Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2016

Στη Βουλή και στον πρόεδρο του Σώματος, Νίκο Βούτση, κατέθεσε τον νέο κρατικό προϋπολογισμό του 2016, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.


Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, η επεξεργασία του νέου προϋπολογισμού θα ξεκινήσει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων την ερχόμενη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερεις συνεδριάσεις.
Στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του θα αρχίσει την 1η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη, και θα ολοκληρωθεί έπειτα από πέντε συνεδριάσεις με την ψήφισή του, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, όπως και στο προσχέδιο, η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να συνδυαστεί η δημοσιονομική υπευθυνότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανακατανομή των βαρών.
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την κατάθεση του προσχεδίου μέχρι το τελικό σχέδιο, υπήρξε μια σημαντική θετική εξέλιξη: η αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την οικονομική μεγέθυνση των ετών 2015 και 2016. Με την αυστηρή έννοια, δεν υπήρξε ύφεση το 2015 αφού το ΑΕΠ έμεινε αμετάβλητο. Σε σχέση με την πρόβλεψη του προσχεδίου για ύφεση -2,3% το 2015 αυτό συνιστά εντυπωσιακή βελτίωση. Η ελληνική οικονομία άντεξε διαψεύδοντας τα σενάρια καταστροφής. Η βελτίωση των προβλέψεων για το 2016 είναι μικρότερη αλλά διόλου ασήμαντη. Από το -1,3% κατά τη σύνταξη του προσχεδίου βρίσκεται πλέον -0,7% με αρκετά συντηρητικές εκτιμήσεις. Αυτό έδωσε έναν μικρό δημοσιονομικό χώρο που επέτρεψε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
  • Τη μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου 500 εκατ. Η ετήσια απόδοση των μέτρων, από 6,2 δισ. στο προσχέδιο έπεσε στα 5,7 δισ. στο τελικό σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα αποσπάσει 500 εκατ. λιγότερα από την ιδιωτική οικονομία.
  • Την αύξηση των πιστώσεων προς τα νοσοκομεία κατά άλλα 150 εκατ. πλέον των 150 εκατ. που είχαν εξασφαλιστεί από το προσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα χρηματοδοτηθούν με 300 εκατ. περισσότερα σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό.
  • Την αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 180 εκατ. περιορίζοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους πολίτες.
Επιπλέον, ο φετινός προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόβλεψη για έσοδα 150 εκατ. από την αναθεώρηση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα που θα εξασφαλίζει δικαιότερη κατανομή των βαρών. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και θα ενταθεί στο επόμενο διάστημα.
Τέλος, δεν έχουν προϋπολογιστεί έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, την αύξηση της εισπραξιμότητας, και παρόμοια «διαχειριστικά» μέτρα που είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν. Όποια επιπλέον έσοδα προκύψουν από τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, θα αποτελέσουν κέρδος για το σύνολο των πολιτών.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός
2015
Εκτίμηση
Σχέδιο
2016
Πρόβλεψη Προσχεδίου 2016
Πρόβλεψη
Σχέδιο
2016

Ι. Έσοδα (1+2)
55.603
53.091
53.344
53.527
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού
50.871
48.618
49.462
49.107
2. Έσοδα ΠΔΕ
4.732
4.473
3.882
4.420
ΙΙ. Δαπάνες (1+2)
55.705
55.664
55.685
55.751
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού
49.305
49.264
48.935
49.001
α. Πρωτογενείς δαπάνες
41.887
41.924
41.735
41.861
β. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση  
667
660
380
380
γ. Τόκοι   
5.900
5.830
5.930
5.930
δ. Ταμειακές Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες
700
590
598
598
2. ΠΔΕ (α+β)
6.400
6.400
6.750
6.750
α. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος
5.700
5.700
6.000
6.000
β. Εθνικό σκέλος
700
700
750
750
ΙΙΙ. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού
-103
-2.573
-2.340
-2.224
ΙΙΙ.α. Ταμειακό Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (ΙΙΙ-γ)
5.797
3.257
3.590
3.706
Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής διοίκησης
-3.285
-3.412
-2.314
-2.846
Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA
4.512
965
2.346
1.860
Ισοζύγιο  Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA
-3.388
-5.985
-4.654
-5.070
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ
1.374
355
1.092
1.105
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ
853
649
554
545
Ισοζύγιο Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ κατά ESA
588
344
406
455
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA
863
241
300
315
Ισοζύγιο ΟKΑ εκτός Νοσοκομείων κατά ESA
-750
-1.221
-1.675
-1.044
Ισοζύγιο Γενικής κυβέρνησης κατά ESA
-459
-5.618
-3.977
-3.695
% ΑΕΠ
-0,2%
-3,2%
-2,3%
-2,1%
Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης
7.867
6.904
6.919
6.821
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης κατά ESA
7.408
1.286
2.942
3.126
% ΑΕΠ
4,0%
0,7%
1,7%
1,8%
Προσαρμογές Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας
-1.812
-1.636
-2.048
-2.207
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης σύμφωνα  με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας
5.595
-349
894
919
% ΑΕΠ
3,03%
-0,20%
0,52%
0,53%
Στόχος Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας
5.546
-439
867
872
% ΑΕΠ
3,00%
-0,25%
0,50%
0,50%
Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας
49
90
27
47
ΑΕΠ
184.870
175.658
173.365
174.438


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

2015
2016Σύνολο Παρεμβάσεων
1.541
5.733

   
Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Δαπανών
535
2.532

   
Συντάξεις Δημοσίου
 
188
Εξορθολογισμός χορήγησης επιδόματος θέρμανσης με μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 50%
 
105
Μείωση αμυντικών και λοιπών καταναλωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
100
500
Συντάξεις Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
22
538
Εισφορές και Λοιπές Παροχές Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
403
1.113
Λοιπές Παρεμβάσεις
 
89
Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Εσόδων
1.006
3.201
Αναμόρφωση Κώδικα Φ.Π.Α.
427
1.310
Αναμόρφωση συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης
63
377
Αύξηση συντελεστών στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης
32
32
Αύξηση συντελεστών στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων
 
150
Αύξηση συντελεστών στο φόρο ασφαλίστρων
36
90
Κατάργηση απαλλαγών πληρωμής ΕΝΦΙΑ
19
20
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα
283
157
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες
 
114
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες
36
79
Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση της αποχής από τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων από τα Κ.Τ.Ε.Ο.
15
56
Κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση
 
13
Ενεργοποίηση φορολόγησης επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων
31
41
Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων
40
5
Αύξηση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος από ενοίκια
 
142
Επέκταση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο 30% των κερδών από παιχνιδομηχανές (VLT's)
 
100
Αύξηση συντελεστών φόρου εισοδήματος στους αγρότες
 
32
Αναμόρφωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
 
150
Επιβολή ειδικού τέλους, ανά στήλη, κάθε παιγνίου του ΟΠΑΠ
20
210
Λοιπές παρεμβάσεις
4


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com