούσε να συστήσει επιτροπή για να ελέγξει τους λόγους της παραγωγής ελλειμμάτων από αυτές τις ΔΕΚΟ. Εάν λοιπόν οι φάκελοι, οι οποίοι είχαν υποβληθεί στην ΕΛΣΤΑΤ ήταν πληρέστατοι και με βάση αυτούς τους φακέλους έγινε η υπαγωγή, για ποιο λόγο κρίθηκε αναγκαίο σύσταση μιας επιτροπής που θα ελέγχει την παραγωγή ελλειμμάτων τη στιγμή που υπήρχε πληρότητα των φακέλων.
Αυτά τα ανωτέρω στοιχεία δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό αλλά σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα:
α) Στο απαντητικό του υπόμνημα προς την επιτροπή μας, ο επικεφαλής της Eurostat κ Radermacher ουσιαστικά αποδέχεται το σύνολο του υπομνήματος του κ Γεωργίου και θεωρεί ότι η υπαγωγή των δεκαεπτά επιχειρήσεων του δημοσίου στο χρέος και έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ήταν ορθή και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μάλιστα, θεωρεί ότι αρμοδιότητα της αποστολής αυτών των στοιχείων έχει ο Πρόεδρος της κάθε ΕΛΣΤΑΤ. Το ίδιο αποδέχεται και ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειωτέον η Eurostat είναι κατά κάποιο τρόπο εποπτεύον όργανο της ΕΛΣΤΑΤ και άρα σε μεγάλο βαθμό υπάρχει δυσκολία να αποδοθεί ευθύνη όταν το ίδιο εποπτεύον ευρωπαϊκό όργανο αποδέχεται τις πράξεις της αντίστοιχης ΕΛΣΤΑΤ του κάθε κράτους μέλους. Προβληματικό εδώ είναι το γεγονός ότι από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κου Γεωργίου υπάρχει συνεχής επικοινωνία δική του με τον κ Radermacher αλλά από την άλλη πλευρά τεκμαίρεται ότι ο πρόεδρος της κάθε ΕΛΣΤΑΤ είναι λογικό να επικοινωνεί με τον ουσιαστικά Ευρωπαίο εποπτεύοντα. Η προσπάθεια τυχόν ανάδειξης ευθύνης για την αύξηση του ελλείμματος και την υπαγωγή των δεκαεπτά επιχειρήσεων του δημοσίου στο χρέος της γενικής κυβέρνησης θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί μόνο εάν θεωρηθεί ότι αυτό έγινε με την καθοδήγηση της Eurostat πράγμα εξαιρετικά αμφίβολο να υποστηριχθεί, εκτός εάν κάποιος θέλει να υποστηρίξει ένα μεθοδευμένο σχέδιο με εγκέφαλο την ίδια την ΕΕ.
β) Σε κάθε περίπτωση προβληματισμό δημιουργεί για ποιο λόγο να ήθελε κάποιος να φουσκώσει το έλλειμμα από το 13,6% στο 15,4% τη στιγμή που ήδη η χώρα είχε μπει στο μηχανισμό στήριξης. Το γεγονός ότι τα spreads ανέβαιναν δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η χώρα είναι εκτός αγορών. Ενδεχομένως επέρχεται και επήλθε μία περαιτέρω απαξίωση της ελληνικής οικονομίας και απαξίωση των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, όμως ούτως ει άλλως αυτή είναι μία μικρή παράμετρος μπροστά σε μία οικονομία, η οποία ήδη, είχε προσφύγει στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ε.Κ.Τ και του Δ.Ν.Τ. και δεν μπορούσε να δανείζεται. Με άλλα λόγια δεν μπορεί ακριβώς να προσδιοριστεί ποιο θα ήταν το ακριβές όφελος από αυτήν την άνοδο. Το μόνο ενδιαφέρον που θα είχε κάποιος να φουσκώσει αυτό το έλλειμμα, είναι εάν η τότε κυβέρνηση ήθελε να δικαιολογήσει περαιτέρω μέτρα ή ήθελε να παρουσιάσει χειρότερη κατάσταση για πολιτικό όφελος.Με τα υπάρχοντα λοιπόν στοιχεία διαφαίνεται μία δυσλειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ και κάποια προβληματικά θέματα επικοινωνίας, από την άλλη όμως πλευρά στο βαθμό που η Eurostat θεωρεί ότι οι χειρισμοί αυτοί είναι σύμφωνοι με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ευθύνη. Σίγουρα η σύσταση μίας νέας επιτροπής με πραγματογνώμονες θα πρέπει να ελέγξει με προσοχή τους φακέλους των δεκαεπτά ΔΕΚΟ που υπεβλήθησαν προκειμένου να δει, εάν πληρείται το στοιχείο του 50% και αντίστοιχα να ελεγχθεί εάν τυχόν από αυτήν την αύξηση του ελλείμματος από το 13,6% αρχικά στο 15,4% και εν τέλει στο 15,8% υπήρξε όφελος είτε σε πολιτικό, είτε σε οικονομικό επίπεδο.
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ TOY ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΑΘ. ΠΛΕΥΡΗ
- Η εξεταστική επιτροπή λόγω των προβλημάτων που αναπτύχθηκαν στις εισαγωγικές παρατηρήσεις και συγκεκριμένα της απουσίας του συνόλου σχεδόν των κομμάτων και της απουσίας των μαρτύρων Υπουργών από την πλευρά της Ν.Δ. αλλά και της κυριαρχίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, σε συνδυασμό με το στενό και σε προεκλογική περίοδο χρονική περίοδο, δεν βοηθά στην άντληση ασφαλών συμπερασμάτων. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχε σύνταξη πορίσματος και απλώς συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού για μία επόμενη επιτροπή που θα διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους η πατρίδα μας έφτασε στη χρεοκοπία.
- Ο ΛΑ.Ο.Σ. επέλεξε να παραμείνει στην επιτροπή παρά την απουσία των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης διότι επιδιώκει στη σύνταξη του πορίσματος να καταγραφεί και η μειοψηφία που αφορά στην ευθύνη της διακυβέρνησης και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η οποία δεν θα αναδειχθεί από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
- Οι λόγοι που οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από τις αγορές και στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό δεν πρέπει να αναζητηθούν στο στενό χρονικό πλαίσιο του 2009. Ο δικομματισμός για περίπου τριάντα χρόνια κυβέρνησε με πανίσχυρες πλειοψηφίες την πατρίδα μας. Στη δεκαετία του 80 ξεκίνησε η γιγάντωση του δημοσίου και επεβλήθη η διαφθορά ως τρόπος λειτουργίας του κράτους. Στην επόμενη δεκαετία καλλιεργήθηκε η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και ευνοήθηκε ένας στρεβλός ιδιωτικός τομέας που δεν στηριζόταν στα πόδια του, αλλά στον εναγκαλισμό του με τον δημόσιο. Στη δεκαετία του 2000 καλλιεργήθηκε ο φθηνός δανεισμός λόγω του ισχυρού νομίσματος και η επιλογή των κυβερνήσεων ήταν η απουσία διαρθρωτικών αλλαγών, το χάϊδεμα των συνδικάτων και οι κοινωνικές παροχές με φθηνό δανειζόμενο χρήμα. Αποτέλεσμα: η χώρα έφθασε στην οικονομική κρίση ευάλωτη με διαλυμένη την ανταγωνιστικότητά της, με διαλυμένους όλους τους τομείς παραγωγής της. Κάποια στιγμή μία εξεταστική θα πρέπει να αποδώσει τις ευθύνες για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις διέλυσαν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, την ανταγωνιστικότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πατρίδας μας. Για ποιο λόγο επέλεξαν τις λογικές του πελατειακού κράτους και των κοινωνικών παροχών με φθηνό δανεικό χρήμα αντί να ενισχύσουν τις πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις του τόπου.
- Το πρώτο εννεάμηνο του 2009 η τότε κυβέρνηση κεντρικά ελέγχεται και έχει βάσιμες ευθύνες για το γεγονός ότι ενώ έβλεπε τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό επέλεγε με μη αξιόπιστες υπεραισιόδοξες προβλέψεις να αναφέρεται σε έλλειμμα χαμηλό και να κωλυσιεργεί. Αυτό που πρέπει να καταλογιστεί στην τότε κυβέρνηση στο σύνολό της και σε επίπεδο Πρωθυπουργού και σε επίπεδο οικονομικού επιτελείου είναι ότι παρά τις προειδοποιήσεις των οργάνων και υπευθύνων της Ευρώπης αλλά και της Τ.τ..Ε. για ενδεχόμενο δημοσιονομικό εκτροχιασμό του ελλείμματος επέλεγε λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων στις ευρωεκλογές αλλά και μετά στις εθνικές εκλογές να αναβάλει τη λήψη μέτρων ή να λαμβάνει επιδερμικά μέτρα που δεν μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα ή να βελτίωναν την κατάσταση. Μόλις λίγο πριν από τις εκλογές άρχισε να αναφέρεται σε μη δημοφιλή μέτρα, οπωσδήποτε σκληρά αλλά πολύ πιο ήπια από αυτά που επακολούθησαν, ωστόσο παραμένει ακέραια η ευθύνη της για το γεγονός ότι υπήρξε διστακτική και αναποτελεσματική όλο το πρώτο εννεάμηνο.
- Η τότε αξιωματική αντιπολίτευση κατά το πρώτο αυτό εννεάμηνο και κυρίως προεκλογικά, παρόλο που γνώριζε απόλυτα την κατάσταση επέλεξε την πολιτική του λαϊκισμού και του λεφτά υπάρχουν με αποτέλεσμα να δημιουργήσει φρούδες ελπίδες σε έναν δοκιμαζόμενο λαό και να αποφεύγει να αντιληφθεί την κατάσταση. Την ίδια στιγμή και ενώ τα κόμματα της ανεύθυνης αριστεράς ξεσπάθωναν, ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γ. Καρατζαφέρης μιλούσε για ανάγκη στήριξης μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας και για τους κινδύνους, τους οποίους ενώ όλοι έβλεπαν τους έκρυβαν από τον ελληνικό λαό.
- Μετά τις εκλογές του 2009 και κατά το τελευταίο τρίμηνο η τότε κυβέρνηση σε επίπεδο Πρωθυπουργού και οικονομικού επιτελείου βαρύνονται με ευθύνες για το γεγονός ότι δεν έλαβαν ούτε καν προανήγγειλαν μέτρα διαρθρωτικά και άμεσης δημοσιονομικής προσαρμογής, τα οποία θα μπορούσαν να ανακόψουν τη δυναμική του ελλείμματος και ενδεχομένως να το κρατούσαν σε ένα πλαίσιο, το οποίο θα ήταν ανεκτό από τις αγορές. Το εάν κατά τις αιτιάσεις της Ν.Δ. εσκεμμένα απέφυγαν είσπραξη εσόδων το 2009 και προχώρησαν σε πληρωμές που μπορούσαν να γίνουν το επόμενο έτος με αποτέλεσμα να ανέβηκε το έλλειμμα του 2009 είναι κάτι που δεν μπορεί με απόλυτη σιγουριά να τεκμηριωθεί λόγω των αντικρουόμενων θέσεων. Θα πρέπει όμως να τύχει επισταμένης μελέτης σε μία επόμενη επιτροπή, διότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε προκύπτει δόλος της τότε κυβέρνησης για περαιτέρω εκτροχιασμό του ελλείμματος.
- Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2010 και μέχρι την είσοδο της χώρας στο μηχανισμό στήριξης η τότε κυβέρνηση ελέγχεται για τη μη προσπάθεια επαρκούς δανειοδότησης της χώρας όσο παρέμεναν τα spreads χαμηλά, γεγονός που μπορεί να μην απέτρεπαν την είσοδο της χώρας στο μηχανισμό στήριξης, θα έδιναν όμως επαρκές χρονικό διάστημα, προκειμένου η διαπραγμάτευση να γίνει όχι με την αίσθηση και την πραγματικότητα ότι είμαστε μερικές μέρες πριν από την χρεωκοπία και την στάση πληρωμών. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση λήψη μέτρων και η πλημμελής δανειοδότηση της χώρας έγινε για λόγους κεντρικής επιλογής της τότε κυβέρνησης και του τότε Πρωθυπουργού προκειμένου η χώρα να βγει από τις αγορές και να μπει στο μηχανισμό στήριξης με τη συμμετοχή του Δ.Ν.Τ., έτσι ώστε να μην χρεωθεί η τότε κυβέρνηση τη λήψη σκληρών αναγκαίων μέτρων και να παρουσιάσει ότι αυτά επιβάλλονται από κάποιον μηχανισμό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί με ασφάλεια. Μια ενδεχόμενη νεότερη επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει αυτήν την παράμετρο διότι σε περίπτωση που συντρέχει κάτι τέτοιο τότε οι ευθύνες της τότε κυβέρνησης δεν μένουν απλώς στο επίπεδο των πολιτικών ευθυνών.
- Αναφορικώς με τυχόν αλλοίωση των δημοσιονομικών στοιχείων προκειμένου με την υπαγωγή των δεκαεπτά ΔΕΚΟ στο χρέος της γενικής κυβέρνησης να φουσκωθεί το έλλειμμα από το 13,6% στο 15,4% προκύπτουν προβληματικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με δυσλειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ, συγκεντρωτισμό του Προέδρου της και μη ενημέρωση των μελών της ΕΛΣΤΑΤ, ωστόσο η Eurostat θεωρεί τους χειρισμούς του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ορθούς και την τελική διαμόρφωση του ελλείμματος αξιόπιστη. Πρόκειται για ένα δύσκολο τεχνικό θέμα για το οποίο σαφή απάντηση μπορεί να δοθεί εάν γίνει έλεγχος των φακέλων των δεκαεπτά ΔΕΚΟ και των στοιχείων βάσει των οποίων έγινε η υπαγωγή τους στο χρέος και έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης καθώς επίσης και του swap, το οποίο λάβαμε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και το οποίο επιβαρύνει αρνητικά το χρέος αλλά επιδρά έστω και ελάχιστα θετικά στο έλλειμμα. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δε φαίνεται να προκύπτει για αυτό το σκέλος κάποια ευθύνη, πόσο μάλλον σε επίπεδο πολιτικών προσώπων.
- Ενδεχομένως εάν η Ν.Δ. το πρώτο εννεάμηνο του 2009 λάμβανε τα απαραίτητα μέτρα και δεν έκρυβε το πρόβλημα και αν αντίστοιχα η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά τις εκλογές του 2009 προχωρούσε άμεσα στις τομές και κάλυπτε την κωλυσιεργία του εννεάμηνου της Ν.Δ., στο μέτρο του εφικτού, ίσως να μην αποφεύγαμε πάλι την έξοδο της χώρας από τις αγορές και την είσοδό της στο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ε.Κ.Τ και του Δ.Ν.Τ. ’λλωστε και άλλες χώρες με καλύτερα δημοσιονομικά στοιχεία και με προσπάθεια έγκαιρης προσαρμογής δεν κατάφεραν να αποφύγουν τον μηχανισμό στήριξης. Ωστόσο, σε μία τέτοια περίπτωση αφενός θα μπορούσαν οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να ισχυριστούν ότι αντελήφθησαν το πρόβλημα και έκαναν ό,τι μπορούσαν και αφετέρου η είσοδος της χώρας στο μηχανισμό στήριξης ακόμα και αν δεν μπορούσε να αποφευχθεί, θα γινόταν με καλύτερους όρους και ενδεχομένως η πατρίδα μας δεν θα ήταν μοναδική περίπτωση, όπως αντιμετωπίζεται, αλλά να είχε υπαχθεί σε μία συνολική λύση μαζί με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία και η δημοσιονομική προσαρμογή να γινόταν με πιο ρεαλιστικούς και κοινωνικά ανεκτούς όρους αλλά και να μην είχε τρωθεί στο έπακρο η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Ίσως μάλιστα να είχε προηγηθεί υπαγωγή άλλης χώρας στο μηχανισμό νωρίτερα από εμάς. Με απλά λόγια μία νεότερη επιτροπή μπορεί να αποδώσει, αφού εκτιμήσει το υπάρχον αποδεικτικό υλικό, σε συγκεκριμένα πρόσωπα τις ευθύνες που τους αναλογούν σε πολιτικό είτε και σε άλλο επίπεδο. Με σιγουριά όμως μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει τις ασύδοτες κυβερνήσεις του δικομματισμού και τουλάχιστον οι κυβερνήσεις του 2009 θα βαρύνονται, σε κεντρικό επίπεδο, στη συνείδηση του Έλληνα και του ιστορικού του μέλλοντος ότι, ενώ γνώριζαν την πραγματικότητα και έβλεπαν το τι έπεται, φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και επέλεξαν να λειτουργήσουν με όρους προεκλογικούς, μικροκομματικούς, να μην πούνε τη αλήθεια και να αναλάβουν το κόστος δύσκολων, αλλά αναγκαίων επιλογών και πολύ πιο ήπιων από αυτές που ακολούθησαν, σκεπτόμενες τις επόμενες εκλογές και όχι τις επόμενες γενεές.Ξεχωριστό επίσης πόρισμα κατέθεσαν οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ ανεξάρτητοι βουλευτές, Ηλίας Θεοδωρίδης και Οδυσσέας Βουδούρης. Οι δύο βουλευτές καταλογίζουν «βαριά αμέλεια και κακοδιαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας» στην κυβέρνηση Καραμανλή, με υπουργό Οικονομικών τον κ. Παπαθανασίου. «Το δίδυμο των κυρίων Καραμανλή Παπαθανασίου, παρακολουθούσε τη ραγδαία επιδείνωση των δημοσιονομικών της χώρας και αντί να πάρει μέτρα έκτακτης ανάγκης που επιβάλλουν οι συνθήκες, μιλούσαν για μέτρα μετά τις εκλογές», σημειώνουν χαρακτηριστικά.
Κατά την άποψή τους, οι ευθύνες της κυβέρνησης Παπανδρέου «αφορούν στο γεγονός ότι καθυστέρησε να αντιληφθεί τις δραματικές συνέπειες, στις οποίες είχε περιέλθει η χώρα εξαιτίας ενός μη βιώσιμου οικονομικού μοντέλου και επίσης, στο χειρισμό της κρίσης δανεισμού και στη διαχείριση του υπέρογκου χρέους που είχε συσσωρευτεί».
Ωστόσο, όπως εκτιμούν, οι ευθύνες αυτές «δεν αφορούν στο ζήτημα της καταγραφής των ελλειμμάτων - άλλωστε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, μπορεί να αφορούν σ' αυτούς που τα δημιούργησαν και όχι σ' αυτούς που τα κατέγραψαν».
Με τη σειρά της, η προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία   ανεξάρτητη βουλευτής, Έλσα Παπαδημητρίου, συμπεραίνει πως «από καμία μαρτυρική κατάθεση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, ούτε για πολιτικά, ούτε για μη πολιτικά πρόσωπα. Επίσης, καμία νύξη ή αναφορά δεν δικαιολογείται για τους δύο πρώην πρωθυπουργους κ.κ. Κώστα Καραμανλή και Γιώργο Παπανδρέου, πέρα απ' το γεγονός, ότι και οι δύο προσπάθησαν να διαφυλάξουν τα συμφέροντα της χώρας και εργάστηκαν με καλές προθέσεις προς την κατεύθυνση αυτή, κατά την διάρκεια της θητείας τους, που συνέπεσε με τις δυσκολότερες μέρες της μεταπολίτευσης και την δραματικότερη διεθνή μεταπολεμική οικονομική κρίση».
Σύμφωνα με την κ. Παπαδημητρίου, και στις δύο κυβερνήσεις του 2009 πρέπει να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες για «αστοχίες» -δηλαδή υπεραισιόδοξη εκτίμηση του ελλείμματος του 2009, εικόνα αναξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων κλπ. για τη Νέα Δημοκρατία, καταγγελία ως αντιλαϊκών, των μέτρων συγκράτησης του ελλείμματος για το ΠΑΣΟΚ- χωρίς ωστόσο να είναι δίκαιη η προσωποποίησή τους στα πρόσωπα των υπουργών Οικονομικών, καθώς, όπως σημειώνει, οι ευθύνες υπήρξαν συλλογικές.
«Από την πρώτη στιγμή η Δημοκρατική Συμμαχία τόνισε ότι η διαδικασία της εξεταστικής ήταν μια παρωδία που μόνο στόχο είχε τη συγκάλυψη.
Το αποτέλεσμα είναι μία ακόμη ύβρις για τον ελληνικό λαό, ο οποίος θέλει να μάθει την πλήρη αλήθεια για όσα πραγματικά συνέβησαν και τον έφεραν ως εδώ. Λυπούμεθα ειλικρινά που τίποτα πλέον δεν φαίνεται να διδάσκονται τα παλιά κόμματα εξουσίας», ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου της Δημοκρατικής Συμμαχίας Δημήτρη Ζαφειριάδη.


Υπενθυμίζεται πως στην Εξεταστική Επιτροπή, αρνήθηκαν από την αρχή να μετάσχουν η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ ενώ στη συνέχεια αποχώρησε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Παπαδημούλης και ο ανεξάρτητος βουλευτής Π. Κουρουμπλής.
διαβάστε περισσότερα...

Δηλώσεις: Οδηγίες ΓΓΠΣ για τους κλειδαρίθμους

Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης του ειδικού κλειδαρίθμου για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος, δίνει με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΟΙΚ.


Πρώτον, όπως επισημαίνεται, όλοι οι κωδικοί πρόσβασης των υφιστάμενων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ που δεν έχουν προβεί στη διαδικασία λήψης και εισαγωγής κλειδαρίθμου, ισχύουν ως έχουν μέχρι τις 31/12/2012. Έτσι, οι φορολογούμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους νέους κωδικούς (κλειδάριθμο), καθ’ όλο το έτος χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός. 


Δεύτερον, για όσους φορολογούμενους υποχρεώνονται για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική υποβολή και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ή δεν έχουν κάνει αίτηση λήψης κωδικών, διευκρινίζεται ότι θα λάβουν συστημένη επιστολή από τη ΓΓΠΣ με κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο.
Σημειώνεται τέλος, ότι η διαδικασία λήψης κλειδαρίθμου από τους υφιστάμενους χρήστες, καθώς και ενεργοποίησης κωδικών για νέους χρήστες, συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποστολής συστημένων επιστολών από τη ΓΓΠΣ, ενώ οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις ΔΟΥ για τις αιτήσεις που κάνουν για απόκτηση κλειδαρίθμου.
διαβάστε περισσότερα...

Δεν αποκλείει και νέα βοήθεια ο Λ. Παπαδήμος

Η Ελλάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην χρειαστεί και τρίτο πακέτο οικονομικής βοήθειας, δηλώνει ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τελείως ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Μπορεί να χρειαστεί κάποια μορφή οικονομικής βοήθειας, αλλά πρέπει να δουλέψουμε εντατικά για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο», αναφέρει ο κ. Παπαδήμος σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore. Ο Πρωθυπουργός εκτιμά ότι η Ελλάδα ίσως να μην καταφέρει να επανέλθει στις αγορές, ακόμη και αν εφαρμοστούν στο ακέραιο όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα. «Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι συνθήκες στις αγορές και οι προσδοκίες το 2015», σημειώνει. Τονίζει επίσης ότι τυχόν έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα είχε καταστροφικές συνέπειες. «Η επιστροφή στη δραχμή θα πυροδοτούσε αύξηση του πληθωρισμού, αστάθεια των συναλλαγματικών ισοτιμιών και μείωση της πραγματικής αξίας των τραπεζικών καταθέσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά. διαβάστε περισσότερα...

Ανάκληση γλυκισμάτων από τον ΕΦΕΤ

Την άμεση ανάκληση τεσσάρων προϊόντων της επιχείρησης Unison Hellas M. ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ Eισαγωγές- Εξαγωγές- Εμπόριο, στην περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη, διέταξε ο ΕΦΕΤ στο πλαίσιο ελέγχων.
 
Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν είχε συμμορφωθεί με την υπόδειξη του Γενικού Χημείου του Κράτους ως προς την επισήμανση των παρακάτω προϊόντων: 


-Yummy Gummy Meyveler (γλύκισμα ) διότι περιέχει χρωστικές Ε102 , Ε104, Ε129, οι οποίες μπορεί να έχουν επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και στην προσοχή στα παιδιά.
- Yummy Gummy Hot dog (γλύκισμα) διότι περιέχει χρωστικές Ε102, Ε104, Ε110 και Ε129 , οι οποίες μπορεί να έχουν επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά.
- Yummy Gummy Alligator (γλύκισμα) διότι περιέχει χρωστικές Ε102, Ε104 ,Ε133 εκ των οποίων οι δύο πρώτες μπορεί να έχουν επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά.
- Yummy Gummy Τarantula (γλύκισμα) διότι περιέχει χρωστικές Ε124, Ε129, Ε133 εκ των οποίων οι δύο πρώτες μπορεί να έχουν επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά.
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.
διαβάστε περισσότερα...

ΠΑΣΟΚ: Λυπηρή η στάση της ΝΔ για το πόρισμα της Εξεταστικής

Απογοητευτική χαρακτήρισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τη στάση της ΝΔ απέναντι στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2009, κατηγορώντας τη Λ. Συγγρού ότι επιχειρεί να μετατρέψει το ζήτημα σε «πεδίο μικροκομματικής διαμάχης».  

«Προκαλεί λύπη, η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής. Προκαλεί λύπη, να αμφισβητεί μια μείζονα διαδικασία της Βουλής, την οποία επιδεικτικά αγνόησε και από την οποία απείχε», ανέφερε η κ. Γεννηματά. Τόνισε ακόμη ότι είναι «απογοητευτικό» να μην έχει ακόμη συνειδητοποιήσει η ΝΔ «τις ευθύνες της για τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό και την οικονομική κρίση». 


Σημείωσε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παρακολουθήσει τη ΝΔ σε αυτή την άγονη, όπως είπε, αντιπαράθεση. «Η ευθύνη του μέλλοντος είναι αυτή που έχει σημασία και σε αυτήν πρέπει να επιμείνουμε. Αυτήν αφορούν τα μεγάλα και κρίσιμα διλήμματα των επικείμενων εκλογών», κατέληξε.
διαβάστε περισσότερα...

Τροπολογία για τη χωροθέτηση πρατηρίων καυσίμων

Τροπολογία με την οποία θεσπίζονται τα 30 μέτρα, ως ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των νεοϊδρυόμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων, από εκκλησίες και κτήρια υγείας και πρόνοιας, κατατέθηκε σήμερα στο σχέδιο νόμου για τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ρύθμιση ισχύει επίσης και για τις αντλίες που υφίστανται σε σταθμούς αυτοκινήτων. Η τροπολογία προβλέπει επίσης, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση εντός επταετίας, των υφιστάμενων πρατηρίων ή αντλιών που λειτουργούν σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, καθώς επίσης και τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου, μονάχα σε πολίτες χωρών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου- και κατ' εξαίρεση σε ομογενείς απ' τη Ρωσία, τη Β. Ήπειρο, την Τουρκία και την Αίγυπτο. διαβάστε περισσότερα...

Tρεις ακόμα επιστροφές στην ΚΟ της ΝΔ

Αλλοι τρεις βουλευτές, οποίοι είχαν διαγραφεί από τη ΝΔ μετά τη στάση που είχαν κρατήσει στη Βουλή για τη δανειακή σύμβαση, επιστρέφουν στην ΚΟ του κόμματος με απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. Πρόκειται για τους Χρήστο Παπασιώζο (Αρτας), Γεώργιο Καρασμάνη (Πέλλας) και Γεώργιο Βαγιωνά (Χαλικιδικής). Πλέον οι βουλευτές που είτε δεν έχουν επιστρέψει στη ΝΔ είτε δεν έχουν ενταχθεί στου «Ανεξάρτητους Ελληνες» του Π. Καμμένου, είναι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και Γεώργιος Βλάχος, καθώς επίσης η κυρία Ελισάβετ Βόζενμπεργκ. διαβάστε περισσότερα...

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος

Υπεγράφη σήμερα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Παντελή Οικονόμου η απόφαση που αφορά στην επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Αναλυτικά, για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες: - Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται: α) Είτε απευθείας από το δικαιούχο αγρότη στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκεί μία από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται υποχρεωτικά απευθείας από το δικαιούχο αγρότη σε κάθε περίπτωση που το προς επιστροφή ποσό είναι ίσο ή μεγαλύτερο με 10.000 ευρώ. β) Είτε μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της συνεταιριστικής οργάνωσης. Η απόφαση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος έχει σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. διαβάστε περισσότερα...

Μειώθηκε κατά 10,3% ο όγκος στο λιανεμπόριο

Πτώση 10,3% παρουσίασε ο Δείκτης Όγκου στο Λιανεμπόριο, με τα καύσιμα, σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2012, έναντι μείωσης 16,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 10,2%, έναντι μείωσης 15,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010. 

Εν τω μεταξύ, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, σημείωσε μείωση 8,5% τον Ιανουάριο, έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Χωρίς τα καύσιμα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών υποχώρησε κατά 8,9%, έναντι μείωσης 13,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
διαβάστε περισσότερα...

Λ. Παπαδήμος: Ο νόμος για τα ΑΕΙ θα εφαρμοστεί

«Ο νόμος για την ανώτατη παιδεία πρέπει να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί», ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
Όπως είπε, αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης, του ιδίου αλλά και του υπουργού Παιδείας, καθώς το πλαίσιο του νόμου θα συντελέσει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι από το Σεπτέμβριο του 2011, οπότε και είναι νόμος του κράτους, δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως σε κανένα από τα πανεπιστήμια. Δεδομένων των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών που καταγράφονται ο κ. Παπαδήμο επισήμανε ότι είναι σκόπιμο να εξεταστεί με ποιο τρόπο μπορούν να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος. Όπως εξήγησε, η πρόταση του υπουργού Παιδείας είναι μια ομάδα εργασίας να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί και να κάνει προτάσεις για βελτιώσεις όχι προκειμένου να ανατραπεί το πλαίσιο του νόμου. «Όλοι συμφωνούμε ότι η κατάσταση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να βελτιωθεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός και κάλεσε όλους να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια προκειμένου ο νόμος για τα ΑΕΙ να εφαρμοστεί. Αυτό, όπως είπε, θα γίνει αν υπάρξει διάλογος και συνεργασία, και όχι καχυποψία για τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί. Γ. Μπαμπινιώτης: Προβοκατόρικα τα περί αλλαγής του νόμου Μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, o υπουργός Παιδείας, Γιώργος Μπαμπινιώτης, απέρριψε εκ νέου τα περί αλλαγής του νόμου για τα ΑΕΙ που του καταλογίζονται, χαρακτηρίζοντάς τα «προβοκατόρικα», ενώ σημείωσε ότι στόχος του είναι η εφαρμογή του νόμου αλλά με διαφορετική τακτική. «Δεν περνάω σε διαπραγμάτευση, δεν υποχωρώ βήμα...Διαφέρω στην τακτική», ξεκαθάρισε ο κ. Μπαμπινιώτης. Επανέλαβε ότι ο νόμος για τα Πανεπιστήμια θα εφαρμοστεί και τόνισε ότι αυτό που επιδιώκει είναι ένα κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης με μια προσωρινή διακοπή της απειλής για διακοπή της χρηματοδότησης των ανώτατων ιδρυμάτων. «Με συνέχιση της απειλής δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα», τόνισε. Αφησε παράλληλα και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραιτηθεί εάν δεν έχει την απαραίτητη στήριξη, σημειώνοντας πως είναι μια έντιμη προειδοποίηση. Σε δηλώσεις του στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος, δήλωσε ότι «ένας νόμος πρώτα εφαρμόζεται και μετά αξιολογείται». Επισήμανε πάντως ότι ο κ. Μπαμπινιώτης πήρε μια πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και δεν πρέπει να δοθεί το μήνυμα ότι υπάρχει πρόθεση οπισθοδρόμησης και αναστολής του νόμου. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε καλέσει τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση για τη διαφοροποίηση θέσεων, που διαπιστώθηκαν ανάμεσα στον νυν υπουργό Παιδείας, και την Αννα Διαμαντοπούλου. «Δεν μπορείτε, σε αυτό το θέμα, να κάνετε τον διαιτητή. Πρέπει να πάρετε θέση. Δεν μπορώ να καταλάβω την εμμονή της πρώην υπουργού Παιδείας, που ό,τι έπιασε στα χέρια της το κατέστρεψε, να θέλει σώνει και καλά την εφαρμογή του νόμου για τα ΑΕΙ, ενώ έγινε μπάχαλο το πανεπιστήμιο και να βάλει εναντίον του κ. Μπαμπινιώτη, που εσείς επιλέξατε υπουργό σας και λέει κάτι απλό: Ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος», σημείωσε ο κ. Τσίπρας. «Η συνεχής ανακύκλωση επιχειρημάτων και δηλώσεων δεν βοηθάει σε τίποτα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, που γνωρίζει ότι πρέπει να κινείται σε αρμονία με την κοινωνία και τις προτεραιότητες του τόπου, έχει και σε κάθε περίπτωση οφείλει να έχει, συνείδηση της ευθύνης της», ήταν το σχόλιο της εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Φώφης Γεννηματά.
διαβάστε περισσότερα...

Λ. Παπαδήμος: Τα Ταμεία δεν μπορούν να βασίζονται στις κρατικές ενισχύσεις

Η διασφάλιση των ασφαλιστικών ταμείων δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί στις κρατικές ενισχύσεις, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΛΑΟΣ, Γιώργου Καρατζαφέρη, για την κατάσταση των Ταμείων. Σημείωσε πάντως ότι η Πολιτεία έχει στηρίξει και στηρίζει με συνέπεια τα Ταμεία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να μπορούν να καταβάλουν τις συντάξεις. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει, όπως είπε, σημαντική επιχορήγηση από τα κρατικά ταμεία, η οποία ανέρχεται σε 154,6 δισ. ευρώ την περίοδο 2001 - 2012, ενώ για την περίοδο 2013-2015 η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋοπλογισμό θα ανέλθει στο ποσό των 41 δισ. ευρώ. Επισήμανε μάλιστα ότι η κρατική συμμετοχή στην χρηματοδότηση του σαφαλιστικού είναι πολλαπλάσια της περιουσίας των Ταμείων που ανερχόταν πριν από το «κούρεμα» σε 26 δισ. ευρώ. Υπογράμμισε παράλληλα ότι τα μεγάλα προβλήματα των Ταμείων δεν οφείλονται στο PSI. Αντίθετα, όπως είπε, αν η χώρα δεν είχε πετύχει το νέο πακέτο βοήθειας οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές και για τα Ταμεία Ο κ. Παπαδήμος τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και απαιτεί μια σειρά ενεργειών και αποφάσεων στις οποίες περιλαμβάνεται ο εξορθολογισμός των παροχών και η ενοποίηση των κλάδων υγείας και επικουρικών. Χρειάζεται επιπλέον, όπως είπε, σύστημα ελέγχου και είσπραξης των εισφορών και καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων. Σημείωσε ακόμη ότι η υγεία του ασφαλιστικού συστήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Στην τοποθέτησή του ο κ. Καρατζαφέρης χαρακτήρισε την κατάσταση των Ταμείων ως «βραδυφλεγή βόμβα», σημειώνοντας πως μόνο στο ΙΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει εξαντληθεί το 65% της κρατικής επιχορήγησης. «Υπάρχει ένα αποπνικτικό πλαίσιο για τα Ταμεία. Το PSI τους στέρησε τεράστια αποθέματα, όπως και η ύφεση, η ανεργία, οι μειώσεις των μισθών» ανέφερε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, προσθέτοντας πως «ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται την πείνα προ των πυλών, την ανασφάλεια, το αν θα έχει τη σύνταξή του». «Οι άνθρωποι αυξάνουν, οι εργαζόμενοι λιγοστεύουν, οι λαθρομετανάστες θέλουν την περιποίησή τους, 30.000 πάνε στα στρατόπεδα», παρατήρησε ο κ. Καρατζαφέρης, προτείνοντας τη θέσπιση ενός ειδικού τέλους επί της κατανάλωσης. «Τώρα στην Ελλάδα δουλεύουν 2 εκατ. για λογαριασμό 25 εκατ. Πρέπει ν' αλλάξουμε νοοτροπία, να κάνουμε ριζοσπαστική πολιτική προς τα μπρος», πρότεινε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, για να του απαντήσει ο πρωθυπουργός: «Η πρόταση που κάνετε, αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης των ελλειμμάτων και μπορεί να εξεταστεί. Εφόσον υπάρχουν ελλείμματα, όμως, θα επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος, είτε με τον έναν, είτε με τον άλλο τρόπο». διαβάστε περισσότερα...

«Επιβεβλημένη» η επανακατάθεση των διατάξεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Την επανακατάθεση και ψήφιση των διατάξεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκουριά από την παρούσα Βουλή ζητεί ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Δ. Σπυράκος, τονίζοντας ότι «είναι επιβεβλημένη για τη διαφύλαξη του κύρους όλων των θεσμών». ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης απέσυρε το άρθρο 49 του νομοσχεδίου «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ», που περιλαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι θα επαναφέρει τις ρυθμίσεις με τροπολογία Ο κ. Σπυράκος σημειώνει στη δήλωσή του ότι «οι διατάξεις που αποσύρθηκαν από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πρόσβαση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στις δικαστικές διαδικασίες ρύθμισης των χρεών τους και να προάγουν τη διαφάνεια στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς». Όπως επισημαίνει, «είναι διατάξεις εξαιρετικά μετριοπαθείς και αντίστοιχες, αν όχι υποδεέστερες, με αυτές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών». «Ασφαλώς, οι Έλληνες δεν είναι πολίτες και καταναλωτές δεύτερης κατηγορίας. Είναι προφανές ότι κανείς δεν χρειάζεται χρόνο για να γνωμοδοτήσει ή να διαβουλευτεί περί τούτου», προσθέτει. διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Πρώτα θα πληρώνεται το χρέος και μετά μισθοί και συντάξεις

Η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους θα έχει πλέον απόλυτη προτεραιότητα έναντι όλων των υπολοίπων υποχρεώσεων του κράτους, ακόμη και της πληρωμής μισθών και συντάξεων, ώστε να διασφαλίζεται πως, στη μετά το PSI εποχή, η Ελλάδα θα εξοφλεί καταρχήν τους πιστωτές της. Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης προβλέπεται πως βασική αρχή στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της χώρας θα είναι η κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να ενσωματωθεί και στο Σύνταγμα της χώρας, όταν αυτό καταστεί δυνατό. Παράλληλα, καθίσταται σαφές πως στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, θα εισρέουν όλα τα δάνεια από τον EFSF καθώς και άλλα έσοδα του Δημοσίου που προορίζονται για την αποπληρωμή χρέους. Σημειώνεται πως σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων αλλά και μέρος των φορολογικών εσόδων, από τη στιγμή που η χώρα θα ξεκινήσει την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων. Η χθεσινή τροπολογία επισφραγίζει νομικά σχετική συμφωνία που είχε προηγηθεί με την Ε.Ε., ως προαπαιτούμενο για το δεύτερο «πακέτο» διάσωσης, κατ' απαίτηση κυρίως της Γερμανίας: Η σύσταση του ειδικού λογαριασμού, στον οποίο θα εισρέουν τα νέα δάνεια και ο οποίος θα δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, ακόμη και έναντι της κάλυψης βασικών χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου, ήταν προαπαιτούμενο για να «κλειδώσει» η συμφωνία για το νέο «πακέτο». Στόχος της τρόικας ήταν, μετά το PSI, να σταλεί ισχυρό σήμα στις αγορές ότι η Ελλάδα πολύ δύσκολα θα αθετήσει τις πληρωμές της προς τους πιστωτές της, στους οποίους πλέον θα δίνει απόλυτη προτεραιότητα. Δημοσιονομική αρχή Όπως προβλέπεται με την τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών: 1) Πρώτη αρχή που θα διέπει τους δημοσιονομικούς κανόνες βάσει των οποίων γίνεται η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών θα είναι «η κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, προκειμένου να διατηρείται και να ενισχύεται η δημοσιονομική σταθερότητα». 2) Όσον αφορά στον ειδικό λογαριασμό, με τίτλο «Ελληνικό Δημόσιο, Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους» που τηρείται στην ΤτΕ ή σε σύστημα που διαχειρίζεται η ΤτΕ: Χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την άμεση εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και δεν διενεργείται καμία άλλη πληρωμή για οποιονδήποτε σκοπό. Από το λογαριασμό αυτό «πληρώνονται οι δαπάνες χρεολυσίων και τόκων όλων των δανείων, των πράξεων διαχείρισης, των παραγώγων και άλλες παράλληλες δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους. Εσοδα του λογαριασμού αυτού αποτελούν οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και τα χρηματικά ποσά από τη συμμετοχή του Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Κάθε αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία του λογαριασμού και η διαδικασία κίνησης του για την πληρωμή του χρέους καθορίζεται με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών. διαβάστε περισσότερα...

Αποσύρθηκε ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το άρθρο 49 του νομοσχεδίου «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ», που περιλαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά απέσυρε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, επικαλούμενος την εν εξελίξει διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο υπουργός Εργασίας διαβεβαίωσε ότι θα επαναφέρει τις ρυθμίσεις με τροπολογία όταν αυτή ολοκληρωθεί στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η ρύθμιση αφορά στην προστασία του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη από κατάσχεση έως 1.500 ευρώ προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα της καθημερινότητάς του. Ακόμη δίνει τη δυνατότητα να προβαίνει σε δικαστικές ρυθμίσεις των χρεών του με ευνοϊκά επιτόκια, αλλά και να παρατείνει τον χρόνο ρύθμισης των οφειλών του καθώς και να απαλλάσσεται από χρέη στα τρία χρόνια εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν πλήρη αδυναμία καταβολή τους. Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο εισήχθη προς εξέταση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων - προστέθηκε διάταξη η οποία προβλέπει τη σύσταση Ειδικού Ελεγκτικού Γραφείου, το οποίο θα ελέγξει τόσο τις 40.000 περιπτώσεις παράνομης παροχής προνοιακών επιδομάτων όσο και όλες τις άλλες περιπτώσεις κρουσμάτων κακοδιαχείρισης ή παράνομης διάθεσης κονδυλίων για δαπάνες υγείας και πρόνοιας. διαβάστε περισσότερα...

Αδεια τα ταμεία του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ

«Στερεύουν» από έσοδα τα ταμεία του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ εξαιτίας της παρατεταμένης ύφεσης, της μείωσης των εισπράξεων από εισφορές αλλά και της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης. Τα παραπάνω καθιστούν ορατό τον κίνδυνο νέων περικοπών στις παροχές προς τους ασφαλισμένους ώστε να είναι δυνατή η ομαλή καταβολή των συντάξεων. Μπροστά στα άδεια ταμεία και ενόψει της καταβολής του δώρου Πάσχα (στις 5 Απριλίου) και των συντάξεων του Μαΐου (στο τέλος Απριλίου) το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προχωρεί για τέταρτο συνεχή μήνα σε νέο δανεισμό ύψους 244 εκατoμμυρίων ευρώ (200 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΕΑΜ και 44 εκατομμύρια ευρώ από το ΤΑΠ-ΔΕΗ) για 30 ημέρες, από τις 3 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου. Η απόφαση λαμβάνεται σήμερα «προκειμένου να διενεργηθούν ομαλά οι πληρωμές», όπως υπογραμμίζεται στα σχετικά έγγραφα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το ΙΚΑ, ωστόσο, έχει εισπράξει στο πρώτο δίμηνο το 64,4% της (μειωμένης λόγω Μνημονίου) κρατικής επιχορήγησης του 2012 (1,4 δισ. ευρώ) και μολονότι υπολογίζει να απορροφήσει επιπλέον 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας τα ποσά αυτά δεν διασφαλίζουν στο σύνολό τους τις πληρωμές έως το τέλος του χρόνου. Ο ΟΑΕΕ Στο «κόκκινο» βρίσκεται και ο ΟΑΕΕ, επίσης, με μειωμένη κρατική επιχορήγηση (800 εκατ. ευρώ από τα οποία έχει εισπράξει τα 240 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο) και με ένα συνεχώς διευρυνόμενο έλλειμμα εσόδων από τη μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών (από τους 800.000 πληρώνει μόνο το 55%). Ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΕ ανεβάζει το ταμειακό έλλειμμα του κλάδου σύνταξης στα 831,2 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογίζονται οι οφειλές προς τρίτους έναντι 700 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα έσοδα για τον κλάδο σύνταξης υπολογίζονται σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ οι δαπάνες αγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ. Μπροστά στο προδιαγραφόμενο αδιέξοδο, υποβλήθηκαν προτάσεις ακόμη και για την κατάργηση του υπολοίπου («κουρεμένου» σε όλα τα ταμεία) δώρου των συνταξιούχων με το επιχείρημα ότι δεν καταβάλλονται εισφορές για τα δώρα. Στάση πληρωμών Μόνο 17.239 ελεύθεροι επαγγελματίες - ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ σε σύνολο 205.165 οφειλετών που εντάχθηκαν σε ρύθμιση χρεών 1,5 δισ. ευρώ εξόφλησαν το 2011 τις οφειλές τους. Η αδυναμία είσπραξης ακόμη και βεβαιωμένων οφειλών, παρά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν από το 2010 και συνεχίζονται και φέτος για όλα τα Ταμεία (υποβολή αιτήσεων έως τα τέλη Απριλίου προβλέπει προωθούμενη διάταξη νόμου), προκύπτει από έγγραφο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι σήμερα 17.239 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν εξοφλήσει 68,8 εκατομμύρια ευρώ. Προβλήματα στην είσπραξη οφειλών αντιμετωπίζουν, ακόμη ο Τομέας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (δεν είναι σε θέση να επεξεργασθεί και να εισπράξει λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού), οι Τομείς Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και Πειραιά (μεγάλος αριθμός οφειλετών έχει ανταποκριθεί και δεν τηρείται λόγω οικονομικής δυσχέρειας των ασφαλισμένων). Στον ΟΓΑ, με τις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3943/2011 (εξόφληση μέχρι 20 τριμηνιαίες δόσεις με μικρότερο ποσό δόσης τα 150 ευρώ) υπέβαλαν αίτηση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 30.610 οφειλέτες και εισπράχθηκαν 28 εκατομμύρια ευρώ. Εκτροχιασμός σε ΙΚΑ - ΟΑΕΕ 244 εκατ. ευρώ δανείζεται το ΙΚΑ από το ΕΤΕΑΜ και το ΤΑΠ ΔΕΗ για να καταβάλει τα δώρα Πάσχα και τις συντάξεις. 64,4% της φετινής του επιχορήγησης έχει εισπράξει το ΙΚΑ στο πρώτο δίμηνο. 831,2 εκατ. ευρώ έλλειμμα προϋπολογίζει ο ΟΑΕΕ για φέτος. 240 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 800 εκατ. έχει εισπράξει ο ΟΑΕΕ στο πρώτο δίμηνο. διαβάστε περισσότερα...

Ποιοι υπάλληλοι δικαιούνται εκλογικό επίδομα

Επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων οι οποίοι θα λάβουν εκλογικό επίδομα στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης το απόγευμα της Τετάρτης στη Βουλή και ενσωματώθηκε στο «πολυνομοσχέδιο» του υπουργείου. Στους δικαιούχους εκλογικού επιδόματος περιλαμβάνονται πλέον και οι υπάλληλοι των δήμων, οι οποίοι μετά και από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, απειλούσαν με αποχή από κάθε εκλογική διαδικασία στην περίπτωση που δεν θα τους χορηγούνταν το επίδομα. Υπενθυμίζεται ότι το εκλογικό επίδομα γι΄ αυτή την κατηγορία των εργαζομένων είχε ενσωματωθεί στο έξοδα κίνησης το οποίο λάμβαναν οι υπάλληλοι των δήμων, το οποίο, όμως, καταργήθηκε με το νέο μισθολόγιο. Με την τροπολογία δεν προσδιορίζεται, ωστόσο, το ύψος του επιδόματος που θα λάβει κάθε μία από τις κατηγορίες των υπαλλήλων, καθώς η ρύθμιση αυτή παραπέμπεται σε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση αναμένεται να οριστεί και ο αριθμός των λειτουργών και υπαλλήλων που θα απασχολούνται στην εκλογική διαδικασία και, ως εκ τούτου, θα λάβουν το εκλογικό επίδομα. Συγκεκριμένα, με βάση την «τροπολογία Γιαννίτση» εκλογικό επίδομα χορηγείται στις εξής κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που «απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλη εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας»: Λειτουργούς και υπαλλήλους των υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου. Υπαλλήλους των Περιφερειών και των δήμων. Εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής. Αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και γραμματείς και διερμηνείς εφορευτικών επιτροπών. Υπαλλήλους που απασχολούνται με τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών διαβάστε περισσότερα...

Σε ιδιώτες δικηγόρους οι φάκελοι όσων έπαιρναν παράνομα επιδόματα

Αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων που προέκυψε, στελέχη του υπουργείου θα αξιολογήσουν τα ποσοστά αναπηρίας που εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές. Οπου προκύπτουν υπερβάσεις, θα προχωρούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των φακέλων. Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν και εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών, οι οποίες έχουν γίνει στο υπουργείο Υγείας. Περίπου 20.000 περιπτώσεις ενδέχεται να σχετίζονται με χορήγηση πλαστών βεβαιώσεων αναπηρίας από γιατρούς, υπαλλήλους ή προϊστάμενους υπηρεσιών. Εχει ζητηθεί και η συνδρομή του ΣΔΟΕ, ώστε να ανοίξουν «ύποπτοι» λογαριασμοί εμπλεκόμενων στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οφθαλμίατροι, που χορηγούσαν αφειδώς βεβαιώσεις τυφλότητας, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Ζακύνθου. Ακραίες καταστάσεις ανέδειξε και η πρόσφατη απογραφή: Οι δικαιούχοι όλων των προνοιακών επιδομάτων στη Φωκίδα αποτελούν μόλις το 0,93% του πληθυσμού. Παρόμοια ποσοστά εμφανίζουν οι Κυκλάδες (1,12%) και το Λασίθι (1,22%). Στη Ροδόπη, ωστόσο, το ποσοστό του πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα είναι υπερτριπλάσιο από εκείνο της Φωκίδας (3,34% έναντι 0,93%). Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Υγείας απαντά αρνητικά στο αίτημα όσων ζητούν να επιστρέψουν προνοιακά επιδόματα που εισέπραξαν χωρίς να δικαιούνται. Το θέμα θα διευθετηθεί με κεντρική διαδικασία, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί με τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου. Οι φάκελοι των υποθέσεων θα ανατεθούν σε ιδιώτες δικηγόρους, σε όλη τη χώρα. Θα ακολουθήσουν δικαστικές προσφυγές και όσοι εισέπραξαν επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται, θα κληθούν να τα επιστρέψουν εντόκως. «Δεν πρόκειται να υπάρξει συνδιαλλαγή», τόνιζαν χθες συνεργάτες του αρμόδιου υφυπουργού Υγείας κ. Μάρκου Μπόλαρη, αναφερόμενοι στους πολίτες, οι οποίοι καταφεύγουν τις τελευταίες μέρες στα ΚΕΠ ή στις αρμόδιες διευθύνσεις των δήμων, ζητώντας διακανονισμό. Εκτός από την επιστροφή των χρημάτων -αναφέρουν- όσοι εισέπραξαν επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται, θα βρεθούν αντιμέτωποι με όλες τις συνέπειες του νόμου. Ολα αυτά αφορούν -σε πρώτη φάση- τους 37.000 πρώην δικαιούχους, οι οποίοι δεν προσήλθαν στην απογραφή που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Εκτιμάται ότι οι περισσότεροι ήταν διπλοεγγεγραμμένοι στους καταλόγους, εισέπρατταν επιδόματα νεκρών ή είχαν πλαστά δικαιολογητικά. Τα συγκεκριμένα επιδόματα θα πάψουν να καταβάλλονται από τον μήνα Απρίλιο. Εξαίρεση θα υπάρξει για πολύ λίγες περιπτώσεις δικαιούχων, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να απογραφούν, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Από τη διακοπή χορήγησης θα εξοικονομηθούν περισσότερα από 110 εκατομμύρια ευρώ, σε ετήσια βάση. Πηγές από το υπουργείο Υγείας σημειώνουν ότι τα περιθώρια εξοικονόμησης από τα προνοιακά επιδόματα είναι πολύ μεγαλύτερα. Το ποσό που θα εισπραχθεί από τις επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων, θα ξεπεράσει τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Το «ψαλίδι» θα συνεχιστεί, καθώς εκτιμάται ότι μπορούν να «κοπούν» σχεδόν οι μισοί από τους 240.000 που ήταν δικαιούχοι επιδομάτων πριν την απογραφή. Σε πρώτη φάση, θα γίνει διασταύρωση στοιχείων για τους 210.000 δικαιούχους που έμειναν μετά την απογραφή.
διαβάστε περισσότερα...
website counter
friend finderplentyoffish.com