Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Κομισιόν: Επιμένει σε μείωση μισθών - μη μισθολογικού κόστους

Νέες εντάσεις προκαλεί η πρωτοφανής επιμονή της Κομισιόν που ζητά μείωση των ονομαστικών μισθών και του μη μισθολογικού κόστους προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι θα κλείσει για τη χώρα μας τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης εάν δεν εφαρμοστεί πιστά το δεύτερο πρόγραμμα.H επιτυχής εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος, που αντιμετωπίζει πλέον υψηλούς κινδύνους, εξαρτάται από την ίδια την Ελλάδα.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα των «συστάσεων» που απηύθυνε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της αξιολόγησης του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας.
Όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή, η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της δημοσιονομικής σταθεροποίησης και την υλοποίηση των αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.
Υπογραμμίζεται ακόμη ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές, κυρίως στην αγορά εργασίας, στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και στα άλλα διαρθρωτικά μέτρα, θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα. Επίσης, οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν την απασχόληση και θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, ενώ επισημαίνεται ότι χωρίς αυτές τις μεταρρυθμίσεις, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα καθυστερήσει περαιτέρω.
Παράλληλα, η Επιτροπή σημειώνει ότι μεσοπρόθεσμα παρατηρείται «ένταση» μεταξύ του «εσωτερικού αποπληθωρισμού» και της δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή επιμένει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα, μέσα από τον εσωτερικό αποπληθωρισμό, δηλαδή μέσα από τη μείωση των τιμών και του κόστους παραγωγής, σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και να υπάρξει μετάβαση της οικονομίας, από την έμφαση στην κατανάλωση, στην τόνωση των εξαγωγών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθεί χρόνος προκειμένου να υπάρξουν οφέλη στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι
απαιτείται εμπροσθοβαρής μείωση στους ονομαστικούς μισθούς και στο μη μισθολογικό κόστος.
Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της δημοσιονομικής «τρύπας» για την περίοδο 2013- 2014 ύψους 5,5% του ΑΕΠ, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τους επόμενους μήνες η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, στην Ελλάδα διαπιστώνεται ανεπαρκής πρόοδος στη μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων, τόσο από νομικής όσο και από θεσμικής άποψης, καθώς και στη φορολογική μεταρρύθμιση.
Επίσης, η πρόοδος στην υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων υπήρξε περιορισμένη σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, κάτι που οφείλεται σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, αλλά και σε τεχνικά και νομικά εμπόδια.
Η Επιτροπή υποστηρίζει ακόμη ότι η επιτυχής ανταλλαγή του δημοσίου χρέους αναμένεται να συμβάλει στην εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και να δημιουργήσει κλίμα συναίνεσης για τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να προωθηθούν. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η συνολική διεθνής οικονομική στήριξη μπορεί να συνεχιστεί μόνον εφόσον προχωρήσει το πρόγραμμα υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι η αποφασιστικότητα των
ελληνικών αρχών σχετικά με την αυστηρή τήρηση των πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί, θα ελεγχθεί τους επόμενους μήνες, όταν θα καθοριστούν τα μέτρα για το κλείσιμο της δημοσιονομικής τρύπας της περιόδου 2013- 2014.
Επίσης, η Επιτροπή τονίζει ότι θα απαιτηθούν συμπληρωματικές προσπάθειες και στοχευμένα μέτρα προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα απαιτήσει την καταπολέμηση των καθυστερήσεων που προκύπτουν από τη γραφειοκρατία, την αντίσταση σε συγκεκριμένες ομάδες οικονομικών συμφερόντων και σε «λόμπι» και στο να δοθεί τέλος σε διάφορα ταμπού που συνιστούν εμπόδια στη προώθηση πολιτικών. Η Επιτροπή καθιστά σαφές ότι αυτό απαιτεί αποφασιστικότητα από την
πλευρά της κυβέρνησης, καλύτερο πολιτικό συντονισμό και την αποδοχή του προγράμματος από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Ακόμη στην έκθεσή της η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να συρρικνώνεται και ότι οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες ανάπτυξης αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω. Η Επιτροπή τονίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 6,9% το 2011 και πως η ανάκαμψη που είχε αρχικά προβλεφθεί για το 2013, θα καθυστερήσει περισσότερο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τονίζει η Επιτροπή, θα υπάρξει σταθεροποίηση της οικονομικής
δραστηριότητας το 2013, ενώ από το 2014 θα πρέπει να αναμένουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Συνεχίζοντας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο στόχος του δεύτερου προγράμματος
προσαρμογής είναι η Ελλάδα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών, επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ενισχύοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.
Η Επιτροπή χαρακτηρίζει «μεικτή» την πρόοδο της Ελλάδας ως προς την επίτευξη των «φιλόδοξων στόχων» του πρώτου προγράμματος, επισημαίνοντας ότι σημαντικοί δημοσιονομικοί στόχοι δεν ικανοποιήθηκαν. Τονίζει, μάλιστα, ότι παράγοντες όπως η πολιτική αστάθεια, η κοινωνική αναταραχή, ζητήματα που σχετίζονται με τη διοικητική ικανότητα του κράτους, αλλά και η ύφεση η οποία αποδείχθηκε βαθύτερη από ό,τι είχε προβλεφθεί, καθυστέρησαν την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος.
Ωστόσο, η Επιτροπή τονίζει στην έκθεσή της ότι η Ελλάδα πέτυχε σημαντική μείωση του δημοσιονομικού της ελλείμματος, μεταξύ 2009 και 2011, σημειώνοντας πως η προσαρμογή αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει επιτύχει κράτος- μέλος, στο παρελθόν.
Σημειώνεται, επίσης, ότι «η μεγάλης κλίμακας δημοσιονομική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα» οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναμένεται να επιστρέψει στις αγορές τα επόμενα τρία χρόνια.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη χρονική συγκυρία και να προωθήσει τα μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποίησης, εφαρμόζοντας δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν τις δαπάνες και θα αυξήσουν τα έσοδα και να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα.
Η επίσκεψη της τρόικας
Στα συμπεράσματα της έκθεσης επισημαίνεται ακόμη ότι η ημερομηνία για την επιστροφή της αντιπροσωπείας της τρόικας στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών της 17ης Ιουνίου.
Ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει την επίσκεψη της τρόικας στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, ωστόσο η τελική απόφαση για την ημερομηνία θα επανεξεταστεί τις ερχόμενες εβδομάδες.
Σε ό,τι αφορά την καταβολή της πρώτης δόσης που συμφωνήθηκε να εκταμιευθεί τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, υπογραμμίζεται ότι δεν απαιτείται νέα απόφαση του Eurogroup ή της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup, αλλά διευκρινίζεται ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξετάζει με την Ελλάδα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες για την καταβολή της εναπομείνασας δόσης.
Η ακριβής ημερομηνία θα αποφασιστεί σε συντονισμό με την τρόικα.

διαβάστε περισσότερα...

Εξι μεγα-τράπεζες μιλούν για την ελληνική έξοδο

«Πιθανό, αλλά όχι και τόσο δυνατό» να συμβεί θεωρεί το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη μετά τις εκλογές η Nomura, με βάση τις τρέχουσες πολιτικές τάσεις, με μια «υποκειμενική πιθανότητα» που ξεπερνά οριακά το 50% (ανάλυση της 29ης Μαΐου).

Εάν η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη μετά τις εκλογές, σύμφωνα με τη Nomura, το ευρώ θα υποχωρήσει στα 1,15 δολάρια και στα 90 γεν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2012. Το δολάριο και το γεν αναμένεται να βγουν κερδισμένα από το τεταμένο κλίμα στις αγορές.

Η Citi από την πλευρά της εκτιμά ότι οι πιθανότητες εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ είναι 50%-75% (ανάλυση της 23ης Μαΐου) και θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη «διαχειρίσιμη», αν και, όπως λέει, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει η μετάδοση της κρίσης.

Για τη Morgan Stanley το ενδεχόμενο διάσπασης της Ευρωζώνης δεν είναι τόσο πιθανό, παρ' όλο που αύξησε τις πιθανότητες στο 35% από 25% προηγουμένως. Ο ορίζοντας που θέτει έχει μειωθεί στους 12-18 μήνες, από πέντε χρόνια που ήταν (ανάλυση της 24ης Μαΐου).

Αν η Ελλάδα εγκαταλείψει το ευρώ, το ευρώ θα υποχωρήσει κάτω από τα 1,10 δολάρια και θα μείνει κάτω από το επίπεδο αυτό για χρόνια. Η πτώση για τις μετοχές θα μπορούσε να φτάσει το 20%.

Από την πλευρά της η Societe Generale θεωρεί ότι ακόμη και μια «συντεταγμένη» έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα έχει σοβαρές συνέπειες για τα χρηματιστήρια και τα εταιρικά κέρδη στην Ευρωζώνη για δύο χρόνια, θα οδηγούσε σε άνοδο τις αποδόσεις των ομολόγων που θα αντιστάθμιζε εν μέρει ο φόβος της ύφεσης, όπως και σε αύξηση του πριμ κινδύνου για τις μετοχές. Μάλιστα, ο δείκτης Euro STOXX 50 θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και κοντά στο 50%.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι εάν η Ελλάδα εγκαταλείψει μονομερώς την Ευρωζώνη και επιστρέψει στη δραχμή, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα μπορούσε να υποχωρήσει έως και 2 ποσοστιαίες μονάδες, ακόμη κι αν ληφθούν σημαντικά αντίμετρα σε επίπεδο πολιτικής (28 Μαΐου).

Για την JPMorgan, η επιστροφή στη δραχμή θα οδηγήσει το ευρώ στα 1,10 δολάρια λόγω της εκροής κεφαλαίων από την περιοχή (18 Μαΐου), ενώ οι πιέσεις στα χρηματιστήρια ενδέχεται να φέρουν διψήφιες απώλειες.


διαβάστε περισσότερα...

Διακοπή ρεύματος σε 45.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ρεκόρ εποχών καταγράφουν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και οι διακοπές ηλεκτροδότησης που έκανε η ΔΕΗ στους οφειλέτες.


Στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου που έκανε η επιχείρηση στους οικονομικούς αναλυτές έγινε γνωστό ότι τον Μάρτιο οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτινάχθηκαν στα 763 εκατ. ευρώ από 441 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2011. Η… έκρηξη αποδίδεται στο ειδικό τέλος ακινήτων που «φούσκωσε» τους λογαριασμούς αλλά και στις εντολές που είχε η ΔΕΗ να μην κόβει το ρεύμα. Τον Μάρτιο η επιχείρηση ξεκίνησε τις αποκοπές σε καταναλωτές που δεν είχαν πληρώσει τα ποσά για το ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα 26.256 να μείνουν στο… σκοτάδι. Τον Απρίλιο οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί έπεσαν στα 629 εκατ. ευρώ και οι διακοπές στις 19.523.

Στο μεταξύ, η ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσίασε ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ από καθαρά κέρδη 93,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

διαβάστε περισσότερα...

ΤΧΣ: Οι καταθέτες δεν πρέπει να φοβούνται πλέον

Οι καταθέτες δεν πρέπει να φοβούνται μετά την ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών με τα 18 δισ. ευρώ, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Παναγιώτης Θωμόπουλος, μιλώντας σε δημοσιογράφους.
Υπογράμμισε ότι με την κεφαλαιακή ενίσχυση, οι βιώσιμες επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευθούν με τις τράπεζες τα δάνεια τους ώστε να επιτύχουν καλύτερους όρους.

Οι τράπεζες από την πλευρά τους, όπως διευκρίνισε, θα ανακτήσουν την πρόσβαση τους στη ρευστότητα την οποία προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς βελτιώνεται ο δείκτης κεφαλαιακής τους επάρκειας στο (8%). Παράλληλα με την κίνηση αυτή διαφυλάσσονται πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Ήδη το Ταμείο τοποθέτησε σήμερα τον εκπρόσωπο του στα διοικητικά συμβούλια των τεσσάρων τραπεζών (Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς) οι οποίες έλαβαν τα 18 δισ. ευρώ, ο οποίος θα μετέχει αρχικά με περιορισμένα καθήκοντα. Ο κ. Θωμόπουλος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι τράπεζες να αναγκαστούν να προχωρήσουν σε περαιτέρω μείωση του προσωπικού τους.

Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να δανειστεί το Δημόσιο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε περίπτωση που εξαντληθούν τα διαθέσιμα του. Τόνισε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με τον Νόμο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, το οποίο στην παρούσα φάση διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο του ομόλογα αξίας επτά δισ. ευρώ και περίπου 700 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Η συμφωνία που υπέγραψαν οι τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίησή τους προβλέπει τη διενέργεια αναλυτικού λογιστικού ελέγχου (Due Diligence) και την εκπόνηση προγράμματος αναδιάρθρωσης, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν στο Ταμείο το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Το Ταμείο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του, είναι πολύ πιθανό να ζητήσει από τις διοικήσεις των τραπεζών να προχωρήσουν σε περικοπή του προσωπικού και μείωση των μισθών.

Στόχος της Τρόικας είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με τη συμμετοχή και των ιδιωτών επενδυτών προκειμένου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών να βελτιωθεί στο 9%.

Οι όροι και οι διαδικασίες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως διευκρίνισε ο κ. Θωμόπουλος θα προσδιορίζονται σε Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα πρέπει να εκδώσει το συντομότερο η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 18ης Ιουνίου.

Πάντως στην περίπτωση που οι ιδιώτες δεν συνεισφέρουν τουλάχιστον το 10% των απαιτούμενων νέων κεφαλαίων, τότε το Ταμείο - το οποίο αποτελεί πλέον και τον βασικό και μεγαλύτερο μέτοχο των τραπεζών - θα αποκτήσει αυξημένο ρόλο στη διοίκηση τους.

Σε κάθε περίπτωση τόσο οι δανειστές της χώρας όσο και η διοίκηση του Ταμείου, όπως διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του επιθυμούν να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας του τραπεζικού συστήματος και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν το αργότερο μέσα σε μία πενταετία στην πώληση των μετοχών τις οποίες θα λάβει σε ιδιώτες επενδυτές.
διαβάστε περισσότερα...

Εκτός μητρώου προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και η RevmaEna

Εκτός μητρώου προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας έθεσε και την εταιρεία RevmaEna ο ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Χθες προέβη στην ίδια ενέργεια για την Ελληνική Εναλλακτική Ενεργειακή Α.Ε.Η εταιρεία RevmaEna είχε περισσότερους από 53.000 καταναλωτές, επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο πελατολόγιό της, οι οποίοι από 31 Μαΐου επιστρέφουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, στη ΔΕΗ.

Μιλώντας στο ΑΜΠΕ ο πρόεδρος της εταιρίας Α. Χρυσανθακόπουλος ανέφερε ότι θα εξετάσει τις επόμενες κινήσεις μετά τις εκλογές, ότι η εταιρία απασχολεί 100 εργαζόμενους και ότι οι οφειλές της ήταν 880.000 ευρώ. Πηγές της εταιρίας ανέφεραν ότι ο διακανονισμός που ίσχυε ως τώρα για την προθεσμία εξόφλησης των οφειλών προς τον Λειτουργό της Αγοράς (που πληρώνει τους παραγωγούς ρεύματος) καθώς και για τη χρήση των δικτύων ανατράπηκε τις τελευταίες ημέρες.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε χθες ότι καλεί σε ακρόαση δύο προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τους παραγωγούς ρεύματος και τον διαχειριστή του δικτύου, απειλώντας με πρόστιμα και ανάκληση αδειών.

Η ΡΑΕ ζήτησε τον Απρίλιο από όλους τους προμηθευτές να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ως τις 15 Μαΐου.

Η ΔΕΗ από την πλευρά της έθεσε σε λειτουργία ειδική τηλεφωνική γραμμή (214-214-2000, ώρες λειτουργίας Δευτέρα - Κυριακή, 08:00- 20:00) για τους πελάτες των δύο εταιριών που αναζητούν διευκρινίσεις. Επισημαίνει ακόμη ότι:

- Οι καταναλωτές των δύο ανωτέρω εταιρειών δεν χρειάζεται να προβούν άμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια καθώς θα συνεχίσουν να ηλεκτροδοτούνται αδιαλείπτως και δεν κινδυνεύουν με διακοπή της ηλεκτροδότησής τους.

- Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4001/2011, παρέχεται χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες, προκειμένου οι καταναλωτές αυτοί να επιλέξουν τον Προμηθευτή της αρεσκείας τους, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ, και να προβούν σε σύναψη σχετικής σύμβασης.

- Για το διάστημα αυτό, οι καταναλωτές τιμολογούνται, με βάση τα αντίστοιχα δημοσιευμένα τιμολόγια της ΔΕΗ.
διαβάστε περισσότερα...

VPRC: Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ

Πρώτο κόμμα αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής νέας δημοσκόπησης της VPRC για λογαριασμό του περιοδικού Επίκαιρα, που διενεργήθηκε από τις 25 έως τις 29 Μαΐου.


Η έρευνα δείχει επτακοµµατική Βουλή, με το ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 30% έναντι 26,5% της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,5%, οι Ανεξάρτητοι Ελληνες με 7,5% και η Δημοκρατική Αριστερά επίσης με 7,5%, το ΚΚΕ με 5,5% και η Χρυσή Αυγή με 4,5%.

Στην παράσταση νίκης, δηλαδή στο ερώτημα "ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κέρδιζε αν είχαμε αύριο εκλογές" εξακολουθεί να προηγείται η ΝΔ.

Δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας την περασμένη εβδομάδα κατέγραφε πάλι προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό 28,5%, έναντι της ΝΔ, με 26%.

διαβάστε περισσότερα...

Pulse: Iσοψηφούν ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

«Ισοπαλία» ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Pulse για την εφημερίδα «Το Ποντίκι». Τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστό 24,5%, ενώ στη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας την περασμένη εβδομάδα η ΝΔ είχε οριακό προβάδισμα 0,5%.Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή -εξαιρουμένων δηλαδή λευκού, άκυρου, αποχής και αναποφάσιστων- ακολουθούν: ΠΑΣΟΚ με 13,5%, Ανεξάρτητοι Έλληνες με 7%, ΚΚΕ, Δημοκρατική Αριστερά και Χρυσή Αυγή με 5%.
διαβάστε περισσότερα...

Έως 15 Ιουνίου η καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου

Λήγει στις 15 Ιουνίου η προθεσμία καταγραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου.Όσοι δεν έχουν λάβει το καταγραφικό δελτίο μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του τόπου κατοικίας τους για την αποστολή του εκ νέου.

Υπενθυμίζεται ότι δεν καταγράφονται οι δικαιούχοι σύνταξης με ηλικία μικρότερη των 12 ετών, όσοι έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία Συντάξεων ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και εκείνοι των οποίων η σύνταξη καταβλήθηκε για πρώτη φορά από 24 Φεβρουαρίου 2012 και μετά.

διαβάστε περισσότερα...

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα κρίσιμα ζητήματα

Τα βασικά ζητήματα που αφορούν στην πορεία της χώρας και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά διέρρευσαν με δισέλιδο έγγραφο. Στο έγγραφο με τίτλο «Θέσεις για τα Κρίσιμα Ζητήματα» που έχει συντάξει η Επιτροπή Πολιτικού Συντονισμού του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται σαφής αναφορά στην άμεση ακύρωση των μνημονίων, των εφαρμοστικών νόμων, στην καταγγελία των δανειακών συμβάσεων καθώς και στην ψήφιση ενός «Εθνικού Σχεδίου για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».
Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ως προτεραιότητα την οικονομική ανάπτυξη ως ένα αποτελεσματικό μέτρο διακυβέρνησης της χώρας.

Αναλυτικά οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ:

1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ: Ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο μέτρο διακυβέρνησης της χώρας θα προχωρήσει στην άμεση ακύρωση των μνημονίων και ειδικότερα του 2ου Μνημονίου, το οποίο διαμόρφωσε μαζί με την τρόικα και άρχισε να υλοποιεί η κυβέρνηση Παπαδήμου με τη στήριξη κυρίως ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Στη θέση τους θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή ένα Εθνικό Σχέδιο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τη παραγωγική ανασυγκρότηση, την αναδιανομή εισοδήματος και τη δίκαιη δημοσιονομική εξυγίανση. Ως γνωστόν τα Μνημόνια και ειδικότερα το Μνημόνιο 2, κυρώθηκαν δια νόμου με διαδικασίες εξπρές και κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στη Βουλή είχε καταγγείλει την ψήφιση των μνημονίων, είχαμε υποβάλλει ένσταση αντισυνταγματικότητας στις σχετικές διαδικασίες υπερψήφισης, που τις είχαμε χαρακτηρίσει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και είχαμε υπογραμμίσει ότι θα ακυρώσουμε τους σχετικούς νόμους.

2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ: Η άμεση ακύρωση των μνημονίων και των νόμων που τους θεσπίζουν, θα συνοδευτεί στη συνέχεια με την ακύρωση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και των σχετικών εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων, αρχής γενομένης ειδικότερα από εκείνους τους εφαρμοστικούς νόμους που μειώνουν μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, καταργούν Συλλογικές Συμβάσεις, περιορίζουν συνδικαλιστικές ελευθερίες και αποδιαρθρώνουν εργασιακές σχέσεις. Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθούν σταδιακά οι συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών και ταυτόχρονα θα λαμβάνονται μέτρα βαθιών προοδευτικών αλλαγών.

3. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να καταγγείλει τις Δανειακές Συμβάσεις, προκειμένου να αντικαταστήσει τους επαχθείς τους όρους και να επαναδιαπραγματευθεί τη διαδικασία διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του συνόλου του δημόσιου χρέους, προκειμένου το εναπομείναν να μπορεί να αποπληρώνεται, με όρους και προϋποθέσεις που δε θα αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία και την οικονομική βιωσιμότητα της πατρίδας μας.

Οι όροι για προτεραιότητα αποπληρωμής δανείων έναντι εσωτερικών αναγκών και για άρση ασυλίας της δημόσιας περιουσίας λόγω εθνικής κυριαρχίας, δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτά τα είχαμε τεκμηριωμένα και αξιόπιστα αναδείξει όταν αυτές οι Συμβάσεις είχαν έρθει προς ψήφιση. Ο τρόπος, ο χρόνος και οι άλλες πολιτικές και νομικές πλευρές της καταγγελίας και επαναδιαπραγμάτευσης αυτών των Δανειακών Συμβάσεων θα αποφασιστούν και θα υλοποιηθούν από μια κυβέρνηση της Αριστεράς ανάλογα με τις δυνατότητές της και τις συγκεκριμένες συνθήκες. Η χρηματοδότηση της τρόικας, η οποία συνομολογείται από τις εν λόγω Δανειακές Συμβάσεις, κατευθύνεται, σχεδόν αποκλειστικά, στην αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων και δεν έχει άμεση σχέση με την υλοποίηση των δαπανών και προϋπολογισμού.

4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ: Ταυτόχρονα, με την καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει τη συνολική διαπραγμάτευση του χρέους, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, αφού ιδιαίτερα το διατεινόμενο ελληνικό κρατικό χρέος δεν είναι μόνο άδικο και βαθύτατα ταξικό αλλά και μη βιώσιμο. Στόχος της διαπραγμάτευσης θα είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του και η αποπληρωμή του υπόλοιπου με ρήτρες ανάπτυξης και με νέους ευνοϊκούς όρους. Στα πλαίσια αυτά θα αξιοποιήσουμε τη διαδικασία του Διεθνούς Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους.

Η μη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και των χρεών άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι αναμφισβήτητη. Στόχος μιας κυβέρνησης της Αριστεράς, θα είναι να καταφέρει με τις κατάλληλες συμμαχίες ιδίως με τις χώρες του Νότου, να πραγματοποιήσει μια ευρωπαϊκή και διεθνής διάσκεψη για το δημόσιο χρέος, η οποία θα πρέπει να οργανωθεί ώστε να δοθεί κοινή και βιώσιμη ευρωπαϊκή λύση σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα, με στόχο την οργανωμένη διαγραφή χρεών χωρίς τα μνημόνια της κοινωνικής κατεδάφισης.

Αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μπορεί να είναι και το μορατόριουμ αποπληρωμής του χρέους προς με ρήτρα ανάπτυξης και απασχόλησης για το υπόλοιπο, στα πρότυπα της απόφασης για τη Γερμανία το 1953. Στόχος μας είναι η συνεννόηση και η επίτευξη δίκαιης και για όλους τους λαούς της Ευρώπης βιώσιμης λύσης. Μονομερείς ενέργειες, όπως για παράδειγμα αναστολή πληρωμών, θα πράξουμε, αν αναγκαστούμε να πράξουμε, προκειμένου να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του λαού μας στη επιβίωση.

5. ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιτάσσεται στο πρόγραμμα ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, αν και του δίνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα στην κατεύθυνση της εθνικοποίησής τους. Αυτή η ανακεφαλοποίηση, ως γνωστόν, είναι μέρος του προγράμματος PSI. Με αυτό το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων ( κούρεμα) δεν είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το είχε χαρακτηρίσει ανεπαρκές, ενώ ήταν ληστρικό για τα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων, σειρά άλλων νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ( Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια κ.λπ.) και των φυσικών προσώπων. Παρόλα αυτά το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να διακοπεί τώρα, στη φάση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, χωρίς να καταρρεύσουν οι τελευταίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, δεν αντιτάσσεται στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, και συνακόλουθα στη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση που στηρίζει αυτήν την ανακεφαλαιοποίηση, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή θα πρέπει να γίνει με κοινές μετοχές μετά ψήφου ( και όχι χωρίς ψήφο όπως αποφάσισαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στο πλαίσιο της υπό τον Λ. Παπαδήμο συγκυβέρνησής τους).

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με κοινές μετά ψήφου μετοχές, θα έχει ως συνεπακόλουθο να περάσουν οι τράπεζες υπό εθνική κρατική ιδιοκτησία. Αυτή η εθνικοποίηση των τραπεζών είναι ιδιαίτερα απαραίτητη και απόλυτα αναγκαία σε μια κυβέρνηση της Αριστεράς. Μια κυβέρνηση της Αριστεράς όχι μόνο θα εθνικοποιήσει τις τράπεζες αλλά και θα τις κοινωνικοποιήσει, δηλαδή θα τις θέσει υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την εφαρμογή μιας νέας αναπτυξιακής, παραγωγικής και κοινωνικής χρηματοπιστωτικής πολιτικής με στόχο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.

6. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Θεμελιώδης στρατηγική κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο δημόσιος έλεγχος των στρατηγικών τομέων της οικονομίας (πχ. ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, σιδηρόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια κ.λπ.) Στο πλαίσιο αυτό θα περάσουν σταδιακά υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο στρατηγικές επιχειρήσεις που είτε βρίσκονται σε πορεία ιδιωτικοποίησης είτε έχουν ιδιωτικοποιηθεί (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, Μέσα Μεταφοράς κ.λπ.) Το χρονοδιάγραμμα, ο τρόπος, οι ρυθμοί και τα μέσα κάτω από τα οποία θα υλοποιηθούν οι ως άνω θεμελιώδεις και αδιαπραγμάτευτες στρατηγικές κατευθύνσεις μας θα καθορισθούν συγκεκριμένα από την κυβέρνηση της Αριστεράς, με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις δυνατότητες και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει. Σε κάθε περίπτωση θα αποτραπούν άμεσα οι ιδιωτικοποιήσεις των επιχειρήσεων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν από το Ειδικό Ταμείο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

7. ΡΙΖΟΣΠΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΟΥΤΟΥ: Θεμελιώδης και άμεση πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ριζοσπαστική αναδιανομή του πλούτου, με την οποία, πέραν των πολλών άλλων, θα επιχειρήσουμε να υποβοηθήσουμε μια νέα στρατηγική κοινωνικής δικαιοσύνης, ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. Βασικό εργαλείο για μια τέτοια ριζοσπαστική αναδιανομή του πλούτου είναι ένα νέο, απλό, δίκαιο και εύχρηστο φορολογικό σύστημα, το οποίο, μαζί με τα άλλα, θα διευκολύνει την σταδιακή και αποτελεσματική πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, παράλληλα με την ανασυγκρότηση των φορολογικών μηχανισμών.

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να εκφωνούν από τα μέσα ενημέρωσης προσωπικές προτάσεις φορολόγησης, όσο κι αν μοιάζουν εκ πρώτης όψεως δίκαιες και σωστές, αφού τα θέματα της φορολογίας είναι πολύ σύνθετα και χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Σύντομα θα παρουσιάσουμε συνοπτικότατο πρόγραμμα 4-5 μέτρων αναδιανομής πλούτου, στα οποία θα πρέπει να επιμένουμε στις δημόσιες παρουσίες μας.

8. ΧΑΡΑΤΣΙΑ, ΜΙΣΘΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Στο πλαίσιο της δίκαιης αναδιανομής του εθνικού πλούτου αλλά και της στήριξης μισθών και εργασιακών σχέσεων ο ΣΥΡΙΖΑ. α) Θα προχωρήσει, στο πλαίσιο της υπόσχεσής του για κατάργηση των ειδικών επιβαρύνσεων (χαράτσια), στην άμεση ακύρωσή τους για τα μικρομεσαία εισοδήματα και πρώτα απ' όλα για τους άνεργους, τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους και όσους διαβιούν στα όρια της φτώχειας. β) Θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση του κατώτατου μισθού, του επιδόματος ανεργίας και των κατώτατων συντάξεων, θα ακυρώσει άμεσα την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, θα επαναφέρει τη μετενέργεια και θα αποκαταστήσει στην πρότερη κατάσταση το θεσμό της Διαιτησίας.

Στόχος μας η άμεση ακύρωση οριζόντιων περικοπών και μέτρων λιτότητας που επιτείνουν την ύφεση και η σταδιακή αναδιανομή από τα κάτω προς τα πάνω. Σε αυτή τη κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύσει τη σταδιακή αύξηση των μισθών και συντάξεων, πρώτα επί όλων των χαμηλότερων, παράλληλα με τους ρυθμούς ανάκαμψης και ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και με στόχο μισθούς και συντάξεις ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

9. ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ: Η προοπτική της εξόδου μιας χώρας από το ευρώ χρησιμοποιείται ως κυρίαρχος εκβιασμός στην πορεία προς τις εκλογές. Για μας ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή των εταίρων, εκτός και εάν έχουν αποφασίσει τη καταστροφή του ευρώ και τη διάλυση της ευρωζώνης. Τότε όμως θα βρισκόμαστε μπροστά σε παγκόσμιας κλίμακας εξελίξεις που μόνο μια κυβέρνηση Αριστεράς, με στοχοπροσήλωση στη προτεραιότητα προστασίας των αδυνάτων, και με σχέδιο αντιμετώπισης που θα θέτει σε προτεραιότητα τη κοινωνική συνοχή, μπορεί να αντιμετωπίσει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.
διαβάστε περισσότερα...

Έξι «στόχοι» για την τόνωση των εσόδων

Τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την τόνωση των εσόδων μέσα από την επίτευξη 6 στόχων έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την Τετάρτη ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Γ. Ζανιάς σε σύσκεψη που είχε με τους προϊσταμένους των 10 μεγαλύτερων Δ.Ο.Υ. και Τελωνείων.

Ο κ. Ζανιάς ζήτησε πλήρη κινητοποίηση του φοροεισπρακτικού και φοροελεγκτικού μηχανισμού και μεταξύ αστείου και σοβαρού τους έδωσε την εξής εντολή «Αν θέλετε να πληρωθείτε, εισπράξτε»

Σύμφωνα με πληροφορίες η εφορία ξεκινά στενό «μαρκάρισμα» στους φορολογούμενους που χρωστούν στο Δημόσιο και ταυτόχρονα εισπράττουν ενοίκια, διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού.

Όσοι δεν πληρώσουν τα χρέη τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται και οι οφειλέτες με «φρέσκα» χρέη δηλαδή έχουν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες τους τελευταίους τρεις μήνες, δικηγορικές εταιρίες που χρωστούν στο Δημόσιο και επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν το ΦΠΑ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες εφορίες βρίσκονται ήδη οι λίστες με τα ονόματα των φορολογούμενων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα και στους οποίους θα ασκηθούν έντονες πιέσεις για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Σε πρώτη φάση οι οφειλέτες θα λάβουν ειδοποίηση με την οποία θα καλούνται να προσέλθουν στη Δ.Ο.Υ. τους για να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Όσοι δεν το πράξουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις ενοικίων, ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιστρατεύονται όλα τα «όπλα» που υπάρχουν, όπως το σύστημα Elenxis και οι 20 ειδικές ομάδες κρούσης του υπουργείου Οικονομικών που έχουν ήδη «πιάσει δουλειά» στις εφορίες.

Στη χθεσινή σύσκεψη οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ και Τελωνείων απέδωσαν την αδυναμία επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στην έλλειψη προσωπικού καθώς όπως είπαν ο αριθμός των υπαλλήλων έχει μειωθεί κατά 35% λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο υπουργός ζήτησε από τους προϊσταμένους των ΔΟΥ να επικεντρωθούν σε:

1. Οφειλέτες που εισπράττουν ενοίκια. Οι φορολογούμενοι που αδιαφορήσουν και δεν θα ρυθμίσουν τα χρέη τους θα μείνουν χωρίς εισόδημα από ακίνητα αφού το Δημόσιο θα προχωρήσει στην κατάσχεση των ενοικίων.

2. Οφειλέτες με μεγάλη ακίνητη περιουσία .

3. Οφειλέτες με πολυτελή Ι.Χ , υψηλού κυβισμού.

4. «Φρέσκα» ληξιπρόθεσμα ανεξαρτήτως ύψους.

5. Δικηγορικές εταιρίες και δικηγόρους που οφείλουν μεγάλα ποσά στο Δημόσιο.

6. Επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που «ξεχνούν» να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και να αποδώσουν το φόρο στο Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην οποία μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα με χρέη έως 10.000 ευρώ και νομικά πρόσωπα που χρωστούν έως 75.000 ευρώ. Ωστόσο το πιο πιθανό είναι να δοθεί και νέα παράταση .
διαβάστε περισσότερα...

Πρόταση Γ.Καρατζαφέρη για την αποκατάσταση των ομολογιούχων

Η πλήρης αποκατάσταση της αδικίας που υπέστησαν οι μικρο-ομολογιούχοι επιβάλλεται, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης.
Υπόσχέθηκε ότι με την επιστροφή του κόμματός του στη Βουλή, θα καταθέσει πρόταση με την οποία οι ομολογιούχοι θα πάρουν τις μετοχές των τραπεζών που έλαβε το κράτος, σε αντιστάθμισμα της ανακεφαλαιοποίησης τους.

«Αυτό είναι το πρόγραμμά μας και θα το επιβάλουμε την επομένη μέρα. Κανείς δεν πρέπει και δεν θα μείνει ριγμένος», πρόσθεσε.

διαβάστε περισσότερα...

Νέος κύκλος σπουδών από το e-learning του ΕΚΠΑ

Νέο κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου) ξεκινά το e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από ένα εύρος 110 εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εντάσσονται σε 20 εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και οδηγούν στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης.

Ανακοινώθηκαν επίσης:

- η χορήγηση δύο υποτροφιών στους δύο πρώτους αποφοίτους του προγράμματος Business Administration του τρέχοντος εκπαιδευτικού κύκλου (29BC). Οι δύο πρώτοι βαθμολογικά θα κερδίσουν υποτροφία με πλήρη κάλυψη των διδάκτρων σε οποιοδήποτε πρόγραμμα e-learning του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ επιθυμούν.

- η χορήγηση δύο υποτροφιών στους δύο πρώτους βαθμολογικά αποφοίτους του προγράμματος Advanced Business Management που διατίθεται στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο (29BC) μέσω επιστροφής διδάκτρων.

- η διάθεση των κάτωθι νέων πιστοποιημένων εξ αποστάσεως προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΚΠΑ για Δημοσίους Υπαλλήλους με μοριοδότηση:

* Management στους Τομείς της Υγείας

* Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων

* Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων

* Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας

* Διοίκηση Μονάδων Υγείας

* Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

* Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους

* Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

* Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων

* Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα

* Σχεδιασμός, Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εργασιακή εμπειρία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουνίου 2012. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 18 Ιουνίου.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση elearn-secretariat@elke.uoa.gr , στα τηλέφωνα 210.3689354 ή να περιηγηθούν στο http://elearn.elke.uoa.gr .

διαβάστε περισσότερα...

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών κατά το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος

Απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου θα ισχύσει την Παρασκευή και τη Δευτέρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Το μέτρο θα ισχύσει ως εξής:
1. Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012, για το ρεύμα εξόδου από τα αστικά κέντρα και από 16.00΄ έως 22.00΄ ώρας και το Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 για το ρεύμα εξόδου από 08.00 έως 13.00 ώρας θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:

α) Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια Ρίου, εξαιρούμενου του τμήματος από τη Χ/Θ 145 έως τη Χ/Θ 205+800 (κόμβος Ρίου).

β) Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ. 365+400) μέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410).

γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χλμ.

δ) Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300).

2. Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2012 για το ρεύμα εισόδου στα αστικά κέντρα και από 16.00 έως 23.00΄ ώρας θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις:

α) Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας, εξαιρούμενου του τμήματος από τη Χ/Θ 145 έως τη Χ/Θ 205+800 (κόμβος Ρίου)

β) Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής, Σκοτίνας (Χ.Θ. 410) μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι).

γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλμ. μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.

δ) Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

3. Την Κυριακή 3 Ιουνίου 2012 δεν θα ισχύσουν απαγορεύσεις.

4. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώντα ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας και ευπαθή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των προϊόντων αυτών που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

β) Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

γ) Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ) ψυγεία που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.

δ) Τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

ε) Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδερμα, στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών από τα Διόδια Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

στ) Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ) όταν κινούνται για αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

ζ) Τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού Οργανισμού «Το χαμόγελο του Παιδιού».
διαβάστε περισσότερα...

Credit Suisse: Στο 20% η πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ

Σε 20% - έναντι προηγούμενου ποσοστού 15%- αυξάνει η Credit Suisse την πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ στη διάρκεια του 2012 και εκτιμά ότι σε αυτό το σενάριο το ελληνικό ΑΕΠ θα μειωνόταν 10%, ενώ ο πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 30%. Για την Ευρώπη, το άμεσο κόστος θα ήταν 260 δισ. ευρώ και εξάπλωση της κρίσης στη λοιπή ευρωπαϊκή περιφέρεια, με το ευρωπαϊκό ΑΕΠ να συρρικνώνεται 2%.Η Credit Suisse προβλέπει πιθανότητες 10% για πλήρη διάσπαση της Ευρωζώνης στη διάρκεια του 2012. Το άμεσο κόστος αυτού του σεναρίου θα είναι 1 τρισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά το κόστος της διάσωσης, ενώ τα έμμεσα κόστη θα είναι πολλές φορές υψηλότερα και με τη Γερμανία το μεγάλο χαμένο μακροπρόθεσμα. Σε αυτό το σενάριο το ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα μειωνόταν 5%-10%.

διαβάστε περισσότερα...

Συνεχίζεται η διαδικασία προσλήψεων σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣτΕ γνωμοδότησε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού εξαιρείται από την απαγόρευση των προσλήψεων εποχικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού για τα έργα αυτεπιστασίας στο ΕΣΠΑ.
Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού, η οποία είχε ανασταλεί λόγω προεκλογικής περιόδου, θα συνεχίσει κανονικά μέσω ΑΣΕΠ όπως ορίζει ο νόμος. Το εποχικό προσωπικό, έρχεται να καλύψει ανάγκες που προκύπτουν από τη διεύρυνση του ωραρίου των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων.

Με την ίδια πράξη του, το ΣτΕ γνωμοδοτεί για την παράταση των συμβάσεων, καθώς και για την πρόσληψη προσωπικού, στα έργα του ΕΣΠΑ, τα οποία εκτελούνται με αυτεπιστασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

διαβάστε περισσότερα...

Διαψεύδει ο Λ. Παπαδήμος ότι ζήτησε «σκληρή δήλωση» από την Κομισιόν

«Δεν ζήτησα από κανέναν να κάνει καμία δήλωση, ούτε μίλησα με πρωτοβουλία μου με κανέναν εκείνες τις ημέρες», ξεκαθάρισε ο Λ. Παπαδήμος, διαψεύδοντας σχετικό τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters.Σύμφωνα με το Reuters, δήλωση του προέδρου της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της, ή αλλιώς να φύγει από το ευρώ » προήλθε μετά από αίτημα του κ. Παπαδήμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το τηλεγράφημα, ο κ. Μπαρόζο σε συνέντευξή του στην ιταλική τηλεόραση στις 11 Μαΐου ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδια του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα να «σκίσει» (ακυρώσει) τη συμφωνία διάσωσης, απάντησε: «Κοιτάξτε εάν ένα μέλος του κλαμπ δεν σέβεται τους κανόνες, είναι καλύτερα να φύγει από το κλαμπ».

«Οι αγορές πανικοβλήθηκαν, οι Έλληνες εξοργίσθηκαν και ο Μπαρόζο δέχθηκε επικρίσεις», υποστηρίζει το πρακτορείο και προσθέτει: «Ωστόσο αυτό που ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικό για τον Μπαρόζο, ήταν το γεγονός ότι δεν είχε την πρόθεση να κάνει τόσο σκληρή δήλωση. Το έκανε μόνο διότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον υπηρεσιακό (sic) πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο που τού ζήτησε να το κάνει, δήλωσε αξιωματούχος της Επιτροπής».

Σύμφωνα με το πρακτορείο «απογοητευμένος από την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, ο Παπαδήμος ήθελε από τον Μπαρόζο να πει κάτι ισχυρό (σ.σ.: να απευθύνει ένα ισχυρό μήνυμα) με την ελπίδα ότι αυτό θα αφυπνίσει τους Έλληνες πολιτικούς ηγέτες». Επικαλούμενο δε δήλωση ανώνυμου «αξιωματούχου της Επιτροπής», το Ρόιτερς, αναφέρει: «Δεν ήταν πρωτοβουλία του Μπαρόζο. Επρόκειτο για απευθείας αίτημα», το οποίο, πάντως, όπως αναφέρει, «δεν λειτούργησε».

«Κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα», σχολίασε ο κ. Παπαδήμος, μιλώντας στο ραδιοσταθμό Βήμα Fm, αφού προηγουμένως διέψευσε το δημοσίευμα.
διαβάστε περισσότερα...

Κλιμακώνει τις πιέσεις η Κομισιόν

Κλιμακώνει τις πιέσεις προς την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιώντας την ότι πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις αν θέλει να συνεχίσει να λαμβάνει την πλήρη στήριξη που προβλέπει το μνημόνιο. Διαμηνύει, μάλιστα, ότι η επόμενη επίσκεψη του κλιμακίου της τρόικας στην Αθήνα θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου.
«Η ημερομηνία της επόμενης αποστολής αξιολόγησης... εξαρτάται από την πολιτική έκβαση των επαναληπτικών εκλογών», αναφέρει η Κομισιόν σε έκθεσή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. «Η αποστολή έχει προγραμματιστεί προς το παρόν να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου/ αρχές Ιουλίου του 2012, ωστόσο η ημερομηνία ίσως αλλάξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες», σημειώνει.

Σε ό,τι αφορά την καταβολή της πρώτης δόσης που συμφωνήθηκε να εκταμιευθεί τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, υπογραμμίζεται ότι δεν απαιτείται νέα απόφαση του Eurogroup ή της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup, αλλά διευκρινίζεται ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξετάζει με την Ελλάδα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες για την καταβολή της εναπομείνασας δόσης. Η ακριβής ημερομηνία θα αποφασιστεί σε συντονισμό με την τρόικα.

Η Κομισιόν καθιστά σαφές στην έκθεσή της ότι η συνέχιση της παροχής διεθνούς βοήθειας στη χώρα εξαρτάται άμεσα από την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της δημοσιονομικής σταθεροποίησης και την υλοποίηση των αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Επισημαίνει εξάλλου ότι η αποφασιστικότητα των ελληνικών αρχών σχετικά με την αυστηρή τήρηση των πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί θα ελεγχθεί τους επόμενους μήνες, όταν θα καθοριστούν τα μέτρα για το κλείσιμο της δημοσιονομικής τρύπας της περιόδου 2013-2014.

«Οι κίνδυνοι για την εφαρμογή (των μεταρρυθμίσεων) παραμένουν πολύ υψηλοί», επισημαίνει η Κομισιόν, ξεκαθαρίζοντας πως η διεθνής στήριξη θα συνεχιστεί «μόνο εφόσον βελτιωθεί η εφαρμογή» των μεταρρυθμίσεων.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές, κυρίως στην αγορά εργασίας, στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και στα άλλα διαρθρωτικά μέτρα, θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα. Επίσης, οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν την απασχόληση και θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, ενώ επισημαίνεται ότι χωρίς αυτές τις μεταρρυθμίσεις, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα καθυστερήσει περαιτέρω.

Παράλληλα, η Επιτροπή σημειώνει στην έκθεσή της ότι μεσοπρόθεσμα παρατηρείται «ένταση» μεταξύ του «εσωτερικού αποπληθωρισμού» και της δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Για τον λόγο αυτόν, επιμένει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα μέσα από τον εσωτερικό αποπληθωρισμό, δηλαδή μέσα από τη μείωση των τιμών και του κόστους παραγωγής, σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και να υπάρξει μετάβαση της οικονομίας, από την έμφαση στην κατανάλωση, στην τόνωση των εξαγωγών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθεί χρόνος προκειμένου να υπάρξουν οφέλη στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι απαιτείται εμπροσθοβαρής μείωση στους ονομαστικούς μισθούς και στο μη μισθολογικό κόστος. Εκτιμά επίσης ότι θα απαιτηθούν συμπληρωματικές προσπάθειες και στοχευμένα μέτρα προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης.

Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της δημοσιονομικής «τρύπας» για την περίοδο 2013-2014 ύψους 5,5% του ΑΕΠ, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τους επόμενους μήνες η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η πρόοδος στην υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων υπήρξε περιορισμένη σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, κάτι που, όπως λέει, οφείλεται σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς αλλά και σε τεχνικά και νομικά εμπόδια.

Όσον αφορά στην ελληνική οικονομία, η Ε. Επιτροπή εκτιμά ότι το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 6,9% το 2011 και ότι η ανάκαμψη, που είχε αρχικά προβλεφθεί για το 2013, θα καθυστερήσει περισσότερο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων εκτιμάται ότι θα υπάρξει σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας το 2013, ενώ από το 2014 θα πρέπει να αναμένουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκαν οι συστάσεις της Κομισιόν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, ο Επίτροπος Οικονομίας Όλι Ρεν επέμεινε στην ανάγκη να τηρηθούν οι δεσμεύσεις τόσο από την πλευρά της Ελλάδας όσο και από τους εταίρους της στην ευρωζώνη. Ερωτηθείς ποια σημεία του Μνημονίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης με τις ελληνικές Αρχές, απέφυγε να απαντήσει και αρκέστηκε να επισημάνει ότι η Ελλάδα διανύει περίοδο προεκλογικής δημοκρατίας και πως ο ίδιος σέβεται τη δημοκρατία.

Τόνισε, ωστόσο, ότι το δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής έχει στόχο να επαναφέρει την Ελλάδα σε τροχιά ανάκαμψης και πως αποτελεί ένα είδος «συμφώνου αλληλεγγύης» ανάμεσα στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 16 μέλη της ευρωζώνης. «Είναι σημαντικό όλες οι πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαψεύδει ο Λ. Παπαδήμος ότι ζήτησε «σκληρή δήλωση» από την Κομισιόν

Στο μεταξύ, ο Λ. Παπαδήμος διέψευσε τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, σύμφωνα με το οποίο δήλωση του προέδρου της Κομισιόν, ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της, ή αλλιώς να φύγει από το ευρώ [EUR=X] Σχετικά άρθρα » προήλθε μετά από αίτημα του Έλληνα πρώην Πρωθυπουργού.

«Δεν ζήτησα από κανέναν να κάνει καμία δήλωση, ούτε μίλησα με πρωτοβουλία μου με κανέναν εκείνες τις ημέρες. Κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα», ξεκαθάρισε ο Λ. Παπαδήμος μιλώντας στο ραδιοσταθμό Βήμα Fm.

Σύμφωνα με το Reuters, δήλωση του προέδρου της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της, ή αλλιώς να φύγει από το ευρώ» προήλθε μετά από αίτημα του κ. Παπαδήμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το τηλεγράφημα, ο κ. Μπαρόζο σε συνέντευξή του στην ιταλική τηλεόραση στις 11 Μαΐου ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδια του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα να «σκίσει» (ακυρώσει) τη συμφωνία διάσωσης, απάντησε: «Κοιτάξτε εάν ένα μέλος του κλαμπ δεν σέβεται τους κανόνες, είναι καλύτερα να φύγει από το κλαμπ».

«Οι αγορές πανικοβλήθηκαν, οι Έλληνες εξοργίσθηκαν και ο Μπαρόζο δέχθηκε επικρίσεις», υποστηρίζει το πρακτορείο και προσθέτει: «Ωστόσο αυτό που ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικό για τον Μπαρόζο, ήταν το γεγονός ότι δεν είχε την πρόθεση να κάνει τόσο σκληρή δήλωση. Το έκανε μόνο διότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον υπηρεσιακό (sic) πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο που τού ζήτησε να το κάνει, δήλωσε αξιωματούχος της Επιτροπής».

Σύμφωνα με το πρακτορείο «απογοητευμένος από την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, ο Παπαδήμος ήθελε από τον Μπαρόζο να πει κάτι ισχυρό (σ.σ.: να απευθύνει ένα ισχυρό μήνυμα) με την ελπίδα ότι αυτό θα αφυπνίσει τους Έλληνες πολιτικούς ηγέτες». Επικαλούμενο δε δήλωση ανώνυμου «αξιωματούχου της Επιτροπής», το Reuters, αναφέρει: «Δεν ήταν πρωτοβουλία του Μπαρόζο. Επρόκειτο για απευθείας αίτημα», το οποίο, πάντως, όπως αναφέρει, «δεν λειτούργησε».

Επικαλούμενος το τηλεγράφημα του Reuters, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τη Λ. Κατσέλη, έκανε λόγο για εγχώριες δυνάμεις που βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με εξωθεσμικά αλλά και θεσμικά κέντρα των Βρυξελλών, οι οποίες όπως είπε, αποτελούν το μεγαλύτερο εχθρό της χώρας.

«Αυτό που μας ξαφνιάζει», υπογράμμισε, «είναι το πόσο αδίστακτοι είναι ορισμένοι που, προκειμένου να παίζουν πολιτικά παιχνίδια, δεν διστάζουν να θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας» και υποστήριξε πως «στην ίδια ανεύθυνη τυχοδιωκτική σκοπιμότητα εντάσσεται και η σπουδή της Εθνικής Τράπεζας» να δημοσιοποιήσει την έκθεση της για το ευρώ.

διαβάστε περισσότερα...

Συνεχίζεται η προεκλογική κούρσα

Την προεκλογική τους δραστηριότητα εντείνουν τα κόμματα στο δρόμο για τις κάλπες της 17ης Ιουνίου κι ενώ οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν μάχη ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτιά.
Δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Mega δείχνει επτακομματική Βουλή και προβάδισμα ΝΔ με 23,4%. Σύμφωνα με ευρήματα της ίδιας δημοσκόπησης, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνοντας ποσοστό 22,1% και έπονται το ΠΑΣΟΚ με 13,5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,9%, η ΔΗΜΑΡ με 5,1% και η Χρυσή Αυγή με 4,2%. Εκτός Βουλής μένουν η ΔΡΑΣΗ-Δημιουργία Ξανά με 2,6%, ο ΛΑΟΣ με 2% και οι Οικολόγοι Πράσινοι με 0,5%.

Πρώτο κόμμα αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής νέας δημοσκόπησης της VPRC για λογαριασμό του περιοδικού Επίκαιρα, που διενεργήθηκε από τις 25 έως τις 29 Μαΐου. Η έρευνα δείχει επτακοµµατική Βουλή, με το ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 30% έναντι 26,5% της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,5%, οι Ανεξάρτητοι Ελληνες με 7,5% και η Δημοκρατική Αριστερά επίσης με 7,5%, το ΚΚΕ με 5,5% και η Χρυσή Αυγή με 4,5%.

Στην παράσταση νίκης, δηλαδή στο ερώτημα "ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κέρδιζε αν είχαμε αύριο εκλογές" εξακολουθεί να προηγείται η ΝΔ. Δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας την περασμένη εβδομάδα κατέγραφε πάλι προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό 28,5%, έναντι της ΝΔ, με 26%.

Στο μεταξύ, οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις επαφές και την προεκλογική τους δραστηριότητα, την ώρα που με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων τα κομματικά επιτελεία ανακοινώνουν νέες εκλογικές συνεργασίες.

Σε συμφωνία ελάχιστης προγραμματικής σύγκλισης για μία προοδευτική διακυβέρνηση κατέληξαν κατά τη σημερινή τους συνάντηση ο Αλέξης Τσίπρας και η Λούκα Κατσέλη.


Όπως είπε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ με την πρόεδρο της Κοινωνικής Συμφωνίας συζήτησαν «για τους προγραμματικούς άξονες και τα πρώτα βήματα μιας αριστερής προοδευτικής κυβέρνησης που θα βγάλει από το λαό τη σφιχτή θηλιά του μνημονίου», και οι λεπτομέρειες αυτής της προγραμματικής σύγκλισης θα διατυπωθούν στην πορεία προς τις εκλογές.

«Συμφωνήσαμε», τόνισε ο κ. Τσίπρας, «ότι το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών δεν είναι η παραμονή ή όχι της χώρας στην ευρωζώνη, αλλά η παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη με έναν λαό που θα ζει με αξιοπρέπεια ή με έναν λαό λεηλατημένο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς δυνατότητα να ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο, χωρίς ελπίδα». Συμφωνία επίσης, πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε για την ανάγκη ανατροπής του μνημονίου και αντικατάστασής του από ένα εθνικό σχέδιο ανόρθωσης για την ανάπτυξη, για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη δημοσιονομική εξυγίανση.

Στις δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας δεν παρέλειψε να επισημάνει πως ο διάλογος ΣΥΡΙΖΑ - Κοινωνικής Συμφωνίας γίνεται στη βάση προγραμματικών θέσεων και όχι ανταλλαγμάτων βουλευτικών εδρών ή αξιωμάτων.

Όπως ανακοινώθηκε παράλληλα από την Κουμουνδούρου, την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιαστεί στον πολυχώρο Αθηναΐδα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος, Αλ. Τσίπρα. Η παρουσίαση θα γίνει σε τέσσερις θεματικές παρεμβάσεις στους τομείς: οικονομία, κοινωνικό κράτος-εργασία, δημοκρατία-πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική και άμυνα.

Εχει προηγηθεί συνάντηση της κ. Κατσέλη με αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων, ενώ αναμένεται και συνάντησή της με τη Δημοκρατική Αριστερά.


Χείρα φιλίας και συνεργασίας προς τον δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο, έτεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά τη συνάντησή του με το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ.

«Είμαστε πάντα ανοικτοί στον διάλογο, για να πούμε αλήθειες για το ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που τέθηκαν όλον αυτό τον καιρό και στα οποία έπρεπε να απαντήσουμε υπό δραματικές συνθήκες», είπε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κ. Βενιζέλος επισήμανε ότι ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος έχει στενούς και αδελφικούς δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι και παραμένουν, παρόλο που «μπορεί αυτή την περίοδο να ζούμε τη δυσαρέσκεια και την απαισιοδοξία και πολλές φορές την αγανάκτησή του».


«Το δίλημμα των επικείμενων εκλογών είναι αν θα πορευτούμε μόνοι μας, με τη γραμμή της μονομερούς καταγγελίας της δανειακής σύμβασης -που είναι παιχνίδι με τη φωτιά και που μπορεί να μας οδηγήσει είτε από επιλογή είτε από λάθος έξω από το ευρώ με τραυματικές συνέπειες- ή στη γραμμή της θαρραλέας αναθεώρησης, με θεμέλιο λίθο την παράταση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Είπε ακόμη ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα μπορούσε να παραταθεί «όσο γίνεται περισσότερο, ίσως και για τρία χρόνια» αν βρεθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία -όπως τόνισε- μπορούν να βρεθούν.

Αναφερόμενος στο δεύτερο σημείο της πρότασής του, «που αφορά σε μεγάλο βαθμό τον δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο», ο κ. Βενιζέλος είπε ότι για τη συλλογική αυτονομία και τις εργασιακές σχέσεις «πάντα ζητούσαμε στη σκληρή διαπραγμάτευση με την τρόικα να κινούνται σε επίπεδα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά η επιμονή της τρόικας υπαγορευόταν και από πιέσεις συγκεκριμένων κύκλων στην Ελλάδα που ακολούθησαν παρασκηνιακές διαδικασίες».


Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά επισκέφθηκε η γ.γ της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλ. Παπαρήγα, η οποία τόνισε ότι όσοι τρομοκρατούν το λαό με την πτώχευση δεν πρέπει να πάρουν ούτε μια ψήφο.

Στρέφοντας τα πυρά της στο ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Παπαρήγα κατηγόρησε και εκείνους που υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος πτώχευσης, ότι εγκληματούν σε βάρος του λαού. Τα σενάρια χρεοκοπίας δεν είναι μπλόφα, καθώς ο κίνδυνος πτώχευσης είναι υπαρκτός, σημείωσε, ενώ ξεκαθάρισε πως το «όχι στο μνημόνιο, όχι στα αντεργατικά μέτρα» και το «πάση θυσία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» είναι δυο πράγματα ασυμβίβαστα.

«Ο λαός», επανέλαβε στις δηλώσεις της η κ. Παπαρήγα, «πρέπει να συνειδητοποιήσει την ανάγκη αποδέσμευσης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο έξοδο από την Ευρωζώνη, αλλά απαλλαγή από τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτίμησε πως η φιλολαϊκή ανάπτυξη είναι ασυμβίβαστη με την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Περιοδεία στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας, πραγματοποιεί ο Φώτης Κουβέλης


Σε δηλώσεις του από το Ναύπλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς διαβεβαίωσε ότι θα κάνει το παν για τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης. «Η Ελλάδα δε θα μείνει ακυβέρνητη», επισήμανε, τονίζοντας ότι «οι καιροί επιβάλλουν σε όλους σοβαρότητα και υπευθυνότητα».

Ο κ. Κουβέλης υπογράμμισε ακόμη ότι η χώρα χρειάζεται ένα Σχέδιο Αμεσης Διακυβέρνησης με συγκεκριμένες προτεραιότητες και γραπτές δεσμεύσεις για την αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, εξασφαλίζοντας την παραμονή της χώρας στο ευρώ, αλλά και τη σταθεροποίηση της οικονομίας, την ανακούφιση των μισθωτών και των συνταξιούχων και τις αναγκαίες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος, το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς.

Όπως ανακοινώθηκε από τη ΔΗΜΑΡ, την Παρασκευή 15 Ιουνίου στις 8 μ.μ. στην Πλατεία Κοτζιά θα πραγματοποιηθεί η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος στην Αθήνα με ομιλητή τον Φώτη Κουβέλη.

Τη συμπόρευσή τους με τις δυνάμεις της ΔΡΑΣΗΣ, της «Δημιουργία, ξανά!» και της ΦιΣ που κατεβαίνουν από κοινού στις εκλογές της 17ης Ιουνίου ανακοίνωσαν στο μεταξύ τα στελέχη των Οικολόγων Φίλιππος Δραγούμης, Στέλιος Κυριαζής, Σταμάτης Μπουντούρης και Νεκτάριος Γιώτης.
διαβάστε περισσότερα...

ΤτΕ: Νέα συρρίκνωση της πιστωτικής επέκτασης τον Απρίλιο

Περαιτέρω μείωση σε -4,7%, από -4,0% τον προηγούμενο μήνα, παρουσίασε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Απρίλιο του 2012.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), συνολικά, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.997 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ήταν αρνητική κατά 377 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 1.514 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2011: θετική καθαρή ροή 212 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -4,7% από -3,3% τον προηγούμενο μήνα. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκε σε -4,4% από -3,3% τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε -11,3% από -4,1% το Μάρτιο του 2012.

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 83 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα (Απρίλιος 2011: αρνητική καθαρή ροή 191 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης αυξήθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο (Απρίλιος 2012: -6,6%, Μάρτιος 2012: -7,2%).

Αρνητική κατά 399 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 399 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2011. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να παραμείνει αμετάβλητος στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα (-4,4%).

διαβάστε περισσότερα...

Τετραήμερη απεργία των οδηγών τουριστικών λεωφορείων από τις 4 Ιουνίου

Τετραήμερη απεργία από τη Δευτέρα 04/06/2012 και ώρα 01.00 π.μ. έως τις 08/06/2012 και ώρα 01.00 π.μ. προκήρυξαν οι Ομοσπονδίες των οδηγών τουριστικών λεωφορείων.Σε ανακοίνωσή της η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων της χώρας, δεν είχαν επιτυχή κατάληξη. Η ομοσπονδία εκφράζει τη λύπη της για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων και σημειώνει ότι κάποιοι δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται ότι η ελληνική οικονομική πραγματικότητα έχει αλλάξει σε μη αναστρέψιμο βαθμό και τα μέλη τους πλέον δεν μπορούν να καταβάλλουν στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων αναλλοίωτα τα επιδόματα που τους παρείχαν τα τελευταία χρόνια.

διαβάστε περισσότερα...

«Πράσινο» για προσλήψεις ειδικών κατηγοριών προσωπικού ΟΤΑ

Την άρση της αναστολής προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού αποφάσισε η αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών.Έτσι, η αναστολή προσλήψεων, που ισχύει λόγω των βουλευτικών εκλογών, αίρεται για περίπου 11.000 συμβασιούχους, καθώς όπως κάνει γνωστό με εγκύκλιό του ο υπουργός Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης αυτή την εποχή είναι αυξημένες οι ανάγκες δήμων και περιφερειών. Ειδικότερα, βάσει την απόφασης για άρση της αναστολής προσλήψεων θα συνεχιστεί η διαδικασία πρόσληψης 4.703 ατόμων για ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ (προσωπικό καθαριότητας), κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύει, για την πρόσληψη 5.000 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο μηνών, για προσωπικό πυρασφάλειας, δημοτικών βρεφονηπιακών και καθαριότητας των ΟΤΑ, καθώς επίσης και ναυαγοσώστες, για την πρόσληψη 500 υδρονομέων άρδευσης, καθώς και για την πρόσληψη 700 ατόμων για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων.

Ο μέγιστος αριθμός διμήνων συμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει ως εξής:

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: 1500

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας: 600

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας: 300

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 450

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: 300

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: 300

· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης: 1550

Σε περίπτωση που στους φορείς αρμοδιότητας κάποιας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν εξαντληθεί το σύνολο των χορηγούμενων ατόμων, οι Γενικοί Γραμματείς να ενημερώσουν το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το υπόλοιπο να διατεθεί σε φορείς αρμοδιότητας άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

διαβάστε περισσότερα...

Θεσσαλονίκη: Κανονικά ο διαγωνισμός για τα απορριμματοφόρα

Κανονικά προχώρησε τελικά, η διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, για την ανάθεση της επισκευής των απορριμματοφόρων του δήμου Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες, παρά τις έντονες αντιδράσεις εργαζομένων του δήμου .Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, στην αρμόδια επιτροπή κατατέθηκαν δύο προσφορές, ενώ ο αντιδήμαρχος Διαχείρισης Πόρων και Οικονομικής Ανάπτυξης, Χασδάι Καπόν, υποστήριξε πως δεν υπάρχει θέμα ιδιωτικοποίησης στην καθαριότητα, αλλά στόχος είναι να επισκευάζονται άμεσα τα απορριμματοφόρα σε ιδιωτικά συνεργεία.

Νωρίς το πρωί σημειώθηκε ένταση έξω από το δημαρχιακό μέγαρο όταν δημοτικοί υπάλληλοι επιχείρησαν να εισέλθουν στο χώρο όπου πραγματοποιείτο ο διαγωνισμός

Ενταση υπήρξε και κατά την άφιξη στο δημαρχείο του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Αντώνη Γρέγου, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν εργαζόμενος στο δήμο Θεσσαλονίκης.

διαβάστε περισσότερα...

Με λάθη η υποβολή οικονομικών στοιχείων από 43 δήμους

Την άμεση διόρθωση στοιχείων που έχουν υποβάλει στη βάση δεδομένων «Οικονομικά Στοιχεία Δήμων» ζητεί από 43 δήμους το υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του.Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, εντοπίστηκαν λάθη σε ποσά και σε υποβληθέντα στοιχεία που καταχωρούνται σε ορισμένα πεδία, με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2012 και κατά συνέπεια, το δελτίο είναι λανθασμένο.

Γι αυτό, το υπουργείο ζητεί από τους συγκεκριμένους δήμους και τα αρμόδια όργανά τους, αφού ερευνήσουν το θέμα, να αιτιολογήσουν πλήρως τις επίμαχες εγγραφές και να προβούν άμεσα σε διορθώσεις, μετά από επικοινωνία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ).

Ταυτόχρονα, οι δήμοι καλούνται να κοινοποιήσουν τις απαντήσεις τους και στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

ΕΣΡ: Νέα οδηγία για την κάλυψη της προεκλογικής περιόδου

Νέα οδηγία σχετικά με τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου εξέδωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, μετά από έγγραφη καταγγελία στο ΕΣΡ της Χρυσής Αυγής και της επίσημης διαμαρτυρίας του ΚΚΕ για μη τήρηση των κανόνων της πολιτικής πολυφωνίας.
Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση υποψήφιων βουλευτών, επισημαίνεται πως δεν υπάρχει υποχρέωση ούτε περιορισμός των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και των φορέων παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, για προβολή των υποψηφίων βουλευτών, καθώς δεν εφαρμόζεται στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές σταυρός προτιμήσεως.

Σχετικά με την οριστική κατανομή ραδιοτηλεοπτικού χρόνου, η Οδηγία θα έχει εφαρμογή και μετά την, «κατά το άρθρο 7 της υπ' αριθ. 11898/23.05.2012 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας» έκδοση νέας Υπουργικής Αποφάσεως, αφού ανακηρυχθούν οι εκλογικοί συνδυασμοί από τον Άρειο Πάγο και ρυθμιστεί η κατανομή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου για το σύνολο των κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται στη διαλυθείσα Βουλή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


διαβάστε περισσότερα...

Ποια κόμματα - συνασπισμοί υπέβαλαν δήλωση στον Αρειο Πάγο για τις εκλογές

Δήλωση για συμμετοχή στις εκλογές υπέβαλαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου 27 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (μεσάνυχτα Δευτέρας, 28 Μαΐου 2012) Ακόμη, οι εκπρόσωποι άλλων δύο κομμάτων υπέβαλαν δήλωση σήμερα, Τρίτη 29 Μαΐου 2012, μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Συγκεκριμένα, δηλώσεις υποβλήθηκαν από τα εξής κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων:

1) Νέα Δημοκρατία (Α. Σαμαράς),

2) Σύριζα Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο (Αλ. Τσίπρας),

3) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) (Ευ. Βενιζέλος),

4) Ανεξάρτητοι Έλληνες (Π. Καμμένος),

5) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Αλ. Παπαρήγα),

6) Δημοκρατική Αριστερά (Φ. Κουβέλης),

7) Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος),

8) Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα Χαρίζω Χρέη Σώζω Ζωές Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος ΠΑ.Ε.Κ.Ε. (Μ. Τζαλαζίδης),

9) Λευκό (Κων. Ντάλιος),

10) ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (21μελής Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή),

11) ΚΕΑΝ Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (Ιπποκράτης Σαββούρας),

12) Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. Ελληνικό-Λευκό-Κίνημα-Σημερινής-Ιδεολογίας (Ελ. Δανιηλίδης),

13) Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια (Μιχ. Ηλιάδης),

14) Π.Α.Μ.Ε. στο Γ.Ε.Σ.Ε.ΕΠ. (Θεοδ. Κυραγιάννης),

15) Κίνημα Δεν Πληρώνω (Βασ. Παπαδόπουλος,

16) Ένωση Κεντρώων (Βασ. Λεβέντης),

17) «Παναθηναϊκό Κίνημα» (ΠΑΝ.ΚΙ.) (Γ. Μπέτσικος),

18) Κόμμα Φιλελευθέρων (Εμμ. Καλλιγιάννης),

19) Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Διοικ. Επιτροπή πρ. Ραφ.-Ανδρ. Παππάς), 20) Οικολόγοι Πράσινοι (6μελής εκτελεστική επιτροπή),

21) Εθνική Ελπίδα (Γ. Παπδόπουλος),

22) Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) (Γ. Καρατζαφέρης),

23) Ελλην. Ε.Σ. (Ελλήνων Ελευθέρων Συνένωση),(Δ.Μιχάκης)

24) «Δημοβούλιο Πολιτών»-Ελληνική Συμπολιτεία με ('Αμεση) Δημοκρατία στην Πράξη (Γ. Κόκκας) (συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων),

25) «Δημιουργία, ξανά!» (συνασπισμός των κομμάτων Δημιουργία Ξανά, Δράση και Φιλελεύθερη Συμμαχία) (Γλ.-Αβ. Τζήμερος-Σ. Μάνος-Γρ. Βαλλιανάτος),

26) ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - Εκλογική Συνεργασία (συνασπισμός) (4μελής διοικούσα επιτροπή),

27) Τυραννομάχοι (Αθ. Δασκαλόπουλος) (μεμονωμένος υποψήφιος).

Σήμερα, δήλωση συμμετοχής υπέβαλαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου οι εκπρόσωποι των εξής κομμάτων: Περιφερειακή Αστική ανάπτυξη (μεμονωμένος υποψήφιος) (Νικ. Κολίτσης) και Νέο Κόμμα Σωτηρίας Χριστιανική Δημοκρατία (Αλκ. Στοΐλης).

διαβάστε περισσότερα...

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη

Μία από τις μεγαλύτερες αγορές ασφαλίσεων στον κόσμο, η Lloyds of London, έχει ετοιμάσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη.
«Λειτουργούμε με πολλά νομίσματα και θα στρεφόμασταν σε ένα πολυ-νομισματικό συμβιβασμό εάν οι έλληνες εγκατέλειπαν το ευρώ και άρχιζαν να χρησιμοποιούν τη δραχμή», αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, Ρίτσαρντ Γουάρντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα The Sunday Telegraph

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lloyds of London παραδέχτηκε ότι είναι «πολύ ανήσυχος για την Ευρώπη», αποσαφηνίζοντας ότι ο ασφαλιστικός κολοσσός έχει μειώσει την έκθεσή του στη νομισματική ένωση κατά τα τελευταία χρόνια.

«Με όλες τις ανησυχίες που περιβάλλουν την ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κάνοντας δουλειές στην Ευρώπη, [ενώ] υπάρχουν πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τη μελλοντική ασφάλιση δραστηριοτήτων σε ευρώ», προσέθεσε ο κ. Γουάρντ.

Παρά τον προβληματισμό του για το μέλλον του κοινού νομίσματος, ο κ. Γουάρντ γνωμοδότησε ότι τυχόν έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν θα «οδηγούσε στην κατάρρευση της ευρωζώνης», υπογραμμίζοντας όμως ότι «πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το ενδεχόμενο».

Ο κ. Γουάρντ παραδέχτηκε πως η Lloyds of London μελετά τις επιπτώσεις που θα είχε ενδεχόμενη πτώχευση της Ελλάδας στο χαρτοφυλάκιό της, και ότι η εταιρία πιθανώς θα υποχρεωθεί να αποδεχτεί «κάποια κουρέματα» των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται.

διαβάστε περισσότερα...

Εθνική Τράπεζα: Έξοδος από το ευρώ οδηγεί σε πτώση του βιοτικού επιπέδου

Μια έξοδος από το ευρώ θα οδηγούσε σε σημαντική πτώση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη (μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος τουλάχιστον κατά 55% σε ευρώ), πλήττοντας περισσότερο τους οικονομικά ασθενέστερους, μέσω της σημαντικής υποτίμησης του νέου νομίσματος (65% σε ονομαστικούς όρους), της βαθύτερης ύφεσης ( -22% σε σταθερές τιμές, επιπλέον της συρρίκνωσης κατά 14% την περίοδο 2009-2011) και της αύξησης της ανεργίας στο 34%, εκτιμά η Εθνική Τράπεζα σε ειδική έκδοση για την ελληνική οικονομία με θέμα «Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος».
Ο κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ δεν αποτελεί πια μια θεωρητική υπόθεση εργασίας ή μία εξέλιξη με μηδενική πιθανότητα αλλά αντικείμενο καθημερινής συζήτησης και ένα σενάριο που συζητείται πλέον έντονα, ειδικά στο εξωτερικό, αναφέρεται στην έκδοση της Εθνικής Τράπεζας

Αν η Ελλάδα έβγαινε από την ευρωζώνη, το κράτος θα εξαναγκαζόταν σε νομισματική χρηματοδότηση των αναγκών του, δημιουργώντας έναν πληθωριστικό φαύλο κύκλο που θα ακύρωνε σταδιακά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την υποτίμηση, σημειώνεται.

Εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης σε συνάλλαγμα, η χώρα θα αθετούσε το μεγαλύτερο τμήμα των υποχρεώσεων προς τους δανειστές της από το εξωτερικό (325 δισ. ευρώ), με προφανείς δυσμενείς επιδράσεις σε διακρατικό επίπεδο και στις συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων με το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη μελέτη της τράπεζας, το οικονομικό πρόγραμμα που συνοδεύει τη δανειακή σύμβαση εξασφαλίζει χρόνο για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, παρέχοντας ένα πρωτόγνωρο επίπεδο χρηματοδότησης (σχεδόν 150 δισ. ευρώ έως σήμερα και άλλα 90 δισ. ευρώ ως το 2014), με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η στήριξη της ρευστότητας για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα άνω των 130 δισ. ευρώ, μέσω του Ευρωσυστήματος.

Περιλαμβάνει τρεις άξονες μέτρων (διαθρωτικές αλλαγές, χρηματοπιστωτικό σύστημα, δημοσιονομική εξυγίανση) που καλύπτουν από αυτονόητες μεταρρυθμίσεις έως και μεταβολές που προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Μεταξύ των αυτονόητων αλλαγών περιλαμβάνονται: Η πάταξη της φοροδιαφυγής, η εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της προσαρμογής με βασικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Αλλαγές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την κοινωνική στήριξη στο Πρόγραμμα περιλαμβάνουν την επέκταση της χρονικής διάρκειας προσαρμογής και την αυξημένη πρόνοια για τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες που δοκιμάζονται από την κρίση.

Οι εταίροι μας πιθανόν να αντιμετώπιζαν με μεγαλύτερη ευελιξία τις προαναφερόμενες προσαρμογές και την επιπρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται στο βαθμό που εξασφαλιζόταν μια αξιόπιστη πολιτική δέσμευση για αποφασιστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και επίτευξη των αναπροσαρμοσμένων δημοσιονομικών στόχων, εκτιμά τέλος η Εθνική Τράπεζα.

διαβάστε περισσότερα...

20 ομάδες ράμπο και Ζανιάς σαφάρι στις εφορίες για έσοδα

Σε ισχύ θέτει από σήμερα το υπουργείο Οικονομικών το έκτακτο σχέδιο με τον κωδικό “έσοδα τώρα” με στόχο να ανακοπεί η πτωτική πορεία των φορολογικών εσόδων και να γεμίσουν τα άδεια ταμεία του Δημοσίου.
Ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζανιάς «εξορμά» στις μεγαλύτερες εφορίες και ταυτόχρονα 20 ειδικές ομάδες κρούσης πιάνουν δουλειά στις Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Την ίδια ώρα, αρχίζει η αποστολή των «ξεχασμένων» εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΤΑΚ του 2009 και των πρώτων εκκαθαριστικών - «φωτιά» των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Ο κ. Ζανιάς, θα επισκεφθεί σήμερα τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και τη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ενώ την Τετάρτη έχει καλέσει σε σύσκεψη στο γραφείο του, τους εφόρους των 10 μεγαλύτερων Δ.Ο.Υ. και των 5 μεγαλύτερων τελωνείων της Αττικής. Αναμένεται να τους ζητήσει άμεση κινητοποίηση και να τους επισημάνει ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και για χαλαρότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Με τις δημόσιες εισπράξεις να καταγράφουν πτώση 25% με 30% από την επομένη των εκλογών της 6ης Μαίου και τα ταμειακά διαθέσιμα να εξαντλούνται στο τέλος Ιουνίου το οικονομικό επιτελείο θέτει σε εφαρμογή έκτακτο σχέδιο για να ενισχύσει τα δημόσια ταμεία. Το σχέδιο προβλέπει:

- Την τοποθέτηση 20 ειδικών συνεργείων στις εφορίες που θα ασχοληθούν αποκλειστικά με την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα οι ομάδες κρούσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Δημοσίων Εισπράξεων θα ...εγκατασταθούν στις εφορίες που εμφανίζουν τις μικρότερες εισπράξεις από τα ληξιπρόθεσμα όπου θα εφαρμόσουν νέες εξειδικευμένες μεθόδους για την είσπραξη των οφειλών. «Θα πάμε πόρτα-πόρτα για να εισπράξουμε τις οφειλές» δηλώνει ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών προσθέτοντας ότι θα ασκηθούν έντονες πιέσεις στους οφειλέτες για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους. Προτεραιότητα θα δοθεί στους περίπου 1 εκατομμύριο μικρο-οφειλέτες του Δημοσίου που χρωστούν έως 10.000 ευρώ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα έως την Πέμπτη 31 Μαίου να ρυθμίσουν σε δόσεις τα χρέη τους προς το κράτος, χωρίς να αποκλείεται νέα παράταση ώστε να μπορέσουν να μπουν περισσότεροι φορολογούμενοι στη ρύθμιση και να εισπραχθούν «πολύτιμα» έσοδα για τη λειτουργία του κράτους.

-Ελέγχους εξπρές για την είσπραξη του ΦΠΑ από επιτηδευματίες που «ξεχνούν» να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και να αποδώσουν το φόρο στα δημόσια ταμεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών οι νέες τεχνικές ελέγχου που εφαρμόζονται (έλεγχοι από το γραφείο, αποστολή e-mail με την απειλή τακτικού ελέγχου σε όσους δεν πληρώνουν ΦΠΑ κλπ) έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Στο πρώτο τετράμηνο του έτους ο εισπράξεις από τους ελέγχους ΦΠΑ ανήλθαν σε 205 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 95 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011 δηλαδή καταγράφουν αύξηση 105%.

Το ΣΔΟΕ θα εντείνει τους εμφανείς ελέγχους στην αγορά και ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει στο έπακρο όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να επιταχυνθεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.
διαβάστε περισσότερα...

Ελπίδα για 50.000 ανέργους τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις θα τοποθετηθούν 50.000 άνεργοι μέσω τεσσάρων επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα:

- Με το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών θα απασχοληθούν και θα καταρτιστούν 10.000 άνεργοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη επιταγή χορηγείται στον επιδοτούμενο λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας. Στους ανέργους που ήδη επιδοτούνται χορηγείται κατά την πρώτη εμφάνισή τους στο δίμηνο που ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1398/Β/6.9.2010).

Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 24 μήνες για αμιγή απασχόληση και στους 30 μήνες για την κατάρτιση των ανέργων.

- Με το ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών θα προσληφθούν 25.000 άνεργοι. Θα δοθεί έμφαση στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων, οι οποίες είναι:

1. Άνεργοι που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών.

3. Πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες.

4. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης έχει ορισθεί στους 24 μήνες αλλά οι επιχειρήσεις θα δεσμευθούν να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον 12 μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

- Το πρόγραμμα προώθησης πτυχιούχων στην αγορά εργασίας αφορά την πρόσληψη 5.000 ατόμων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης και αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Οργανισμό το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για ανέργους έως 35 ετών που είναι πτυχιούχοι ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί όμως μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού τρεις μήνες πριν καταθέσει την αίτησή της.

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι θα πρέπει:

1. Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος.

2. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

3. Να είναι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών.

4. Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.

5. Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, και βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου.

- Σε νέους ηλικίας 16 – 24 ετών απευθύνεται το τέταρτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ από το οποίο θα επωφεληθούν 10.000 άνεργοι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι νέοι να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Οι άνεργοι για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

1. Να είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ηλικίας 16 – 24 ετών και να μην έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από 150 ημέρες.

2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

3. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διανομής και απασχόλησης στη χώρα μας.

4. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/06.05.2010) επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που συνάπτουν με ανέργους ηλικίας 16 έως 24 ετών συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας έως 12 μήνες και βάσει των ως άνω συμβάσεων καταβάλλουν στους προσλαμβανόμενους το 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τους ασφαλίζουν στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δικαιούνται να επιχορηγηθούν για τις ασφαλιστικές εισφορές από τον ΟΑΕΔ. Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, μετά το πέρας της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας είναι δυνατή η συνέχιση της επιχορήγησης εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας για επιπλέον χρονικό διάστημα 12 μηνών.
διαβάστε περισσότερα...

Εκτακτο σχέδιο για αποφυγή της εσωτερικής στάσης πληρωμών

Αγώνα δρόμου για να αντιστραφεί η εικόνα κατάρρευσης που εμφανίζουν τα έσοδα του Δημοσίου από τις αρχές Μαΐου και να αποτραπεί ο κίνδυνος εσωτερικής στάσης πληρωμών ξεκινάει το οικονομικό επιτελείο.Με δεδομένο ότι χωρίς νέες εκταμιεύσεις από την τρόικα, τα ταμεία θα είναι άδεια και η πληρωμή μισθών και συντάξεων θα είναι κυριολεκτικά στον «αέρα», ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Γ. Ζανιάς ρίχνει όλο το βάρος στην «αναστήλωση» των φορολογικών εσόδων. Από σήμερα ο υπουργός «εξορμά» στις μεγαλύτερες εφορίες ενώ ταυτόχρονα 20 ειδικές ομάδες κρούσης «πιάνουν δουλειά» στις ΔΟΥ για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Την ίδια ώρα, αρχίζει η αποστολή των «ξεχασμένων» εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΤΑΚ του 2009 και των πρώτων εκκαθαριστικών-«φωτιά» των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Ο κ. Ζανιάς, θα επισκεφθεί σήμερα τη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων και τη ΔΟΥ Ψυχικού, ενώ την Τετάρτη έχει καλέσει σε σύσκεψη στο γραφείο του, τους εφόρους των δέκα μεγαλύτερων ΔΟΥ και των πέντε μεγαλύτερων τελωνείων της Αττικής. Αναμένεται να τους ζητήσει άμεση κινητοποίηση και να τους επισημάνει ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και για χαλαρότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Συναγερμός
Στο υπουργείο Οικονομικών έχει σημάνει «κόκκινος» συναγερμός αφού γνωρίζουν ότι αν συνεχισθούν οι σημερινοί ρυθμοί είσπραξης των εσόδων τότε η συνολική υστέρηση στο τέλος του έτους μπορεί να φθάσει στο 1,3 δισ. ευρώ και να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα για να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα».

Με τις δημόσιες εισπράξεις να καταγράφουν πτώση που αγγίζει το 30% από την επομένη των εκλογών της 6ης Μαΐου και τα ταμειακά διαθέσιμα να εξαντλούνται στο τέλος Ιουνίου το οικονομικό επιτελείο θέτει σε εφαρμογή έκτακτο σχέδιο για να ενισχύσει τα δημόσια ταμεία. Το σχέδιο προβλέπει:

1. Την τοποθέτηση 20 ειδικών συνεργείων στις εφορίες που θα ασχοληθούν αποκλειστικά με την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα οι ομάδες κρούσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Δημοσίων Εισπράξεων θα «πιάσουν δουλειά» στις εφορίες που εμφανίζουν τις μικρότερες εισπράξεις από τα ληξιπρόθεσμα όπου θα εφαρμόσουν νέες εξειδικευμένες μεθόδους για την είσπραξη των οφειλών. «Θα πάμε πόρτα πόρτα για να εισπράξουμε τις οφειλές», δηλώνει ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών προσθέτοντας ότι θα ασκηθούν έντονες πιέσεις στους οφειλέτες για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους περίπου 1 εκατομμύριο μικρο-οφειλέτες του Δημοσίου που χρωστούν έως 10.000 ευρώ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα έως την Πέμπτη 31 Μαΐου να ρυθμίσουν σε δόσεις τα χρέη τους προς το κράτος, χωρίς να αποκλείεται νέα παράταση ώστε να μπορέσουν να μπουν περισσότεροι φορολογούμενοι στη ρύθμιση και να εισπραχθούν «πολύτιμα» έσοδα για τη λειτουργία του κράτους. Με τις ανείσπρακτες οφειλές να υπερβαίνουν τα 45 δισ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να εισπράξει φέτος το ποσό των 2 δισ. ευρώ.

2. Ελέγχους-εξπρές για την είσπραξη του ΦΠΑ από επιτηδευματίες που «ξεχνούν» να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και να αποδώσουν το φόρο στα δημόσια ταμεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι νέες τεχνικές ελέγχου που εφαρμόζονται (έλεγχοι από το γραφείο, αποστολή e-mail με την απειλή τακτικού ελέγχου σε όσους δεν πληρώνουν ΦΠΑ κ.λπ.) έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Στο πρώτο τετράμηνο του έτους ο εισπράξεις από τους ελέγχους ΦΠΑ ανήλθαν σε 205 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 95 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011 δηλαδή καταγράφουν αύξηση 105%.

3. Το ΣΔΟΕ θα εντείνει τους εμφανείς ελέγχους στην αγορά και ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει στο έπακρο όλα τα στοιχεία από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να επιταχυνθεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Παράλληλα θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει περισσότερους προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους.

Αποστέλλονται τα εκκαθαριστικά για το ΕΤΑΚ του 2009
Από τις 5 Ιουνίου αποστέλλεται η πρώτη «παρτίδα» εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους, η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον 250.000 σημειώματα

Το ένα μετά το άλλο θα έρχονται στους φορολογούμενους τα «ραβασάκια» της εφορίας για την πληρωμή φόρων. Πιο συγκεκριμένα:

1. Από σήμερα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αρχίσει να ταχυδρομεί 270.000 εκκαθαριστικά σημειώματα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009. Από τα εκκαθαριστικά αυτά προκύπτουν φόροι προς πληρωμή συνολικού ύψους 85 εκατ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι θα καταβάλουν εφάπαξ το τέλος, μέχρι το τέλος Ιουνίου.

2. Από την Τρίτη 5 Ιουνίου θα αρχίσει να αποστέλλεται και η πρώτη «παρτίδα» εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον 250.000 σημειώματα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τα εκκαθαριστικά αυτά:

Το 57%-60%, δηλαδή τουλάχιστον 140.000-150.000 σημειώματα θα είναι χρεωστικά και θα αναγράφουν επιπλέον φόρους προς πληρωμή συνολικού ύψους άνω των 220 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σε κάθε παραλήπτη χρεωστικού σημειώματος θα αντιστοιχεί κατά μέσο όρο επιπλέον φόρος άνω των 1.450 ευρώ.

Το 8%-10%, δηλαδή τουλάχιστον 20.000-25.000 θα είναι πιστωτικά και θα αναγράφουν επιστροφές φόρων άνω των 14 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο 30%-35% θα αποτελείται από σημειώματα με μηδενικά ποσά.

Κάθε ένα από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων δεν θα περιλαμβάνει μόνο το φόρο εισοδήματος για το 2011 αλλά και δύο ακόμη φόρους: την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που θα επιβαρύνει εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ το 2011, και το αυξημένο από τα 300 ευρώ στα 400-500 ευρώ τέλος επιτηδεύματος, το οποίο θα επιβαρύνει όσους κατά τη διάρκεια του 2011 άσκησαν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
διαβάστε περισσότερα...

GPO: Προβάδισμα της ΝΔ με 23,4%

Επτακομματική Βουλή και πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,4% στην πρόθεση ψήφου, προκύπτει από δημοσκόπηση της GPO, την οποία παρουσίασε η εκπομπή «Ανατροπή» στο Mega.Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνοντας ποσοστό 22,1% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,9%, η ΔΗΜΑΡ με 5,1%, η Χρυσή Αυγή με 4,2%.

Εκτός Βουλής εμφανίζεται η Δραση-Δημιουργία Ξανά με 2,6%, ο ΛΑΟΣ με 2% και οι Οικολόγοι Πράσινοι με 0,5%.

Στην παράσταση νίκης, η ΝΔ συγκεντρώνει 56,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 33,6 και το ΠΑΣΟΚ μόλις 0,5%.

Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, προηγείται ο Αντώνης Σαμαράς με 22,7% ενώ ισοψηφούν Αλέξης Τσίπρας και Ευάγγελος Βενιζέλος με 19,1%. Ακολουθεί ο Φώτης Κουβέλης με 8,1% και ο Πάνος Καμμένος με 4,4%.

Η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ φτάνει το 89,3% και του ΣΥΡΙΖΑ το 79,7%.

Υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας τάσσεται το 66,4% ενώ 30,3% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Πιο έτοιμη να κυβερνήσει εμφανίζεται η ΝΔ με ποσοστό 33,1%, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,1% και το ΠΑΣΟΚ με 10,2%.

Στον Αλέξη Τσίπρα καταλογίζει το 47,9% των ερωτηθέντων την ευθύνη για την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης, το 14,7% στον Αντώνη Σαμαρά, το 4,4% στον Ευάγγελο Βενιζέλο και το 3,2% στον Φώτη Κουβέλη.

Στην ερώτηση πόσο ισχυρό είναι το ενδεχόμενο να βγούμε από την ευρωζώνη το 45,4% απαντά πολύ/αρκετά και το 48,4% απαντά λίγο/καθόλου.

Το 19,9% των ερωτηθέντων θα ψηφίσει στις εκλογές της 17ης Ιουνίου έχοντας στο μυαλό τους την τροποποίηση του Μνημονίου, το 15,3% την κατάργηση του Μνημονίου, το 24,6% τη διασφάλιση της χώρας στην ευρωζώνη και το 36,5% να μπορεί αν κυβερνησθεί η χώρα.

Σε ερώτηση πώς αξιολογείτε την συνεργασία της Ντόρας Μπακογιάννη με τη ΝΔ, το 40% απαντά θετικά/μάλλον θετικά και το 55,3% αρνητικά/μάλλον αρνητικά.

Το 58,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η μεγάλη ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ήταν μια ψήφος ενάντια στο έως τώρα πολιτικό σύστημα, το 28,2% μία ψήφος ενάντια στο Μνημόνιο και το 6,3% μια ψήφος για σχηματισμό κυβέρνησης Αριστεράς.

Αντίστοιχα για την ενίσχυση της Χρυσής Αυγής, έξι στους δέκα εκτιμούν ότι ήταν μια ψήφος ενάντια στο έως τώρα πολιτικό σύστημα, το 29,3% μία ψήφος για να φύγουν οι μετανάστες από την χώρα και το 4,8% μία ψήφος υποστήριξης της ακροδεξιάς.

Στην ερώτηση τι πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση, το 20,4% απαντά να καταγγείλει και να καταργήσει το Mνημόνιο ενώ το 77,8% να το επαναδιαπραγματευτεί και να το τροποποιήσει.

Τέλος, στην ερώτηση πιστεύετε ότι πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει πάση θυσία στην ευρωζώνη, το 80,9% απαντά ναι/μάλλον ναι και μόλις το 18% όχι/μάλλον όχι.

διαβάστε περισσότερα...

Περιορισμοί ΣτΕ στην περαιτέρω δόμηση ακινήτων με κλειστούς ημιυπαίθριους

Περιορισμούς στην περαιτέρω δόμηση ακινήτων που περιλαμβάνουν κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους θέτει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ. αριθμόν 1971/2012 απόφασή της.
Σύμφωνα με την απόφαση, εφόσον υπάρχει σε ακίνητο υπέρβαση, δηλαδή αυθαίρετο κτίσμα (όπως είναι το «κλείσιμο» ημιυπαίθριων χώρων), δεν μπορεί από τους ιδιοκτήτες να ζητηθεί, αλλά ούτε και να εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομία, νέα οικοδομική άδεια για την κατασκευή επιπλέον τετραγωνικών μέτρων στο ίδιο ακίνητο.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ δεν έκρινε τον «πυρήνα» της συνταγματικότητας ή μη του νέου νόμου 3843/2010 για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαίο, λόγω των ζητημάτων που τέθηκαν προς συζήτηση με τη σχετική αίτηση.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι προσφύγει τρεις κάτοικοι της Χαλκιδικής, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η ρύθμιση του άρθρου 5 του Ν. 3843/2010, με το οποίο πραγματοποιείται η «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων χώρων, είναι αντισυνατγματική.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι ο νόμος 3843/2010 (άρθρο 5 παράγραφος 1) είναι αντίθετος στο άρθρο 24 του Συντάγματος, που απαγορεύει την επιδείνωση των όρων διαβίωσης, αλλά και τη λήψη μέτρων που επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβίωσης και υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού οικιστικού περιβάλλοντος.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας εξέτασαν την άρνηση της Πολεοδομίας Πολυγύρου να ανακαλέσει δύο οικοδομικές άδειες στην παραλία Νικήτης του δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, καθώς σύμφωνα με τους προσφεύγοντες κατοίκους υπάρχουν παραβιάσεις των οικοδομικών αδειών.

Στην προκειμένη περίπτωση είχαν κτιστεί νόμιμα 150 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και αυθαίρετα 50 τ.μ., ενώ την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες ζητούσαν να ανοικοδομήσουν επιπλέον και άλλα 50 τ.μ.

Ακυρώνοντας την επίμαχη οικοδομική άδεια, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 7 του Ν. 3843/2010 δεν παρέχεται δυνατότητα έκδοσης (μετά την ημερομηνία δήλωσης της τακτοποίησης που ορίστηκε στις 2 Ιουλίου 2009) νέας οικοδομικής άδειας για προσθήκη ή επέκταση κτιρίου. Κάτι τέτοιο - σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας - συνεπάγεται επιπλέον δόμηση που υπερβαίνει τους ισχύοντες όρους δόμησης και τα επιτρεπτά όρια αλλά και περαιτέρω επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος.

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοινώθηκε η λίστα των υποψηφίων της ΝΔ

Συνολικά οι υποψήφιοι βουλευτές ανέρχονται στους 412, εκ των οποίων οι 139 είναι γυναίκες.Στους 14 ανέρχονται οι υποψήφιοι βουλευτές που προέρχονται από τη Δημοκρατική Συμμαχία, ενώ πέντε υποψήφιοι προέρχονται από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Τρεις εκ των υποψηφίων είναι πρώην στελέχη του ΛΑΟΣ και ένας προέρχεται από τη ΔΡΑΣΗ.

Ο πρόεδρος του κόμματος Αντώνης Σαμαράς αφήνει την Μαγνησία, στην οποία ήταν υποψήφιος στην τελευταία αναμέτρηση και επιλέγει το υπόλοιπο Αττικής, ως δεύτερη περιφέρεια, μετά τη Μεσσηνία, το υπόλοιπο Αττικής.

Στα ψηφοδέλτια που παρουσιάστηκαν, υπάρχουν αλλαγές στο νομό Ηρακλείου, όπου, μετά τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, τοποθετήθηκε ο Λευτέρης Αυγενάκης ενώ στον στο νομό Χανίων ετέθη επικεφαλής ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης, πρώην βουλευτές και οι δύο που συμμετείχαν στη Δημοκρατική Συμμαχία. Αντίθετα δεν μπαίνει σε εκλόγιμη θέση στο νομό Ηλείας ο πρώην βουλευτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργος Κοντογιάννης, μετά τις αντιδράσεις των τοπικών φορέων αλλά και των δύο άλλων βουλευτών Κώστα Τζαβάρα και Διονυσίας Αυγερινοπούλου. Στην ένατη θέση στην Α΄ Αθήνας, περιφέρεια στην οποία η ΝΔ στις 6 Μαΐου, είχε καταλάβει οκτώ έδρες, τοποθετείται ο προερχόμενος από το ΛΑΟΣ, πρώην βουλευτής Θανάσης Πλεύρης.

Αξιοσημείωτο θεωρείται εξάλλου, το γεγονός ότι την τελευταία θέση του ψηφοδελτίου του νομού Σερρών καταλαμβάνει για συμβολικούς λόγους ο Κώστας Καραμανλής, γιός του Αχιλλέα και ανηψιός του ιδρυτή της ΝΔ.

Σε μη εκλόγιμες θέσεις στην Β΄ Αθήνας τοποθετούνται ο δημοσιογράφος Νίκος Χιδίρογλου από τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» και η Αλεξάνδρα Πετραλιά από την ΔΗΣΥ. Στην Κεφαλονιά, επίσης, μονοεδρική περιφέρεια, στην οποία η ΝΔ δεν εξέλεξε βουλευτή, αλλάζει το ψηφοδέλτιο και τίθεται επικεφαλής ο Πέτρος Αλιβιζάτος, πρώην υφυπουργός Τουρισμού στην κυβέρνηση του Λ. Παπαδήμου.
διαβάστε περισσότερα...

«Ανυπολόγιστες» οι συνέπειες ενδεχόμενης εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο παράτασης του χρόνου για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από τη χώρα μας εμφανίστηκε ο πρόεδρος των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη απαρέγκλιτης εφαρμογής των συμφωνηθέντων.Σε συνέντευξή του στην Saarbruecker Zeitung, ο κ. Γκάμπριελ τονίζει ότι όποιος πιστεύει ότι είναι ευκολότερο να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, πρέπει «να καταλάβει ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο», αφού όπως εξηγεί, «κάτι τέτοιο θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες».

Εκτιμά ακόμη ότι οι χώρες που βρίσκονται σε κρίση χρειάζονται ώθηση της ανάπτυξης, αλλά και δομικές μεταρρυθμίσεις. Ειδικά όμως για την Ελλάδα, επισημαίνει ότι το κύριο πρόβλημα παραμένει η έλλειψη κρατικής οργάνωσης, με αποτέλεσμα, όπως λέει, τα ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα να μην έχουν αποτελεσματικότητα.

Ζητεί μάλιστα από την γερμανική κυβέρνηση να φροντίσει επειγόντως για την ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη, καθώς, όπως εξηγεί, «η Γερμανία εισάγει την ανεργία των γειτόνων της, όταν η δική τους οικονομία χειροτερεύει», ενώ αναφέρει ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να ψηφίσει σύντομα για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό διάσωσης (ESM), «εν όψει πιθανής όξυνσης της κατάστασης στην Ελλάδα».
διαβάστε περισσότερα...

Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγει το ΚΚΕ για πλαστούς λογαρισμούς facebook - twitter

Στη Δικαιοσύνη δηλώνει ότι θα προσφύγει το ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του για τη συνέχιση της λειτουργίας πλαστών λογαριασμών στο twitter και στο facebook στο όνομα του ΚΚΕ και της ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος Αλέκας Παπαρήγα.
Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, την πρώτη ευθύνη για την ύπαρξη αυτών των πλαστών λογαριασμών που συκοφαντούν προκλητικά το ΚΚΕ και εξαπατούν καλοπροαίρετους χρήστες του διαδικτύου έχουν το Twitter και το Facebook, τόσο γιατί επέτρεψαν την ανάρτησή τους χωρίς να ζητήσουν ή να διασταυρώσουν στοιχεία όσο και γιατί επιτρέπουν τη λειτουργία τους παρά τις ανακοινώσεις του ΚΚΕ και τις διαμαρτυρίες του προς τις εταιρίες αυτές.

«Το ΚΚΕ για να αντιμετωπίσει τη διαβολή και την προβοκάτσια και για να βάλει τέλος στην εξαπάτηση ή στην παγίδευση, εκτός από την πολιτική καταγγελία, είναι αποφασισμένο να προχωρήσει και στις απαραίτητες νομικές ενέργειες» καταλήγει.
διαβάστε περισσότερα...

Τα αιτήματά τους κατέθεσαν στον Ευ. Βενιζέλο οι κοινωνικοί φορείς

Τις προτάσεις τους για τα εργασιακά κατέθεσαν στον Ευάγγελο Βενιζέλο οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, κατά τη συνάντηση που είχαν μαζί του
Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος σε δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση, η Συνομοσπονδία ζήτησε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επανέλθουν οι κατώτεροι μισθοί στα επίπεδα της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης και να λειτουργήσει ο θεσμός της συλλογικής αυτονομίας.

Ο ίδιος επισήμανε την ανάγκη επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους εργαζόμενους, κατάργησης της «απαράδεκτης«, όπως τη χαρακτήρισε, ρύθμισηε για τη μετενέργεια και αποκατάστασης της λειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, στον κ. Βενιζέλο προτάθηκε ακόμη η επαναφορά της Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας την κατάργηση των οποίων ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ χαρακτήρισε «πρόκληση».

Σε ερώτηση για το αν θα υιοθετηθούν οι προτάσεις από τα πολιτικά κόμματα, ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ότι υπήρξε μεγάλο πλήγμα για τις συλλογικές συμβάσεις και πρόσθεσε ότι σκοπός του είναι να αποκατασταθεί το θεσμικό πλαίσιο. «Ούτε τα λόγια μάς ικανοποιούν, ούτε τα μορατόριουμ που κάποιοι, όψιμα, ανακάλυψαν», κατέληξε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, τονίζοντας ότι «περιμένουμε έργα».

Τον κίνδυνο εσωτερικής παύσης πληρωμών αλλά και τις επικίνδυνες συνέπειες των συζητήσεων περί δραχμής, επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

«Η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και η δραχμολαγνεία, είτε από συμφέροντα οικονομικά είτε από ιδεολογικά, εντός και εκτός των τειχών, έχουν οδηγήσει στην πλήρη απραξία της ελληνικής οικονομίας και αγοράς» δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτρης Ασημακόπουλος. Υπογράμμισε, επίσης, ότι ζήτησε την επαναδιαπραγμάτευση της εξαίρεσης των δημόσιων επενδύσεων από τη διαδικασία μείωσης του ελλείμματος.

διαβάστε περισσότερα...

Προειδοποίηση ΡΑΕ προς προμηθευτές ρεύματος

Διαδικασίες ακροάσεων για δύο προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έχει ξεκινήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου να τακτοποιήσουν οι δύο εταιρείες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τους παραγωγούς ρεύματος και τον διαχειριστή του δικτύου.Η ΡΑΕ αφήνει μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε σχετική της ανακοίνωση προαναγγέλλει ότι τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν παρόμοιες διαδικασίες και για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που φέρονται να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς το διαχειριστή και τον λειτουργό της αγοράς.

Η ΡΑΕ ζήτησε τον Απρίλιο από όλους τους κατόχους άδειας προμήθειας (συνολικά 31 επιχειρήσεις) να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους ως τις 15 Μαΐου.

Ζήτησε επίσης αναλυτική ενημέρωση από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ, που εισπράττει από τους προμηθευτές και πληρώνει τους παραγωγούς ρεύματος) για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προμηθευτών στις 15 Μαΐου, καθώς και για τις περιπτώσεις που δεν έχουν κατατεθεί οι εγγυητικές επιστολές που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην αγορά. Οι οφειλές αφορούν το κόστος αγοράς της ενέργειας που μεταπωλούν οι προμηθευτές στους πελάτες τους, καθώς και το κόστος χρήσης των δικτύων.
διαβάστε περισσότερα...

Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ

To ψηφοδέλτιο (λίστα) του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές τις 17ης Ιουνίου ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων του κόμματος. Σε αυτό υπάρχουνν 36 νέοι υποψήφιοι, ενώ απουσιάζουν υποψήφιοι των προηγούμενων εκλογών, γνωστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος, ο Σήφης Βαλυράκης, ο Μιχάλης Παντούλας και ο Χρήστος Κατσούρας.

Μεταξύ των νέων υποψηφίων είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου Λυκούργος Λιαρόπουλος στη Β΄Αθήνας και Κώστας Μουντάκης στα Χανιά, ο δημοσιογράφος Γιάννης Κανελάκης στη Β΄ Αθήνας στη θέση του Σήφη Βαλυράκη, ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας στην Α΄ Πειραιά, ο ηθοποιός Γιάννης Μόρτζος στην Α΄ Αθήνας, ο εκδότης Μπάμπης Μπαρμπουνάκης στην Α΄ Θεσσαλονίκης και ο γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Κώστας Πανταζής στη Θεσπρωτία. Επίσης δύο πρώην βουλευτές, ο Γιώργος Αρβανιτίδης και ο Βασίλης Γιουματζίδης, ζήτησαν και τοποθετήθηκαν στην τελευταία θέση των ψηφοδελτίων της Β΄ Θεσσαλονίκης και Πέλλας, αντίστοιχα.

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αναμένεται να ανακοινωθεί στο τέλος της εβδομάδας.

ΔΡΑΜΑ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του ΙΩΣΗΦ

ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΒΡΟΣ

ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ

ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΡΑΓΚΟΥ

ΤΑΡΤΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ

ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΝΤΟΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΕΒΡΕΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-ΔΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΞΑΝΘΗ

ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΓΟΥΡΗ

ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του ΝΕΤΖΑΝΤΗ

ΚΑΠΖΑ ΦΑΤΜΕ του ΙΣΜΕΤ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΡΟΔΟΠΗ

ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ του ΡΑΗΦ

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ

ΜΠΙΤΣΟΥ ΜΑΝΑΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ ΣΕΡΠΙΝ του ΙΣΜΑΗΛ

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ – ΕΥΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΑΝΕΣΤΗ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΗΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΙΝΑΝΑ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΛΑΠΠΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ

ΠΙΓΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΟΜΗΡΟΥ

ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ

ΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΥΡΩΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΥΡΙΑΖΗ

ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

ΗΜΑΘΙΑ

ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΘΟΥΛΗ) του ΜΙΛΤΙΑΔΗ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ

ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΕΛΛΑ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΠΙΕΡΙΑ του

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΗΛΙΑ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΖΕΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΑΥΙΔ

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΨΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΓΚΟΥΠΙΔΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΑΟΥΜ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΠΟΝΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του ΦΩΚΑ - ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΟΥ

ΑΡΤΑ

ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ

ΜΠΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΝΤΟΥΛΙΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΠΕΡΣΗ) του ΟΡΕΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΜΠΟΝΙΑ ΑΓΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΤΣΙΠΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕΤΣΑ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΘΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΓΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΙΑ (ΝΑΝΑ) του ΛΑΜΠΡΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΑΔΑΜΑΚΗ-ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΕΥΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΣΑΛΙΚΗ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) του ΕΡΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΓΑΡΓΑΛΑ - ΜΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΑΝΙΗΛ

ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΝΤΙΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ

ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΛΙΛΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΧΑΙΑ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΜΑΡΙΛΙΑ) του ΜΙΧΑΗΛ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΡΟΥΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΡΟΥΣΗ – ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΚΟΥΚΗ ΑΚΡΙΒΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

ΗΛΕΙΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (ΡΕΝΟΥ)

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ

ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΨΕΥΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ - ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ

ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΒΟΙΑ

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΡΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΣΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΛΟΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΦΩΚΙΔΑ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Β΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΕΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΓΓΕΛΙΩ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΚΑΡΟΛΟΥ

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΔΟΝΤΑ – ΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΕΡΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ

ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΠΕΚΟΥ – ΜΠΑΛΤΑ ΕΦΗ (ΕΥΤΥΧΙΑ) του ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) συζ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΛΑΜΠΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΙΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΟΥΚΑ

ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ ΔΑΜΙΑΝΗ (ΝΤΑΝΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΡΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΦΟΝΣΟΥ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ

ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΠΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΓΙΩΤΗ ΜΗΛΙΤΣΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) χήρα ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΥΛΕΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΡΟΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΕΠΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΟΪΦΕΛΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΜΟΡΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΡΙΞΟΥ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ

ΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

ΛΕΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΝΤΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΥΡΓΙΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ του ΛΑΖΑΡΟΥ

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΛΙΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΓΡΑΨΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ

ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΜΙΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΖΟΥΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΡΟΥΣΗ-ΤΑΣΑΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΧΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ

ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΗΛΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΚΗΤΟΛΙΑ – ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΚΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓKΡAIΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ

ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ

ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ

ΚΑΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΨΗΜΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ

ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΑΜΟΣ

ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ

ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΧΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΜΙΚΕΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ

ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΡΟΥΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΙΟΓΕΝΗ

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΛΑΣΙΘΙ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΚΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΟΘΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΌΘΩΝΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ - ΓΚΙΚΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΥ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΧΑΝΙΑ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
διαβάστε περισσότερα...
website counter
friend finderplentyoffish.com