Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Κομισιόν: Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα στο σύστημα μεταφορών

Προβληματικό είναι το σύστημα των μεταφορών στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα.Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του «πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών», στην οποία συγκρίνονται οι επιδόσεις των κρατών-μελών σε 29 κατηγορίες μεταφορών.

Η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ελλάδα και η Ιταλία καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις του πίνακα ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Ολλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία που εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Δίνοντας έμφαση στους τομείς που απαιτούν κατά προτεραιότητα επενδύσεις και χάραξη πολιτικής, ο στόχος του πίνακα αποτελεσμάτων είναι να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τα εθνικά τους συστήματα.

Η ανάγνωση του πίνακα αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με βάση ένα από τα ακόλουθα θέματα:

Εσωτερική αγορά (περιλαμβάνονται δείκτες σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικά με παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και το ποσοστό μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της ΕΕ για τις μεταφορές).

Επενδύσεις και υποδομές (περιλαμβάνονται η ποιότητα των υποδομών για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς και τα ποσοστά ολοκλήρωσης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Ενεργειακή Ένωση και καινοτομία (περιλαμβάνονται το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση καυσίμων, τα νέα οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και ο χρόνος που αναλώνουν οι οδηγοί στην κυκλοφοριακή συμφόρηση).

Άνθρωποι (περιλαμβάνονται η οδική και η σιδηροδρομική ασφάλεια, οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών και η ικανοποίηση των καταναλωτών με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς).

Σύμφωνα, τέλος, με την Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ Βιολέτα Μπουλτς «ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 δείχνει πόσο δυναμικός είναι ο ευρωπαϊκός τομέας μεταφορών. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, για παράδειγμα όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών και το άνοιγμα των αγορών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Ο πίνακας αποτελεσμάτων επίσης δείχνει τι πρέπει ακόμη να γίνει, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον τομέα των μεταφορών ή για τη βελτίωση της βιωσιμότητάς του».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com