Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Δημόσιο: Οδηγός για τις πειθαρχικές ποινές και τους ¨κοπανατζήδες¨

Απαντήσεις σε δέκα ερωτήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στον δημόσιο τομέα, έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με στόχο να περιοριστούν τα φαινόμενα ατιμωρησίας και να εντοπιστούν οι «κοπανατζήδες».


Παράλληλα, το υπουργείο περνάει «από κόσκινο» τους ατομικούς φακέλους και τα μητρώα των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο δε αυτό, για το υπουργείο αποτελεί προτεραιότητα ο έλεγχος και η διασταύρωση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας σε συνεργασία με τα ξένα ινστιτούτα που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα οποία παρέχουν πτυχία ξένων γλωσσών (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Ινστιτούτο Γκαίτε κλπ).

Στόχος είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, να εντοπιστούν τυχόν πλαστοί τίτλοι γλωσσομάθειας και να κινηθούν νόμιμες διαδικασίες εναντίων όσων τα χρησιμοποίησαν. Ταυτόχρονα, έχουν ξεκινήσει και σημειακές παρεμβάσεις κατά περίπτωση, με αρχή τον έλεγχο των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι δέκα απαντήσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης είναι οι εξής:

1. Για ποιον λόγο δίνεται έμφαση στην πειθαρχική ευθύνη στο Δημόσιο;

Η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στον Δημόσιο Τομέα αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και απαίτηση της κοινωνίας. Η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης αποτελεί βασικό εργαλείο για την καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου, αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα, αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα αξιοκρατίας και δικαιοσύνης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.

2. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο δράσης για να την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης;

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Το ΥΔΙΜΗΔ έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού και ασκεί επιτελικό ρόλο, γι' αυτό και η ουσιαστική πρόοδος των πρωτοβουλιών συνδέεται άρρηκτα με τον βαθμό συνεργασίας των υπουργείων, αλλά και των αρμόδιων οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τον πειθαρχικό έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα.

3.Τι ακριβώς περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του ΥΔΙΜΗΔ;

Τρεις είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται το σχέδιο:

Η ενίσχυση και απρόσκοπτη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων, με στόχο την διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους και την κατά το δυνατόν ταχύτερη εξέταση και ολοκλήρωση των υποθέσεων.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου των Αδικαιολογήτως Απόντων, με τον συστηματικό έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας σε όλο τον Δημόσιο Τομέα και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασής του.

Η επικαιροποίηση των ατομικών μητρώων των δημοσίων υπαλλήλων με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του φαινομένου των Πλαστών Δικαιολογητικών.

4. Ποια όργανα είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια του πειθαρχικού ελέγχου;

Το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, τα Πειθαρχικά Συμβούλια, αλλά και οι εκάστοτε πειθαρχικοί προϊστάμενοι είναι τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα και οι μηχανισμοί της Πολιτείας για την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο και την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης των υπαλλήλων.

5. Με ποιον τρόπο έχουν ενισχυθεί τα όργανα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου;

Το ΣΕΕΔΔ έχει ενισχυθεί με προσωπικό (μέσω αποσπάσεων) και ανέρχεται σήμερα σε 135 άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τα Πειθαρχικά (Α' & Β' βαθμού), από 120 έχουν μειωθεί σε 65 ώστε να επιτευχθεί ευελιξία και ταχύτητα στον πειθαρχικό έλεγχο. Παράλληλα, ξεκίνησε εκ νέου η λειτουργία του Γ΄ Τμήματος του Β' Βαθμιου Πειθαρχικού που για μεγάλο διάστημα δεν λειτουργούσε και εξετάζει υποθέσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ (πρόσφατο παράδειγμα η οριστική παύση των εμπλεκόμενων στην «υπόθεση Παγγαίου»).

6. Ποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί για την επιτάχυνση των διαδικασιών πειθαρχικής ευθύνης;

α. Κατ' αρχήν με τον νόμο 4152/2013 έχουν συντμηθεί οι χρονικές προθεσμίες εξέτασης και άσκησης προσφυγών και ενστάσεων στα πειθαρχικά.

β. Εκδόθηκε ειδική εγκύκλιος που επιλύει επιμέρους ζητήματα και παρέχει διευκρινίσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η πειθαρχική διαδικασία και η εξέταση εκκρεμών υποθέσεων.

γ. Δημιουργήθηκε μόνιμος μηχανισμός ελέγχου και ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων από το ΣΕΕΔΔ.

δ. Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων, οι έλεγχοι σχετικά με την είσπραξη δημοσίων εσόδων, τις προμήθειες, τα δημόσια-δημοτικά έργα κλπ.

7. Ποιο είναι το απτό αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών ενίσχυσης της πειθαρχικής ευθύνης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών;

Η πρώτη ορατή διαφοροποίηση είναι η αλλαγή του κλίματος αδράνειας και ατιμωρησίας των προηγούμενων ετών κάτι που επιτεύχθηκε μέσω της επανεκκίνησης των πειθαρχικών διαδικασιών. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε έναν χρόνο (Ιουν.- 2012-Ιουν. 2013) ασκήθηκαν από τις εισαγγελικές Αρχές ποινικές διώξεις σε 500 υπαλλήλους (για 1.000 αδικήματα), όταν μέσα σε 5 χρόνια (2007-2011), είχαν ασκηθεί αντίστοιχες ποινικές διώξεις σε μόλις 540 υπαλλήλους (για 1.100 αδικήματα).

8. Πόσες πειθαρχικές διώξεις βρίσκονται υπό εξέταση στα Πειθαρχικά το τελευταίο 6μηνο;

Τον Μάρτιο του 2013 βρίσκονταν υπό εξέταση στα Πειθαρχικά Συμβούλια (Α' & Β' βαθμού) 2.127 υποθέσεις. Στο τέλος Ιουνίου 2013 βρίσκονταν υπό εξέταση 1.920 υποθέσεις καθώς στο μεσοδιάστημα μεταξύ Μαρτίου - Μαΐου προστέθηκαν νέες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα εξετάστηκαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια, περίπου 500 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 350 στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια το πρώτο εξάμηνο του έτους και οι υπόλοιπες 150 στo Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το τρίμηνο Απριλίου- Ιουνίου 2013. Σχηματικά, ο μέσος ρυθμός εξέτασης υποθέσεων στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά είναι περίπου 200 και στο Δευτεροβάθμιο 50 υποθέσεις τον μήνα.

9. Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των «συστηματικών κοπανατζήδων» του Δημοσίου;

Για πρώτη φορά γίνεται μια συστηματική προσπάθεια ελέγχου της τήρησης του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο. Γι' αυτό πραγματοποιούνται διαρκώς επιτόπιοι έλεγχοι από το ΣΕΕΔΔ για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου και τον εντοπισμό χρονίως απουσιαζόντων υπαλλήλων, μετά από εντολή του ΥΔΙΜΗΔ. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τέσσερις εκθέσεις για τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών, Τουρισμού και Πολιτισμού και αναμένεται η ολοκλήρωση δεκάδων άλλων ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί. Ήδη έχουν διαβιβαστεί οι εκθέσεις ελέγχου στους αρμόδιους για περαιτέρω ενέργειες (π.χ. το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε πειθαρχικές κυρώσεις).

10. Σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο υπουργός ΔΙΜΗΔ για τους παραβάτες του ωραρίου στο υπουργείο του;

Ο υπουργός, αφού έλαβε την έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ και ακολουθώντας τις προτάσεις του Σώματος, ζήτησε αμέσως τον πειθαρχικό έλεγχο τόσο των υπαλλήλων που δεν τηρούσαν το ωράριο όσο και προϊσταμένων του υπουργείου που δεν άσκησαν τα καθήκοντα ελέγχου, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (μεταξύ αυτών και μείωση αποδοχών).

διαβάστε περισσότερα...

Ποιους φορολογούμενους καλεί για επανέλεγχο η Εφορία

Σαρωτικούς ελέγχους ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ελέγξει κατά πόσο τα στοιχεία που αναφέρουν στις φορολογικές τους δηλώσεις είναι αληθή.
Γι αυτό και οι περισσότεροι θα κληθούν από την Εφορία για επανέλεγχο. Ενδεικτικό είναι πως έως τώρα από τις δηλώσεις που έχουν γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Taxisnet οχτώ στους δέκα βλέπουν στην οθόνη του υπολογιστή να εμφανίζεται ειδικό μήνυμα με το οποίο καλούνται να προσέλθουν για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ. Εκκαθαριστικό εκδίδεται μόλις για το 10% των φορολογουμένων, για τους οποίους δεν υπάρχει πρόβλημα με τις διασταυρώσεις των ποσών που δηλώνουν στην εφορία (εισοδήματα από ακίνητα κ.λπ.).

Η κυβέρνηση θέλει από τη μια να σταλεί το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο, όσο ψηλά και αν βρίσκεται -όπως φάνηκε και από το σημείωμα τοθ Γιάννη Στουρνάρα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας-, και απ' την άλλη να ενισχυθούν οι εισπράξεις του Δημοσίου προκειμένου να κλείσει η τρύπα στα έσοδα και να υπάρξουν και νέα δημοσιονομικά μέτρα.

Ηδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός του ελέγχου τους και από το μικροσκόπιο τους θα περάσουν τέσσερις κατηγορίες φορολογουμένων.

Οσοι εμφάνισαν υψηλά ποσοστά παρακράτησης φόρου από μισθωτές υπηρεσίες και δελτία παροχής υπηρεσιών. Οι περισσότεροι ειδοποιούνται πως εντός 15 ημερών θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παραστατικά ή να προσέλθουν οι ίδιοι στην Εφορία.
Οσοι μισθωτοί δηλώνουν εισόδημα και από ελεύθερα επαγγέλματα είτε με δελτία παροχής υπηρεσιών είτε με απόδειξη δαπάνης του εργοδότη. Θα κληθούν να υποβάλουν ανά πελάτη τα ποσά του παρακρατούμενου φόρου.
Οσοι εμφανίζουν υψηλές αφορολόγητες δαπάνες για γιατρούς, νοσήλια, τόκους στεγαστικών δανείων καθώς και οι επιτηδευματίες με μεγάλες επαγγελματικές δαπάνες που είχαν ως αποτέλεσμα το καθαρό φορολογητέο εισόδημα τους να είναι αισθητά χαμηλότερο από τα έσοδα.
Οι επιτηδευματίες και οι έμποροι για τους οποίους από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ προκύπτουν μεγάλες επιστροφές φόρου.
διαβάστε περισσότερα...

Διευκρινίσεις από το υπουργείο για την εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε τη σχετική υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται σε ποιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις μειώνεται ο ΦΠΑ από το 23% στο 13%.

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:


-μειώνεται ο ΦΠΑ από 23% σε 13% στην εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών΄ προς αυτές επιχειρήσεων. Στην ίδια κατηγορία μπαίνουν με βάση την απόφαση και τα σούπερ μάρκετ που διαθέτουν έτοιμο, προς κατανάλωση, φαγητό π.χ. ψητά κοτόπουλα. Εξαιρείται η εκμετάλλευση των κέντρων διασκέδασης και η διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία, που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

- μειώνεται ο ΦΠΑ από 23% σε 13% στα μη αλκοολούχα ποτά, όπως νερό (αεριούχο ή μη), έτοιμα ροφήματα, χυμοί και γενικά αναψυκτικά, εφόσον σερβίρονται. Στην περίπτωση που παραδίδονται κατ' οίκον ή σε πακέτο (take away), τότε θεωρούνται παράδοση αγαθών και φορολογούνται με ΦΠΑ 23%. Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να εφαρμόζεται ΦΠΑ 23% και στην πώληση αναψυκτικών, χυμών και έτοιμων ροφημάτων από τα σουπερ μάρκετ.

-στις υπηρεσίες delivery, τα αναψυκτικά και χυμοί παραμένουν στο 23%. Όσον αφορά τα υπόλοιπα παραδιδόμενα αγαθά πχ πίτσα, εφαρμόζεται ο συντελεστής που ισχύει για το κάθε είδος, στην προκειμένη περίπτωση το 13%.

-όλα τα αλκοολούχα ποτά, ανεξαρτήτως του τρόπου διάθεσής τους, παραμένουν στο 23%.

-στο room service των ξενοδοχείων (σερβίρισμα στο δωμάτιο) ο ΦΠΑ μειώνεται στο 13%, ωστόσο τα ροφήματα στο μίνι μπαρ παραμένουν στο 23%.

-όσον αφορά τα ξενοδοχεία, ανάλογα με το πακέτο διαμονής θα ισχύσουν τα εξής:

α. Διαμονή με πρωινό: 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή (13%), ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.

β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή (13%), ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύμα.

γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή (full board): 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή, ως αντιπαροχή για πρωινό και δύο γεύματα.

δ. Διαμονή με το σύστημα aIl incIusive (πλήρης διατροφή) περιλαμβανομένης της κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ενιαία τιμή, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, δραστηριότητες διασκέδασης, απασχόλησης παιδιών (animation), αθλητικές υπηρεσίες κ.α.

-65% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6,5%), ωξ αντιπαροχή που καταβάλλεται για τη διαμονή.

-25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης.

-10% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%), ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και τις λοιπές παροχές του πακέτου.διαβάστε περισσότερα...

Στο «μικροσκόπιο» ύποπτες καταθέσεις και αναλήψεις

Υποπτοι για φοροδιαφυγή θεωρούνται πλέον οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τραπεζικές καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και οι επιχειρήσεις στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας με απόφασή του, ζητά από τις τράπεζες να διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναλυτικά στοιχεία για τους συγκεκριμένους πελάτες, οι οποίοι αυτομάτως εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής.

Η απόφαση ενεργοποιείται από τη χρήση του 2011. Οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2011 έως τις 30 Οκτωβρίου 2013, ενώ για το 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Για τα επόμενα έτη η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται έως τις 30 Απριλίου.

Διασταυρώσεις
Με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες, η ΓΓΠΣ, θα ξεκινήσει εκτεταμένες διασταυρώσεις και έλεγχο στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπισθούν και να αποκαλυφθούν περιπτώσεις κρυφών εισοδημάτων, απόκρυψης τεκμηρίων διαβίωσης και αδήλωτες αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (ακίνητα, σκάφη αναψυχής, πολυτελή αυτοκίνητα).

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Στουρνάρα οι τράπεζες υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος για:

Ελεύθερους επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των 200.000 ευρώ και νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των 300.000 ευρώ.

Προδιαγραφές
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία για κάθε κατηγορία πελατών τους. Η διαβίβαση θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΠΣ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.

Οι τράπεζες θα διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη διαβίβασή τους. Η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα έξι ετών από την παραλαβή τους.

Οι τράπεζες έχουν ήδη λάβει εντολή από την Τράπεζα της Ελλάδος για το προσδιορισμό του κινδύνου φοροδιαφυγής των πελατών τους και εφαρμόζουν επιπρόσθετες διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με ειδικά κριτήρια ενέχουν αυξημένο κίνδυνο διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του προκύπτοντος από το αδίκημα αυτό οφέλους.

Τα στοιχεία
Ειδικότερα, οι τράπεζες λαμβάνουν υπόψη τους και τα εξής στοιχεία: πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (π.χ. ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κ.λπ.) κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη, νομική μορφή και χώρα που εδρεύει το νομικό πρόσωπο, αριθμό και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη, σημαντική απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων, πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή.

Οι τράπεζες έχουν ήδη λάβει εντολή από την Τράπεζα της Ελλάδος για το προσδιορισμό του κινδύνου φοροδιαφυγής των πελατών τους και εφαρμόζουν επιπρόσθετες διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών φυσικών ή νομικών προσώπων


διαβάστε περισσότερα...

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Η έκθεση της Κομισιόν που ανακοινώθηκε, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι παρατηρείται «πολιτική αντίσταση στη αύξηση των τιμών του ρεύματος για τους καταναλωτές στη χαμηλή τάση, τη στιγμή που πρέπει να διαμορφωθούν τιμολόγια με βάση την ανάκτηση του κόστους της ηλεκτρισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η είσοδος νέων εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να αμβλυνθούν οι πιέσεις ρευστότητας που αντιμετωπίζει η κυρίαρχη εταιρεία (ΔΕΗ) και να μειωθεί το κόστος ηλεκτρισμού για τη βιομηχανία»


Η έκθεση μιλά για σταυροειδή επιδότηση μεταξύ των τιμολογίων ρεύματος της ΔΕΗ, υπέρ των αγροτών και των νοικοκυριών με χαμηλή κατανάλωση και σε βάρος της βιομηχανίας και καλεί τη ΡΑΕ να λάβει τα ανάλογα μέτρα. Η ΡΑΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι οι τιμές ηλεκτρισμού θα αντανακλούν πλήρως το οριακό κόστος στη χονδρική αγορά καθώς και το κόστος στη λιανική συν ένα περιθώριο που θα επιτρέψει τον ανταγωνισμό για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Η κυβέρνηση θα πρέπει να χρεώνει τέλη για τη χρήση των νερών στις υδροηλεκτρικές μονάδες και του λιγνίτη.

Αναφορικά με την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η τρόικα καλεί την κυβέρνηση ως τον Σεπτέμβριο του 2013 να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει, μεταξύ άλλων:

Τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ (διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού) από τη ΔΕΗ εντός του δευτέρου τριμήνου 2014.

Να θέσει πλαφόν στο παραγωγικό δυναμικό που μπορεί να κατέχει ή να λειτουργεί μία εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία της νέας, «μικρής ΔΕΗ», στην οποία θα μεταβιβαστεί το 30% της παραγωγικής ισχύος της σημερινής ΔΕΗ. Να καταργήσει τα όποια νομικά εμπόδια μπορεί να υπάρχουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, προστατεύοντας τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Η διαχείριση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ πρέπει να γίνεται από ξεχωριστό φορέα που δεν θα έχει καμία σχέση με τη ΔΕΗ ή αλλη ενεργειακή εταιρεία. που δεν θα έχει καμία σχέση.

ΔΕΣΦΑ
Αναφορικά με την πώληση του ΔΕΣΦΑ στο Socar, η έκθεση αναφέρει ότι μία «επιτυχημένη πώληση απαιτεί συνεχή παρακολούθηση από τη ρυθμιστική αρχή, συμπερλαμβανομένης της επαναπιστοποίησης του ΔΕΣΦΑ».

ΑΠΕ
Η έκθεση ζητά την αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ κάθε εξάμηνο (Ιούλιο 2013, Ιανουάριο και Ιούλιο του 2014) για την εξάλειψη του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ στο τέλος του 2014. Επίσης, ζητά τον Σεπτέμβριο να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τους παραγωγούς πράσινης ενέργειας και κυρίως τα φωτοβολταϊκά για τη μείωση της ταρίφας, κατά τρόπο που να μην απειλείται η βιωσιμότητα των μονάδων. Επίσης συνιστά οι μειώσεις να γίνονται εκεί, που οι ταρίφες δεν είχαν προσαρμοστεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα, με προηγούμενες πράξεις.

Αγορά καυσίμων
Nέα μέτρα πρέπει να ληφθούν πριν το τέλος του χρόνου προκειμένου να αρθούν οι ρυθμιστικοί περιορισμοί που παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό στην διύλιση, τη χονδρική και τη λιανική αγορά καυσίμων, όπως αυτά που σχετίζονται με την αποθήκευση και το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για τις εταιρείες που εμπορεύονται πετρέλαιο, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
διαβάστε περισσότερα...

Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης: «Ναι» στο άνοιγμα των καταστημάτων 52 Κυριακές

«Πρόθεση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης είναι να παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα και τις 52 Κυριακές του χρόνου», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης, Γιωργος Τσαμασλής στο περιθώριο της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου κεντρικής Μακεδονίας.
«Θέλουμε να έρχεται ο κόσμος επειδή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα», ανέφερε ο κ. Τσαμασλής και γνωστοποίησε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει επαφές με τους εκπροσώπους όλων των φορέων και τους δημάρχους καθώς όπως είπε, «κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες».

«Η Θεσσαλονίκη δεν είναι χαρακτηρισμένη τουριστική περιοχή. Ο καινούριος νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν τα καταστήματα χωρίς να είμαστε χαρακτηρισμένη τουριστική περιοχή και για αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του εμπορικού και όχι μόνο κόσμου» πρόσθεσε.

διαβάστε περισσότερα...

TAXISNET Οι τέσσερις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις για το Ε9

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet θα υποβληθεί και φέτος η δήλωση στοιχείων ακινήτων, το γνωστό έντυπο Ε9.
Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν το Ε9 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 και τα νομικά πρόσωπα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Χθες η Γενική Γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων εξέδωσε έναν οδηγό για την συμπλήρωση του εντύπου Ε9 παρέχοντας απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις που υποβάλουν οι φορολογούμενοι.

1 Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έντυπο Ε9 για το έτος 2012;

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2013 έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση. Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2013 έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (2ος Πίνακας της δήλωσης στοιχείων ακινήτων), υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά την περιουσιακή κατάσταση των αγροτεμαχίων αυτών και να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή και διαγράψουν αυτά, έτσι ώστε ο 2ος πίνακας της δήλωσης Ε9 να απεικονίζεται ορθά.

2 Γιατί ενώ έχω υποβάλει χειρόγραφη ή ηλεκτρονική δήλωση σε κάποιο έτος δεν έχει συμπεριληφθεί στην περιουσιακή μου εικόνα που εμφανίζεται στην εφαρμογή για το έτος αυτό;

Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχει διαμορφωθεί με ασφαλή τρόπο η ορθή περιουσιακή σας κατάσταση για το έτος αυτό, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων σας. Για το λόγο αυτό και σας δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικά, να ελέγξετε την περιουσιακή εικόνα που σας εμφανίζουμε (από το έτος 2010 και μετά), καθώς και να προβείτε σε διορθώσεις εάν το κρίνετε απαραίτητο.

3 Τι κάνω όταν δε βρίσκω μέσα από τη λίστα των οδών κάποιον ή κάποιους από τους δρόμους που βρίσκεται το ακίνητό μου;

Θα πρέπει να προχωρήσετε σε εντοπισμό του ακινήτου σας μέσω εμφάνισης χάρτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις περιοχές για τις οποίες ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτου. Εφόσον βρείτε το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το ακίνητο σας, το επιλέγετε. Εάν βρίσκετε το σωστό οικοδομικό τετράγωνο, αλλά η διεύθυνση της οδού που βρίσκεται το ακίνητο σας υπάρχει μέσα στο χάρτη με άλλη ονομασία από αυτή που εσείς γνωρίζετε, τότε επιλέξτε το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά όταν επιστρέψετε στη φόρμα καταχώρησης του ακινήτου στο πεδίο «Ονομασία Οδού Ακινήτου», αναγράψτε την ορθή.

4 Τι κάνω όταν δεν βρίσκω το ακίνητο μου μέσα στον χάρτη;

Εάν το ακίνητο σας δεν βρίσκεται στο χάρτη, ενδέχεται να βρίσκεται εκτός Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων και πρέπει να επιλέξετε την ένδειξη «Εκτός ΑΠΑΑ». Σε κάθε περίπτωση, πριν προβείτε σε αυτή την ενέργεια πρέπει να είστε σίγουρος ότι το ακίνητο σας είναι εκτός ΑΠΑΑ.


διαβάστε περισσότερα...

Παράταση της λιτότητας έως και το 2016

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα πληρώνουν μέχρι και το 2016 οι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Το επικαιροποιημένο Μνημόνιο που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν ως παράρτημα της έκθεσης αξιολόγησής της, προβλέπει την επέκταση έως και τα εισοδήματα του 2016 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία έληγε κανονικά το 2015.

Επίσης αφήνει ανοιχτό παράθυρο για διατήρηση του ειδικούς τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ και το 2014, ανατροπές στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων, παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό και ελαστικότερες εργασιακές σχέσεις, μείωση του αριθμού των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΠΥ γιατρών, ενώ θέτει εμμέσως θέμα περισσότερων απολύσεων στο Δημόσιο από τις 15.000 που έχουν ήδη συμφωνηθεί.

NΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Η Κομισιόν προσδιορίζει στα 4 δισ. ευρώ το δημοσιονομικό κενό για την διετία 2015 -2016 το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί με αντίστοιχα μέτρα τα οποία θα συμπεριληφθούν σε ένα νέο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης τριετίας που θα ξεκινά από το 2014 και θα φτάνει μέχρι το 2017. Είναι πολύ πιθανό όμως το ύψος των πρόσθετων μέτρων να ξεπεράσει τελικά τα 4 δισ. ευρώ καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τρόικας οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, ενώ υπάρχουν ακόμα πολλά ρίσκα στην εφαρμογή του μνημονίου μεγαλύτερη απειλή για τον εκτροχιασμό του ελληνικού προγράμματος με σημείο αιχμής τα «κατεστημένα συμφέροντα».

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, στην αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και της φορολογικής διοίκησης, στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, την παρακολούθηση των δαπανών στην Υγεία και στην ανεπαρκή αναδιάρθρωση της αγοράς προϊόντων.

Σύμφωνα με την τρόικα η ελληνική οικονομία θα γνωρίσει ύφεση 4,2% του ΑΕΠ το 2013 και στη συνέχεια θα περάσει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,6% του ΑΕΠ το 2014, 2,9% το 2015 και 3,7% το 2016. Το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 175% του ΑΕΠ εφέτος και στη συνέχεια θα μειωθεί σταδιακά κάτω από το 120% το 2021. Ειδικότερα το νέο Μνημόνιο προβλέπει:

1. Επέκταση έως το 2016 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που επιβάλλεται με συντελεστές με 1% - 4%. Η σχετική νομοθετική διάταξη θα πρέπει να έχει περάσει από τη Βουλή μέχρι τον Νοέμβριο του 2013. Παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι με το συγκεκριμένο μέτρο καλύπτεται μέρος του χρηματοδοτικού κενού για το συγκεκριμένο έτος.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως εξηγεί ο ίδιος, θα έπρεπε να επιβληθεί η εισφορά 0,2% στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και να μειωθούν οι αποδοχές και οι συντάξεις των ένστολων κατά 250 εκατ. ευρώ. Η «έκτακτη» εισφορά επιβλήθηκε για πρώτη φορά στα εισοδήματα του 2010 και κυμαίνεται από 1% έως 4% στο σύνολο των εισοδημάτων, δηλαδή στο άθροισμα από μισθούς ή συντάξεις, ενοίκια, τόκους, μερίσματα, επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων.

2. Κατάθεση του νομοσχεδίου για την επιβολή του ενιαίου φόρου ακινήτων από το 2014 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ενιαίος φόρος ακινήτων θα πρέπει να αποδώσει το 2014 περί τα 2,7 δισ. ευρώ και θα αντικαταστήσει τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και το Ειδικό Τέλος Ακινήτων. Στην περίπτωση που αποφασισθεί η μείωση ή κατάργηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ο νέος ενιαίος φόρος θα πρέπει να αποδώσει στα κρατικά ταμεία το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ. Εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να εφαρμόσει τον ενιαίο φόρο θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς, δηλαδή τόσο το ειδικό τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, όσο και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

3. Κατάθεση νομοσχεδίου που θα προβλέπει φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα αντικατασταθεί το υφιστάμενο πλαίσιο με φορολογικές πριμοδοτήσεις για όσους επενδύουν συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις και μείωση του χρόνου των αποσβέσεων ακόμα και μέσα στο ίδιο το έτος.

4. Τέλος στις φορολογικές αμνηστίες και τις παρατάσεις υποβολής και πληρωμής των φόρων.

5. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έως 360 ευρώ, πιλοτικά το 2014 και σε μόνιμη βάση από το 2015 και μετά.

6. Μεγαλύτερη ελαστικότητα στην αγορά εργασίας, κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση των ομαδικών απολύσεων. Κάποιες πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για αύξηση του επιτρεπόμενου μηνιαίου ποσοστού απολύσεων για τις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις από 5% στο 10%, όπως ισχύει σε πολλές άλλες χώρες. Παράλληλα η τρόικα ζητά περισσότερα προγράμματα απασχόλησης και υπολογίζει τους μακροχρόνια ανέργους, δηλαδή όσους έχουν να βρουν δουλειά πάνω από 12 μήνες, στα 880.000 άτομα.

7. Τίθεται εμμέσως θέμα περισσότερων απολύσεων στο Δημόσιο από τις 15.000 που έχουν ήδη συμφωνηθεί.

8. Ορισμό των 12.500 δημοσίων υπαλλήλων που θα υπαχθούν στο θεσμό της κινητικότητας.

9. Αναθεώρηση με νομοθετική πράξη του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 3026/1954), με στόχο την απελευθέρωση του επαγγέλματος.

10. Μέτρα εξυγίανσης του ΕΟΠΥΥ που συνεχίζει να είναι ελλειμματικός με την πρόβλεψη για έλλειμμα φέτος περίπου στα 475 εκατ. ευρώ.

11. Άρση των εμποδίων στην εισροή πόρων, την εξόφληση των παρόχων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων.

12. Στενή παρακολούθηση του προϋπολογισμού για τα φάρμακα, προκειμένου να μην ξεπεραστεί το όριο των 2,37 δισ. ευρώ.

13. Μείωση αριθμού γιατρών κατά επιπλέον 10% το 2013.

14. Αύξηση μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων στο 60% μέχρι το τέλος του έτους.

15. Κατάρτιση σχεδίου για τους ανασφάλιστους πολίτες.

«Ναι» από γερμανική Βουλή και ΔΝΤ για τη δόση
Το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της επόμενης δόσης του ευρωπαϊκού δανείου προς την Ελλάδα, ύψους 2,5 δισ. ευρώ έδωσε χθες η αρμόδια Επιτροπή Προϋπολογισμού του γερμανικού Kοινοβουλίου, αίροντας και το τελευταίο εμπόδιο για το «ξεκλείδωμα» των κονδυλίων. Ο εκπρόσωπος των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Νόρμπερτ Μπάρτλε, μάλιστα, επαίνεσε την Ελλάδα για την «αξιοθαύμαστη» πρόοδο που έχει σημειώσει στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών αλλαγών. Νωρίτερα η επιτροπή είχε δεχθεί την εισήγηση του Γερμανού υφυπουργού Οικονομικών Στέφεν Καμπέτερ που ενημέρωνε τους βουλευτές ότι η τρόικα επιβεβαίωσε την πλήρη εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων μέτρων που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ της τρόικας και της ελληνικής κυβέρνησης.

ΔΝΤ
Λίγες ώρες αργότερα, στην Ουάσιγκτον, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ενέκρινε, όπως αναμενόταν, την εκταμίευση της δόσης των 1,72 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης του προγράμματος διάσωσης της χώρας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ολοκλήρωσε χθες την τέταρτη αξιολόγηση της πορείας της Ελλάδας στο οικονομικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από μια συμφωνία Διευρυμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Extended Fund Facility). Η ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης επιτρέπει την εκταμίευση 1,51 δισ. Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων (SDR) -περίπου 1,72 δισ. ευρώ ή 2,29 δισ. δολάρια- τα οποία φέρνουν το σύνολο των εκταμιεύσεων υπό την εν λόγω συμφωνία στα SDR 7,21 δισ. -περίπου 8,24 δισ. ευρώ ή 10,94 δισ. δολάρια. Η συμφωνία Διευρυμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που εγκρίθηκε στις 15 Μαρτίου του 2012, είναι μέρος του κοινού πακέτου χρηματοδότησης με τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, που ανέρχεται περίπου στα 173 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

Οι προβλέψεις του αναθεωρημένου Μνημονίου

Παράταση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά ένα χρόνο, έως και το 2016.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο διατήρησης του «χαρατσιού» στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και το 2014.
Μείωση ή κατάργηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
Εξίσωση αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς έως τον Ιανουάριο του 2016.
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έως 360 ευρώ, με πιλοτική εφαρμογή από το 2014.
Μεγαλύτερη ελαστικότητα στην αγορά εργασίας, κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση των ομαδικών απολύσεων.
Περισσότερες απολύσεις στο Δημόσιο από τις 15.000 που έχουν ήδη συμφωνηθεί.
Αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ και κυρίως στους αγρότες και τα νοικοκυριά με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
Όχι άλλες παρατάσεις στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Αναθεώρηση με νομοθετική πράξη του Κώδικα περί Δικηγόρων, με στόχο την απελευθέρωση του επαγγέλματος.
Μέτρα εξυγίανσης του ΕΟΠΥΥ, που συνεχίζει να είναι ελλειμματικός, με την πρόβλεψη για έλλειμμα φέτος περίπου στα 475 εκατ. ευρώ.
Άρση των εμποδίων στην εισροή πόρων, την εξόφληση των παρόχων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων.διαβάστε περισσότερα...

Ανοιχτό συνεχώς το Taxisnet και για δηλώσεις εκτός προθεσμίας

Ανοιχτή θα παραμείνει η ηλεκτρονική πύλη του Τaxisnet για να δέχεται τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.
Ωστόσο δεν ξεκαθάρισε αν οι δηλώσεις αυτές θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο έως 500 ευρώ καθώς δεν θα «μετρήσουν» οι αποδείξεις που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. «Το σύστημα θα δέχεται τις δηλώσεις χωρίς κανένα κλείδωμα η πύλη θα είναι ανοιχτή συνέχεια» υπογράμμισε ο κ. Θεοχάρης μιλώντας χθες στην πρωινή εκπομπή του Mega, ενώ για το αν οι δηλώσεις αυτές θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες τόνισε ότι «κάνουμε κάθε προσπάθεια, θέλουμε να δούμε το γεγονός για να μπορέσουμε να δείξουμε επιείκεια».

Την ίδια ώρα η ΓΓΠΣ άρχισε να στέλνει στους φορολογούμενους τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις καθώς και το «λογαριασμό» για την πληρωμή του ΦΑΠ του 2011.

Ένας στους δύο που υπέβαλαν ήδη φορολογική δήλωση καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο 980 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ περίπου ένας στους πέντε καλείται να εισπράξει επιστροφή φόρου, η οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 238 ευρώ. Επίσης περίπου 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν κατά μέσο 1.000 ευρώ για το ΦΑΠ του 2011 σε επτά δόσεις.

Ειδικότερα, η ΓΓΠΣ ολοκλήρωσε την εκκαθάριση των πρώτων 2.093.873 φετινών φορολογικών δηλώσεων και εξέδωσε τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά τα οποία ταχυδρομούνται ήδη στους φορολογούμενους. Το καθαρό ποσό που προσδοκά να εισπράξει το Δημόσιο από την εκκαθάριση των πρώτων 2.093.873 δηλώσεων ανέρχεται σε 899,56 εκατ. Από τους 2.093.873 φορολογούμενους που πρόκειται να παραλάβουν τα εκκαθαριστικά τους τις επόμενες μέρες:

1.033.280(49,34% του συνόλου) αναμένεται να παραλάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα, μέσω των οποίων θα κληθούν να πληρώσουν φόρους συνολικού ύψους 1,01 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 758,19 εκατ. ευρώ θα είναι φόροι εισοδήματος, τα 163,5 εκατ. ευρώ ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τα 90,4 εκατ. ευρώ τέλος επιτηδεύματος. Κάθε παραλήπτης χρεωστικού σημειώματος θα κληθεί να καταβάλει κατά μέσο όρο ένα ποσό της τάξεως των 979,56 ευρώ. Ο φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε τρεις δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι το τέλος Αυγούστου, η δεύτερη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και η τρίτη μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το συνολικό ποσό οφειλής που αναγράφει το εκκαθαριστικό δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, η εξόφλησή του θα πρέπει να γίνει εφάπαξ μέχρι το τέλος Αυγούστου.
587.994 (28,08% του συνόλου) θα παραλάβουν μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα.
472.599 (22,81% του συνόλου) θα παραλάβουν πιστωτικά σημειώματα μέσω των οποίων θα κληθούν να εισπράξουν επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 112,59 εκατ. ευρώ. Σε κάθε παραλήπτης πιστωτικού εκκαθαριστικού αντιστοιχεί κατά μέσο όρο επιστροφή φόρου ύψους 238,25 ευρώ.

ΦΑΠ
Επίσης περίπου 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2011 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ παραλαμβάνουν αυτές τις μέρες εκκαθαριστικά σημειώματα με τα οποία καλούνται να πληρώσουν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011.

Ο ΦΑΠ του 2011 έχει υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού των 200.000 ευρώ. Σε περίπτωση συζύγων, αποστέλλεται στον καθέναν τους ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα ΦΑΠ.

Η ΓΓΠΣ έχει ήδη αποστείλει 499.366 εκκαθαριστικά ΦΑΠ έτους 2011 σε ισάριθμους φορολογούμενους, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν συνολικά 502 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 1.006 ευρώ φόρο ο καθένας κατά μέσο όρο. Ο ΦΑΠ του 2011 μπορεί να εξοφληθεί σε επτά μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον Αύγουστο.


διαβάστε περισσότερα...

Διευκρινίσεις για την πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων

Απαντήσεις σε δέκα ερωτήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στον δημόσιο τομέα, έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με στόχο να περιοριστούν τα φαινόμενα ατιμωρησίας και να εντοπιστούν οι «κοπανατζήδες».


Παράλληλα, το υπουργείο περνάει «από κόσκινο» τους ατομικούς φακέλους και τα μητρώα των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο δε αυτό, για το υπουργείο αποτελεί προτεραιότητα ο έλεγχος και η διασταύρωση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας σε συνεργασία με τα ξένα ινστιτούτα που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα οποία παρέχουν πτυχία ξένων γλωσσών (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Ινστιτούτο Γκαίτε κλπ).

Στόχος είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, να εντοπιστούν τυχόν πλαστοί τίτλοι γλωσσομάθειας και να κινηθούν νόμιμες διαδικασίες εναντίων όσων τα χρησιμοποίησαν. Ταυτόχρονα, έχουν ξεκινήσει και σημειακές παρεμβάσεις κατά περίπτωση, με αρχή τον έλεγχο των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι δέκα απαντήσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης είναι οι εξής:

1. Για ποιον λόγο δίνεται έμφαση στην πειθαρχική ευθύνη στο Δημόσιο;

Η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στον Δημόσιο Τομέα αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και απαίτηση της κοινωνίας. Η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης αποτελεί βασικό εργαλείο για την καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου, αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα, αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα αξιοκρατίας και δικαιοσύνης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.

2. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο δράσης για να την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης;

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Το ΥΔΙΜΗΔ έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού και ασκεί επιτελικό ρόλο, γι' αυτό και η ουσιαστική πρόοδος των πρωτοβουλιών συνδέεται άρρηκτα με τον βαθμό συνεργασίας των υπουργείων, αλλά και των αρμόδιων οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τον πειθαρχικό έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα.

3.Τι ακριβώς περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του ΥΔΙΜΗΔ;

Τρεις είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται το σχέδιο:

Η ενίσχυση και απρόσκοπτη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων, με στόχο την διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους και την κατά το δυνατόν ταχύτερη εξέταση και ολοκλήρωση των υποθέσεων.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου των Αδικαιολογήτως Απόντων, με τον συστηματικό έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας σε όλο τον Δημόσιο Τομέα και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασής του.

Η επικαιροποίηση των ατομικών μητρώων των δημοσίων υπαλλήλων με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του φαινομένου των Πλαστών Δικαιολογητικών.

4. Ποια όργανα είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια του πειθαρχικού ελέγχου;

Το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, τα Πειθαρχικά Συμβούλια, αλλά και οι εκάστοτε πειθαρχικοί προϊστάμενοι είναι τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα και οι μηχανισμοί της Πολιτείας για την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο και την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης των υπαλλήλων.

5. Με ποιον τρόπο έχουν ενισχυθεί τα όργανα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου;

Το ΣΕΕΔΔ έχει ενισχυθεί με προσωπικό (μέσω αποσπάσεων) και ανέρχεται σήμερα σε 135 άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τα Πειθαρχικά (Α' & Β' βαθμού), από 120 έχουν μειωθεί σε 65 ώστε να επιτευχθεί ευελιξία και ταχύτητα στον πειθαρχικό έλεγχο. Παράλληλα, ξεκίνησε εκ νέου η λειτουργία του Γ΄ Τμήματος του Β' Βαθμιου Πειθαρχικού που για μεγάλο διάστημα δεν λειτουργούσε και εξετάζει υποθέσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ (πρόσφατο παράδειγμα η οριστική παύση των εμπλεκόμενων στην «υπόθεση Παγγαίου»).

6. Ποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί για την επιτάχυνση των διαδικασιών πειθαρχικής ευθύνης;

α. Κατ' αρχήν με τον νόμο 4152/2013 έχουν συντμηθεί οι χρονικές προθεσμίες εξέτασης και άσκησης προσφυγών και ενστάσεων στα πειθαρχικά.

β. Εκδόθηκε ειδική εγκύκλιος που επιλύει επιμέρους ζητήματα και παρέχει διευκρινίσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η πειθαρχική διαδικασία και η εξέταση εκκρεμών υποθέσεων.

γ. Δημιουργήθηκε μόνιμος μηχανισμός ελέγχου και ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων από το ΣΕΕΔΔ.

δ. Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων, οι έλεγχοι σχετικά με την είσπραξη δημοσίων εσόδων, τις προμήθειες, τα δημόσια-δημοτικά έργα κλπ.

7. Ποιο είναι το απτό αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών ενίσχυσης της πειθαρχικής ευθύνης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών;

Η πρώτη ορατή διαφοροποίηση είναι η αλλαγή του κλίματος αδράνειας και ατιμωρησίας των προηγούμενων ετών κάτι που επιτεύχθηκε μέσω της επανεκκίνησης των πειθαρχικών διαδικασιών. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε έναν χρόνο (Ιουν.- 2012-Ιουν. 2013) ασκήθηκαν από τις εισαγγελικές Αρχές ποινικές διώξεις σε 500 υπαλλήλους (για 1.000 αδικήματα), όταν μέσα σε 5 χρόνια (2007-2011), είχαν ασκηθεί αντίστοιχες ποινικές διώξεις σε μόλις 540 υπαλλήλους (για 1.100 αδικήματα).

8. Πόσες πειθαρχικές διώξεις βρίσκονται υπό εξέταση στα Πειθαρχικά το τελευταίο 6μηνο;

Τον Μάρτιο του 2013 βρίσκονταν υπό εξέταση στα Πειθαρχικά Συμβούλια (Α' & Β' βαθμού) 2.127 υποθέσεις. Στο τέλος Ιουνίου 2013 βρίσκονταν υπό εξέταση 1.920 υποθέσεις καθώς στο μεσοδιάστημα μεταξύ Μαρτίου - Μαΐου προστέθηκαν νέες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα εξετάστηκαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια, περίπου 500 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 350 στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια το πρώτο εξάμηνο του έτους και οι υπόλοιπες 150 στo Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το τρίμηνο Απριλίου- Ιουνίου 2013. Σχηματικά, ο μέσος ρυθμός εξέτασης υποθέσεων στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά είναι περίπου 200 και στο Δευτεροβάθμιο 50 υποθέσεις τον μήνα.

9. Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των «συστηματικών κοπανατζήδων» του Δημοσίου;

Για πρώτη φορά γίνεται μια συστηματική προσπάθεια ελέγχου της τήρησης του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο. Γι' αυτό πραγματοποιούνται διαρκώς επιτόπιοι έλεγχοι από το ΣΕΕΔΔ για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου και τον εντοπισμό χρονίως απουσιαζόντων υπαλλήλων, μετά από εντολή του ΥΔΙΜΗΔ. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τέσσερις εκθέσεις για τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών, Τουρισμού και Πολιτισμού και αναμένεται η ολοκλήρωση δεκάδων άλλων ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί. Ήδη έχουν διαβιβαστεί οι εκθέσεις ελέγχου στους αρμόδιους για περαιτέρω ενέργειες (π.χ. το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε πειθαρχικές κυρώσεις).

10. Σε ποιες ενέργειες προχώρησε ο υπουργός ΔΙΜΗΔ για τους παραβάτες του ωραρίου στο υπουργείο του;

Ο υπουργός, αφού έλαβε την έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ και ακολουθώντας τις προτάσεις του Σώματος, ζήτησε αμέσως τον πειθαρχικό έλεγχο τόσο των υπαλλήλων που δεν τηρούσαν το ωράριο όσο και προϊσταμένων του υπουργείου που δεν άσκησαν τα καθήκοντα ελέγχου, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (μεταξύ αυτών και μείωση αποδοχών).

διαβάστε περισσότερα...

Οι επόμενες κινήσεις στο τραπεζικό σύστημα

Ο οδικός χάρτης του τραπεζικού συστήματος για το επόμενο χρονικό διάστημα περιγράφεται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο που δόθηκε στην δημοσιότητα.

Γίνονται σαφείς αναφορές στην συνολική στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με την διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και την πώληση θυγατρικών (αναλυτικό ρεπορτάζ στην σελ. 9), με στόχο όπως σημειώνεται την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα και οι όροι για την ιδιωτικοποίηση της Eurobank.

Σύμφωνα με την έκθεση το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι τα σχέδια αναδιάρθρωσης που θα κατατεθούν από τις τράπεζες τον Σεπτέμβρη περιλαμβάνουν τις δράσεις που θα τις καταστήσουν ισχυρά και ανταγωνιστικά ώστε να είναι ικανά να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία.

Εurobank
Για τη Eurobank το μνημόνιο αναφέρει ότι η διοίκηση της τράπεζας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την πώληση σημαντικού ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου έως το τέλος Μαρτίου του 2014, σε διεθνείς επενδυτές. Έως το τέλος Αυγούστου θα έχουν επιλεγεί οι σύμβουλοι και έως το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει γίνει ο έλεγχος της Eurobank από τους υποψήφιους διεθνείς επενδυτές που θα έχουν προκριθεί. Επίσης, η Ελλάδα δεσμεύεται να δομήσει την όποια συμφωνία έτσι ώστε να παρέχει κίνητρο στους επενδυτές να αποκτήσουν πλειοψηφικό μερίδιο στο μέλλον.

Όσον αφορά τα stress test που έχουν ήδη ξεκινήσει, το μνημόνιο επιβεβαιώνει ότι τα αποτελέσματα θα βγουν έως το τέλος του έτους και επισημαίνει ότι η ΤτΕ σε συνεργασία με την τρόικα και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή συνέταξαν το μεθοδολογικό πλαίσιο για την μελέτη που αφορά την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών καθώς και το ύψος των ζημιών (προβλέψεις) που θα πρέπει κάθε τράπεζα να εγγράψει στον ισολογισμό της σε βάθος τριετίας και με ορίζοντα «ζωής» των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η άσκηση θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των πολιτικών και των διαδικασιών που ακολουθούν οι τράπεζες στην αντιμετώπιση προβληματικών δανείων. Σημειώνεται ακόμα ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ιδιωτών, έχουν αγγίξει το 29% στο α' τρίμηνο του έτους, από 24,2% που ήταν στο τέλος του 2012. Υπογραμμίζεται επίσης ότι το 60% από το σύνολο των προβληματικών δανείων αντιστοιχούν σε επιχειρηματικά δάνεια.Τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί αντιστοιχούν σε 5,6% επί του συνόλου των δανείων το α' τρίμηνο του 2013, από τα οποία το 45% ήταν επιχειρηματικά δάνεια.

«Έχουν ήδη εγκριθεί τα βελτιωμένα "εργαλεία" που θα επιλύσουν τα προβληματικά χρέη των νοικοκυριών» και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκείνες που θα διαχωρίζουν τους μη έχοντες από τους μπαταχτσήδες, έτσι ώστε να γίνονται γενναίες και ευνοϊκές ρυθμίσεις στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα από την ύφεση και την ανέχεια που αυτή έχει προκαλέσει.

«Διευκόλυνση»
Το «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο μνημόνιο, έχει στόχο την προστασία των δανειοληπτών εκείνων που πραγματικά πλήττονται από την κρίση και δεν έχουν τα διαθέσιμα χρήματα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και, θα αφορά μόνο τους δανειολήπτες που είναι συνεργάσιμοι. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμόζονται αντικειμενικά κριτήρια. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013, θα θεσπιστούν «αποδεκτά έξοδα διαβίωσης» προκειμένου να καθορίζεται η δόση του κάθε δανειολήπτη ανάλογα με τις δυνατότητές του, με βάση το σύνολο των υποχρεώσεών του. Θα υπάρχει σαφής καθοδήγηση στο δικαστικό σώμα και στις τράπεζες για να μπορέσει η πολιτεία να προστατεύσει τους δανειολήπτες.

Τα βελτιωμένα εργαλεία έχουν ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, ενώ οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του νόμου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Οι τροποποιήσεις του νόμου 3869/2010 (νόμου Κατσέλη) θα επιτρέπουν τη λήψη απόφασης σχετικά με εξωδικαστική διευθέτηση που θα εγκριθεί από ειδική πλειοψηφία των πιστωτών, καθώς και τη θέσπιση ελάχιστων πληρωμών του χρέους κατά την περίοδο μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης και της ακροαματικής διαδικασίας.

διαβάστε περισσότερα...

Εγκρίθηκαν 142.543 αιτήματα για οικογενειακό επίδομα

Από την πορεία εκκαθάρισης των αιτημάτων για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, προκύπτει ότι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 142.543 αιτήματα, συνολικού ποσού 234 εκ ευρώ, τονίζει το υπουργείο Εργασίας.


Μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός φορολογούμενων, παρότι δικαιούνται τα νέα οικογενειακά επιδόματα στήριξης τέκνων, δεν έχουν υποβάλλει ακόμη το έντυπο Α21 προκειμένου να τους καταβληθεί το επίδομα.

Πρόκειται για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων που καταβάλλεται για πρώτη φορά και καλύπτει οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά και ανέρχεται στα 480 ευρώ το έτος για κάθε παιδί, καθώς και το ενιαίο επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το οποίο χορηγείται εφάπαξ και ενδεικτικά για οικογένεια με 4 παιδιά φθάνει τα 3920 ευρώ το χρόνο.

Η παροχή αυτή απευθύνεται σε όλους τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλλει οριστικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 και έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών ή κάτω των 19 ετών εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση ή κάτω των 25 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν πάνω από 67% ποσοστό αναπηρίας και φυσικά πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι με ένα ή και περισσότερα παιδιά μπορούν να υποβάλλουν αίτημα οικογενειακού επιδόματος, αμέσως μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

διαβάστε περισσότερα...

ΤΧΣ: Στα 38 δισ. ευρώ η βοήθεια προς τις τράπεζες

Κεφάλαια ύψους 38 δισ. ευρώ έχει καταβάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μέχρι στιγμής για την ενίσχυση του τραπεζικού σύστηματος, σύμφωνα με τον απολογισμό των δραστηριοτήτων για το πρώτο εξάμηνο του έτους που δημοσιεύθηκε

Από αυτά, τα 25 δισ. ευρώ περίπου χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ανέφερε η ανακοίνωση του ΤΧΣ. Άλλα 13 δισ. ευρώ δόθηκαν από το Ταμείο για την εκκαθάριση οκτώ μικρότερων τραπεζών στο πλαίσιο της συγκέντρωσης του εγχώριου τραπεζικού κλάδου.

Τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών έχουν πληγεί από την κρίση χρέους στη χώρα. Λόγω της ύφεσης τα επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν κατακόρυφα, ενώ το κούρεμα του ελληνικού χρέους που συμφωνήθηκε πέρυσι μείωσε δραματικά την αξία των κρατικών ομολόγων που κατείχαν οι τράπεζες.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του ΤΧΣ, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες δόθηκε από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Οι ιδιώτες επενδυτές συνεισέφεραν μόλις 3 δισ. ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση των τριών μεγαλύτερων τραπεζών, της Εθνικής , της Πειραιώς και της Alpha.

Οι τράπεζες προσπάθησαν επίσης να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση μέσω της μείωσης δαπανών και της πώλησης θυγατρικών στο εξωτερικό.

Στο ΤΧΣ έχουν δοθεί 50 δισ. ευρώ από τα 240 δισ. ευρώ των κεφαλαίων διάσωσης της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Η διάσωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ίσως χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια για να ανταπεξέλθουν στην αύξηση των επισφαλών δανείων, τα οποία αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο περίπου του χαρτοφυλακίου τους.

Το ποσοστό αυτό ίσως αυξηθεί και άλλο, όσο συνεχίζεται η ύφεση, που ταλανίζει εδώ και έξι χρόνια η ελληνική οικονομία. Αργότερα φέτος θα διεξαχθούν νέα stress tests για τις τράπεζες, που θα δείξουν αν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν και άλλες κεφαλαιακές ανάγκες.

Με βάση τα στοιχεία του ΤΧΣ, το Ταμείο εκταμίευσε 7,470 δισ. ευρώ για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό στην ATEbank, 3,732 δισ. για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 260 εκατ. ευρώ για την Proton Bank, 227 εκατ. για την T-Bank, 350 εκατ. για την FBBank, 321 εκατ. για τρεις συνεταιριστικές τράπεζες.

Άλλα 515 εκατ. και 500 εκατ. αντίστοιχα εισέφερε στη Νέα Proton Bank και στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.


διαβάστε περισσότερα...

Γκαλμπρέιθ: «Φοβούμαι ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει»

«Φοβούμαι ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει», δηλώνει ο Αμερικανός οικονομολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ και ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αλλάξουν πορεία, διαγράφοντας μέρος του ελληνικού χρέους, μεριμνώντας για τις ελληνικές τράπεζες, εφαρμόζοντας αναπτυξιακά μέτρα και διασφαλίζοντας τους αδυνάτους.

Υποστηρίζει δε ότι η Ευρώπη «βρίσκεται πιο κοντά στην κατάρρευση παρά στη λύση» και προειδοποιεί για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης ολόκληρης της Ευρωζώνης, εάν η Ελλάδα υποχρεωθεί να την εγκαταλείψει.

«Αλλάξτε ρότα!», καλεί τους Ευρωπαίους ο Αμερικανός οικονομολόγος σε συνέντευξή του στη Sueddeutsche Zeitung και προτείνει τη δημιουργία κοινωνικού συμφώνου, το οποίο θα αμβλύνει την ένδεια.

«Η Ευρώπη θα εισέλθει σε μια νέα φάση της κρίσης. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Οι πολιτικοί δεν καταφέρνουν να θέσουν την κρίση υπό έλεγχο. Πολλοί πολιτικοί δεν φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει τι πραγματικά συμβαίνει στην περιφέρεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Κι όμως, αρκεί να ταξιδέψει κανείς στην Ελλάδα, για να καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση», τονίζει ο κ. Γκάλμπρεϊθ και αναφέρεται στην «τρομερά υψηλή ανεργία των νέων» αλλά και στην εικόνα των ηλικιωμένων που ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό.

«Εκατομμύρια άνθρωποι κατρακυλούν, το σύστημα υγείας καταρρέει. Βιώνουν μια κοινωνική κρίση, όπως την ξέρουμε μόνο σε αναπτυσσόμενες χώρες. Κι αυτό συμβαίνει στην καρδιά της Ευρώπης. Για μένα είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ανησυχεί πολύ. Φοβούμαι ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Η χώρα κυβερνάται άσχημα, τα ελλείμματα μεγαλώνουν, οι ελίτ προσπαθούν να πλουτίσουν ακόμα
περισσότερο. Ακόμα και η ελληνική πολιτική έχει χάσει προ πολλού τις ελπίδες της», προσθέτει.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα λιτότητας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ο οικονομολόγος τάσσεται κατά της πώλησης της ΔΕΠΑ. «Πρέπει γι' αυτό να σημάνει συναγερμός σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ένα μονοπώλιο αερίου αποτελεί μια μηχανή που κόβει χρήμα με σταθερά κέρδη και τζίρο. Παραιτείται λοιπόν κανείς από μια σταθερή πηγή εσόδων, για να εισπράξει σήμερα λίγα χρήματα; Πότε κάνει κάτι τέτοιο μια κυβέρνηση; Μόνον όταν και η ίδια δεν πιστεύει πλέον ότι θα επιζήσει για πολύ», υποστηρίζει και προβλέπει ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα πάψουν να πηγαίνουν καλά και οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν τα χρήματά τους.

«Έτσι θα ξεκινήσει μια φυγή τραπεζικών κεφαλαίων», σημειώνει και εκτιμά ότι τότε θα επιλεγεί μια λύση πιθανόν στο πρότυπο αυτής που εφαρμόστηκε στην Κύπρο.

«Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν περιουσίες και η οικονομία εντελώς ξαφνικά θα συρρικνωθεί δραστικά. Και αν η Ελλάδα εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, τελικά αυτό μπορεί να σημάνει και την αρχή του τέλους της ΟΝΕ. Θα είναι δύσκολο να επιβιώσει η πολιτική ένωση, όταν θα έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία»,
αναφέρει.

Απευθυνόμενος στις ευρωπαϊκές ηγεσίες, ο Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ προτείνει τέσσερα βασικά μέτρα: «Η Ευρώπη πρέπει να διαγράψει στην Ελλάδα περισσότερα χρέη. Δεν έχει νόημα να κάθεται κανείς και να παρακολουθεί την κλιμάκωση της κρίσης. Η Ευρώπη πρέπει να μεριμνήσει για τις ελληνικές τράπεζες. Δεν πρέπει να τις αφήσει απλώς στα χέρια ολιγαρχών. Πρέπει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
επενδύσεων για την Ελλάδα, προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία. Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα είδος συμφώνου για τους χαμένους της κρίσης, μια κοινωνική βασική ασφάλιση και να εγγυηθεί τουλάχιστον ένα μέρος των περιουσιών και π.χ. των συντάξεων», δηλώνει.

Τονίζει, ωστόσο, ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να στείλουν τα χρήματα απευθείας στους αποδέκτες, παρακάμπτοντας την κυβέρνηση, επειδή «μέχρι τώρα τα χρήματα πήγαν συχνά σε λάθος κανάλια» και προσθέτει:

«Όχι άλλα χρήματα για κακές ή διεφθαρμένες κυβερνήσεις και διοικήσεις. Το πλεονέκτημα απευθείας καταβολής στον λαό είναι η αύξηση της κατανάλωσης και η ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας», επισημαίνει.

Αναφέρεται δε στη δράση στην Ελλάδα μιας γραφειοκρατίας, υπό την έννοια μιας πολύ μικρής ομάδας πολύ πλούσιων ολιγαρχών και κάνει λόγο για «πολύ παράξενα πράγματα».

Το 40% των αγροτικών εκτάσεων, σύμφωνα με τον Αμερικανό καθηγητή, έχουν υποθηκευτεί σε μία και μοναδική τράπεζα, η οποία ιδιωτικοποιείται. «Αν υπάρξει κρίση και δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια, θα πάρουν υπό την κατοχή τους οι επενδυτές σχεδόν τη μισή καλλιεργήσιμη γη της χώρας. Πώς μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο;», διερωτάται, για να καταλήξει με αναφορά στην ΕΡΤ:

«Για μένα είναι σαφές ότι η κρίση αλλάζει πρόσωπο. Από οικονομική κρίση, γίνεται κρίση των κεντρικών θεσμών. Το ότι έκλεισε τώρα ακόμα και η δημόσια ελληνική τηλεόραση, ένας θεσμός ελέγχου στη χώρα, δεν είναι καλό σημάδι».

διαβάστε περισσότερα...

Νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Τρίτη, κυρίως εξαιτίας της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, ο δείκτης υποχώρησε στις 91,7 μονάδες από τις 93,5 τον Ιούνιο, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να επιδεινώνεται στις -70,9 μονάδες από τις -66,5. Πτωτικοί ήταν οι επιμέρους δείκτες για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, με τις κατασκευές να βελτιώνονται ελαφρώς.

Αντίθετα με την Ελλάδα, καλύτερη ήταν η εικόνα για το σύνολο της ευρωζώνης τον Ιούλιο, όπως αναμενόταν, χάρη στις βελτιωμένες προσδοκίες στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ανήλθε στις 92,5 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2012, σύμφωνα με τις προβλέψεις της αγοράς.

Τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 91,3 μονάδες.

διαβάστε περισσότερα...

Δημόσιο: 104 απολύσεις για σοβαρούς ποινικούς και πειθαρχικούς λόγους σε ένα μήνα

Εγκύκλιο για την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών στο Δημόσιο εξέδωσε, την Τρίτη, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στόχος είναι η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης, η αντιμετώπιση των αδικαιολογήτως απόντων με συστηματικό έλεγχο της τήρησης του ωραρίου και ο εντοπισμός των πλαστών δικαιολογητικών.
Σύμφωνα με το υπουργείο, τον τελευταίο μήνα απολύθηκαν για σοβαρούς ποινικούς και πειθαρχικούς λόγους 104 δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ τον τελευταίο χρόνο (από τον Ιούλιο του 2012 έως φέτος τον Ιούλιο) έχουν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία 993 υπάλληλοι.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια οφείλουν πλέον να αποστέλλουν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων, συνοδευόμενους και από κατάλογο περιεχομένων εγγράφων.

Παράλληλα, προχωρά η επικαιροποίηση των ατομικών φακέλων των δημοσίων υπαλλήλων με έμφαση στον έλεγχο των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, ενώ με εντολή του υπουργείου συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) για την τήρηση του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο και κατά συνέπεια τον εντοπισμό των χρονίως απουσιαζόντων υπαλλήλων.

«Ο στόχος για ένα μικρότερο Δημόσιο Τομέα επιτυγχάνεται», υποστήριξε ο υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε, είναι για έναν πιο υγιή και αποτελεσματικό Δημόσιο Τομέα. Όχι, όμως, στα λόγια, αλλά στην πράξη», υπογράμμισε. «Εχουμε συγκεκριμένο σχέδιο και συγκροτημένο βηματισμό, που ξεκινάει με την απομάκρυνση οποιουδήποτε υπαλλήλου διαπράττει αποδεδειγμένα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Το οφείλουμε πρωτίστως στους έντιμους και εργατικούς δημοσίους υπαλλήλους», συμπλήρωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

διαβάστε περισσότερα...

Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης των λαχείων σε ΟΠΑΠ, Intralot, Scientific Games

Αίσιο ήταν το τέλος στο 8μηνο θρίλερ που αφορούσε τις συμβάσεις για τη 12ετή παραχώρηση εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων - Ξυστό, αλλά και την πώληση του 33% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ.
Το μεσημέρι της Τρίτης μπήκαν οι υπογραφές για τα λαχεία μεταξύ του Δημοσίου και της κοινοπραξίας ΟΠΑΠ, Intralot και Scientific Games.

Το αντίτιμο το οποίο θα εισπράξει εφάπαξ το Δημόσιο φτάνει τα 190 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 38 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν εντός 5ημέρου, ενώ τα υπόλοιπα 152 εκατ. ευρώ μετά την κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή και το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Το Δημόσιο «έχει λαμβάνειν» ακόμη 580 εκατ. ευρώ σε βάθος 12ετίας, εκ των οποίων 30 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος και τα υπόλοιπα μέσα στην επόμενη 11ετία.

Με την υπογραφή ανοίγει και ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά την πώληση του 33% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ στην Emma Delta, αφού την έχει ήδη εγκρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή οι δύο αποκρατικοποιήσεις περνούσαν από... συμπληγάδες, αφού οι αντιδικίες μεταξύ των εμπλεκομένων είχαν οξύνει το κλίμα, με εκπρόθεσμες αξιώσεις για αλλαγή των όρων του διαγωνισμού για τα Λαχεία, αιτήματα για αλλαγές στη σύνθεση της κοινοπραξίας εταιρειών που προκρίθηκε για την εκμετάλλευση, εξώδικα και κάθε λογής προσκόμματα.

διαβάστε περισσότερα...

Αρχιεπισκοπή και Δημόσιο προχωρούν στη σύσταση εταιρείας για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας

Στην από κοινού σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Εκκλησιαστικής Περιουσίας Α.Ε.», προχωρούν άμεσα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το Ελληνικό Δημόσιο.


Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ύστερα από σχετική πρόταση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, η οποία έχει διατυπωθεί και τεθεί υπ' όψιν της Πολιτείας ήδη από τον Οκτώβριο του 2009.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα και την κοινωνία μας, που απαιτεί λύσεις και απαντήσεις στις βαρύτατες επιπτώσεις της σοβαρότερης
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης των τελευταίων εξήντα και πλέον ετών, Εκκλησία και Πολιτεία συνεργάζονται για την εξυπηρέτηση του κοινού καλού. Με την Εκκλησία να θέτει ουσιαστικά για μία ακόμη φορά την περιουσία της στη διάθεση της Πολιτείας και του λαού μας».

«Πρόκειται για μία κοινωνική σύμπραξη στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο με μοναδικό σκοπό την ανακούφιση των σκληρά δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό άλλωστε και τα έσοδα που θα προκύπτουν, θα κατευθύνονται από την μεν Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην περαιτέρω στήριξη και επέκταση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου, από το δε Ελληνικό Δημόσιο, στη διεύρυνση των κοινωνικών υποδομών του και στην αρωγή των πλέον
ευπαθών και αδύναμων συμπολιτών μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

διαβάστε περισσότερα...

Μητσοτάκης: 15.000 απολύσεις μέχρι το 2014

Διαβεβαιώσεις ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι μπήκαν στο Δημόσιο με προσόντα και με αξιοκρατικές διαδικασίες δεν κινδυνεύουν έδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Ant1, ο υπουργός διευκρίνισε πάντως πως μέχρι το 2014 θα πρέπει να έχουν γίνει 15.000 απολύσεις, οι οποίες θα προέλθουν ακόμα και από καταργήσεις οργανισμών. Παράλληλα δεσμεύθηκε πως θα απομακρυνθούν άμεσα οι «κοπανατζήδες» και όσοι έχουν καταδικαστεί για πειθαρχικά παραπτώματα από το Δημόσιο.

Σε ερώτηση για το πόσοι υπάλληλοι θα μείνουν στο Δημόσιο μετά το 2015, ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός θα είναι κάτω από τις 600 χιλιάδες με δεδομένες τις συνταξιοδοτήσεις, αλλά και την αναλογία 1 προς 5 διευκρινίζοντας: «Δεν είναι αριθμητικό το ζήτημα, το καλύτερο δημόσιο έχει να κάνει με τις διαδικασίες που επιτελεί το δημόσιο και τον τρόπο που τις επιτελεί».

Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα κριτήρια που θα κρίνουν ποιοι εργαζόμενοι θα απολυθούν και ποιοι θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Την Τετάρτη οι Γενικοί Γραμματείς των υπουργείων θα παραδώσουν τις λίστες με το πλεονάζον προσωπικό στα χέρια του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου να θέσει τους εργαζόμενους σε κινητικότητα

διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Μέχρι και το 2016 η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης

Επεκτείνεται για ένα ακόμη έτος –έως το 2016- η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 1-4% επί του εισοδήματος, ενώ παραμένει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να επιβληθεί το χαράτσι (ΕΕΤΑ) στα ακίνητα και το 2014.
Στο νέο μνημόνιο και την έκθεση της Κομισιόν για την πορεία εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής αποκαλύπτεται παράλληλα ότι ο νέος φόρος ακινήτων που σχεδιάζεται να αντικαταστήσει το χαράτσι, είναι πιθανό το 2014 να επιβληθεί σε μία μεταβατική μορφή φορολόγησης των δικαιωμάτων κάθε φορολογούμενου επί ακινήτων.

Επίσης, όλοι οι φορολογούμενοι θα κληθούν έως τέλος Σεπτεμβρίου να επικαιροποιήσουν τις δηλώσεις Ε9, ενώ οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα επικαιροποιηθούν σε δύο φάσεις, το 2015 και το 2016.


διαβάστε περισσότερα...

Με ηλεκτρονική αίτηση η ρύθμιση οφειλών έως και σε 100 δόσεις

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει πως στις 25/07/2013 ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή υποβολής αίτησης για την πάγια ρύθμιση 12 δόσεων (και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 24) για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέσα στο 2013.

Με την ενεργοποίηση της εφαρμογής αυτής, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων.

Η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή είτε στην ρύθμιση της νέας αρχής (για οφειλές μέχρι 31/12/2012), είτε στην πάγια ρύθμιση, μπορεί να γίνει μόνο μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.gsis.gr

Καλούνται οι φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις να τις ρυθμίσουν.

Υπενθυμίζουμε πως ιδιαίτερα όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν το 2013 και δικαιούνται να ενταχθούν στην ρύθμιση της νέας αρχής μπορούν να εξοφλούν σε 48 δόσεις (και σε ορισμένες περιπτώσεις σε 100 δόσεις), μέχρι το τέλος Ιουλίου. Από τον Αύγουστο και μετά, οι δόσεις μειώνονται κατά μία για κάθε μήνα που περνάει.

Τέλος, ενημερώνουμε πως μετά και από τροπολογία στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, φορολογούμενοι που δεν είχαν δικαίωμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις λόγω άσκησης ποινικής δίωξης, αποκτούν αυτό το δικαίωμα, όσο δεν έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.

διαβάστε περισσότερα...

Ποιοι καταθέτες είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή

Ύποπτοι για φοροδιαφυγή θεωρούνται πλέον οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τραπεζικές καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και οι επιχειρήσεις στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.
Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας με απόφαση του, ζητά από τις τράπεζες να διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναλυτικά στοιχεία για τους συγκεκριμένους πελάτες, οι οποίοι αυτομάτως εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής.

Η απόφαση ενεργοποιείται από τη χρήση του 2011. Οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2011 έως τις 30 Οκτωβρίου 2013 ενώ για το 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Για τα επόμενα έτη η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται έως τις 30 Απριλίου.

Με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες, η ΓΓΠΣ, θα ξεκινήσει εκτεταμένες διασταυρώσεις και έλεγχο στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπισθούν και να αποκαλυφθούν περιπτώσεις κρυφών εισοδημάτων, απόκρυψης τεκμηρίων διαβίωσης και αδήλωτες αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (ακίνητα, σκάφη αναψυχής, πολυτελή αυτοκίνητα).

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Στουρνάρα οι τράπεζες υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος για:

- Ελεύθερους επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των 200.000 ευρώ και

- νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των 300.000 ευρώ.

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία για κάθε κατηγορία πελατών τους. Η διαβίβαση θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΠΣ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.

Οι τράπεζες θα διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη διαβίβασή τους. Η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα έξι ετών από την παραλαβή τους.

Οι τράπεζες έχουν ήδη λάβει εντολή από την Τράπεζα της Ελλάδος για το προσδιορισμό του κινδύνου φοροδιαφυγής των πελατών τους και εφαρμόζουν επιπρόσθετες διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης επιχειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με ειδικά κριτήρια ενέχουν αυξημένο κίνδυνο διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του προκύπτοντος από το αδίκημα αυτό οφέλους. Ειδικότερα, οι τράπεζες λαμβάνουν υπόψη τους και τα εξής στοιχεία:

- πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (πχ ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κλπ)

- κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη

- νομική μορφή και χώρα που εδρεύει το νομικό πρόσωπο

- αριθμό και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη

- σημαντική απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων

- πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους

- δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή.


διαβάστε περισσότερα...

Κομισιόν: Γιουρούσι για να καλυφθούν οι τρύπες

Απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, φόροι, κλεισίματα, είναι τα τέσσερα «χατζάρια» της κυβέρνησης. Όπως προκύπτει από την τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, η Κομισιόν προβλέπει δημοσιονομικό κενό 3,4 δισ. ευρώ το 2015 και συνολικά 4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2016. Εκτιμά επίσης ότι υπάρχει χρηματοδοτικό κενό 3,8 δισ. ευρώ που ξεκινά από την άνοιξη του 2014.

Επίσης, μειώνει τον πήχη των ιδιωτικοποιήσεων για το 2013 στο 1,6 δισ. ευρώ από 2,5 δισ. ευρώ προηγουμένως.

Ωστόσο, αυξάνει σε δυσθεώρητα ύψη, στα 3,5 δισ. ευρώ, το ποσό που πρέπει να επιτύχει ως έσοδα ιδιωτικοποιήσεων η κυβέρνηση το 2014.

Το ποσό αυτό είναι κατά περίπου 1 δισ. υψηλότερο ακόμη και των προβλέψεων που υπήρχαν στο μνημόνιο του Μαΐου.

Η Κομισιόν τονίζει ότι ο κίνδυνος εφαρμογής του προγράμματος παραμένει σημαντικός. Ο βασικός αφορά στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα κατεστημένα συμφέροντα.

Εκτακτη εισφορά αλληλλεγγύης και ΔΕΗ

Την παράταση για ένα επιπλέον έτος, έως και τα εισοδήματα του 2016, προβλέπει το νέο Μνημόνιο για την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων με συντελεστή 1% έως 4%.

Κανονικά, η εισφορά θα έληγε το 2015.

Ακόμα, σε ό,τι αφορά τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, επισημαίνεται ότι από το νέο φόρο (θα αντικαταστήσει το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας) θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε ετήσια βάση έσοδα 2,7 δισ. ευρώ.

Ο Ενιαίος Φόρος θα πρέπει να νομοθετηθεί ώς τον Σεπτέμβριο.

Την εξάλειψη των επιδοτήσεων στα τιμολόγια του ηλεκτρικού για αγρότες και οικιακούς πελάτες με χαμηλή κατανάλωση, προβλέπει το κείμενο του νέου μνημονίου που δόθηκε στη δημοσιότητα.

"Αναδιάρθρωση" ΕΛΒΟ, ΕΑΣ, ΛΑΡΚΟ

Εως τα τέλη Αυγούστου, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει αποφασίσει την αναδιάρθρωση, μέσω σημαντικής μείωσης προσωπικού και εγκαταστάσεων, των εταιριών ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και Λάρκο, σε ευθυγράμμιση και με την κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις, με στόχο την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο των μονάδων.

Οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι οριστικές ενώ θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2013.

Ακόμη, η κυβέρνηση θα πρέπει να επιβεβαιώσει τις ανεξόφλητες οφειλές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, καθώς και να αποπληρώσει όλες τις μη αμφισβητούμενες οφειλές εντός του Αυγούστου.

Κενό

Το νέο δημοσιονομικό έλλειμμα οφείλεται σε υπερβάσεις δαπανών στον τομέα υγείας, καθυστερήσεις στην έκδοση των φόρων ακινήτων, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και την απουσία εφαρμογής ορισμένων μέτρων. Η κυβέρνηση έχει εντοπίσει τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να υιοθετήσει για να εξασφαλίσει τους στόχους.

Τα αυξημένα δημόσια έσοδα και η μεταρρύθμιση της μη αποδοτικής είσπραξης εσόδων, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες, τονίζεται στην έκθεση.

Η Ελλάδα έχει κάνει συνολική πρόοδο, αν και αργή, κυρίως στα δημόσια οικονομικά και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, τονίζει η Κομισιόν στην έκθεση της για την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές παραμένουν εν γένει αμετάβλητες σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση και οι δημοσιονομικές εξελίξεις είναι σε γενικές γραμμές στη σωστή τροχιά.

Ωστόσο, σημειώνει, ότι η αποστολή της τρόικας αρχικώς εντόπισε νέα ελλείμματα, ειδικά στον τομέα της υγείας, που απειλούν την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για πρωτογενές ισοζύγιο το 2013 και 2014.

Η «σμίκρυνση» του τομέα της δημόσιας διοίκησης συνεχίζεται, αλλά με πρόσθετες καθυστερήσεις, αναφέρεται. Οι αρχές δεσμεύθηκαν εκ νέου να προωθήσουν την φιλόδοξη διοικητική μεταρρύθμιση, επισημαίνεται.

«Οι αρχές ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να προχωρήσουν με ένα φιλόδοξο σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά το 2013 και παίρνουν διορθωτικά μέτρα για να καλύψουν το χρονοδιάγραμμα για τις μεταρρυθμίσεις του δημοσίου τομέα που συμφωνήθηκαν στη δεύτερη αναθεώρηση του προγράμματος», σημειώνεται.

Επιπλέον, η ανάκαμψη της οικονομίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκάλεσε η μεγάλη ύφεση το 2013 και η αδύναμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη.

Κινητικότητα για 12.500 υπαλλήλους

Μια ακόμη εκκρεμότητα είναι ο ορισμός επιπλέον 12.500 δημοσίων υπαλλήλων που θα υπαχθούν στο θεσμό της κινητικότητας.

Τέλος, εντός του Ιουλίου θα πρέπει να αναθεωρηθεί με νομοθετική πράξη ο Κώδικας περί Δικηγόρων (Ν. 3026/1954), με στόχο την απελευθέρωση του επαγγέλματος.

Φόρος στα ακίνητα

Στο κείμενο αναφέρεται ότι είναι φιλόδοξος ο στόχος εφαρμογής του νέου φόρου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, και έτσι ουσιαστικά η κυβέρνηση δεσμεύεται για νέα αναβολή στην εφαρμογή του με αντίστοιχη παράταση του τέλους μέσω της ΔΕΗ, εφόσον τα έσοδα δεν είναι διασφαλισμένα.

Όπως προκύπτει από το αναθεωρημένο μνημόνιο, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα «περιλαμβανομένης της παράτασης των ήδη θεσμοθετημένων μέτρων», για να διασφαλίσει 2,9 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση από τα ακίνητα.

διαβάστε περισσότερα...

Στοπ σε κοινωνικές επιδοτήσεις για το ρεύμα

Την εξάλειψη των επιδοτήσεων στα τιμολόγια του ηλεκτρικού για αγρότες και οικιακούς πελάτες με χαμηλή κατανάλωση, προβλέπει το κείμενο του νέου μνημονίου που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Συγκεκριμένα, στο κείμενο αναφέρεται η ανάγκη, οι τιμές να αντανακλούν το κόστος προκειμένου να ενθαρρύνεται η είσοδος νέων παικτών στην αγορά, να καλυφθεί το πρόβλημα ρευστότητας της ΔΕΗ και να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, η οποία - κατά το σκεπτικό αυτό - «επιδοτεί» τα χαμηλότερα τιμολόγια που ισχύουν για τις άλλες κατηγορίες πελατών.

Ωστόσο, στο κείμενο σημειώνεται ότι ενώ το σύνολο των τιμολογίων του ηλεκτρικού (όπως προέβλεπε το προηγούμενο μνημόνιο) απελευθερώθηκαν από την 1η Ιουλίου, υπάρχει αντίσταση σε πολιτικό επίπεδο να γίνουν αυξήσεις στα τιμολόγια χαμηλής τάσης, δηλαδή αυτά που ισχύουν για τους οικιακούς πελάτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επίσης, το μνημόνιο προβλέπει την επιβολή πλαφόν στην ισχύ μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να διαθέτει ή να λειτουργεί οποιοσδήποτε ηλεκτροπαραγωγός, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, με στόχο, προφανώς, η πώληση του 30% των μονάδων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο αποκρατικοποίησης, να μην οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου παίκτη με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Το πλαφόν θα επιβληθεί με νόμο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Με τον ίδιο νόμο θα γίνει ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) που εντάσσεται, επίσης, στο σχέδιο αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, και θα αρθούν τα όποια νομικά εμπόδια υπάρχουν για την αποκρατικοποίηση «με προστασία των συμφερόντων των μικρομετόχων».

Στο μνημόνιο επισημαίνονται τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του ελλείμματος στον λογαριασμό χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για το οποίο στόχος παραμένει ο μηδενισμός του χρέους έως το τέλος του 2014.

Έως τον Σεπτέμβριο προβλέπεται η λήψη μέτρων που θα αφορούν τις ήδη λειτουργούσες μονάδες ΑΠΕ και κυρίως τα φωτοβολταϊκά (θα περιλαμβάνουν πιθανότατα μείωση των εγγυημένων τιμών απορρόφησης της πράσινης ενέργειας), με στόχο η απόδοση των επενδύσεων να φτάσει στα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Επίσης, ενώ τονίζεται η ανάγκη να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι καταναλωτές, ωστόσο, αναφέρεται ότι το «τέλος ΑΠΕ» (ΕΤΜΕΑΡ) θα αναθεωρείται σε εξαμηνιαία βάση, δηλαδή μετά την αύξηση του Ιουλίου θα επανεξεταστεί τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2014.


διαβάστε περισσότερα...

«Ενοικίαση» αστυνομικού με 2.000 ευρώ το μήνα

Το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την καταβολή 2.000 ευρώ μηνιαίως για κάθε αστυνομικό που διατίθεται σε ιδιώτες, για τους οποίους έχει κριθεί ότι χρήζουν φύλαξη και το καθαρό ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά τα 100.000 ευρώ, υπεγράφη από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Δένδια.
Πενήντα ευρώ ανά ημέρα θα καταβάλλεται για κάθε διατιθέμενο όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με το σχέδιο υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι ιδιώτες στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες προστατευτικής φύλαξης (φρούρηση – συνοδεία ασφάλειας) για διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός, εφόσον έχουν ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ, θα καταβάλλουν μηνιαίως ως τέλος υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 2.000 ευρώ για κάθε αστυνομικό που διατίθεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών.

Επίσης, για κάθε διατιθέμενο όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας οι ανωτέρω ιδιώτες θα καταβάλλουν το ποσό των 50 ευρώ ανά ημέρα.


διαβάστε περισσότερα...

EΡEYNA ΙΕΛΚΑ Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν και και σε ποια μειώθηκαν οι τιμές

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά, είδη καθαρισμού, κρέατα, προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, δημητριακά και κατεψυγμένα προϊόντα τον Ιούνιο του 2013 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 στα ράφια των μεγάλων σούπερ μάρκετ της χώρας.

Αντίθετα, κατά το ίδιο διάστημα μείωση εμφάνισαν οι τιμές σε γαλακτοκομικά και αυγά, γλυκά και σνακ, προϊόντα υγείας και ομορφιάς αλλά και παρασκευάσματα και τα είδη μαγειρικής. Τα παραπάνω αποτελούν ευρήματα της μηνιαίας έρευνας που διεξάγει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σε 1.000 σημεία πώλησης των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

Συνολικά, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο δείκτης τιμών στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας το πρώτο εξάμηνο του 2013 υποχώρησε κατά 1,47% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012. Παρόμοια μείωση παρατηρήθηκε και το πρώτο δίμηνο του 2013 (2,06%) και το δεύτερο δίμηνο του 2013 (2,01%) δείχνοντας, ότι πλέον οι τιμές σταθεροποιούνται το 2013 περίπου 2% χαμηλότερα από το 2012.

Το ΙΕΛΚΑ λέει πως παρά τις σημαντικές αυξήσεις του ΦΠΑ η αποκλιμάκωση των τιμών που έκανε την εμφάνιση την άνοιξη του 2012 συνεχίστηκε όλο το έτος και δείχνει πλέον σαφώς πως οι τιμές σταθεροποιούνται σε επίπεδα του 2009, με ελαφρώς πτωτική τάση.

Εξέλιξη τιμών

Ειδικά τον Ιούνιο, οι τιμές εμφάνισαν μείωση κατά 0,27% τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2012 και κατά 2,41% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται η επίδραση των προσφορών και εκπτώσεων (είτε εκπτωτικές προσφορές είτε με τη μορφή δωροεπιταγών) οι οποίες έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα και εκτιμάται ότι έχουν επιφέρει επιπλέον όφελος στον καταναλωτή.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η εξέλιξη του δείκτη τιμών όταν αφαιρεθούν οι επιδράσεις των συνεχών αυξήσεων του ΦΠΑ (από τον Μάρτιο του 2010 έως τον Σεπτέμβριο του 2011). Σε αυτή την περίπτωση ο δείκτης τιμών στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ παρουσιάζει μείωση τα τελευταία 3,5 έτη 1/2010-6/2013 κατά 4,5% και κινείται στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αν ληφθεί υπόψη η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και στις τιμές της ενέργειας (καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια).

Σχεδόν όλες οι κατηγορίες που εξετάζονται παρουσιάζουν μείωση τον Ιούνιο του 2013 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012, με μεγαλύτερη αυτή στα φρούτα και λαχανικά και στα είδη καθαρισμού. Συνολικά, οι μειώσεις που παρατηρούνται είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής της αγοράς (προμηθευτών και αλυσίδων σουπερμάρκετ) στις συνθήκες τις κρίσης, την ένταση του ανταγωνισμού, την μείωση συγκεκριμένων συντελεστών κόστους και στη σχετική σταθεροποίηση των διεθνών τιμών των πρώτων υλών.

Η μηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας της εξέλιξης των τιμών των προϊόντων του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (σουπερμάρκετ) στην Ελλάδα το 2013. Βασίζεται στα πρωτογενή δεδομένα που παρέχει το επίσημο παρατηρητήριο τιμών (www.e-prices.gr) της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

διαβάστε περισσότερα...

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι φορολογούμενοι καλούνται για επανέλεγχο

Σαρωτικούς ελέγχους ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ελέγξει κατά πόσο τα στοιχεία που αναφέρουν στις φορολογικές τους δηλώσεις είναι αληθή.
Γι αυτό και οι περισσότεροι θα κληθούν από την Εφορία για επανέλεγχο. Ενδεικτικό είναι πως έως τώρα από τις δηλώσεις που έχουν γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Taxisnet οχτώ στους δέκα βλέπουν στην οθόνη του υπολογιστή να εμφανίζεται ειδικό μήνυμα με το οποίο καλούνται να προσέλθουν για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ. Εκκαθαριστικό εκδίδεται μόλις για το 10% των φορολογουμένων, για τους οποίους δεν υπάρχει πρόβλημα με τις διασταυρώσεις των ποσών που δηλώνουν στην εφορία (εισοδήματα από ακίνητα κ.λπ.).

Η κυβέρνηση θέλει από τη μια να σταλεί το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο, όσο ψηλά και αν βρίσκεται -όπως φάνηκε και από το σημείωμα τοθ Γιάννη Στουρνάρα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας-, και απ' την άλλη να ενισχυθούν οι εισπράξεις του Δημοσίου προκειμένου να κλείσει η τρύπα στα έσοδα και να υπάρξουν και νέα δημοσιονομικά μέτρα.

Ηδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός του ελέγχου τους και από το μικροσκόπιο τους θα περάσουν τέσσερις κατηγορίες φορολογουμένων.

Οσοι εμφάνισαν υψηλά ποσοστά παρακράτησης φόρου από μισθωτές υπηρεσίες και δελτία παροχής υπηρεσιών. Οι περισσότεροι ειδοποιούνται πως εντός 15 ημερών θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παραστατικά ή να προσέλθουν οι ίδιοι στην Εφορία.
Οσοι μισθωτοί δηλώνουν εισόδημα και από ελεύθερα επαγγέλματα είτε με δελτία παροχής υπηρεσιών είτε με απόδειξη δαπάνης του εργοδότη. Θα κληθούν να υποβάλουν ανά πελάτη τα ποσά του παρακρατούμενου φόρου.
Οσοι εμφανίζουν υψηλές αφορολόγητες δαπάνες για γιατρούς, νοσήλια, τόκους στεγαστικών δανείων καθώς και οι επιτηδευματίες με μεγάλες επαγγελματικές δαπάνες που είχαν ως αποτέλεσμα το καθαρό φορολογητέο εισόδημα τους να είναι αισθητά χαμηλότερο από τα έσοδα.
Οι επιτηδευματίες και οι έμποροι για τους οποίους από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ προκύπτουν μεγάλες επιστροφές φόρου.


διαβάστε περισσότερα...

Εξπρές κατάσχεση καταθέσεων από την Εφορία

Στην άμεση κατάσχεση καταθέσεων από ειδικά διαβαθμισμένους υπαλλήλους θα προχωρά η Εφορία από τις αρχές Σεπτεμβρίου.Το νέο μητρώο καταθετών επιτρέπει στους εφοριακούς να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το ύψος των καταθέσεων και έτσι ύστερα από την έκδοση της εντολής ανοίγματος λογαρισμού οφειλέτη προς το Δημόσιο θα μπορεί με μία απλή κίνηση να εισπράττει την οφειλή από την κατάθεση.

Η προοπτική αυτή προκαλεί στις τράπεζες φόβους για εκροή καταθέσεων, αφού οι πολίτες που χρωστούν στο Δημόσιο ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια.

Υπό τις ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας και των μνημονιακών συμφωνιών το υπουργείο Οικονομικών σκληραίνει τη στάση του για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τακτοποιήσει ακόμα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.
διαβάστε περισσότερα...

Φόρος 1.000 ευρώ κατά μέσο όρο

Σχεδόν 1.000 ευρώ είναι κατά μέσο ο φόρος που προκύπτει από τις έως τώρα εκκαθαρίσεις φορολογικών δηλώσεων. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει πως η 4η εκκαθάριση ΦΕΦΠ έχει ολοκληρωθεί και σύντομα θα ξεκινήσει η ταχυδρομική αποστολή των εκκαθαριστικών.

Συνολικά με την 4η εκκαθάριση έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

Eκκαθαρίστηκαν συνολικά 2.093.873 δηλώσεις.

Οι 1.033.280 είναι χρεωστικές, οι 472.599 πιστωτικές και οι 587.994 μηδενικές.

Ο μέσος φόρος που καλούνται να καταβάλουν οι φορολογούμενοι ανέρχεται σε 979,5 ευρώ, αφού 1.033.280 χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε φόρο 1.012.162.241 ευρώ.

Η επιστροφή φόρου είναι 238 ευρώ κατά μέσο όρο, αφού οι 472.599 πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστροφή φόρου 112.596.940 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τις επόμενες ημέρες το εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφλήσουν τον φόρο σε τρεις διμηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον Αύγουστο.

Όσοι φορολογούμενοι θέλουν να ενημερωθούν για το εκκαθαριστικό τους μπορούν να το κάνουν από την ιστοσελίδα http://www.gsis.gr στην εφαρμογή με την οποία έκαναν την δήλωση. Το ενδεικτικό εκκαθαριστικό θα αντικατασταθεί από το οριστικό από την 01/08/2013 και μετά.

Συγχρόνως, ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΦΑΠ 2011 με την δεύτερη αποστολή των εκκαθαριστικών:

Ο ΦΑΠ 2011 μπορεί να εξοφληθεί σε 7 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον Αύγουστο 2013. Η ενημέρωση με το εκκαθαριστικό θα αναρτηθεί στην εφαρμογή υποβολής του Ε9 εντός της ημέρας.

Ακόμη, ενημερώνουμε πως η υποβολή των δηλώσεων ΦΕΦΠ συνεχίζεται με πολύ καλούς ρυθμούς και υπολογίζεται πως εντός της εβδομάδας θα ξεπεραστεί ο περσινός αριθμός υποβολών για την ίδια ημερομηνία. Καθημερινά πάνω από 150.000 δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες με τις συνολικές υποβολές να έχουν ξεπεράσει τα 3,3εκ.

Τέλος, και σε σχέση με δημοσιεύματα που αναφέρουν πως πολλοί φορολογούμενοι καλούνται να προσκομίσουν στην ΔΟΥ τα δικαιολογητικά τους, ενημερώνουμε πως φέτος, με την κατάργηση της χρονοβόρας διαδικασίας καταστάσεων επεξεργασίας ο φόρτος στις ΔΟΥ θα είναι σημαντικά μειωμένος, ενώ με τα νέα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, οι φορολογούμενοι που καλούνται να στείλουν δικαιολογητικά είναι σημαντικά λιγότεροι (δείγμα 86.000 σε άνω των 3,3εκ. υποβολών δηλαδή 2,5% περίπου).

Υπενθυμίζουμε πως κάθε χρόνο από υποβολές με λανθασμένα στοιχεία ή μη υπαρκτές παρακρατήσεις, πραγματοποιούνται αχρεώστητες επιστροφές φόρου οι οποίες, μέσω ακριβώς αυτών των διαδικασιών, θα είναι σημαντικά μειωμένες φέτος.

διαβάστε περισσότερα...

Με 1.400 ελεγκτές το ΣΔΟΕ ρίχνεται στο "κυνήγι" αποδείξεων και βάζει "λουκέτα"

Στη μάχη της απόδειξης ρίχνεται ο ΣΔΟΕ με 1.400 ελεγκτές. Στην περίπτωση που οι επιχειρηματίες εξακολουθήσουν την ίδια τακτική και φοροδιαφεύγουν σε ποσοστό που φτάνει ακόα και στο 100% (Εύβοια), βροχή θα πέσουν τα λουκέτα. Οι εντολές είναι σαφείς και αυστηρές.
Την πινακίδα «Κλειστόν λόγω φοροδιαφυγής» θα αναρτούν από την 1η Αυγούστου οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στα καταστήματα που θα μπαίνει λουκέτο λόγω μη έκδοσης αποδείξεων. Με αφορμή τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% και την εκτεταμένη παραβατικότητα που διαπιστώνεται σε τουριστικούς προορισμούς, το υπουργείο Οικονομικών είναι διατεθειμένο να δείξει τα δόντια του στους φοροφυγάδες και να στείλει ηχηρό μήνυμα πως όσοι επαγγελματίες διανοηθούν εφεξής να φοροδιαφύγουν θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες.


Στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν ότι από την έκβαση που θα έχει «ο πόλεμος της ταβέρνας για την έκδοση αποδείξεων θα εξαρτηθεί και το ίδιο το μέλλον του μέτρου που έχει προσωρινή ισχύ και θα επανεξετασθεί στο τέλος του έτους με βάση τις επιπτώσεις του στα δημόσια έσοδα. Ετσι το στοίχημα για την κυβέρνηση είναι διπλό: αφενός να περάσει στις τιμές ο μειωμένος ΦΠΑ και να υπάρξει όφελος για τους καταναλωτές, αφετέρου να μη δημιουργηθεί μαύρη τρύπα στα έσοδα από τον μειωμένο συντελεστή. Κάτι τέτοιο θα έστρωνε το έδαφος στην τρόικα να ζητήσει την επαναφορά του υψηλού συντελεστή 23%. Γι' αυτό και το υπουργείο Οικονομικών ξεκινά σαφάρι για την έκδοση αποδείξεων στην εστίαση και στις τουριστικές περιοχές.


Με εντολή του υπουργού Οικονομικών Ι. Στουρνάρα, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης και ο γενικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Στ. Στασινόπουλος κατήρτισαν ειδικό σχέδιο ελέγχων των επιχειρήσεων εστίασης και τροφοδοσίας, το οποίο περιλαμβάνει αφενός ελέγχους σε περίπου 3.000 επιχειρήσεις, αφετέρου επαναφέρει στο προσκήνιο αυστηρές διατάξεις για την τιμωρία της φοροκλοπής οι οποίες παρέμεναν για αρκετό καιρό ανενεργές. Για τους ελέγχους αυτούς που αναμένεται να κρατήσουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου «στρατολογήθηκαν» ήδη 1.400 εφοριακοί, εκ των οποίων 700 στελέχη του ΣΔΟΕ και 700 υπάλληλοι Εφοριών (ελεγκτικά κλιμάκια Εφοριών). Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σαφάρι σε νυχτερινά κέντρα, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, οργανωμένες παραλίες και μπιτς μπαρ δεκάδων νησιών και δημοφιλών προορισμών στην ηπειρωτική χώρα, προκειμένου να εντοπισθούν τυχόν παραβάσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων και την απόδοση του ΦΠΑ από τους επιχειρηματίες.
Λουκέτα εξπρές. Ειδικά για τις μεγάλες πίστες, νυχτερινά κέντρα, μπαρ και εστιατόρια στα οποία έχουν επανειλημμένα εντοπισθεί παραβάσεις, τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ θα είναι εφοδιασμένα με ειδική εντολή ελέγχου από τον ειδικό γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Στ. Στασινόπουλο ώστε σε περιπτώσεις που κάποια επιχείρηση βρεθεί να μην έχει εκδώσει πάνω από 10 αποδείξεις είτε οι αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν υπερβαίνουν σε αξία τα 500 ευρώ, να αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία του καταστήματος.


Το λουκέτο στα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, εστιατόρια κ.λπ. θα μπαίνει επιτόπου με πράξη των οργάνων που θα διενεργούν τον έλεγχο και - εφόσον αυτό απαιτείται - η επαγγελματική εγκατάσταση θα σφραγίζεται και με τη συνδρομή της τοπικής αστυνομικής Αρχής. Εξω από την επιχείρηση θα αναρτάται υποχρεωτικά και πινακίδα με την ένδειξη «Κλειστόν λόγω φοροδιαφυγής». Εάν η επιχείρηση στην οποία μπαίνει λουκέτο είναι υπότροπη για την ίδια παράβαση μέσα στην ίδια χρήση (δηλαδή βρέθηκε το 2013 να μην έχει εκδώσει αποδείξεις), τότε αυτόματα το λουκέτο θα επεκτείνεται από τις 48 ώρες στον έναν μήνα.


Το ΣΔΟΕ και οι εφοριακοί υπάλληλοι όμως δεν θα περιορίζονται στα λουκέτα και τη διαπόμπευση των φοροφυγάδων. Οταν το πλήθος των αποδείξεων που δεν έχουν εκδοθεί ξεπερνά τις 10 ή υπερβαίνει σε αξία τα 500 ευρώ, αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα υποβάλλουν μηνυτήρια αναφορά και θα ζητούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα την κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και για τις συγκεκριμένες συναλλαγές που δεν έχουν εκδοθεί στοιχεία θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και σε υποτροπή (εντός τριετίας) ποινή φυλάκισης έξι μηνών.


Σε κάθε περίπτωση, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ και των Εφοριών θα επιβάλλουν επιτόπου πρόστιμα σε επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν κόβουν τιμολόγια και αποδείξεις για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με τους πελάτες τους. Αν αρνηθούν να παραλάβουν τις πράξεις, τότε οι εκθέσεις και οι αποφάσεις επιβολής προστίμου θα θυροκολλούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση του ελεγχομένου.


διαβάστε περισσότερα...

Ολική ανατροπή στο λύκειο. Ολόκληρο το σχέδιο

Ολική ανατροπή στο λύκειο από το Σεπτέμβριο που έρχεται. Το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόμου και έχει τον φιλόδοξο στόχο να εφαρμοστεί στην Α΄ τάξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στο σχέδιο προβλέπεται να μειωθούν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και οι κατευθύνσεις σπουδών, αποσυνδέεται το απολυτήριο του λυκείου από τις Πανελλαδικές, ενισχύεται η εξειδίκευση στη Γ' λυκείου και ιδρύεται Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που θα ελέγχει τα πάντα γύρω από τις εισαγωγικές των υποψηφίων για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Το νέο λύκειο είναι αποτέλεσμα του πενταετούς εθνικού διαλόγου και της συμφωνίας των κομμάτων της συγκυβέρνησης, και ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, είναι σίγουρος ότι η ολοκληρωτική ανάπτυξή του σε διάστημα τριών ετών θα δημιουργήσει νέο «επαναστατικό τοπίο μάθησης». Νέα Προγράμματα Σπουδών κι ένα σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποσυνδεδεμένο από το σχολείο έρχονται να καταργήσουν το λύκειο με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα.

Πρεμιέρα από φέτος
Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές
Το καινοτόμο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί μαθητές του λυκείου 2013-2014. Η Α' λυκείου θα είναι η «ομαλή μετάβαση» στο νέο Πρόγραμμα σπουδών, η Β' θα είναι το πρώτο σκαλί για το πανεπιστήμιο με την καθιέρωση των τριών ομάδων σπουδών και η Γ' τάξη θα είναι η πλήρης εξειδίκευση και η οριστική στροφή του υποψηφίου προς τη σχολή που θα σπουδάσει. Η Α' λυκείου δηλαδή, θα είναι τάξη προσανατολισμού για τους μαθητές, ενώ στη Β' και Γ' λυκείου ο μαθητής θα επιλέγει κύκλο σπουδών.

Το «Νέο λύκειο» βασίζεται στο τρίπτυχο: Λιγότερα μαθήματα, Δραστικός περιορισμός της «περιττής» Γενικής Παιδείας και Εξειδίκευση ανά Κύκλο Μαθημάτων. Το σίγουρο είναι ότι οδεύουμε σε μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη και ισχυρή Γ΄ λυκείου με ομάδες μαθημάτων από τις οποίες θα επιλέγουν οι μαθητές αυτή που θα τους οδηγήσει στη σχολή της αρεσκείας τους. Οι εξετάσεις για το απολυτήριο θα δίνονται σε 6 έως 8 βασικά μαθήματα. Οσοι εκ των υστέρων θα θελήσουν να συνεχίσουν θα δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα, ανά Ομάδα Προσανατολισμού για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια.

Ενισχύεται η αυτοτέλεια του λυκείου, καθώς αυτονομείται και το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα επικεντρώνεται στο μορφωτικό του... καθήκον και στους στόχους του και αποδεσμεύεται από την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Δημιουργείται τράπεζα θεμάτων, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα δεκάδες προβλήματα που έχουν προκύψει κατά καιρούς στην επιλογή των θεμάτων για τις Εξετάσεις που έπλητταν το κύρος του θεσμού. Εισάγεται, λοιπόν, η τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Μέρος των θεμάτων των προαγωγικών και των απολυτηρίων εξετάσεων θα επιλέγεται με κλήρωση. Αυτό θα προσφέρει στους υποψηφίους μια αντικειμενικότερη αξιολόγηση, ενώ εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της αποστήθισης. Η διδακτέα και η εξεταστέα ύλη θα είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Το 50% των θεμάτων για τα μαθήματα της Γλώσσας (Ελληνικής και Ξένης), των Μαθηματικών, της Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας και της Ιστορίας των Α' και Β' τάξεων Ημερησίου Λυκείου και Μαθηματικών, Γλώσσας και Ιστορίας της Γ' τάξης προέρχεται με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και το υπόλοιπο 50% τίθεται από τον διδάσκοντα.

Στα υπόλοιπα μαθήματα όλα τα θέματα επιλέγονται από τον διδάσκοντα. Η αξιολόγηση γίνεται από τον οικείο καθηγητή. Στόχος θα είναι να διδάσκεται όλη η ύλη και να μη μετατρέπεται το Λύκειο σε φροντιστήριο, όπου ο μαθητής «παρακολουθεί» μόνον τα μαθήματα που θα δώσει στις Πανελλαδικές.

Οι 6 ριζικές αλλαγές που προωθεί το υπουργείο

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι ριζικές αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, περιλαμβάνουν τα εξής.

1. Μειώνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις από έξι που είναι σήμερα σε τέσσερα.

2. Περιορίζονται τα επιστημονικά πεδία από τέσσερα σε τρία. Στην ουσία ενοποιείται το τεχνολογικό με αυτό των θετικών επιστημών και δημιουργείται ένα ανεξάρτητο επιστημονικό πεδίο που θα περιλάβει όλες τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.

3. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης λυκείου θα παίρνουν το απολυτήριο με εξέταση σε 6 έως 8 βασικά μαθήματα και μετά εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα προσέρχονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού (κατεύθυνση).

4. Καταργείται η κεντρική επιτροπή εξετάσεων και στη θέση της έρχεται ένας «κυρίαρχος-επόπτης» Οργανισμός, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων. Παράλληλα δημιουργείται και τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε να «εξαντλείται» η ύλη και να μην εξαρτάται από τον κάθε διδάσκοντα.

5. Εισάγεται ως βασικό μάθημα η «Φιλοσοφία» στη Β' λυκείου καθώς και το μάθημα της «Πολιτικής Παιδείας» (Θεσμοί-Αρχές Δικαίου-Οικονομία) στην Α' & Β' λυκείου.

6. Ενισχύονται τα μαθήματα γενικής παιδείας στην Α' και Β' λυκείου, ενώ στην Γ΄ τάξη αναπτύσσονται τα μαθήματα εξειδίκευσης. Αυτό έχεις ως συνέπεια, πρώτον, την αυτοτέλεια στο πρόγραμμα (Α΄ & Β' λυκείου) και δεύτερον την «ουσιαστική» εμβάθυνση στην Γ' λυκείου, που προετοιμάζει για το πανεπιστήμιο.


Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα στις τρεις τάξεις του Λυκείου

Στην Α' τάξη του λυκείου θα υπάρχει κοινό ωρολόγιο πρόγραμμα 33 ωρών την εβδομάδα. Επιπλέον καθιερώνεται ένα μάθημα επιλογής (2 ώρες την εβδομάδα), που θα επιλέγεται από τα εξής μαθήματα: α) Εφαρμογές στην Πληροφορική, β) Διαχείριση Φυσικών Πόρων και γ) Εκφραση-Πολιτισμός-Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Στη Β' τάξη του λυκείου αρχίζουν να εισάγονται οι κατευθύνσεις. Μπαίνουν δυναμικά στο πρόγραμμα οι Ομάδες μαθημάτων Προσανατολισμού.

Αυτή η τάξη σήμερα διδάσκεται 25 ώρες γενική παιδεία και 17 κατεύθυνση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του νέου λυκείου όμως θα είναι 30 ωρών την εβδομάδα και η Ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού 5 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι δύο κύκλοι θα είναι οι εξής:

1. Ομάδα μαθημάτων Ανθρωπιστικών Σπουδών: Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά.

2. Ομάδα μαθημάτων Θετικών Σπουδών: Μαθηματικά και Φυσική.

Η Γ' τάξη
Μέχρι σήμερα η Γ' τάξη διδάσκεται ένα κοινό πρόγραμμα 17 ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας και 14 κατεύθυνσης. Στο νέο λύκειο η τρίτη θα έχει το κοινό πρόγραμμα που θα είναι 14ωρο, καθώς και την Ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού, που θα διδάσκεται 18 ώρες την εβδομάδα:

1. Ομάδα μαθημάτων Ανθρωπιστικών Σπουδών.

2. Ομάδα μαθημάτων Θετικών Σπουδών.

3. Ομάδα μαθημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών.

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΚΕΕ
Οι θρυλικές ΚΕΕ (Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων), καταργούνται με το καινούργιο σχέδιο του λυκείου.

Στη θέση τους δημιουργείται ο περίφημος Οργανισμός Εθνικών Εξετάσεων, που χρόνια φημολογείται και ζητείται από την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα.
Σκοπός του θα είναι το σύνολο των διαδικασιών διοργάνωσης των Πανελλαδικών. Θα προσδιορίζει την εξεταστέα ύλη, θα επιλέγει τους «τοπ» βαθμολογητές που θα φροντίζουν για την αντικειμενική αξιολόγηση των γραπτών και θα εποπτεύει όλα όσα σχετίζονται με την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Επειτα από 35 χρόνια αντιπαραθέσεων
Ολοι συμφωνούν για την ανάγκη μιας εκ βάθρων μεταρρύθμισης

Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά) το ζήτημα του λυκείου και το συνδεόμενο με αυτό ζήτημα των εισαγωγικών εξετάσεων αποτέλεσαν σημείο αιχμής της εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων.

Η πολιτική αντιπαράθεση που το ζήτημα αυτό διαχρονικά έχει προκαλέσει οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι για πολλές δεκαετίες η ελληνική κοινωνία είδε την εκπαίδευση των παιδιών της και την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο ως το όχημα μίας μοναδικής ευκαιρίας για ανοδική κοινωνική κινητικότητα.

Το λύκειο, όπως λειτουργεί σήμερα, είναι κατά βάση μία βαθμίδα που προσφέρει γενικές και αποσπασματικού χαρακτήρα γνώσεις, έχει λιγοστά μαθήματα εξειδίκευσης και ακόμα λιγότερα μαθήματα επιλογής.

Οι μαθητές αναλώνονται πολύ στην αφομοίωση πολλών κατακερματισμένων πληροφοριών που εντάσσονται σε πολλά γνωστικά πεδία, ενώ η διδασκαλία έχει ως βάση τις διαλέξεις που αφήνουν στους μαθητές ελάχιστα περιθώρια για δημιουργική αυτενέργεια και πρωτοβουλία.

Η κατάσταση αυτή βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα διεθνώς ισχύοντα.

Ο «καθρέφτης»
Τα αποτελέσματα του λυκείου μπορούν να αξιολογηθούν σε σχέση με δύο διαστάσεις: τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών και την απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Αυτές, λοιπόν, χωλαίνουν πολύ στο λύκειο με την τωρινή του μορφή.

Το λύκειο ως έχει, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς αναλυτές, αποθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία και ανταμείβει τη στείρα απομνημόνευση της ύλης. Δεν λαμβάνει υπόψη του τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ενώ την ίδια στιγμή φορτώνει με υπέρμετρο άγχος και πίεση τους μαθητές.

Αυτή η πίεση έχει επιπτώσεις στην προσωπική και τη σχολική ζωή των εφήβων και οδηγεί σε απαξίωση του σχολείου.

Επιπλέον το ωρολόγιο πρόγραμμά του οδηγεί σε αδυναμία εμπέδωσης της ύλης λόγω του κατακερματισμού του σχολικού χρόνου σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία δεν καλύπτονται επαρκώς και στο απαραίτητο για τις εισαγωγικές εξετάσεις βάθος.

Αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων ελλειμμάτων είναι η συνεχής κατάρρευση του λυκείου, που χρήζει άμεση ανάγκη μεταρρύθμισης. Σε αυτήν την προοπτική, άλλωστε, συμφωνούν όλα τα κόμματα.

διαβάστε περισσότερα...
website counter
friend finderplentyoffish.com