Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Από 1η Αυγούστου σε ισχύ η νέα κλαδική στο εμπόριο

Xρυσή τομή που αποφέρει αμοιβαίο όφελος εργοδοτών και εργαζομένων, χωρίς κρατική παρέμβαση ή προσφυγή στη διαιτησία, χαρακτηρίζουν σε ανακοίνωσή τους η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών- Βιοτεχνών- Εμπόρων και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο του εμπορίου.

«Οι μικρομεσαίοι εργοδότες του ελληνικού εμπορίου καταφέραμε με ειλικρίνεια να βρούμε οδούς συνεννόησης με τους εργαζόμενους, ανοίγοντας νέους δρόμους στις διαπραγματεύσεις και κρατώντας τις συλλογικές συμβάσεις ζωντανές», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι δύο οργανώσεις.

Η Σύμβαση προβλέπει, όπως είναι γνωστό, μειώσεις αποδοχών κατά 6,7% και επαναφορά τους στα επίπεδα του 2009. Ενδεικτικά, για τους πωλητές ο βασικός εισαγωγικός μισθός διαμορφώνεται στα 860 ευρώ (651,53 καθαρά), για το προσωπικό γραφείου στα 793 (603,52 καθαρά), για τις γραμματείς στα 843 (639,36 καθαρά) και για τους λογιστές στα 941 ευρώ (709,59 καθαρά).

Αφορά 800.000 εργαζόμενους στο εμπόριο και ισχύει από Τετάρτη, 1η Αυγούστου.

«Οι άνθρωποι της αγοράς καταφέραμε με αμοιβαίες υποχωρήσεις να συμφωνήσουμε και να υπογράψουμε τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση στον ιδιωτικό τομέα και πιστεύουμε ότι θα μας ακολουθήσουν σύντομα και άλλοι κλάδοι», δήλωσε στο ΑΠΕ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Β. Κορκίδης.

διαβάστε περισσότερα...

ΣΤΕ Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπει το Σύνταγμα προσλήψεις στο Δημόσιο

Σε τρεις περιπτώσεις επιτρέπει το Σύνταγμα να προσλαμβάνονται σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα συμβασιούχοι για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, υπό τη βασική όμως προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η έκδοση νόμου ο οποίος θα καθορίζει τη διάρκεια των συμβάσεων αυτών (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), η οποία δεν μπορεί να είναι μεγάλη, ενώ παράλληλα, ρητά απαγορεύεται η μονιμοποίηση των συμβασιούχων ή η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Αυτό αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αφορμή την επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορά «την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας πρώτης υποδοχής» (αλλοδαπών).

Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας στην υπ' αριθμ. 86/2012 γνωμοδότησή τους αναφέρουν ότι σύμφωνα με το αναθεωρημένο (το έτος 2001) άρθρο 103 του Συντάγματος σε τρεις περιπτώσεις είναι, πλέον, επιτρεπτή η σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αφενός, με το Δημόσιο ή άλλούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και αφετέρου με φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, η πρώτη περίπτωση αφορά συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και μόνον, για μη νομοθετημένες οργανικές θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι για την σύναψή των εν λόγω συμβάσεων έχει εκδοθεί εκτελεστικός του Συντάγματος νόμος (όπως λέγεται στη νομική ορολογία), ο οποίος καθορίζει και την χρονική τους διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να είναι μακρά (παράγραφοι 2 και 8 άρθρο 103 Συντάγματος)

Η δεύτερη αφορά συμβάσεις είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου για την κάλυψη είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών είτε παγίων και διαρκών αναγκών, υπό την προϋπόθεση όμως ότι: α) τα προσλαμβανόμενα πρόσωπα καταλαμβάνουν νομοθετημένες οργανικές θέσεις, και β) ότι ανήκουν είτε στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό είτε στο τεχνικό-βοηθητικό προσωπικό (παράγραφος 3 άρθρου 103 Συντάγματος).

Η τρίτη και τελευταία περίπτωση αφορά συμβάσεις ορισμένου χρόνου (και μόνον) για την κάλυψη νομοθετημένων οργανικών θέσεων με πρόσωπα που δεν ανήκουν στο ειδικό επιστημονικό ή στο τεχνικό-βοηθητικό προσωπικό, υπό την προϋπόθεση όμως ότι για την σύναψη των εν λόγω συμβάσεων έχει εκδοθεί εκτελεστικός του Συντάγματος νόμος, ο οποίος καθορίζει και την χρονική τους διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να είναι μακρά (παράγραφος 8 άρθρου 103 Συντάγματος).

Μάλιστα, στο σημείο αυτό, για την τελευταία τρίτη περίπτωση οι σύμβουλοι Επικρατείας, επικαλούνται από τα πρακτικά της Βουλής την αγόρευση του Ευ. Βενιζέλου κατά τη αναθεώρηση του Συντάγματος το 2011 που ανέφερε: «Διευκρινίζω στα πρακτικά ότι όταν λέμε σύμβαση ορισμένου χρόνου εννοούμε την κλασική σύμβαση ορισμένου χρόνου, δηλαδή σύντομο χρόνο, για να μη βρεθεί ποτέ στο μέλλον κάποιος, ο οποίος θα θελήσει να καταστρατηγήσει τη διάταξη αυτή. Για φανταστείτε, κύριοι συνάδελφοι, συμβάσεις ορισμένου χρόνου τριακονταπενταετούς διάρκειας».

Τέλος, υπογραμμίζεται στη γνωμοδότηση του ΣτΕ ότι, το ίδιο άρθρο 103 του Συντάγματος στην παράγραφο 8 θεσπίζει ρητή απαγόρευση της μονιμοποιήσεως των προσώπων που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη οποιασδήποτε κατηγορίας θέσεων, καθώς και της ρητής επίσης απαγόρευσης μετατροπής των συμβάσεών τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

διαβάστε περισσότερα...

Δύο «μνηστήρες» για τη μαρίνα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Δύο είναι οι τελικοί «μνηστήρες» της μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού προκρίθηκαν και μετέχουν η εταιρία Lamda Development και η κοινοπραξία των εταιριών Άκτωρ Α.Τ.Ε., ΑΚΤΕ-VEGA, Cosmos Yachting και Marina Kröslin GMBH, αφού ο φάκελος της εταρείας Μοχλός απορρίφθηκε από το ΣτΕ, έπειτα από προσφυγές των ανταγωνιστών.

Τα δύο επιχειρηματικά σχήματα θα κληθούν να καταθέσουν τις δεσμευτικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προσφορών και αν όλα πάνε καλά, θα αναδειχθεί ο ανάδοχος μέχρι το τέλος του έτους. Ένα ρεαλιστικό σενάριο τοποθετεί την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2015 ως αρχές 2016.

Ο σχεδιασμό της ΟΛΘ Α.Ε. προβλέπει την παραχώρηση για περίοδο 30 τουλάχιστον ετών της θαλάσσιας ζώνης μπροστά στο κρηπίδωμα 1 του λιμανιού για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών και της χερσαίας ζώνης στον πρώτο προβλήτα για την εξυπηρέτηση των χρηστών της μαρίνας (εστίαση, αναψυχή, εμπόριο ναυτιλιακών ειδών). Επίσης, την παραχώρηση χώρου στον δεύτερο προβλήτα για τη διαχείριση και επισκευή σκαφών αναψυχής.
Η μαρίνα θα διαθέτει 218 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου εκτιμάται στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ.

«Η λειτουργία μαρίνας στην καρδιά του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης θα ανανεώσει τη σχέση της πόλης με το υγρό στοιχείο και θα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης», αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ Στέλιος Αγγελούδης, προσθέτοντας πως παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ο επενδυτικός σχεδιασμός και ο επιχειρηματικός προγραμματισμός της εισηγμένης υλοποιείται απαρέγκλιτα με στόχο τη βελτίωση των μεγεθών της και την ενδυνάμωση της συμβολής της στην ανάπτυξη της ευρύτερης Κ. Μακεδονίας.


διαβάστε περισσότερα...

Πρόταση Π. Καμμένου για εξεταστική με αφορμή τις δηλώσεις Ρουμελιώτη

Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής προς διερεύνηση των επίμαχων δηλώσεων του Π. Ρουμελιώτη για το ελληνικό πρόγραμμα θα φέρουν στη Βουλή οι Ανεξάρτητοι Ελληνες.
Σύμφωνα με τον Πάνο Καμμένο, η πρόταση θα αποσταλεί στο σύνολο των Ελλήνων βουλευτών, προκειμένου «να διερευνηθεί η καταγγελία που έγινε από τον πρώην μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες τις οποίες κάναμε, ότι η ένταξη της Ελλάδος στο ΔΝΤ, σε ένα πρόγραμμα που δεν βγαίνει, ήταν γνωστή στον κ. Παπανδρέου και την κυβέρνηση του».

«Ήλθε η ώρα πλέον οι Έλληνες βουλευτές να αποφασίσουν αν θα μείνουν πιστοί σε αυτά που έλεγαν στον ελληνικό λαό για την σύσταση μιας και μόνης εξεταστικής επιτροπής ή θα συνεχίσουν την συγκάλυψη στον συμμαθητή τέως πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και την κυβέρνηση του», συμπληρώνει ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και καταλήγει: «Ζητούμε να υπογραφεί από τον αριθμό των βουλευτών που προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής».

διαβάστε περισσότερα...

Ερώτηση Χρυσής Αυγής στον Πρωθυπουργό για την ΑΟΖ

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τη θέσπιση και οριοθέτηση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) κατέθεσε ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής Ν. Μιχαλολιάκος.
Η ερώτηση

Σύμφωνα με τον ημερήσιο Τύπο (ΤΟ ΒΗΜΑ-27/07) ο αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Γκόρντον κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών: «εμφανίστηκε, προφανώς απηχώντας τις απόψεις της κυβέρνησης Ομπάμα, αντίθετος σε οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια εκ μέρους της Ελλάδος για ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να καταλάβουν τις περίπλοκες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και καλό θα ήταν τα όποια βήματα να γίνουν συντονισμένα. ’λλωστε, διευκρίνισε, υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και ’γκυρα».

Σε διαφορετικό πλαίσιο είχε κινηθεί ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, οπότε και ανέφερε επί λέξει ότι: «η προγραμματική σύγκλιση τονίζει τη συστηματική προετοιμασία για ανακήρυξη ΑΟΖ στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς πρακτικής, ώστε να επισπευσθεί η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου».

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

1) Πότε θα προχωρήσουμε επιτέλους στη θέσπιση και οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα εκμετάλλευσης του ενεργειακού μας πλούτου;

2) Ποια απάντηση έλαβε ο αμερικανός υφυπουργός για την απαράδεκτη δήλωσή του, μέσω της οποίας άφησε να εννοηθεί πως η Ελλάς δεν είναι κράτος ανεξάρτητο, αλλά προτεκτοράτο των Η.Π.Α., οι οποίες θεωρούν πως έχουν τον τελευταίο λόγο για την εξωτερική μας πολιτική;

3) Υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Αθηνών και ’γκυρας, την ώρα που ισχύει ακόμα το τουρκικό casus belli και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν χημικά όπλα (όπως προκύπτει από τη δράση τουρκικού τάγματος Πυρηνικού Βιολογικού Χημικού Πολέμου στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, γεγονός που γνωρίζουν άριστα οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες);

Αθήνα, 30-07-2012

Ο Ερωτών βουλευτής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Βουλευτής Α΄ Αθηνών

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ


διαβάστε περισσότερα...

Φυλάκιση πέντε ετών για τον Μιχάλη Ανδρουλιδάκη

Σε πέντε χρόνια φυλάκισης, χωρίς ελαφρυντικά και αναστολή, καταδικάστηκε ο εκδότης Μιχάλης Ανδρουλιδάκης, ο οποίος δικαζόταν στο Β' Τριμελές Κακουργιοδικείο για υπόθεση υπεξαίρεσης.

Ο πρώην εκδότης της «Εξέδρας» κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση 2,7 εκατ. ευρώ, ποσό που προοριζόταν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του καναλιού Tempo.

Ο Ανδρουλιδάκης αναζητείται προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.
διαβάστε περισσότερα...

Έσβησαν την ολυμπιακή φλόγα οι Βρετανοί!

Ακόμα μία μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων δεν γινόταν να μην περάσει χωρίς τη… συνήθεια που έγινε λατρεία. Δηλαδή μία γκάφα.
Αυτή τη φορά οι Βρετανοί στα έργα που έκαναν στο Ολυμπιακό Στάδιο για να το ετοιμάσουν εν όψει των αγώνων του στίβου, υποχρεώθηκαν να σβήσουν τη φλόγα για να μετακινήσουν το βωμό από το κέντρο του γηπέδου!

Φυσικά και οι διοργανωτές… καινοτόμησαν, καθώς όπως είναι γνωστό η φλόγα πρέπει να καίει αδιάκοπα από την έναρξη έως και τη λήξη των αγώνων.

Ωστόσο λόγω των έργων που έγιναν, οι εργάτες αναγκάστηκαν να τη σβήσουν. Το περιστατικό έγινε στη 01:14 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) και η φλόγα αποθηκεύτηκε σε ένα φανάρι, που είχε χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της λαμπαδηδρομίας.

Φυσικά οι… γκάφες με την φλόγα δεν σταματάνε εδώ. Καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι ο βωμός τοποθετήθηκε στο κέντρο του γηπέδου και όχι σε σημείο που θα μπορούσε να φαινόταν έξω από το γήπεδο, όπως είθισται και ότι η φλόγα διασπάστηκε στον βωμό, κάτι που απαγορεύει η ΔΟΕ!

διαβάστε περισσότερα...

«Η Ελλάδα δεν είναι πλέον ικανή να είναι μέλος της ευρωζώνης»

Εν αναμονή των πορισμάτων της Τρόικας ο γερμανικός Τύπος θέτει ξανά στο... στόχαστρο την Ελλάδα και κάνει τη δική του αποτίμηση.

«Παρόλο που η επίσημη έκθεση της Τρόικας δεν έχει ακόμη υποβληθεί, οι υπάρχουσες πληροφορίες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανή να είναι πλέον μέλος της Ευρωζώνης. Η χώρα δεν πλήττεται μόνο από τη βαθιά και επώδυνη, αλλά ταυτόχρονα αναπόφευκτη, κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Πλήττεται και από τη διαρκή ανικανότητα και απροθυμία της πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσουν τις απαραίτητες θεσμικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», επισημαίνει στο κύριο σχόλιό της σήμερα η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Επιπλέον, αντιπαραθέτοντας το παράδειγμα της Ελλάδας σ' εκείνο της Ιρλανδίας, σημειώνει πως «μια συνεπής πολιτική στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει μία χώρα μπορεί να τη βοηθήσει να επανακτήσει το κύρος της απέναντι στους διεθνείς επενδυτές».

Στο δικό της κύριο σχόλιο η Süddeutsche Zeitung κάνει έναν απολογισμό των μέχρι στιγμής προσπαθειών για τη χαλιναγώγηση της ευρωκρίσης: «Στην Ελλάδα η μεταρρυθμιστική διαδικασία έχει παραμείνει στάσιμη, στην Ισπανία βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο ενώ στην Ιταλία διαφαίνεται ξανά ένας λαϊκισμός τύπου Μπερλουσκόνι. Όσο για τη γαλλική κυβέρνηση, κατηγορεί τη βιομηχανία, αντί να της δώσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Στην Γερμανία από την άλλη πλευρά (…) το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει αν τα μέτρα σωτηρίας συνάδουν με το Σύνταγμα».

«Υπάρχει ακόμη χρόνος να διασωθεί το Ευρώ, αν γίνει μια γιγαντιαία προσπάθεια», υποστηρίζει η Süddeutsche Zeitung, «προσπάθεια όλων των Ευρωπαίων, ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη εναρμόνιση των θεσμών για τη διατήρηση του ενιαίου νομίσματος. Αν όμως αυτή η προσπάθεια δε στεφθεί από επιτυχία, η Ευρωζώνη δεν έχει λόγο να συνεχίσει να υπάρχει».

H Welt σημειώνει πως «ο Σόιμπλε, ο πιο πεπεισμένος ευρωπαϊστής στους κόλπους της γερμανικής κυβέρνησης, παρότρυνε τους Έλληνες να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία στις περικοπές και τις διαρθρωτικές αλλαγές, ενώ συμβούλευσε και τον Ισπανό υπουργό Οικονομικών να μην παραπονιέται και τόσο για τα υψηλά επιτόκια». Ο κάπως πιο χαλαρός τόνος του Γερμανού υπουργού, σύμφωνα με την εφημερίδα, υπονοεί και μία ανάλογη αλλαγή στάσης. Ακόμα και οι κατ' εξοχήν θεματοφύλακες του ευρώ έχουν κουραστεί από τους ολολυγμούς των υπερχρεωμένων χωρών. Τα πράγματα προχώρησαν τόσο, ώστε οι όποιες βολές από το Παρίσι, τη Μαδρίτη ή την Αθήνα μάλλον πλήξη παρά φόβο δημιουργούν στο Βερολίνο».

Στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων του επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι για την αποφασιστική διάσωση του ευρώ, το εβδομαδιαίο περιοδικό Spiegel σε εκτενές δημοσίευμά του σημειώνει: «Οι δηλώσεις του Μ. Ντράγκι, σύμφωνα με τις οποίες το ευρώ πρέπει να προστατευθεί με κάθε τίμημα, δίνουν έρεισμα για νέες διαφωνίες. Η γερμανική Bundesbank αποστασιοποιείται, με αποτέλεσμα η ασυμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων πιστωτών να γίνεται ολοένα και βαθύτερη». Και συνεχίζει: «Με το νέο πλάνο διάσωσης του ευρώ, τίθεται σε κίνδυνο η ήδη εύθραυστη ισορροπία μεταξύ ευρωπαϊκού βορρά και νότου στο συμβούλιο της EKT».

Κάνοντας μια διαφοροποίηση των περιπτώσεων των διάφορων κρατών που πλήττονται ποικιλοτρόπως από την κρίση, το Spiegel κάνει μια σύνοψη της ελληνικής περίπτωσης σε σχέση με τη στάση της ΕΚΤ. Μπορεί από το Μάιο του 2010 η ΕΚΤ να προσέφυγε σε αθρόες αγορές ομολόγων, ωστόσο μετά από μια σύντομη ανάπαυλα τα επιτόκια εκτοξεύθηκαν πάλι στα ύψη. Το περιοδικό εκτιμά ότι «η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα δεν αφήνει κανένα περιθώριο ελπίδας» για το μέλλον.

Και κλείνει υπογραμμίζοντας την «τραγικότητα του σχέδιο διάσωσης» του Μ. Ντράγκι. «Τα ίδια σχέδια που φιλοδοξούν να αποκαταστήσουν τη χαμένη ενότητα στους κόλπους της νομισματικής ένωσης, είναι αυτά που ενδέχεται να την διχάσουν ακόμη περισσότερο».

διαβάστε περισσότερα...

Απεμπλοκή του ΔΝΤ από την Ελλάδα προτείνουν οι FT

Την απεμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την Ελλάδα και την εκχώρηση των «ηνίων» του ελληνικού προγράμματος στους Ευρωπαίους, στην περίπτωση που δεν μειωθεί «δραστικά» η σύγχυση και η άρνηση που επικρατεί μεταξύ των δύο πλευρών, προτείνουν σε σημερινό τους δημοσίευμα οι Financial Times.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ανησυχία στους κόλπους του ΔΝΤ για την Ελλάδα είναι εμφανής εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Εκτιμάται ότι το Ταμείο θα όφειλε να είχε πιέσει από την αρχή για κούρεμα στο χρέος ιδιωτών και να είχε επιμείνει σε μια πολύ πιο ρεαλιστική θέση για το πόση ανάπτυξη μπορεί να παραγάγει μια καταπονημένη οικονομία.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, το ΔΝΤ δεν θα πρέπει να παρασυρθεί σε ένα τρίτο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα, ούτε να συνεχίσει τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος, στη βάση υπεραισιόδοξων εκτιμήσεων βιωσιμότητας χρέους και ανεπαρκών σχεδίων κάλυψης των χρηματοδοτικών κενών.

«Όσο περισσότερο συμμετέχει το ΔΝΤ σε μια διάσωση στην οποία δεν πιστεύει, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος στη φήμη του και στη στήριξη σε άλλα κράτη εκτός ευρωζώνης», σημειώνεται.

Η εφημερίδα εκτιμά ότι η ανάμιξη του Ταμείου στην Ελλάδα ήταν μεν σωστή, αλλά πλέον οι κίνδυνοι για τη φήμη του είναι μεγαλύτεροι από το περιορισμένο όφελος που έχει προσφέρει στην περίπτωση του ελληνικού προβλήματος.

διαβάστε περισσότερα...

Ξεκινά ο «Καλλικράτης» στην Υγεία

Συγχωνεύσεις νοσοκομείων, υπηρεσιών και φορέων του υπουργείου Υγείας αλλά και συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, περιλαμβάνει το σχέδιο ανασυγκρότησης του ΕΣΥ που εξήγγειλε πρόσφατα ο Ανδρέας Λυκουρέντζος.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «θα προχωρήσουν οι διαδικασίες συγχώνευσης και λειτουργικής ενσωμάτωσης μονάδων υγείας και φορέων πέρα από αναχρονιστικές αγκυλώσεις ή εμμονές σε πρόσωπα».

Στο σχέδιο προβλέπεται επίσης αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Υγείας για την αύξηση των εσόδων του, μέσω κυρίως Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα είναι ο περιορισμός των δαπανών και ο περιορισμός της σπατάλης του δημοσίου χρήματος ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, με συγκροτημένο σχέδιο και αξιολόγηση όλων».

Η αξιολόγηση -διευκρίνισε ο υπουργός- δεν θα είναι μονοσήμαντη, δηλαδή δεν θα εξεταστεί μόνο αν μειώθηκαν οι δαπάνες των νοσοκομείων π.χ. για φάρμακα και υλικά ως απόλυτα μεγέθη. Αντιθέτως, σημείωσε, «θα εξεταστεί σφαιρικά η παραγωγικότητα, η ποιότητα και η ποσότητα των περιστατικών που εξυπηρετήθηκαν με τους συγκεκριμένους οικονομικούς πόρους. Θα γίνει, δηλαδή, διαφανής και προπαντός δίκαιη αξιολόγηση».

Θεσμοί
Καθοριστικοί παράγοντες τόσο για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ όσο και για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, αποτελούν θεσμοί όπως είναι το παρατηρητήριο τιμών, οι πληρέστερες διαδικασίες εκπόνησης και παρακολούθησης των προϋπολογισμών, και η υποχρεωτική εκπόνηση ισολογισμών και απολογισμών των νοσοκομείων. Για όλα αυτά, το υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στην ενίσχυση των υποδομών πληροφορικής και μηχανογράφησης με την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας το υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται σε αλλαγές στο σύστημα προμηθειών με Εθνικό προμηθευτή και την ανάθεση όλης της διαδικασίας σε κεντρικότερο επίπεδο με την αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου της υφιστάμενης νομοθεσίας. Ο «Τουρισμός Υγείας» και τα «Ξενοδοχεία Υγείας» περιλαμβάνονται επίσης στο σχέδιο του υπουργείου Υγείας.

διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ BILD Οι μισοί Γερμανοί νοσταλγούν το μάρκο

Το 51% των Γερμανών θεωρεί πως η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης θα ήταν καλύτερα εκτός του ενιαίου νομίσματος, ενώ επτά στους δέκα τάσσονται υπέρ της αποπομπής της Ελλάδας από την Ευρωζώνη εάν η Αθήνα δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Bild.

H δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από την Εmnid μεταξύ 19 και 25 Ιουλίου, έδειξε ότι ένας στους δύο Γερμανούς θεωρεί πως η χώρα του θα βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική θέση εκτός της Ευρωζώνης, έναντι 29% που πιστεύει το αντίθετο. Οσον αφορά την Ελλάδα, το 71% θέλει την Αθήνα εκτός ευρώ εάν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, ενώ ένα 19% είναι υπέρ της παραμονής της στο κοινό νόμισμα, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση.

Η ίδια δημοσκόπηση δίνει μεν σημαντικό προβάδισμα στους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) της καγκελαρίου Μέρκελ έναντι των Σοσιαλδημοκρατών (36% έναντι 29%) αλλά δείχνει τους «προτιμώμενους εταίρους» της, τους Φιλελεύθερους (FDP), κάτω από το όριο εισόδου στη γερμανική Βουλή (5%).

διαβάστε περισσότερα...

ΟΑΕΕ: Στις 6/8 το επίδομα αδείας στους συνταξιούχους

Τη Δευτέρα 6 Αυγούστου θα καταβληθεί το επίδομα αδείας έτους 2012 στους δικαιούχους συνταξιούχους, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.
διαβάστε περισσότερα...

Τον Οκτώβριο εκτιμάται πως θα είναι έτοιμος ο φράκτης στον Έβρο

Τον Οκτώβριο εκτιμά πως θα είναι έτοιμος ο φράχτης αποτροπής εισόδου των μη νόμιμων μεταναστών στον Έβρο, υπό τις ισχύουσες συνθήκες και με τον τωρινό ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών, ο πρόεδρος της κατασκευάστριας εταιρείας Πέτρος Δαγρές.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της θεμελίωσης στήριξης του πλαισίου της περίφραξης, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των πλαισίων της περίφραξης και στη συνέχεια η τοποθέτηση του συρματοπλέγματος.

Το συνολικό μήκος του φράχτη θα είναι 10.310 μέτρα, με τοποθέτηση πασάλων ανά μέτρο, ενώ θα κατασκευαστούν και 2.000 πλαίσια που θα στηριχθεί το συρματόπλεγμα. Το έργο, ύψους 3.200.000 ευρώ, θα διαθέτει δυο σειρές συρματοπλέγματα, εξωτερικό ύψους 2,5 μέτρων και εσωτερικό ύψους 3 μέτρων. Στο μεσοδιάστημα των δυο συρματοπλεγμάτων που θα έχει μήκος 1,20 μ. θα τοποθετηθούν κονσερτίνες, των οποίων το ύψος θα υπερβαίνει τα 4 μέτρα.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κατασκευάστριας εταιρείας «ΔΑΓΡΕΣ ΑΤΕ», η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου οφείλεται στις δυσχερείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά και στην οριστικοποίηση της χάραξης, που τελικά ολοκληρώθηκε στις 3 Μαΐου. Μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες, καθώς απαιτείτο να προηγηθούν διορθωτικές παρεμβάσεις στο δίκτυο οπτικών ινών, η κατασκευή του οποίου είχε προηγηθεί. Η ολοκλήρωση του έργου μέσα στις προθεσμίες, έχει ως προϋπόθεση την ομαλή ροή της χρηματοδότησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δαγρές.

διαβάστε περισσότερα...

ΥΠΟΙΚ: Νέο αίτημα προς Ελβετία για τη φορολόγηση καταθέσεων

Αίτημα προς την ελβετική κυβέρνηση, για επανενεργοποίηση της διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεως Ελλάδας-Ελβετίας για τη φορολόγηση των καταθέσεων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων που διατηρούν Έλληνες πολίτες στις ελβετικές τράπεζες, κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

διαβάστε περισσότερα...

Σ. Κεδίκογλου: Επιδίωξη η αλλαγή σκηνικού έως το Σεπτέμβριο

Περιθώριο έως το Σεπτέμβριο για «αλλαγή σκηνικού» έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου μιλώντας στον ΑΝΤ1. Όπως είπε, «ο κυριότερος αντίπαλός μας είναι ο χρόνος».

«Μέχρι τον Σεπτέμβριο πρέπει να έχουμε αλλάξει το σκηνικό» και προς αυτή την κατεύθυνση «γίνεται μια εργώδης προσπάθεια σε όλους τους τομείς», όχι μόνο στο θέμα των μέτρων, αλλά και στις αποκρατικοποιήσεις και στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών, πρόσθεσε.

Ο κ. Κεδίκογλου παραδέχθηκε ότι «η ελληνική κοινωνία και η οικονομία έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες», τόνισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση βάζει έναν πάτο και αρχίζει να συμμαζεύει «το μαγαζί».

Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη ανάκτησης της αξιοπιστίας της χώρας, σημειώνοντας: «Μέσα σε ένα μήνα έχουν γίνει πράγματα. Η αξιοπιστία επανέρχεται με συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες γίνονται».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι επιδίωξη της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των μέτρων ύψους 11,5 δισ. ευρώ που θα ληφθούν, είναι να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες. «Πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς που ήδη έχουν υποστεί πολλές θυσίες, αλλά πρέπει σιγά-σιγά να δρομολογήσουμε και την ανάκτηση της οικονομικής μας ανεξαρτησίας, γιατί όταν χρειάζεσαι κάθε ημέρα νέο δάνειο, δεν μπορείς να λες ότι είσαι ανεξάρτητος», ανέφερε.

διαβάστε περισσότερα...

CSU: Ο Ρέσλερ έχει δίκιο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα

Με τις απόψεις του γερμανού υπουργού Οικονομίας για την Ελλάδα συντάσσεται ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και πρόεδρος των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) Χορστ Ζεεχόφερ, λέγοντας πως ο Φίλιπ Ρέσλερ έχει «ανεπιφύλακτα δίκιο».

Σε συνέντευξή του στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF, ο κ. Ζεεχόφερ συμφώνησε με τον γερμανό αντικαγκελάριο ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν προκαλεί πλέον τρόμο. «Ανέκαθεν ζητούσαμε να τηρούνται συγκεκριμένοι όροι. Μέχρι στιγμής έχουν τηρηθεί, γι' αυτό και μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για μεμονωμένα βήματα στο κοινοβούλιο. Τώρα αναμένουμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση στην Ελλάδα. Εάν η Ελλάδα δεν τηρεί τους όρους και τις δεσμεύσεις της, τότε δεν μπορεί να υπάρξει και βοήθεια», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις σχετικά με το εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αγοράζει ομόλογα των υπερχρεωμένων χωρών. «Δεν είναι δουλειά της ΕΚΤ να παρέχει κρατική βοήθεια», είπε. «Δεν γίνεται η ΕΚΤ να αγοράζει στην παρούσα φάση ομόλογα, επειδή τα εθνικά κοινοβούλια βρίσκονται σε θερινές διακοπές. Το θέμα αυτό παραμένει κόκκινη γραμμή για το CSU.»

Εν τω μεταξύ, σχολιάζοντας τη σημερινή δήλωση του επικεφαλής του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ περί αντιμετώπισης της Ευρωζώνης από την Γερμανία ως «υποκαταστήματος», ο κ. Ζεεχόφερ είπε ότι «κάποιες συνεντεύξεις δημιουργούν προβλήματα και αυτή συγκαταλέγεται σε αυτές».

διαβάστε περισσότερα...

Την έκθεση της Black Rock για την ΑΤΕ ζητεί ο Αλ. Τσίπρας

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων υπέβαλε προς τον υπουργό Οικονομικών ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, εν όψει των επικείμενων αγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ των τραπεζών.

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας ζητά:

1. Tην κοινοποίηση της έκθεσης της Black Rock από την ΤτΕ, ως επόπτη του τραπεζικού συστήματος.

2. Την κοινοποίηση των κριτηρίων με βάση τα οποία κρίθηκαν βιώσιμες οι 4 τράπεζες και μη βιώσιμη η Αγροτική, καθώς και τα πιστοποιητικά βιωσιμότητας.

3. Την κοινοποίηση των εκθέσεων των συμβούλων για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τα επιχειρησιακά σχέδια (business plans) και τα σχέδια ανακεφαλαιοποίησης (capital plans) των τραπεζών που έχουν υποβληθεί στην ΤτΕ και στο ΤΧΣ, όπως επιβάλουν και οι διεθνείς κανόνες για τη διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα (Βασιλεία ΙΙ).

Την ίδια στιγμή, 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν ερώτηση στους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης για «το μέγα σκάνδαλο της χαριστικής μεταβίβασης της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζας Πειραιώς».

Οι βουλευτές που υπογράφουν την ερώτηση, Βαλαβάνη Νάντια, Γάκης Δημήτρης, Γελαλής Δημήτρης, Διακάκη Μαρία, Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος, Ιγγλέζη Κατερίνα, Λαφαζάνης Παναγιώτης, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Σαμοΐλης Στέφανος, Τσακαλώτος Ευκλείδης και Χουσεϊν Ζεϊμπέρ, καλούν την κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή ποιο είναι το τίμημα που κατέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς [BOPr.AT] Σχετικά άρθρα για να αποκτήσει το «καλό» τμήμα της ΑΤΕ και ποιο το συνολικό ποσό που θα καταβάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να καλύψει το κενό στον ισολογισμό της «καλής» ΑΤΕ.

Ζητούν επιπλέον να ενημερωθούν ποιο θα είναι το συνολικό ποσό που θα έχει καταβάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την αρχική ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, την ανακεφαλαιοποίηση του νέου σχήματος την κάλυψη του κενού στον ισολογισμό της «καλής» ΑΤΕ, αλλά και για οποιοδήποτε άλλον λόγο. Αντίστοιχα, ζητούν να μάθουν ποιο θα ήταν το ποσό που θα δαπανούσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αν απλώς ανακεφαλαιοποιούσε την ΑΤΕ.

Καλούν επίσης τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ, όπως είχε δεσμευτεί μετά τις απώλειες από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο PSI, όπως έγινε με τις ιδιωτικές τράπεζες, ποιες ήταν οι δεσμεύσεις απέναντι στην τρόικα σχετικά με την ΑΤΕ κι αν έχει λάβει υπόψη της τις καταγγελίες στο Reuters, σχετικά «με παράνομες πράξεις κορυφαίου διοικητικού στελέχους της Τράπεζας Πειραιώς».

Τέλος, ζητούν να μάθουν πώς θα προστατευθεί η αγροτική γη που είναι υποθηκευμένη στην ΑΤΕ, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους και πώς θα προστατευθούν τα συμφέροντα των μικρομετόχων.
διαβάστε περισσότερα...

Τελικοί πίνακες για βρεφονηπιακούς σταθμούς ΟΑΕΔ

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού για το σχολικό έτος 2012-2013.

Συγκεκριμένα οι πίνακες έχουν αναρτηθεί ως εξής:


1. Πίνακας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών - 1,5 ετών)

2. Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών - 2,5 ετών)

3. Πίνακας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως προσχολική ηλικία)

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, οι εν λόγω πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων, οι οποίες συγκροτήθηκαν με την Αρ. Β125370/19-07-2012 Απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr .


διαβάστε περισσότερα...

Δ. Δασκαλόπουλος: Ξεπερασμένο το μνημόνιο

Τη θέση ότι το μνημόνιο έχει ξεπεραστεί, αποτελεί παρελθόν και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ευρύτερο εθνικό σχέδιο ανόρθωσης, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπουλος.

Παράλληλα, κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση «να ολοκληρώσει την ρεαλιστική της στροφή» και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το νέο πακέτο μέτρων ανέφερε ότι η λογική των οριζόντιων περικοπών και της αύξησης φόρων έχει αποδειχθεί αδιέξοδη. Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του ΣΕΒ επισήμανε την ανάγκη να δοθεί έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και το «μάζεμα» του κράτους.

Για τις αποκρατικοποιήσεις, ο κ. Δασκαλόπουλος είπε μεν ότι είναι αναγκαίες, αλλά υποστήριξε ότι στη σημερινή συγκυρία κανένας ξένος επενδυτής δεν θα διανοηθεί να έρθει στην Ελλάδα όσο οι αγορές αποτιμούν τους κινδύνους μιας επένδυσης στα σημερινά επίπεδα.

Ανέφερε ακόμη ότι «οι ιδιωτικοποιήσεις θα αποφέρουν έσοδα και θα δημιουργήσουν συνθήκες ανταγωνισμού στις αντίστοιχες αγορές, εφόσον οι προτάσεις μας για επανεκκίνηση της οικονομίας και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υλοποιηθούν με πληρότητα και αποτελεσματικότητα».

Στη συνέχεια ο κ. Δασκαλόπουλος άσκησε κριτική στους ευρωπαίους εταίρους, αλλά και στις ελληνικές κυβερνήσεις, κάνοντας λόγο για λάθος προτεραιότητες και αποτυχία προβλέψεων από την πλευρά της τρόικας και έλλειμμα πολιτικής βούλησης από την άλλη πλευρά. «Ο καταστροφικός αυτός συνδυασμός επέφερε τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ και πρόσθεσε: «Οι πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα δεν οδηγούν σε έξοδο από την κρίση. Αυτό που θέλει σήμερα η κοινωνία είναι να μην καταστραφεί. Οι πολίτες ζητούν σωτηρία και όχι αδιέξοδα μέτρα, ούτε εύκολες καταγγελίες. Δεν καλούμαστε σήμερα να επαναδιαπραγματευτούμε το μνημόνιο αλλά το εθνικό μας μέλλον. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση για όσους κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τον τόπο».

Αναφερόμενος δε στο πολιτικό σύστημα, ο κ. Δασκαλόπουλος επισήμανε ότι η κυβέρνηση συνεργασίας έχει κάνει «τουλάχιστον διακηρυκτικά» στροφή προς τον ρεαλισμό. «Ευελπιστούμε ότι και η αξιωματική, ιδιαίτερα, αντιπολίτευση θα ολοκληρώσει τη δική της ρεαλιστική στροφή, θα απεγκλωβιστεί από την άγονη ρητορεία ενός παρωχημένου αντιμνημονιακού αγώνα και θα εισφέρει τις δικές της διακριτές προτάσεις στην ανάγκη της εθνικής αλλαγής», συμπλήρωσε.

Γνωστοποίησε τέλος ότι παρέδωσε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο επιστολή με έξι προτάσεις για την οικονομία, στις οποίες περιλαμβάνονται η επιμήκυνση του προγράμματος και το «κούρεμα» των ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ.

Αναλυτικά, οι προτάσεις του ΣΕΒ για έξοδο από την κρίση είναι:

- Αμεση απελευθέρωση των 7 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή των οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα.

- Παράταση της περιόδου προσαρμογής κατά δύο χρόνια.

- Πώληση των ομολόγων της ΕΚΤ στην τιμή αγοράς συν εύλογο κέρδος και όχι στην ονομαστική τους αξία και επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στην Ισπανία.

- Δημιουργία οχήματος ειδικού σκοπού για την επαναγορά ελληνικών ομολόγων.

- Αύξηση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων με ανάθεση μέρους των διαδικασιών στις τράπεζες.

- Αξιοποίηση των αδιάθετων κοινοτικών κονδυλίων ως εγγύηση για δάνεια που θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε επιχειρήσεις.

διαβάστε περισσότερα...

Γιούνκερ: Η ευρωζώνη δεν είναι υποκατάστημα της Γερμανίας

Έντονες επικρίσεις κατά Γερμανών πολιτικών διατυπώνει ο πρόεδρος του Eurogroup για τη στάση τους έναντι του ελληνικού ζητήματος.

Σε συνέντευξή του στην «Sueddeutsche Zeitung», αναφέρει συγκεκριμένα πως ορισμένοι «μολονότι διαθέτουν βάθος σκέψης, επιδιώκουν εύκολες λύσεις, επειδή διαπιστώνουν ότι βρίσκουν ανταπόκριση εντός της εσωτερικής κοινής γνώμης». Αφού σημειώνει πως «κάνουν θεμελιώδες λάθος», τονίζει ότι «όποιος νομίζει ότι τα προβλήματα της Ευρωζώνης θα αντιμετωπίζονταν, εάν η Ελλάδα αποκλειόταν από το κοινό νόμισμα ή αφηνόταν να χρεοκοπήσει, πολύ απλά δεν έχει αντιληφθεί τις πραγματικές αιτίες της κρίσης».

Ο κ. Γιούνκερ, ενώ διευκρινίζει ότι το σχόλιό του δεν αφορά την καγκελάριο Μέρκελ, ούτε όλη τη γερμανική κυβέρνηση, καλεί όλους να είναι προσεκτικότεροι με τις λέξεις που επιλέγουν. «Για παράδειγμα, στη Γερμανία υπάρχει η διαδεδομένη άποψη ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Ολάντ χρονοτριβεί και αρνείται την πειθαρχία στον δημοσιονομικό τομέα. Όλα αυτά δεν ισχύουν. Κατά τον ίδιο τρόπο και η κ. Μέρκελ δεν σκέπτεται μόνο τη χώρα της, όπως την κατηγορούν πολλοί στη Γαλλία. Απαιτείται περισσότερη σοβαρότητα» προσθέτει.

Ο επικεφαλής του Eurogroup αναφέρεται με ιδιαίτερη ανησυχία στα «ξεχασμένα εθνικά αντανακλαστικά», τα οποία, όπως εκτιμά, δεν είχαν καθόλου ξεχαστεί. «Ο τρόπος με τον οποίο τα γερμανικά ΜΜΕ και άλλοι επαρχιώτες πολιτικοί επιτίθενται στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί, όπως και η βίαιη αντίδραση από την Ελλάδα με τα ναζιστικά σύμβολα. Αν δεν υπήρχαν από την αρχή λάθος διατυπώσεις, τα πράγματα δεν θα είχαν εξελιχθεί έτσι», δηλώνει και αναγνωρίζει ότι «ένας Έλληνας και ένας Ισπανός, οι οποίοι εργάζονται για τον βασικό μισθό ή βλέπουν τη σύνταξή τους να μειώνεται, ζουν με το αίσθημα της αδικίας». Τονίζει, μάλιστα, ότι «πρέπει να επιδεικνύουμε σεβασμό στους ανθρώπους εκεί».

«Για ποιον λόγο επιτρέπει η Γερμανία στον εαυτό της την πολυτέλεια να εξυπηρετεί συνέχεια την εσωτερική πολιτική της χρησιμοποιώντας το θέμα του ευρώ; Για ποιον λόγο μεταχειρίζεται η Γερμανία την ευρωζώνη σαν να πρόκειται για υποκατάστημά της;», διερωτάται σε έντονο ύφος ο πρόεδρος του Eurogroup και συνεχίζει ρωτώντας: «Αν το έκαναν αυτό και οι 17 κυβερνήσεις, τι θα έμενε όρθιο από όσα έχουμε κοινά; Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό;».

Αναφέρει παράλληλα στον ίδιο τόνο ότι «όποιος νομίζει ότι τα προβλήματα της ευρωζώνης μπορούν να αρθούν είτε αποκλείοντας την Ελλάδα είτε αφήνοντάς την να καταρρεύσει, δεν έχει συνειδητοποιήσει τις πραγματικές αιτίες της κρίσης» και προειδοποιεί ότι «η συζήτηση για έξοδο της Ελλάδας δεν βοηθά» στη σωτηρία του κοινού νομίσματος. Αναφέρει μάλιστα ότι ενώ στο Βερολίνο λένε ότι «πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της τρόικας», κάνουν ήδη δηλώσεις για το τι θα περιέχει αυτή.

Ωστόσο, ο κ. Γιούνκερ καλεί τη χώρα μας «να παρουσιάσει αποτελέσματα» τονίζοντας ότι δεν θέλει να μειώσει τα προβλήματα στην Ελλάδα. Ο κ. Γιούνκερ. Σημειώνει μάλιστα ότι «θα ήταν αληθινά ευχάριστο να κληθούν οι πραγματικά πλούσιοι να πληρώσουν» και συνεχίζει: «Δεν είναι δυνατόν οι μικρομεσαίοι και τα χαμηλά εισοδήματα να επιβαρύνονται και οι πλούσιοι να κάνουν πάρτι στις θαλαμηγούς τους. Η φορολόγηση των πλουσίων θα βοηθούσε στην αποκατάσταση του αισθήματος αδικίας των απλών ανθρώπων».

Παράλληλα, τονίζει πως «δεν μπορεί να χαθεί άλλος χρόνος» για την σωτηρία του ευρώ. «Πρέπει τώρα με όλα τα διαθέσιμα μέσα να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε αποφασισμένοι να εγγυηθούμε τη δημοσιονομική σταθερότητα της νομισματικής ένωσης», υπογραμμίζει και επιβεβαιώνει ότι τα κράτη της ευρωζώνης από κοινού με τον μηχανισμό στήριξης EFSF και την ΕΚΤ προετοιμάζονται και για την αγορά ομόλογων κρατών του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. «Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό», συμπληρώνει και εξηγεί ότι αιτία είναι η ανησυχία για το υψηλό κόστος δανεισμού της Ισπανίας και της Ιταλίας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Σε ό,τι αφορά τον πιθανό διάδοχό του στο Eurogroup, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου τάσσεται υπέρ ενός επικεφαλής «αποκλειστικής απασχόλησης», χωρίς εθνικές αρμοδιότητες. Αναγνωρίζει πάντως ότι πολλές χώρες θα έχουν διαφορετική άποψη και αναφέρει ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι «χρειαζόμαστε έναν ευρωπαίο υπουργό Οικονομικών, μια προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους που θα είναι σε θέση να σταματάει εθνικά δημοσιονομικά σχέδια». Ζητεί μάλιστα ο νέος επικεφαλής να προκύψει από μια «δημοκρατική διαδικασία νομιμοποίησης» και επισημαίνει ότι ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτεί η θέση.
διαβάστε περισσότερα...

Διανομή τροφίμων από τη Χρυσή Αυγή την Τετάρτη στο Σύνταγμα

Δωρεάν τρόφιμα θα διανείμει την Τετάρτη το πρωί στις 9.00, στην πλατεία Συντάγματος, η Χρυσή Αυγή.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα τρόφιμα θα διανεμηθούν σε αναξιοπαθούντες Έλληνες (άνεργους, πολύτεκνους, άπορους). Στη δραστηριότητα θα συμμετέχουν και οι βουλευτές του Κινήματος.

διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Reuters: Τα «βρήκαν» για τα μέτρα οι πολιτικοί αρχηγοί

Την βεβαιότητα πως οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί έχουν συμφωνήσει στα περισσότερα από τα μέτρα των 11,5 δισ. ευρώ που απαιτούν οι πιστωτές της Ελλάδας και αναζητούν τις … πηγές από τις οποίες θα προέλθει το εναπομείναν τελευταίο 1,5 δισ. ευρώ αναφέρει σε τηλεγράφημά του το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.
Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να εξοικονομήσει συνολικά 11,5 δισ. ευρώ για τη διετία 2013-2014 προκειμένου να ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις προς τους πιστωτές της.

Στο ίδιο τηλεγράφημα το πρακτορείο τονίζει πως οι πολιτικοί ηγέτες που στηρίζουν την κυβέρνηση «δεν διαφωνούν στα πάντα, υπάρχουν απλώς εναλλακτικές προτάσεις που συζητούνται προκειμένου να προστατευτούν όσοι παίρνουν χαμηλές συντάξεις ή εισοδήματα στο δημόσιο τομέα».

Σε κάθε περίπτωση στην κορυφή της λίστας από την οποία μπορούν να εξοικονομηθεί το το τελευταίο 1,5 δισ. παραμένουν οι συντάξεις και οι μειώσεις μισθών .

Στο τραπέζι φαίνεται πως έχουν μπει σενάρια για κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και για περικοπές στις συντάξεις.

Όπως μετέδιδε ήδη από την Παρασκευή το protothema.gr η Τρόικα πάντως επισήμως επιμένει στην υλοποίηση των μέτρων μέσω των οποίων θα επιχειρηθεί να εξοικονομηθούν 11,5 δισ ευρώ.

Και μέχρι τώρα η κυβέρνηση είχε καταφέρει να συλλέξει προτάσεις για μέτρα ύψους 10 δισ. ευρώ. Οι εισηγήσεις που έχουν ανάψει φωτιές προβλέπουν:

- Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο,

- Επιβολή πλαφόν στις κύριες και επικουρικές συντάξεις στα 2.300-2.500 ευρώ,

- Οριζόντια περικοπή στις κύριες συντάξεις 5%-15% κλιμακωτά από 1400 ευρώ και άνω.

- Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη άμεσα, πιθανόν από 1/1/2013.

- Επιβολή εισοδηματικών – περιουσιακών κριτηρίων, ακόμα και στα πολυτεκνικά επιδόματα,

- Στοχευμένες περικοπές έως 20% στα προνοιακά επιδόματα

- Περικοπή στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων τουλάχιστον κατά 22%.

- Περαιτέρω περικοπή εφάπαξ και στους υπόλοιπους τομείς πρόνοιας που παρουσιάζουν ελλείμματα.

- Κατάργηση 13ης και 14ης επικουρικής σύνταξης. Επιβολή ορίου ώστε το ανώτατο ύψος επικουρικής σύνταξης από εδώ και στο εξής να μην υπερβαίνει το 20% της κύριας σύνταξης.

- Πλαφόν 2.000 - 2.300 στις συντάξεις (κύριες και επικουρικές)

- Κλιμακωτή μείωση σε συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ (5% για ποσά από 1.000- 1.400 ευρώ μικτά 5% και από 1.400 ευρώ και άνω 10%)

- Πλαφόν 1.500 ευρώ στην ετήσια δαπάνη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πέραν της οποίας ασφαλισμένος θα πληρώνει επιπλέον συμμετοχή ή εξολοκλήρου τα έξοδα.

Την ίδια ώρα είναι τέτοια η κινητικότητα στους συνεργάτες των πολιτικών αρχηγών τα τελευταία 24ωρα, ώστε ανακοινώθηκε πως η συνάντηση των τριών αρχηγών θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας στις 18:00 προκειμένου να δοθεί στα επιτελεία των τριών κομμάτων ο περισσότερος δυνατός χρόνος για την επεξεργασία των μέτρων. Mάλιστα οι συναντήσεις του κ. Στουρνάρα με τα κομματικά στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ θα συνεχιστούν και το πρωί της Δευτέρας.

Τέλος, αναφορικά με την επιμήκυνση, οι δανειστές της χώρας δείχνουν να τη συζητούν, ωστόσο αναμένουν την πρωτοβουλία των κινήσεων να την έχει η ελληνική πλευρά με μέτρα που θα δείχνουν την αποφασιστικότητά της στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως μια τέτοια πολιτική απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο από μια Σύνοδο Κορυφής, η οποία πρόκειται να προετοιμαστεί με τις επαφές που θα έχει ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς με ηγέτες χωρών της ΕΕ στο τέλος του Αυγούστου.


διαβάστε περισσότερα...

Το παρασκήνιο της επίσκεψης των τροϊκανών

Οι Τόμσεν, Μορς και Μαζούχ δεν εμφανίστηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων με άγριες και επιθετικές διαθέσεις, όπως συνέβη το περασμένο καλοκαίρι.

Περιορίστηκαν περισσότερο στο να ακούνε παρά στο να αντιδρούν και να κάνουν υποδείξεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εθνος, σε όλες τους τις συναντήσεις και δεν άφησαν κανένα περιθώριο για εκπτώσεις στο πρόγραμμα και, με τον τρόπο τους, φρόντισαν να υπενθυμίζουν τις δεσμεύσεις της χώρας με βάση τα συμφωνηθέντα στο μνημόνιο.

Ολοι ανέμεναν ότι οι τροϊκανοί θα στήσουν κυριολεκτικά στο τοίχο τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα και θα ζητήσουν εξηγήσεις. Αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν παράγοντες που συμμετείχαν στις συσκέψεις.

Σύμφωνα με το Εθνος ο κ. Στουρνάρας έκανε μια αναλυτική περιγραφή του σχεδίου δράσης και των μέτρων που θα λάβει η κυβέρνηση και σε όλους τους τόνους διαβεβαίωσε τους τροϊκανούς ότι πρέπει να γίνει θα γίνει χωρίς πολιτικές και κοινωνικές φοβίες.

Μάλιστα ο υπουργός έβγαλε από το μανίκι του άσους που αιφνιδίασαν ευχάριστα την τρόικα, όπως η επίσπευση των αλλαγών στο ασφαλιστικό και η αύξηση των ορίων ηλικίας.

Οι επικεφαλής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το μέτρο λέγοντας στον Ελληνα υπουργό ότι αυτό αποτελεί μεγάλη τομή και «κάνει τη διαφορά». Μερικές φορές διέκοπταν τον κ. Στουρνάρα ζητώντας περισσότερες διευκρινίσεις για κάποια σημεία του κυβερνητικού προγράμματος, αλλά απέφυγαν να κάνουν συστάσεις ή να εμφανισθούν δογματικοί και απορριπτικοί υποτιμώντας τον συνομιλητή.

Το ότι δεν υπήρξε εμπλοκή ή σοβαρή διαφωνία στη συνάντηση φάνηκε από το γεγονός ότι η συζήτηση ολοκληρώθηκε ακριβώς εντός χρονοδιαγράμματος, στις 12:30 το μεσημέρι.

Για πρώτη φορά ο επικεφαλής του Νομισματικού Ταμείου Πολ Τόμσεν εμφανίστηκε ενώπιον των δημοσιογράφων στους διαδρόμους του υπουργείου Οικονομικών και ερωτώμενος για τη συνάντηση είπε μονολεκτικά: «άψογη».

Ερωτήσεις για τις αποκρατικοποιήσεις

Αμέσως μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, οι επικεφαλής της τρόικας συναντήθηκαν με τον υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών Κ. Χατζηδάκη. Και σε αυτήν τη συνάντηση οι τροϊκανοί δεν ήταν επιθετικοί, με τον υπουργό Ανάπτυξης να παίρνει αυτός την πρωτοβουλία κινήσεων και να θέτει το καυτό θέμα της ανάπτυξης με την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Ο υπουργός, στην επισήμανση της τρόικας ότι οι ευθύνες βαρύνουν και την ελληνική κυβέρνηση, αναγνώρισε ότι πράγματι υπήρξαν καθυστερήσεις και ολιγωρίες από την ελληνική πλευρά. Το ενδιαφέρον των τροϊκανών επικεντρώθηκε στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και με αιχμή τους συγκοινωνιακούς φορείς.

«Εχετε πλήρη εικόνα και ως πρώην υπουργός Μεταφορών της άσχημης οικονομικής κατάστασης των συγκοινωνιών. Πρέπει να γίνουν πολλά και γρήγορα» φέρεται να είπαν στον υπουργό και ο κ. Χατζηδάκης τούς απάντησε ότι ψηλά στην ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων είναι ο ΟΣΕ και ότι μέχρι την πώληση θα συμπιεστούν τα λειτουργικά κόστη.

Πρώτη κρούση για την επιμήκυνση

Το πρωί της Παρασκευής οι επικεφαλής της τρόικας πέρασαν την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου. Τα στελέχη της τρόικας φέρεται να ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά για τις πρώτες εντυπώσεις που αποκόμισαν κατά την επίσκεψή τους στο υπουργείο Οικονομικών και τα στοιχεία που εξέτασαν, διευκρινίζοντας και πάλι ότι ο πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης πρέπει να είναι το να τηρηθούν στο ακέραιο όσα έχουν συμφωνηθεί.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν και οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν στο ακέραιο και τους ενημέρωσε ότι προτίθεται να θέσει το αίτημα της επιμήκυνσης του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο έτη, καθώς και της αναθεώρησης του μνημονίου, σε πολιτικό επίπεδο, κατά την περιοδεία του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η συνάντηση είχε περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο κατάλογος των μέτρων παραμένει ανοιχτός.

Τα λουκέτα στις κλινικές

Το απόγευμα της Παρασκευής ήταν η σειρά του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζου, να δεχθεί την επίσκεψη της τρόικας.

Ο υπουργός μετά το πέρας της συνάντησης είπε «δεν αισθάνθηκα καμία πίεση». Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρόικα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική αποτύπωση των χειρόγραφων συνταγών του ΕΟΠΥΥ, ενώ ενημερώθηκε για το σύνολο των προγραμμάτων και των μέτρων που δρομολογεί το υπουργείο στον χώρο της υγείας.

Στη συνάντηση του υπουργού Υγείας με τους εκπροσώπους των δανειστών μας άναψε το «πράσινο φως» για τις συγχωνεύσεις τμημάτων στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κλείσουν 660 τμήματα και κλινικές σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, ο αριθμός των κλινικών σήμερα αγγίζει τις 1.900.

διαβάστε περισσότερα...

Αλλαγές στο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ

Τη Δευτέρα θα κατατεθεί στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο οποίο περιλαμβάνονται οι αλλαγές στο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο θα έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, κάτι που σημαίνει ότι θα παραπεμφθεί αμέσως προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων την επομένη.

Η συζήτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό στην επιτροπή εντός της Τρίτης. Αμέσως μετά, δηλαδή την Τετάρτη, το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, σε μία και μόνη συνεδρίαση.

Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Αρβανιτόπουλος, δεσμεύθηκε πάντως ότι οι κρίσιμες διατάξεις για την αλλαγή του νόμου-πλαισίου των ΑΕΙ θα ενσωματωθούν στον κύριο όγκο του νομοσχεδίου και δεν θα κατατεθούν υπό την μορφή τροπολογιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, οι βασικές αλλαγές που προωθούνται, είναι οι εξής:

- Επαναφορά τμημάτων και τομέων με τις γενικές τους συνελεύσεις, τους προέδρους, τους διευθυντές τους και με τις αρμοδιότητές τους, που αφαιρούνται από τον κοσμήτορα και την κοσμητεία.

- Συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών από τις γενικές συνελεύσεις τμημάτων, αντί των Σχολών.

- Κατάργηση της διεθνούς προκήρυξης για την εκλογή πρύτανη. Μόνον καθηγητές του κάθε ιδρύματος θα μπορούν να είναι υποψήφιοι.

- Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και άλλα ακαδημαϊκά προσόντα.

- Η μία θητεία των πρυτάνεων μειώνεται από 5 σε 4 χρόνια.

- Επιστροφή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΜΠΣ) στον έλεγχο των τμημάτων, αφού καταργείται η Μεταπτυχιακή Σχολή.

- Tην ευθύνη για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου έχουν οι πρυτάνεις.

- Παρατείνεται η θητεία των πρυτάνεων, οι οποίοι όμως θα έχουν την υποχρέωση να διενεργήσουν τις εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου Διοίκησης. Αν, όμως, κωλυσιεργούν, θα διώκονται για παράβαση καθήκοντος.
διαβάστε περισσότερα...

Ρ. Μαντέλ: Είκοσι χρόνια πίσω η Ελλάδα αν βγει από το ευρώ

Είκοσι χρόνια πίσω θα γυρνούσε η Ελλάδα σε περίπτωση αποχώρησής της από την ευρωζώνη, ενώ θα περνούσε πολύς καιρός για να επανέλθουν τα επίπεδα ζωής στα σημερινά, σύμφωνα με τον νομπελίστα οικονομολόγο Ρόμπερτ Μαντέλ.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα», ο Καναδός οικονομολόγος - που αποκαλείται «πατέρας» του ευρώ, καθώς η δική του εργασία περί νομισματικής δυναμικής, τη δεκαετία του '70, αποτέλεσε το θεμέλιο οικοδόμησης του ευρώ - υποστηρίζει πως η Ελλάδα, ακόμη κι αν επέστρεφε στο νόμισμά της και το υποτιμούσε έως και 50% δεν θα έλυνε το πρόβλημά της, δεδομένου του υψηλού της χρέους.

«Κανένα σύστημα, σε καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να διατηρηθεί όταν συνδυάζει υψηλό χρέος και μεγάλα ελλείμματα» τονίζει.

Ο κ. Μαντέλ δεν συμμερίζεται πάντως την εκτίμηση της Citigroup για πιθανότητες 90% να βγει η Ελλάδα από το ευρώ και εκτιμά ότι αυτές οι πιθανότητες δεν είναι πάνω από 25%. «Η άνοδος του ελληνικού ΑΕΠ, αν και ως έναν βαθμό οφειλόταν στις κρατικές δαπάνες, υπήρξε από τις υψηλότερες πανευρωπαϊκά ως το 2008», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «η ωφέλεια τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε τεράστια, ακόμη κι όταν συνυπολογίζει κάποιος πλέον τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ κατά 15%-20% την τελευταία τετραετία».

Ο νομπελίστας οικονομολόγος τάσσεται επίσης υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου, επισημαίνοντας πως «το ευρωομόλογο είναι ένα μεγάλος άσος στο μανίκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «μπορεί να προσφέρει αίσθηση σταθερότητα» και «έχει τη δυνατότητα να αποβεί εξαιρετικά δημοφιλές».


διαβάστε περισσότερα...

Η εφορία εξορμά με σχέδιο εκτάκτου ανάγκης σε 7 μέτωπα και διαδικασίες-εξπρές

Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για την «αναστήλωση» των φορολογικών εσόδων, το οποίο «απλώνεται» σε 7 μέτωπα, ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Στόχος η άμεση ενίσχυση των φορολογικών εσόδων και ο περιορισμός της «μαύρης τρύπας» του προϋπολογισμού, που φθάνει ήδη το 1,5 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ελέγχους με διαδικασίες-εξπρές σε 100.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις, ελέγχους με 10 κριτήρια σε ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ, νέα ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, ρύθμιση για την καταβολή των πρόσθετων φόρων που προκύπτουν με τα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά σημειώματα σε δέκα δόσεις, κίνητρα για τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων, διαχωρισμό του αδικήματος της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από το αδίκημα της φοροδιαφυγής και τη φορολόγηση αδήλωτων εισοδημάτων.

Ειδικότερα θα γίνουν έλεγχοι-εξπρές σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και όχι νέα περαίωση. Το οικονομικό επιτελείο γνωρίζοντας τη θέση της τρόικας, η οποία είναι αντίθετη σε νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις τύπου περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, επέλεξε αντί για μια νέα ρύθμιση να προχωρήσει σε ελέγχους με συνοπτικές διαδικασίες.
Η εφορία εξορμά με σχέδιο εκτάκτου ανάγκης σε 7 μέτωπα και διαδικασίες-εξπρές

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε 100.000 επιτηδευματίες που «γύρισαν την πλάτη» στην τελευταία ρύθμιση της περαίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελεγκτικό σχέδιο θα συνοδεύεται με κίνητρα που θα προβλέπουν μειωμένες προσαυξήσεις φόρων και περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση της οφειλής που ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τις 36.

Η νέα διαδικασία ελέγχου θα παρέχει στις επιχειρήσεις έναν ευνοϊκότερο τρόπο συμβιβασμού και θα τους δίνει τη δυνατότητα να κλείσουν τις ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις τους εξοφλώντας τους φόρους σε πολλές μηνιαίες δόσεις.
Η εφορία εξορμά με σχέδιο εκτάκτου ανάγκης σε 7 μέτωπα και διαδικασίες-εξπρές

Οι Δ.Ο.Υ. θα εκδίδουν εντολές ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις των επιχειρήσεων και αμέσως θα ξεκινά ο έλεγχος με συνοπτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις. Στις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν παραβάσεις του ΚΒΣ θα προσδιορίζονται οι εμφανείς λογιστικές διαφορές, δηλαδή οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν και οι επιτηδευματίες δεν τις είχαν συμπεριλάβει στη δήλωση της ανέλεγκτης χρονιάς.

Οι έλεγχοι θα είναι γρήγοροι. Για κάθε επιτηδευματία θα ολοκληρώνονται το αργότερο εντός 3 ημερών και θα γίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι έλεγχοι-εξπρές θα γίνουν κατά προτεραιότητα σε όσους επιτηδευματίες:
Η εφορία εξορμά με σχέδιο εκτάκτου ανάγκης σε 7 μέτωπα και διαδικασίες-εξπρές

Εχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.
Δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.
Εχουν μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.
Εχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές.
Εχουν δηλώσει απώλεια βιβλίων και στοιχείων.
Εχουν δηλώσει μεγάλα ποσά δαπανών.
Δεν προσδιόρισαν ορθά τα καθαρά κέρδη τους.
Εμφανίζουν αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των δηλώσεων ΦΠΑ.
Εχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα που δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη.
Εχουν υποβάλει δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει χαμηλός συντελεστής μεικτού και καθαρού κέρδους.
Είχαν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου 2008 κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

ΑΕ και ΕΠΕ
Ελεγχοι με 10 κριτήρια

Τακτικούς φορολογικούς ελέγχους με την εφαρμογή 10 κριτηρίων σε ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα θα λαμβάνονται υπόψη:

Η λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Συναλλαγές με ανύπαρκτες εταιρείες.
Προϊόντα που υπερτιμολογήθηκαν.
Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση.
Μη έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από τους ιδιώτες ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
Αναφορά από τους νόμιμους ελεγκτές ότι δεν τους χορηγήθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για τον φορολογικό έλεγχο.
Περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
Ασκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από 70% του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο.
Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου.

Μέχρι και σε 60 δόσεις
Νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμα χρέη

Νέα ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε πολλές και μικρές δόσεις που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 60. Η ρύθμιση που έχει τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα προβλέπει την εξόφληση των οφειλών αυτών είτε εφάπαξ με διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων είτε σε 2 έως και 60 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων αντιστρόφως ανάλογες του αριθμού των δόσεων.

Εκκαθαριστικά
Ρύθμιση πρόσθετων φόρων

Ρύθμιση για την καταβολή των πρόσθετων φόρων που προκύπτουν με τα φετινά «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά σημειώματα σε 10 μηνιαίες δόσεις για τους φορολογούμενους με οικογενειακό εισόδημα έως 100.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους σε δόσεις ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013 θα πρέπει να έχει καταβληθεί το 70% της οφειλής και τους υπόλοιπους 3 μήνες το 30% της οφειλής.

Γ. Μαυραγάνης
Κίνητρα για επαναπατρισμό κεφαλαίων

Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων που έχουν φυγαδευτεί στο εξωτερικό. «Το υπουργείο Οικονομικών ήδη διερευνά τρόπους επαναπατρισμού κεφαλαίων» δήλωσε χθες στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης ο οποίος πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα σημείωσε ότι ένας από τους τρόπους είναι η αυτοτελής φορολόγησή τους.

Τελευταία ευκαιρία
Δήλωση αδήλωτων εισοδημάτων

Δήλωση και φορολόγηση αδήλωτων εισοδημάτων. Το υπουργείο Οικονομικών πριν από την ενεργοποίηση του περιουσιολογίου, προωθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα δίνεται μια τελευταία ευκαιρία στους φορολογούμενους να αποκαλύψουν στις φορολογικές αρχές «μαύρα» εισοδήματα, καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό που προέρχονται από μη νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα αλλά και κινητή και ακίνητη περιουσία που έχουν αποκρύψει από το κράτος. Το σχέδιο που εξετάζουν στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την επιβολή ενός χαμηλού φορολογικού συντελεστή στα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που θα δηλωθούν.

Διαχωρισμός από τη φοροδιαφυγή
Αποποινικοποίηση οφειλών στο Δημόσιο

Αποποινικοποίηση του αδικήματος για οφειλές στο Δημόσιο. «Πρέπει να διαχωρίσουμε το αδίκημα της φοροδιαφυγής γι' αυτούς που συστηματικά φοροδιαφεύγουν από ένα ποσό μεγάλο και το αδίκημα των χρεών προς το Δημόσιο. Αυτό δεν μπορεί κατά την άποψή μου να οδηγεί σε φυλάκιση» δήλωσε χθες στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την αποποινικοποίηση του αδικήματος της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών και τον διαχωρισμό του από το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

διαβάστε περισσότερα...

«Βούλιαξαν» μισθοί, κατανάλωση και αποταμίευση το πρώτο τρίμηνο

Τις μεγάλες απώλειες στις αποδοχές των εργαζομένων, την αποταμίευση και την κατανάλωση, υπό το βάρος της κρίσης που μαστίζει τη χώρα και των σκληρών περικοπών που εφαρμόζονται για να επιτευχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα, αποτυπώνουν νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2012 οι αποδοχές των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 15,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά να υποχωρήσει περίπου κατά 5,5%, δηλαδή από 37,2 δισ. ευρώ σε 35,2 δισ. ευρώ. Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που στηρίζουν τα νοικοκυριά όπως για παράδειγμα η Εκκλησία και άλλοι φορείς, μειώθηκε κατά 6,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 και υποχώρησε στα 38,9 δισ. ευρώ από 41,7 δισ. που ήταν ένα μόλις χρόνο νωρίτερα.

Αισθητές ήταν οι επιπτώσεις και στην αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών: Το ποσοστό αποταμίευσης τους αλλά και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, το οποίο ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευς τους ως προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -10,% στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με -12% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Εν τω μεταξύ στο σύνολο της οικονομίας οι καθαρές δανειακές ανάγκες μειώθηκαν στα 5,7 δισ. ευρώ από 8,8 δισ. που ήταν στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η μείωση του καθαρού δανεισμού προήλθε μεταξύ άλλων, από τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, κυρίως εξαιτίας της πτώσης στις εισαγωγές υπό το βάρος της καθίζησης στην καταναλωτική ζήτηση. Οι καθαρές δανειακές ανάγκες στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε 4,7 δισ. στο α' τρίμηνο του 2012, οριακά μειωμένες σε σχέση με τα 4,6 δισ. που είχαν καταγραφεί στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η κρίση κτυπά τα φορολογικά έσοδα
Άλλα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που επίσης δημισιοποιήθηκαν χθες (τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί γενικής κυβέρνησης) αποτυπώνουν μεγάλες μειώσεις τόσο στις δαπάνες όσο και στα έσοδα στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, υπό το βάρος της κρίσης και των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις:

1. Τα έσοδα μειώθηκαν σε 18,97 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2012 από 26,66 δισ. που ήταν στο αντίστοιχο περσινό διάστημα εξαιτίας μεταξύ άλλων:

Της πτώσης των φόρων στην παραγωγή και τις εισαγωγές από 7,6 δισ. στο περσινό πρώτο τρίμηνο στα 5,5 δισ. στο πρώτο τρίμηνο του 2012.
Της μείωσης των φόρων στο εισόδημα από 5,9 δισ. στο περσινό πρώτο τρίμηνο σε 3,3 δισ.
Την πτώση στις κοινωνικές εισφορές στα 6,5 δισ. από 6,9 δισ. στο πρώτο περσινό τρίμηνο.

2. Μεγάλη μείωση σημείωσαν και οι δαπάνες στη γενική κυβέρνηση που υποχώρησαν στα 23,6 δισ. από 29,55 δισ. που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του 2011:

Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν στα 20,1 δισ. ευρώ από 25,88 δισ.
Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας υποχώρησαν στα 5,6 δισ. από 6,9 δισ.
Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές μειώθηκαν σε 10,7 δισ. ευρώ από 12,4 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα.
Οι δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες υποχώρησαν σε 1,8 δισ. από 3,6 δισ.

Το πρωτογενές ισοζύγιο της χώρας σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης παρουσίασε έλλειμμα 1,13 δισ. στο πρώτο τρίμηνο του 2012, από πλεόνασμα 767 εκατ. ευρώ πέρσι, ενώ το συνολικό έλλειμμα στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 4,66 δισ. από 2,9 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα.


διαβάστε περισσότερα...

Ερημώνει το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

Με απλή «ασπιρίνη», που δεν μπορεί να ανακόψει την «επιδημία» λουκέτων, που έχει χτυπήσει την αγορά της Θεσσαλονίκης κι εξακολουθεί, λόγω της οικονομικής κρίσης να εξαπλώνεται σε όλους τους δρόμους της πόλης με χαρακτηριστικά «μεταδοτικής ασθένειας», προσομοιάζει η περίοδος και των φετινών θερινών εκπτώσεων, παρά το γεγονός ότι οι τιμές στα είδη ένδυσης και υπόδησης έχουν υποχωρήσει έως 70% - 80%.

Η συμπλήρωση της δεύτερης εβδομάδας του θεσμού, για το φετινό καλοκαίρι, βρήκε μεν αρκετούς Θεσσαλονικείς να πηγαίνουν «μουδιασμένοι» στο εμπορικό κέντρο και να ρίχνουν «κλεφτές ματιές» στις βιτρίνες για έλεγχο τιμών, αλλά η συντριπτική πλειονότητά τους δεν μπήκε καν σε πειρασμό να εισέλθει μέσα στα καταστήματα και πολύ περισσότερο να βγει από αυτά με σακούλες στα χέρια.

Η δραστική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών εξαιτίας όχι μόνο των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, κατά τα 3-4 τελευταία χρόνια, αλλά και της φοροκαταιγίδας που ήδη άρχισε να έρχεται με τις αποστολές των εκκαθαριστικών για τα εισοδήματα του 2011, έχει πλήξει την καταναλωτική συμπεριφορά, που ακολουθεί διαρκώς πτωτική πορεία κι οδηγεί έτσι τα εμπορικά καταστήματα, το ένα μετά το άλλο, να κατεβάζουν ρολά.
Ερημώνει το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

«Το 41% των καταστημάτων στην οδό Αγίας Σοφίας, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης είναι κλειστά», επισήμανε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης κ. Κ. Χατζαρίδης, σε ευρεία σύσκεψη φορέων που οργάνωσε πριν περίπου 10 ημέρες το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με σκοπό να βρεθούν τρόποι να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι έμποροι και καθιστούν... Ηράκλειο άθλο την επιβίωση της επιχείρησής τους.

Καταστήματα
Δυστυχώς όμως, δεν είναι μόνο η περίπτωση της Αγίας Σοφίας, που βρίθει λουκέτων. Η Θεσσαλονίκη έχει τη θλιβερή πρωτιά να φιλοξενεί ακόμη δύο εμπορικούς δρόμους που έχουν πάψει να είναι... εμπορικοί και θυμίζουν ερημικό τοπίο.

Στην Κασσάνδρου, για παράδειγμα, το 55,2% των καταστημάτων είχε υποχρεωθεί σε αναστολή λειτουργίας, ενώ στην Ι. Δραγούμη ανάλογη (κακή) τύχη είχε το 36,2%. Οι τρεις συγκεκριμένοι δρόμοι δε, καταγράφουν τη χειρότερη επίδοση σε όλη τη χώρα. Μάλιστα η καταγραφή και ποσοστικοποίηση του αποτελέσματος συντελέστηκε στο τέλος Μαρτίου 2012 (από έρευνα της ΕΣΕΕ), κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως έκτοτε ο «χάρτης» των απωλειών έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω.

Στην εκτίμηση αυτή συνηγορεί, άλλωστε, και η εξέλιξη των λουκέτων μεταξύ του Αυγούστου του 2011 και του Μαρτίου του 2012, διάστημα στο οποίο η αναλογία κλειστών-ανοικτών καταστημάτων παρουσίασε άνοιγμα της «ψαλίδας» κατά 60%. Πρακτικά, δηλαδή, οι κλειστές εμπορικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη από 17% του συνόλου, έφθασαν σε επτά μόλις μήνες, να αντιπροσωπεύουν το 27,5% και το χειρότερο, είναι ότι δεν φαίνεται που βρίσκεται ο «πάτος στο βαρέλι».

Με αυτά και με αυτά, το λεγόμενο «πυρίκαυστο» εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης περιορίζεται πλέον στο νοητό πολύγωνο που περιλαμβάνει τις οδούς Αριστοτέλους - Αγίας Σοφίας (κάτω από την Ερμού) - Τσιμισκή - Προξένου Κορομηλά, όπου έχει συγκεντρωθεί η κυρίως μάζα των εμπορικών επιχειρήσεων και για αυτό το λόγο είναι μικρότερο και το ποσοστό των λουκέτων.

Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις τόσο της Προξένου Κορομηλά, όσο και της Μητροπόλεως, που θεωρούνται παραδοσιακά «ακριβές περιοχές», στις οποίες τα ποσοστά κλεισίματος επιχειρήσεων είναι χαμηλά και μόλις που φθάνουν το 18,3% και το 18,1% αντίστοιχα. Βέβαια και σε αυτούς τους δρόμους υπάρχει επιδείνωση (σ. σ. μεταξύ Μαρτίου 2011 και Μαρτίου 2012, τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα 14,5% και 8,7%), αλλά τηρουμένων των αναλογιών, η εικόνα είναι καλύτερη.

Μαρασμός
Αντίθετα σε άλλα σημεία της πόλης, όπως συμβαίνει με την περιοχή από την Εγνατία και πάνω (σ. σ. π.χ. οδός Κασσάνδρου), αλλά και την Ελ. Βενιζέλου, την Αγ. Σοφίας και την Ιων. Δραγούμη, σε αυτό το ύψος, ο αριθμός των κλειστών επιχειρήσεων παρουσιάζει έξαρση, σε σημείο που να γίνεται λόγος για οικονομικό μαρασμό.

Όπως, πάντως επισημαίνεται στην έρευνα της ΕΣΕΕ, μπορεί η αύξηση των λουκέτων σε μια περιοχή να καταγράφει κατακόρυφη αύξηση για λόγους που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από λιγότερο εμπορικούς δρόμους σε ακίνητα πρώτης προβολής, με στόχο την αμεσότερη πρόσβαση στην πελατεία, εκμεταλλευόμενες την πτώση των μισθωμάτων στις κεντρικότερες οδούς. Η κίνηση αυτή, μάλιστα, κρίνεται αναμενόμενη, λόγω της μεγάλης προσφοράς κενών καταστημάτων.

«Στο σύνολο, η εικόνα της εμπορικής δραστηριότητας της Θεσσαλονίκης, αν ληφθεί υπόψη το σύνολό της, περιλαμβάνοντας, δηλαδή, στοές και ορόφους, είναι ακόμη πιο άσχημη, αλλά τα νούμερα δεν παύουν να απεικονίζουν τη σκληρή αλήθεια» τονίζει ο κ. Χατζαρίδης κι εξηγεί: «Οι κάθετες οδοί εμφανίζουν τα πιο έντονα προβλήματα του εμπορικού μαρασμού, ενώ η οδός Κασσάνδρου είναι κι επίσημα χαρακτηρισμένη ως ο πλέον υποβαθμισμένος δρόμος της Ευρώπης, παρουσιάζοντας στοιχεία γκέτο.

Η Αγίας Σοφίας δε, ένας από τους πλέον εμπορικούς δρόμους της πόλης, εξαιτίας λάθος επιλογών σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση κλειστών καταστημάτων, μέσα στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, ενώ η Βασιλίσσης Όλγας είναι η μόνη που δείχνει μικρή αντοχή, η οποία, όμως, οφείλεται στη μεταφορά δραστηριοτήτων και ειδικά της εμπορίας ποδηλάτων».

διαβάστε περισσότερα...

Σαρωτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ελέγχους-εξπρές σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μια νέα περαίωση επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αντλήσει πρόσθετα έσοδα και να περιορίσει τη «μαύρη τρύπα» του προϋπολογισμού, που μέχρι στιγμής φθάνει το 1,5 δισ. ευρώ.Αν και στη Καραγιώργη Σερβίας υπήρχαν σχέδια για μια νέα περαίωση, που θα έδινε τελευταία ευκαιρία στους φορολογουμένους να κλείσουν οριστικά τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους με την εφορία, τελικά τα σχέδια αυτά δεν προχώρησαν. Το οικονομικό επιτελείο γνωρίζοντας τη θέση της τρόικας, η οποία είναι αντίθετη σε νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις τύπου περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, επέλεξε -αντί για μια νέα ρύθμιση- να προχωρήσει σε ελέγχους με συνοπτικές διαδικασίες.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε 100.000 επιτηδευματίες που «γύρισαν την πλάτη» στην τελευταία ρύθμιση της περαίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελεγκτικό σχέδιο θα συνοδεύεται με κίνητρα που θα προβλέπουν μειωμένες προσαυξήσεις φόρων και περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση της οφειλής που ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τις τριάντα έξι.

Όπως σημειώνει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, η νέα διαδικασία ελέγχου θα παρέχει στις επιχειρήσεις έναν ευνοϊκότερο τρόπο συμβιβασμού και θα τους δίνει τη δυνατότητα να κλείσουν τις ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις τους εξοφλώντας τους φόρους σε πολλές μηνιαίες δόσεις. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι στην περίπτωση που κλείσουν όλες οι υποθέσεις, το Δημόσιο θα μπορούσε να βάλει στα ταμεία του μέχρι και 2 δισ. ευρώ.

Βεβαίωση
«Υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένες να πληρώσουν παλιούς φόρους. Μπορούμε να βεβαιώσουμε σημαντικούς φόρους μέχρι το τέλος του χρόνου από ανέλεγκτες υποθέσεις», δήλωσε πρόσφατα και ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης.

Οι ΔΟΥ θα εκδίδουν εντολές ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις των επιχειρήσεων και αμέσως θα ξεκινά ο έλεγχος με συνοπτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις. Στις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν παραβάσεις του ΚΒΣ θα προσδιορίζονται οι εμφανείς λογιστικές διαφορές, δηλαδή οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν και οι επιτηδευματίες δεν τις είχαν συμπεριλάβει στη δήλωση της ανέλεγκτης χρονιάς.

Όσοι δεν αποδεχθούν τα αποτελέσματα των συνοπτικών ελέγχων θα βρεθούν αντιμέτωποι με σαρωτικούς τακτικούς ελέγχους που σημαίνει μεγαλύτερες προσαυξήσεις φόρων, λιγότερες δόσεις και περισσότερα πρόστιμα. Οι έλεγχοι-εξπρές θα γίνουν κατά προτεραιότητα σε όσους επιτηδευματίες:

Έχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.
Δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.
Έχουν μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.
Έχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές.
Έχουν δηλώσει απώλεια βιβλίων και στοιχείων.
Έχουν δηλώσει μεγάλα ποσά δαπανών.
Δεν προσδιόρισαν ορθά τα καθαρά κέρδη τους.
Εμφανίζουν αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των δηλώσεων ΦΠΑ.
Έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα που δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη.
Έχουν υποβάλει δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει χαμηλός συντελεστής μεικτού και καθαρού κέρδους.
Έχουν κάνει χρήση αναπτυξιακών νόμων.
Είχαν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου 2008 κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

Ποσοστό 10% έως 20% των επιλεγομένων για έλεγχο υποθέσεων θα επιλέγεται από τυχαίο δείγμα, χωρίς να συντρέχουν τα προαναφερθέντα κριτήρια.

διαβάστε περισσότερα...

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται την οικονομική κρίση

Οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι κινδυνεύουν περισσότερο σήμερα -απ' όσο πριν από μια πενταετία- να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες και να βρεθούν σε κατάσταση αβεβαιότητας για το μέλλον, εξαιτίας της κρίσης, όπως αποκαλύπτει δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Credit Agricole Assurances.

.Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos-Logica Business, το 71% των Ευρωπαίων, θεωρεί ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος πλέον να αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα. Μόνο το 17% πιστεύει ότι ο κίνδυνος είναι σήμερα μικρότερος σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία.

Η δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στη γαλλική εφημερίδα Le Monde αποκαλύπτει επίσης ότι σχεδόν ένας στους δύο (ποσοστό 56%) φοβάται ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσει τη δουλειά του και μόνο το 20% αισθάνεται εργασιακή ασφάλεια.

Οι οικονομικές δυσκολίες έρχονται πρώτες, με ποσοστό 44%, στο ερώτημα «ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας;» και ακολουθούν οι ασθένειες (40%) και η ανεργία (39%).

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 2-5 Μαΐου, μέσω διαδικτύου, σε δείγμα 7.245 ατόμων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Βρετανία, την Ελλάδα και την Πολωνία.

Στο ερώτημα αν οι δυσκολίες αποτελούν κίνητρο ή απειλή που πρέπει να την αποφύγουν, το 77% των Ελλήνων απάντησε ότι είναι κίνητρο, ενώ το 57% των Γερμανών και το 62% των Γάλλων θα προτιμούσαν να τις αποφύγουν.διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΡΙΖΑ: Νέα μέτρα λεηλασίας

«Βαδίζοντας στο μνημονιακό δρόμο των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου, η συγκυβέρνηση σχεδιάζει νέα μέτρα λεηλασίας των εισοδημάτων και ισοπέδωσης του κοινωνικού κράτους» επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του εν όψει της αναμενόμενης οριστικοποίησης των μέτρων βάσει των δεσμεύσεων του μνημονίου.Με δεδομένες τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο πολιτικός σχηματισμός σημειώνει πως «ηβμείωση μισθών και συντάξεων, η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, οι απολύσεις, η κατάργηση κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων και η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, εξαθλιώνουν τους πολίτες και καταστρέφουν τις δυνατότητες της χώρας για ανάπτυξη και κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται για πολλοστή φορά σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, τονίζοντας πως «τα τρία κόμματα που προεκλογικά αναμασούσαν τα περί αναδιαπραγμάτευσης, τώρα με θράσος μιλάνε για κοινωνική δικαιοσύνη στις περικοπές που σχεδιάζουν. Δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη σε μια πολιτική που αφαιμάζει οικονομικά τους ασθενέστερους, που ξεπουλά το δημόσιο πλούτο της χώρας, που κλείνει σχολεία και νοσοκομεία. Υπάρχει μόνο η δογματική εμμονή στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που καταστρέφει την Ελλάδα και αποδομεί την Ευρώπη».

Καταλήγοντας επαναλαμβάνει πως «ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι αυτός της ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής σε Ελλάδα και Ευρώπη και η χάραξη μιας νέας στρατηγικής, βασισμένη στους άξονες της ανάπτυξης, της προστασίας των ασθενέστερων, της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και της στήριξης της εργασίας, της αναδιανομής του πλούτου».

διαβάστε περισσότερα...

Σόιμπλε: «Όχι» σε νέες παραχωρήσεις στην Ελλάδα

«Όχι» σε περαιτέρω παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα στήριξης, λέει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Welt am Sontag» και υποστηρίζει ότι το τρέχον πρόγραμμα έχει ήδη κάνει πολλές.

Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ καταλογίζει στη χώρα ανεπαρκή εφαρμογή του προγράμματος, υποστηρίζοντας ότι εκεί οφείλεται το πρόβλημά της, και απορρίπτει την ιδέα της αναδιάρθρωσης χρέους για τα δάνεια των χωρών της Ευρωζώνης. Ωστόσο, επικρίνει τις συζητήσεις περί εξόδου της χώρας από το ευρώ .

«Δεν μπορώ να δω ότι υπάρχει πλέον έδαφος για περαιτέρω παραχωρήσεις. Το τρέχον πρόγραμμα βοήθειας έχει, ήδη, κάνει πολλές παραχωρήσεις. Το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το πρόγραμμα μπορεί να είχε λάθη, αλλά από το γεγονός ότι από την πλευρά της Ελλάδας εφαρμόστηκε ανεπαρκώς. Δεν βοηθά, επομένως, να κάνουμε υποθέσεις για περισσότερα χρήματα ή περισσότερο χρόνο» τονίζει ο κ. Σόιμπλε.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «δεν είναι ζήτημα γενναιοδωρίας, αλλά πολύ περισσότερο εάν υπάρχει για την Ελλάδα ρεαλιστικός δρόμος, προκειμένου να το πετύχει».

Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ επικρίνει πάντως τη συζήτηση για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και εφιστά την προσοχή στον τρόπο λειτουργίας των αγορών, οι οποίες, όπως λέει, δεν είναι λογικές. «Δεν θα έπρεπε τώρα να κάνουμε τις οποιεσδήποτε νευρικές συζητήσεις, πχ για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη» επισημαίνει, καθώς έτσι προκαλείται μόνο ανασφάλεια και πυροδοτούνται αντιδράσεις στις αγορές. «Εάν θέλει κανείς να έχει λίγη ησυχία, δεν θα πρέπει να την τρέφει με εικασίες» προσθέτει.

Ο κ. Σόιμπλε απορρίπτει επίσης την ιδέα νέας αναδιάρθρωσης του χρέους, η οποία θα περιελάμβανε και τα δάνεια των χωρών της Ευρωζώνης. «Ο μεγαλύτερος Γερμανός πιστωτής στην πρώτη αναδιάρθρωση χρέους ήταν η κρατική "Bad Bank" της ΗRE. Δεν έχει νόημα κάθε έξι μήνες να ξεκινάμε πάλι μια τέτοια δράση» εκτιμά.

Ρέσλερ: Δεν μας τρομάζει έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ

Εν τω μεταξύ, τις γνωστές απόψεις του, ότι δεν μπορούν να γίνουν εκπτώσεις στην Ελλάδα χωρίς μεταρρυθμίσεις και ότι δεν πρέπει να δοθεί περαιτέρω χρηματοδότηση χωρίς αντιπαροχές, επανέλαβε σήμερα ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας, Φίλιπ Ρέσλερ.

Όσοι υλοποιούν επιτυχώς τις μεταρρυθμίσεις, μπορούν να βασίζονται 100% στην αλληλεγγύη της Γερμανίας, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Γερμανική Ραδιοφωνία.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, προειδοποίησε ότι, αν η χώρα δεν λάβει νέα χρηματοδότηση επειδή η έκθεση της τρόικας θα δείχνει ότι δεν υλοποιήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις, κινδυνεύει με αδυναμία πληρωμών.

«Και τότε θα ξεκινήσει στην ίδια την Ελλάδα συζήτηση. Επιμένω ότι αυτή η συζήτηση θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στο να συμπεράνουν οι ίδιοι ότι μια έξοδος θα ήταν σοφότερη. Την απόφαση θα πρέπει η Ελλάδα να την πάρει η ίδια. Εγώ κατέστησα απλώς για εμάς σαφές ότι μια έξοδός της από την Ευρωζώνη έχει πάψει να τρομάζει - πολλούς ειδικούς, την FDP και εμένα», σημείωσε.

Παράλληλα, δήλωσε για μια ακόμη φορά «σκεπτικός» σε ό,τι αφορά το «εάν η Ελλάδα θα έχει εφαρμόσει τους συμφωνηθέντες όρους μεταρρυθμίσεων», διότι, όπως είπε, η εμπειρία την οποία είχε ως υπουργός Οικονομίας μάλλον είναι μάλλον απογοητευτική. Αναφέρθηκε μάλιστα στις μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν το φορολογικό σύστημα, οι οποίες επισήμανε ότι δεν προχωρούν, όπως δεν προχωρούν, σύμφωνα με τον ίδιο και οι ιδιωτικοποιήσεις. «Εγώ έκανα μόνο σαφές ότι εάν η έκθεση φέρει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, τότε για μας ένα είναι ξεκάθαρο: καμμία παροχή χωρίς αντιπαροχή. Δεν μπορούν να υπάρξουν εκπτώσεις στις μεταρρυθμίσεις και αυτό θα σημαίνει, καμμία περαιτέρω χρηματοδότηση, εάν οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν υλοποιηθεί», πρόσθεσε.

διαβάστε περισσότερα...

Γ. Βρούτσης: Κανένα πρόβλημα με την καταβολή των συντάξεων

Δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα με την καταβολή των συντάξεων για το επόμενο διάστημα, διαβεβαιώνει ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής».
Επισημαίνει, παράλληλα, πως για την επίλυση του προβλήματος στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης χρειάζεται «πολιτική τόλμη και αποφασιστικότητα», προκειμένου να γίνει σωστή μεταρρύθμιση και όχι «μερεμέτια».

Ο υπουργός δηλώνει επίσης πως τα μέτρα εξοικονόμισης 11,5 δισ. ευρώ για φέτος «αποφασίστηκαν με πνεύμα δικαιοσύνης» και κάνει σαφές πως «δεν θίγονται οι χαμηλές συντάξεις». Σε ό,τι αφορά τα προνοιακά επιδόματα, τονίζει πως «όσο κατακριτέες είναι οι οριζόντιες περικοπές, άλλο τόσο είναι και οι οριζόντιες παροχές».


διαβάστε περισσότερα...

Στο «τραπέζι» οι μειώσεις για τα πρόστιμα στα αυθαίρετα

Δραστικές μειώσεις που θα ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις και το 40% στα πρόστιμα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μείωση στο ύψος των προστίμων αποτελεί, μεταξύ άλλων, πρόταση του ΤΕΕ η οποία φαίνεται ότι συνάντησε γόνιμο έδαφος στην νέα κυβέρνηση και κυρίως στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό να βλέπει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Μια γενναία μείωση του προστίμου εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει επικοινωνιακά και θα φέρει γρήγορα ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία. Επίσης, εκτιμάται ότι θα δώσει και πολιτικά οφέλη αφού θα φανεί σαν κίνηση με κοινωνικό προσανατολισμό που θα δώσει «φτηνή» λύση στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων και ειδικά σε όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα από τα πρόστιμα για τα αυθαίρετα μπορεί να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ και να φτάσουν ακόμα και τα 10 δισ. ευρώ.

Ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος δήλωσε στα μέσα της εβδομάδας ότι το θέμα απασχολεί την κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο και ότι θα αντιμετωπιστεί συνολικά, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω δραστικές αλλαγές στο νόμο.
Στο «τραπέζι» οι μειώσεις για τα πρόστιμα στα αυθαίρετα

Από τα πάνω από ένα εκατ. αυθαίρετα που υπολογίζεται ότι υπάρχουν σε όλη τη χώρα, στη διαδικασία της τακτοποίησης, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την έναρξη της, έχουν μπει μόλις 370.000 περίπου ιδιοκτησίες. Μια μεγάλη μερίδα αυτών, πρόκειται για επαγγελματικά ακίνητα και όχι κατοικίες. Μέχρι στιγμής πάντως έχουν εισέλθει στα δημόσια ταμεία περίπου 500 εκατ. ευρώ ενώ το Δημόσιο έχει λαμβάνειν από τις δόσεις όσων ήδη τακτοποιήθηκαν τουλάχιστον επιπλέον 1,3 δισ. ευρώ περίπου. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία για την τακτοποίηση έχει «κολλήσει» αφού μετά και τις πολλές παρατάσεις, τις πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις στο νόμο και κυρίως την ασάφεια που έχει επικρατήσει, οι πολίτες πλέον? δεν βιάζονται. Η νέα παράταση λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου άλλα στο υπουργείο και στο ΤΕΕ το οποίο «τρέχει» την ηλεκτρονική διαδικασία, δεν αισιοδοξούν ότι θα υπάρξει σοβαρή ανατροπή στην υφιστάμενη εικόνα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, οι ίδιοι οι μηχανικοί δεν προχωρούν τις αιτήσεις καθώς εκκρεμούν ακόμη, όπως αναφέρουν, πολλές διευκρινήσεις. Περιγράφουν επίσης πολλές περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες ενώ μπήκαν αρχικά στη διαδικασία, δεν προχώρησαν λόγω του κόστους των προστίμων, προτιμώντας να μείνουν στη παρανομία ή να περιμένουν κάποια ενδεχόμενη αλλαγή στο νόμο ή παράταση της διαδικασίας.
Στο «τραπέζι» οι μειώσεις για τα πρόστιμα στα αυθαίρετα

Ποινικές κυρώσεις
Πάντως, χαρακτηριστικό του ελλείμματος ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών είναι ότι δυο στα τρία αυθαίρετα που έχουν ήδη τακτοποιηθεί, μπήκαν στη διαδικασία κατά την διάρκεια της πρώτης προθεσμίας που έληγε στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Από την αρχή του τρέχοντος χρόνου και την έναρξη της δεύτερης παράτασης έως και σήμερα (πλέον διανύουμε την τρίτη παράταση της διαδικασίας), τακτοποιήθηκαν λιγότερα από 100.000 αυθαίρετα εκ των 370.000 ακινήτων συνολικά που μπήκαν στη ρύθμιση.
Στο «τραπέζι» οι μειώσεις για τα πρόστιμα στα αυθαίρετα

Ένα ακόμη θέμα που προκάλεσε εμπόδια ήταν και η απόφαση του ΣτΕ για την συνυποβολή αεροφωτογραφιών και δημοσίων εγγράφων. Όπως εξηγεί όμως η Ομοσπονδία των κατασκευαστών, η πλειονότητα των αυθαιρέτων δεν διαθέτουν δημόσια έγγραφα. Μάλιστα, για το θέμα αυτό, πέντε μήνες μετά εκκρεμεί η διευκρίνιση για όλους όσους είχαν ήδη μπει στη διαδικασία χωρίς δημόσια έγγραφα όπως προέβλεπε αρχικά ο νόμος. Υπολογίζεται ότι πρόκειται για περίπου 50.000 αυθαίρετα τα οποία ουσιαστικά τώρα είναι στον αέρα κι ενδεχομένως οι ιδιοκτήτες τους να αντιμετωπίσουν και ποινικές κυρώσεις.
διαβάστε περισσότερα...

Αγώνας επιβίωσης για το 50% των ΜΜΕ

Μείωση του λειτουργικού κόστους, ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού, δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων και ενίσχυση της ρευστότητας μέσω των ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης και της χρήσης εγγυητικών επιστολών, είναι ορισμένες από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται σε έρευνα συγκυρίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την έρευνα της διεύθυνσης Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής, το πρόβλημα ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει ενταθεί τα τελευταία δύο χρόνια ως αποτέλεσμα της κρίσης. Έντονο πρόβλημα ρευστότητας δηλώνει ότι έχει το 40%-45% των μικρομεσαίων κυρίως γιατί αφενός έχει αυξηθεί ο χρόνος εισπράξεων από πελάτες και αφετέρου έχει περιορισθεί ο χρόνος πληρωμής προς προμηθευτές. Από την έρευνα συγκυρίας προκύπτει ότι:

Το μέγεθος της κρίσης έχει οδηγήσει το 50% περίπου των μικρομεσαίων να θεωρεί πρωταρχικό του στόχο την επιβίωση ενώ λιγότερο του 25% να προσανατολίζεται σε πορεία ανάπτυξης. Οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κυρίως προβλήματα ρευστότητας.
Οι αντιδράσεις των μικρομεσαίων στην κρίση είναι πλέον διαρθρωτικού χαρακτήρα (κυρίως μείωση καταστημάτων και προσωπικού και στροφή σε νέα προϊόντα και αγορές) - σημάδι ενδεικτικό των δομικών ανακατατάξεων που διενεργούνται στην οικονομία. Οι βασικές αντιδράσεις των επιχειρήσεων είναι: Η μείωση των παραγγελιών κατά 61%, η καθυστέρηση πληρωμών σε δάνεια ή προμηθευτές κατά 46% και οι απολύσεις κστά 43%.
Οι βραχυπρόθεσμες στρατηγικές επιλογές των μικρομεσαίων για το επόμενο εξάμηνο συνοψίζονται σε αφενός μείωση των επενδύσεων, προσωπικού και τιμών και αφετέρου αύξηση καινοτομικής δραστηριότητας και εξαγωγών. Ενώ το 40% των μικρομεσαίων ήδη εξάγει κάποιο μέρος της παραγωγής του, το μέσο ποσοστό εξαγωγών είναι χαμηλό (κοντά στο 25%) - καθιστώντας έτσι κρίσιμη την υιοθέτηση πολιτικών στήριξης των εξαγωγών.

Η έρευνα δείχνει ότι παρά την υφεσιακή συγκυρία, υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κάνει την υπέρβαση ακολουθώντας αναπτυξιακές κατευθύνσεις.

Πρόκειται για επιχειρήσεις με σημαντική συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων στη χρηματοδότηση των επενδύσεων τους, με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και καινοτομίας και με ελεγχόμενο κύκλωμα συναλλαγών.

Προτάσεις
Η έρευνα περιλαμβάνει και ορισμένες προτάσεις με τα στελέχη της Εθνική να υποστηρίζουν ότι οι κατευθύνσεις πολιτικής μπορούν να δομηθούν γύρω από τρεις άξονες:

Περιορισμός λειτουργικού κόστους μέσω συγκέντρωσης σε μεγαλύτερα σχήματα.
Ενίσχυση ρευστότητας (μέσω των ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης και χρήσης εγγυητικών επιστολών για την εισαγωγή πρώτων υλών) και
Στήριξη πωλήσεων μέσω πολιτικών προώθησης της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων αλλά και τον σχεδιασμό μίας εθνικής στρατηγικής εξαγωγών.


διαβάστε περισσότερα...

Αποποινικοποίηση για οφειλές στο Δημόσιο

Την αποποινικοποίηση του αδικήματος της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τη μη πληρωμή φόρων προωθεί το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης.«Πρέπει να διαχωρίσουμε το αδίκημα της φοροδιαφυγής γι΄ αυτούς που συστηματικά φοροδιαφεύγουν από το ένα ποσό μεγάλο και το αδίκημα των χρεών προς το Δημόσιο. Αυτό δεν μπορεί κατά την άποψή μου να οδηγεί σε φυλάκιση» δήλωσε χθες στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών προωθεί νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που θα προβλέπει την εξόφλησή τους σε περισσότερες δόσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει:

1. Την αποποινικοποίηση του αδικήματος της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών και τον διαχωρισμό του από το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Σήμερα για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα ενώ όσοι χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 5.000 ευρώ τιμωρούνται με:

Φυλάκιση έως 1 έτος για ληξιπρόθεσμες οφειλές από 5.001 έως 10.000 ευρώ.
Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών για οφειλές από 10.001 έως 50.000 ευρώ.
Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους για ληξιπρόθεσμα χρέη από 50.001 έως 150.000 ευρώ.
Φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών για οφειλές 150.001 και άνω.

Εάν το ποσό που οφείλεται στο Δημόσιο εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό, η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη.

2. Νέα ρύθμιση στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν όσοι φορολογούμενοι έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ληξιπρόθεσμες μέχρι πρότινος. Η ρύθμιση θα προβλέπει την εξόφληση των οφειλών αυτών είτε εφάπαξ με διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων είτε σε 2 έως και 60 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων αντιστρόφως ανάλογες του αριθμού των δόσεων.

Δηλαδή όσο πιο πολλές είναι οι δόσεις τόσο πιο χαμηλά θα είναι τα ποσοστά των εκπτώσεων.

διαβάστε περισσότερα...

Λιβυκά «κανόνια» σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης

Τον... ύπνο τους έχουν χάσει, εσχάτως, οι ιδιοκτήτες 16 γνωστών ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης, από ένα... φέσι άνω των 9,5 εκατ. ευρώ, που απειλεί να τους «φορέσει» το λιβυκό κράτος, από οφειλές για τις υπηρεσίες φιλοξενίας που προσφέρθηκαν σε Λίβυους υπηκόους, στο πλαίσιο προγράμματος ιατρικής αποκατάστασής τους.
Η συμφωνία με τη βορειοαφρικανική χώρα, αμέσως μετά τον «αέρα ελευθερίας» που «φύσηξε» με την «Αραβική Άνοιξη» και την αποκαθήλωση του καθεστώτος Καντάφι, αντιμετωπίστηκε από την τοπική ξενοδοχειακή κοινότητα σαν «μάννα εξ ουρανού», αφού ερχόταν να υλοποιηθεί σε μια περίοδο οικονομικής «ξηρασίας», όπως αυτή που βιώνει η χώρα, συνεπεία της παρατεταμένης κρίσης.

Οι πρώτοι μήνες της συνεργασίας με τα ελληνικά ιδιωτικά θεραπευτικά κέντρα που είναι οι αντισυμβαλλόμενοι του λιβυκού δημοσίου (σ.σ. τα τοπικά ξενοδοχεία έχουν να κάνουν κυρίως με αυτά τα κέντρα, για την πληρωμή τους) παρέπεμπαν στο... τζίνι του παραμυθιού που πραγματοποιούσε ευχές. Βδομάδα έμπαινε, βδομάδα έβγαινε, οι Λίβυοι είχαν γίνει... Άγγλοι στις πληρωμές τους φροντίζοντας να στέλνουν σε κάθε ξενοδοχείο από 15 ως 20 χιλ. ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των φιλοξενουμένων.
Λιβυκά «κανόνια» σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης

Το χρήμα άρχισε σταδιακά να ρέει (σ. σ. η κάθε διανυκτέρευση τιμολογείται μεταξύ 70 και 100 ευρώ) όχι μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά και στην τοπική οικονομία της Θεσσαλονίκης εν γένει (σ. σ. κάθε Λίβυος είχε για εβδομαδιαίο χαρτζιλίκι 500 ευρώ) και δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι για αρκετό καιρό πολλά καταστήματα έπαιρναν «ανάσα» από την παρουσία των Λίβυων.

Το όνειρο, όμως, από τον περασμένο Μάρτιο ? Απρίλιο, άρχισε να γίνεται εφιάλτης. Οι ευχές τελείωσαν και μαζί τους και τα εμβάσματα που έπαψαν να έχουν... αγγλική περιοδικότητα, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να αισθάνονται ότι τους ζώνουν τα... φίδια, καθώς ο ανεξόφλητος λογαριασμός όλο και μεγάλωνε.
Λιβυκά «κανόνια» σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης

Υπερτιμολογήσεις
Τι μεσολάβησε; «Η λιβυκή πλευρά έχει κηρύξει στάση πληρωμών. Η χώρα έχει χρήματα και πολλά μάλιστα, όμως οι επιτελείς του νέου καθεστώτος αρνούνται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, διότι σε ελέγχους που έκαναν διαπίστωσαν πως έχουν γίνει υπερτιμολογήσεις στο πρόγραμμα στη βάση της διαπλοκής» τονίζει στην «ΗτΣ» ξενοδόχος της Θεσσαλονίκης ο οποίος έχει λαμβάνειν ένα σημαντικό εξαψήφιο ποσό για παρεχόμενες υπηρεσίες.

Και μάλλον έχουν γίνει τέτοιου είδους... ρεμούλες γιατί πώς αλλιώς να δικαιολογηθεί η καταγγελία που έγινε στην «ΗτΣ», για ύπαρξη τιμολογίου που χρέωνε το λιβυκό δημόσιο με το ποσό των 750 χιλ. ευρώ! για έναν μόνο ασθενή και για υπηρεσίες που αφορούσαν σε χειρουργικές επεμβάσεις και νοσήλια. Ή, αντίστοιχα, για μαγνητικές τομογραφίες που τιμολογήθηκαν με 1.800 ευρώ έκαστη και αναπηρικά καρότσια με κόστος για το καθένα στα 7.500 ευρώ!

Για τους ξενοδόχους της Θεσσαλονίκης, βέβαια, ουδεμία σημασία έχει αν τα στελέχη του λιβυκού κράτους έβαλαν το... δάχτυλο στο μέλι και σε συνεργασία με Έλληνες συνεργάτες τους ζημίωσαν την πατρίδα τους. Εκείνοι θέλουν τα χρήματα που τους οφείλονται, διότι οι συνθήκες οικονομικής ασφυξίας που έχουν αρχίσει να βιώνουν, αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, τους οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο «λουκέτο».

Το πρόβλημα το παραδέχεται και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ) κ. Αρ. Θωμόπουλος τονίζοντας πως «είμαστε σε απόγνωση. Δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι ότι δεν θα εξοφληθούν οι οφειλές».

«Ανοίγματα»
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΕΞΘ, τα ξενοδοχεία της πόλης που συνεργάζονται στο πρόγραμμα, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες, «ανοίχτηκαν» σε μεγάλες δαπάνες για τη σίτισή τους και όχι μόνο, με συνέπεια σήμερα, που η ροή χρηματοδότησης σταμάτησε, να μην μπορούν να εξοφλήσουν με τη σειρά τους τους προμηθευτές τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο στο πρώτο τετράμηνο του 2012 οι διανυκτερεύσεις Λίβυων στα ξενοδοχεία της πόλης ξεπερνούσαν τις 94.000 και ήταν μακράν οι περισσότερες από κάθε άλλη εθνικότητα, μηδέ εξαιρουμένων των Ελλήνων, καταδεικνύοντας μεταξύ άλλων και την υψηλή εξάρτηση του κλάδου στη Θεσσαλονίκη, από το συγκεκριμένο πελατολόγιο. «Βουλιάζουμε», αναφέρει σε δραματικούς τόνους ο κ. Θωμόπουλος και αποκαλύπτει ότι η ΈΞΘ έχει ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Αβραμόπουλο να μεσολαβήσει προσωπικά προς τη λιβυκή κυβέρνηση για να λυθεί το πρόβλημα.

Συμφωνίες
Σε ανάλογες ενέργειες, εξάλλου, έχουν προχωρήσει και επιχειρηματίες του ιατρικού κλάδου -με τους οποίους κατά βάση έχουν κλειστεί οι συμφωνίες για την υλοποίηση του προγράμματος ιατρικής αποκατάστασης- οι οποίοι κατά πληροφορίες μετέβησαν το προηγούμενο διάστημα στην Τρίπολη για να προσπαθήσουν να «ξεμπλοκάρουν» τη χρηματοδότηση.

«Έχουμε τη δέσμευση ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου θα αποπληρωθεί το 50% των οφειλών και το υπόλοιπο 50% έως το τέλος Αυγούστου, με την προϋπόθεση ότι θα διεξαχθεί ο απαραίτητος διαχειριστικός έλεγχος και θα αποδειχθεί ότι όλα είναι εντάξει», τονίζει ο κ. Θωμόπουλος και ξεκαθαρίζει πως αν κάτι δεν πάει καλά, θα είναι η χαριστική βολή για πολλά ξενοδοχεία της πόλης.

Πληροφορίες της «ΗτΣ» αναφέρουν ότι γνωστό ξενοδοχείο της πόλης έχει λαμβάνειν το ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες που παρείχε από το Μάρτιο και εντεύθεν στη φιλοξενία Λίβυων και συνεπεία της εξέλιξης αυτής πως δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα στο προσωπικό του για 2 μήνες. Σε ανάλογα δυσχερή θέση άλλο -επίσης γνωστό στο πανελλήνιο- τοπικό ξενοδοχείο, «βλέπει» το μουσουλμανικό... φέσι να έχει φθάσει ήδη στα 1,5 εκατ. ευρώ, και λόγω της οικονομικής ασφυξίας που του έχει προκαλέσει, δεν έχει εξοφληθεί το προσωπικό για τους πέντε τελευταίους μήνες.

Το πρόβλημα, βέβαια, είναι ακόμη μεγαλύτερο στην Αθήνα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το ποσό των ανεξόφλητων οφειλών υπολογίζεται πως συνολικά αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, περίπου ποσό 20 εκατ. ευρώ αφορά σε χρέη προς ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, περίπου 59-60 εκατ. ευρώ σε ένα ιδιωτικό θεραπευτικό κέντρο, άλλα περίπου 39-40 σε έτερο θεραπευτικό κέντρο και σχεδόν 30 εκατ. ευρώ σε τουριστικό πρακτορείο για αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης των Λίβυων ασθενών στην Ελλάδα.


διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέχρι το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς.
Χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υπό τον κ. Σαλμά, για θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, παραπεμπτικών, καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων εκκαθάρισης τιμολογίων και πληρωμών του οργανισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών που έχουν έργα που αφορούν στη συνταγογράφηση, στα παραπεμπτικά και στις εκκαθαρίσεις, υπηρεσιακοί παράγοντες ασφαλιστικών φορέων, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ.

Ο κ. Σαλμάς ζήτησε να ενοποιηθούν όλα τα ασφαλιστικά πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν στις παραπάνω διαδικασίες, καθολικότητα εφαρμογών, ενιαίο λογισμικό, αξιοπιστία, απεικόνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ασφάλεια συστημάτων. Ορίστηκε νέα συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα με στόχο το Σεπτέμβριο να υπάρχει πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.


διαβάστε περισσότερα...

Ψάχνουν μίζες σε 26 εξοπλιστικά προγράμματα

Τις μίζες από 26 μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που υπογράφηκαν επί υπουργίας Α. Τσοχατζόπουλου ψάχνουν οι διωκτικές αρχές. Αφορμή για να ξεκινήσει ο συγκεκριμένος έλεγχος στάθηκε η πολύωρη συμπληρωματική κατάθεση του προφυλακισμένου Ν. Ζίγρα πρώτου εξάδελφου του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος ομολόγησε ότι επί σειρά ετών ήταν ο «ταμίας» του υπουργού Άμυνας.
Ο Ν. Ζίγρας δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τη Δικαιοσύνη για να ξεσκεπάσει ολόκληρο το κύκλωμα της εμπορίας όπλων στην Ελλάδα, όπως ο ίδιος το γνώρισε μέσα από τις δουλειές που έκανε ο Άκης Τσοχατζόπουλος στο υπουργείο Άμυνας. Επομένως μετά την προθυμία Ζίγρα, η Εισαγγελία Αθηνών θεωρώντας ότι μπορεί να χτυπήσει φλέβα «χρυσού» ξεκίνησε μία συστηματική προεργασία ζητώντας από το υπουργείο Άμυνας:

Τη λίστα με τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα του Άκη Τσοχατζόπουλου, την οποία και αποκαλύπτει σήμερα η «ΗτΣ».
Τα ονόματα των αξιωματικών και των μόνιμων υπαλλήλων που ενεπλάκησαν με τις συγκεκριμένες προμήθειες.
Τα ονόματα των αντιπροσώπων των εταιρειών που μπαινοέβγαιναν στα Γενικά Επιτελεία και το υπουργείο Άμυνας «τρέχοντας» τα συγκεκριμένα προγράμματα.Ήδη το υπουργείο Άμυνας έχει διαβιβάσει σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στην Εισαγγελία Αθηνών με το χρονικό των προμηθειών που έγιναν αμέσως μετά την κρίση των Ιμίων και έως το 2004 που ολοκληρώθηκε η θητεία της κυβέρνησης Σημίτη. Συγκεκριμένα:
Το Νοέμβριο του 1996 εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ το ΕΜΠΑΕ 1996-2000 ύψους 4 τρισεκατομμυρίων δραχμών με πρόβλεψη τα 2 τρισεκατομμύρια δραχμές να εκταμιευθούν μέχρι το 2000.Στο πλαίσιο του παραπάνω ΕΜΠΑΕ μέχρι και το έτος 2000 υπογράφηκαν συμβάσεις 4,85 τρισεκατομμυρίων δραχμών. Βάσει των συγκεκριμένων συμβάσεων έως το 2000 είχαν καταβληθεί 2 τρισεκατομμύρια δραχμές.
Τον Ιούλιο του 2000 εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ το ΕΜΠΑΕ 2001-05 ύψους 4 τρισεκατομμυρίων δραχμών (περίπου 11,74 δισ. ευρώ) με παράλληλη πρόβλεψη ετήσιων οροφών πιστώσεων για προμήθεια οπλικών συστημάτων (αποπληρωμή συμβάσεων και υπό υπογραφή συμβάσεις). Το ΕΜΠΑΕ 2001-05 αντιστοιχούσε περίπου στο 10% του ΑΕΠ του έτους 2000 ή κάτω του 2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση με δεδομένη την αύξηση στα μεγέθη.
Το Μάιο του 2001 αναπροσαρμόστηκαν από το ΚΥΣΕΑ οι ετήσιες οροφές πιστώσεων για εξοπλισμούς μέχρι και το 2008 με μετάθεση προβλέψεων εκταμίευσης ύψους 1 τρισ. δραχμών από τα έτη 2002 έως 2004 στα έτη 2005 έως 2008 και με υποχρέωση του υπουργείου Άμυνας να καλύψει εντός αυτών:
Τις υποχρεώσεις για συμβάσεις ύψους 2,85 τρισεκατομμυρίων δραχμών.
Τα μεταφερθέντα υπόλοιπα προς υλοποίηση προγράμματος του ΕΜΠΑΕ 1996-2000 ύψους 1,867 τρισ. δρχ.
Το ΕΜΠΑΕ 2001-2005 ύψους 4 τρισεκατομμυρίων δραχμών.Ταυτόχρονα στο ΚΥΣΕΑ του Μαΐου του 2001 αναβλήθηκε για μετά το 2005 η υλοποίηση του προγράμματος EURO FIGHTER ύψους 4,7 δισ. ευρώ!.. Η χρονική μετάθεση των δεσμεύσεων χωρίς αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού αντιστοιχούσε σε μείωση των προγραμματισμένων εξοπλιστικών δαπανών του ΕΜΠΑΕ στο 1,25% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο. Μέχρι το τέλος του 2003 που έφυγε από την εξουσία το ΠΑΣΟΚ:
Αποπληρώθηκαν τα 2 τρισεκατομμύρια δραχμές των υποχρεώσεων για υπογραφείσες συμβάσεις προ του 2000. Υπολείπονταν 0,85 τρισεκατομμύρια δραχμές ή 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εναντι της σχεδίασης των 5,867 τρισεκατομμυρίων δραχμών (17,2 δισ. ευρώ) από το 2001 έως το τέλος του 2003, τελικώς υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ. Από αυτά έχουν ήδη αποπληρωθεί 3,4 δισ. ευρώ και υπολείπεται προς αποπληρωμή εντός των ετών 2004 έως 2010 ποσό ύψους περίπου 6,6 δισ. ευρώ.

Επομένως στα τέλη του 2003 οφείλονταν αποπληρωμές συμβάσεων ύψους 2,5 + 6,6 δισ. ευρώ = 9,1 δισ. ευρώ. Επίσης υπήρχε υπόλοιπο εγκεκριμένης οροφής από το ΚΥΣΕΑ για υπογραφή νέων συμβάσεων ύψους περίπου 7,2 δισ. ευρώ.


διαβάστε περισσότερα...

Ασκήσεις ισορροπίας για την κυβέρνηση, σε εκκρεμότητα μέτρα 2 δισ.

Στο επίκεντρο των ζυμώσεων βρίσκονται κυρίως οι περικοπές στις συντάξεις και επιδιώκεται να βρεθούν λύσεις ώστε να μη θιγούν οι συνταξιούχοι των 1.000 ευρώ και να αποφευχθεί η εφαρμογή άλλων σκληρών προτάσεων όπως είναι για παράδειγμα η επιβολή πλαφόν στα νοσήλια.

Στο τραπέζι βρίσκονται και άλλες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την αύξηση κατά ένα έτος του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε τα ταμεία να εξοικονομήσουν περίπου 550 εκατ. ευρώ αλλά ακόμη και η πλήρης κατάργηση των επιδομάτων αδείας και εορτών στο Δημόσιο και της 13ης και 14ης επικουρικής σύνταξης. «Μάχη» δίνεται και για το πλαφόν στις συντάξεις στη «ζώνη» των 2.000 ? 2.200 ευρώ.

Ο κατάλογος πάντως πρέπει να έχει «κλείσει» έως τη Δευτέρα καθώς τα περιθώρια είναι πολύ στενά με δεδομένο ότι οι επικεφαλής της τρόικας βρίσκονται ήδη στην Αθήνα και μια αναχώρησή τους χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα 11,5 δισ. που η ίδια η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «όπλο στη μάχη για την επιμήκυνση του χρόνου προσαρμογής», δεν θα βοηθούσε καθόλου το κλίμα.

Προϋπολογισμός 2012
Καλώς εχόντων των πραγμάτων τη Δευτέρα ή την Τρίτη, εφόσον υπάρξει συμφωνία, οι επικεφαλής της τρόικας θα παραλάβουν από το οικονομικό επιτελείο την τελική λίστα με τα προτεινόμενα μέτρα, ώστε να προχωρήσει η αξιολόγηση.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων με την τρόικα βρίσκεται την ίδια ώρα και η εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού: Στο «μέτωπο» αυτό η κυβέρνηση σχεδιάζει να φέρει νωρίτερα την εφαρμογή ορισμένων μέτρων από το πακέτο των 11,5 δισ. με διττό στόχο: Να αποφύγει την απαίτηση της τρόικας για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε να καλυφθούν οι βέβαιες αποκλίσεις του φετινού προϋπολογισμού και να δώσει ισχυρά δείγματα γραφής ότι είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα με το δεύτερο Μνημόνιο.

Στα μέτρα που πιθανόν να εφαρμοστούν ήδη από φέτος περιλαμβάνονται:

Περικοπές μέχρι και 40% στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων και των άλλων ελλειμματικών ταμείων από το Σεπτέμβριο. Η μείωση θα ισχύσει για όλους όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα το εφάπαξ ανεξάρτητα από το χρόνο συνταξιοδότησής τους.
Εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που θα φέρουν δραστικές μειώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, μέτρο που πιθανόν να ισχύσει αναδρομικά από το 2011 για όσες ΔΕΚΟ διαπιστωθεί πως δεν εφάρμοσαν το σχετικό νόμο.
Περικοπές στα ειδικά μισθολόγια αναδρομικά από την 1η Ιουλίου, εάν η τρόικα απορρίψει τελικά τα ισοδύναμα μέτρα που έχει προτείνει το υπουργείο Οικονομικών για να αποφύγει τις μειώσεις.
Περικοπές στις συντάξεις και επιβολή πλαφόν σε κύριες και επικουρικές.

Παραδείγματα περικοπών στις συντάξεις

Συνταξιούχος ηλικίας 60 ετών με 2.000 ευρώ κύρια σύνταξη, εισπράττει σήμερα 1.676,64 ευρώ (-16,62%) και με την επιβολή εισφοράς 5% στο ποσό πάνω τα 1.000 ευρώ θα περιοριστεί στα 1.642,84.ευρώ (- 33,8 ευρώ και συνολική μείωση 17,86%) ή στα 1.638,98 ευρώ (- 37,66) αν η εισφορά είναι 10%, αφού η σύνταξη ξεπερνά τα 1.300 ευρώ (-18% η επιπλέον μείωση).

Συνταξιούχος ΔΕΚΟ ηλικίας κάτω των 55 ετών με σύνταξη 2.500 ευρώ που εισπράττει μετά τις μειώσεις 1.871 ευρώ, θα υποστεί νέα μείωση 10% για το τμήμα από τα 1.000 και πάνω δηλ. (-87,1 ευρώ) φτάνοντας στα 1.783,9 ευρώ.

Συνταξιούχος ΔΕΚΟ με 700 ευρώ επικουρική σύνταξη, σήμερα εισπράττει 428,4 ευρώ (-38,8%) και αν επιβληθεί το πλαφόν θα περιοριστεί στα 300 ευρώ (-57%).

Συνταξιούχος του ΕΤΕΑΜ με επικουρική σύνταξη 500 ευρώ εισπράττει 296,40 ευρώ (-40,72%) και γλιτώνει τις νέες περικοπές

Συνταξιούχος με δύο κύριες συντάξεις των 2.000 ευρώ η πρώτη και 700 ευρώ η δεύτερη, μετά τις παρακρατήσεις, θα περιοριστεί είτε στα 2.000 - 2.200 (ανάλογα με το τελικό ύψος του πλαφόν) είτε θα χάσει το 35% της δεύτερης σύνταξης που εισπράττει, οπότε περιορίζεται στα 2.455 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση (αν, δηλαδή, δεν επιβληθεί και το πλαφόν).

Διπλή μείωση εφάπαξ

Διπλή μείωση στο εφάπαξ θα έχει δημόσιος υπάλληλος που είχε συνταξιοδοτηθεί το 2010. Αντί των 50.000 ευρώ θα λάβει 30.960 ευρώ λόγω της μείωσης του 10% (α' περικοπή) + του 22,6% (β' περικοπή).

550 εκατ. ευρώ. από την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά ένα έτος
Εως και 40% η μείωση του εφάπαξ στο Δημόσιο

Ο χάρτης των πέντε επιβαρύνσεων στις κύριες συντάξεις

Οι νέες μειώσεις -εφόσον οριστικοποιηθούν - θα επιβληθούν στις κύριες συντάξεις επιπλέον των περικοπών που ήδη ισχύουν, ανεβάζοντας τουλάχιστον σε 5 τις παρακρατήσεις: Δηλαδή μετά την παρακράτηση ΛΑΦΚΑ 3% - 14% ανάλογα με το ύψος του ποσού, της πρόσθετης εισφοράς ΛΑΦΚΑ 6% - 10% σε συντάξεις πάνω από τα 1.700 ευρώ για συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών, των μειώσεων 20% στο τμήμα πάνω από τα 1.200 ευρώ και 40% στο τμήμα πάνω από τα 1.000 ευρώ, αν ο συνταξιούχος είναι ηλικίας κάτω των 55 ετών και της τελευταίας παρακράτησης του 12% στο τμήμα της σύνταξης για το τμήμα πάνω από τα 1.300 ευρώ.

Αν απομένει ποσό πάνω από 1.000 ευρώ θα έχει και νέα μείωση 5% ή 10%, εφόσον ξεπερνά τα 1.300 ή 1.400 ευρώ. Στις νέες περικοπές θα πρέπει να συνυπολογιστούν το νέο μειωμένο πλαφόν στα 2.000 - 2.200 ευρώ (σε όσες περιπτώσεις η σύνταξη που απομένει μετά τις παρακρατήσεις υπερβαίνει το πλαφόν) και η μείωση κατά 35% της δεύτερης σύνταξης για τους διπλοσυνταξιούχους (νέο μέτρο στο τραπέζι).

Μαχαίρι στις επικουρικές πάνω από τα 300 ευρώ, τέλος και στα δώρα

Εξανεμίζουν τις επικουρικές συντάξεις οι προτάσεις για επιβολή πλαφόν στα 300 ευρώ και ολοσχερή κατάργηση των δώρων. Εως σήμερα επιβάλλονταν μείωση 10% - 20% στα ποσά που έμεναν μετά την παρακράτηση εισφοράς τύπου ΛΑΦΚΑ 3% - 10% από τα 300 ευρώ και πάνω και τις μειώσεις 15% σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΤΒΑ, 30% στο τμήμα της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ στο τμήμα πάνω από τα 150 ευρώ και 20% στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (50% στο τμήμα πάνω από τα 500 ευρώ).

διαβάστε περισσότερα...
website counter
friend finderplentyoffish.com