Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Πόσα είναι τα κτίρια στην Ελλάδα, πότε κατασκευάστηκαν, ποια η χρήση τους και σε ποιους ανήκουν

Τον... χάρτη των κτιρίων στην Ελλάδα, δηλαδή πόσα είναι, που βρίσκονται, τι ηλικία έχουν, από τι κατασκευάστηκαν κ.λπ. παρουσιάζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).Με βάση την αποραφή των κτιρίων του 2011 τονίζεται ότι ο αριθμός των κτιρίων της Χώρας ανήλθε σε 4.105.637 κτίρια από τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό, 19,1% (783.752 κτίρια), βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και το μικρότερο, 3,4% (140.810 κτίρια), βρίσκεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει ότι, το 97% του συνόλου των κτιρίων της χώρας ανήκει σε ιδιώτες, το 2,9% στο δημόσιο και το υπόλοιπο 0,1% και στους δύο φορείς.

Από το σύνολο των κτιρίων που ανήκουν σε ιδιώτες το μεγαλύτερο ποσοστό 74,8% χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία. Από το σύνολο των κτιρίων που ανήκει στο δημόσιο το μεγαλύτερο ποσοστό 37,2% είναι εκκλησίες και το 14,2% χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως σχολικό κτίριο. Ενώ από το σύνολο των κτιρίων των οποίων τμήμα τους ανήκει στο δημόσιο και το υπόλοιπο σε ιδιώτες το μεγαλύτερο ποσοστό 33,1% χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία και το 18,2% έχει μικτή χρήση.

Αναλυτικά:

Αριθμός ορόφων

Από το σύνολο των κτιρίων της Χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό 51,5% είναι ισόγεια ενώ ποσοστό 33,3% των κτιρίων έχουν έναν (1) όροφο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ισόγειων κτιρίων, στο σύνολο των κτιρίων της, 64,9%, εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, το μεγαλύτερο ποσοστό, 47,0%, μονώροφων κτιρίων, στο σύνολο των κτιρίων της, εμφανίζεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ στην Περιφέρεια Αττικής εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά κτιρίων, στο σύνολο των κτιρίων της, με δύο (2) και πάνω ορόφους.
Αποκαλυπτική έρευνα: Πόσα είναι τα κτίρια στην Ελλάδα, πότε κατασκευάστηκαν, ποια η χρήση τους και σε ποιους ανήκουν

Τα περισσότερα ισόγεια κτίρια, ποσοστό 5% (105.658 κτίρια) και μονώροφα κτίρια, ποσοστό 5,4% (73.807 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Τα περισσότερα διώροφα κτίρια, ποσοστό 8,8% (30.955 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τα περισσότερα τριώροφα κτίρια, ποσοστό 13,5% (16.097 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά τετραώροφων κτιρίων, 16,6% (11.806 κτίρια), πενταόροφων κτιρίων, 31,8% (15.537 κτίρια) καθώς και των κτιρίων με έξι και πάνω ορόφους, 35,3% (11.547 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτει επίσης, ότι από το σύνολο των κτιρίων της Χώρας ποσοστό 4,3% (174.799 κτίρια) έχουν πυλωτή.

Χρήσεις

Από το σύνολο των κτιρίων τα 3.775.848 (ποσοστό 92,0%) είναι αποκλειστικής χρήσης ενώ τα 329.789 (ποσοστό 8,0%) μικτής χρήσης.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας χρησιμοποιούνται ως «κατοικίες» με την Περιφέρεια Αττικής να εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό (89,6% ) στο σύνολο των κτιρίων της. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά «εκκλησιών-μοναστηριών» (3,1%), «ξενοδοχείων» (4,4%), «σταθμών αυτοκινήτων» (1,4%) και «καταστημάτων-γραφείων» ( 5,8%), στο σύνολο των κτιρίων της.

Το μεγαλύτερο ποσοστό «εργοστασίων-εργαστηρίων» ( 1,1%), στο σύνολο των κτιρίων της, εμφανίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενώ οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά «σχολικών κτιρίων» (0,7%) στο σύνολο των κτιρίων τους. Τέλος, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά «νοσοκομείων, κλινικών κλπ» (0,1%) στο σύνολο των κτιρίων τους.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα περισσότερα κτίρια αποκλειστικής χρήσης είναι ισόγεια (ποσοστό 55%) ενώ τα περισσότερα κτίρια μικτής χρήσης έχουν και άλλους ορόφους (ποσοστό 88%). Επίσης από τα κτίρια των οποίων η αποκλειστική χρήση είναι κατοικία (2.990.324 κτίρια), το μεγαλύτερο ποσοστό (72,8%) είναι μονοκατοικίες (2.176.214 κτίρια).

Από τα κτίρια μικτής χρήσης (329.789 κτίρια), ο συνδυασμός χρήσεων που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (55,9%) είναι «κατοικία-κατάστημα» (184.411 κτίρια).Παλαιότητα

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων (704.340 κτίρια) κατασκευάστηκε την περίοδο 1971-1980 (ποσοστό 17,2%). Τα αμέσως επόμενα ποσοστά είναι 15,6% (639.475 κτίρια) που κατασκευάστηκαν την χρονική περίοδο 1961-1970 και 14% (573.250 κτίρια) που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1946-1960.

Επίσης από τα στοιχεία προκύπτει ότι μέχρι και το 1995 το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων που κατασκευάζονταν ήταν ισόγεια (ποσοστό 42,7% τη χρονική περίοδο 1991-1995) ενώ στις επόμενες χρονικές περιόδους υπερτερούν τα ποσοστά των κτιρίων με έναν (1) όροφο. Την περίοδο 1996-2000, ποσοστό 38,6% των κτιρίων που κατασκευάστηκαν έχουν έναν όροφο και 38,4% είναι ισόγεια. Την περίοδο 2001- 2005, ποσοστό 40,1% των κτιρίων που κατασκευάστηκαν έχουν έναν όροφο και 33% είναι ισόγεια. Ανάλογα, ποσοστό 41,5% των κτιρίων που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2006 και μετά έχουν έναν όροφο και 32,7% είναι ισόγεια.

Επίσης από τη μελέτη των στοιχείων των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των «κατοικιών» (16,4%), των «εργοστασίων-εργαστηρίων» (16,6%), των «καταστημάτων-γραφείων» (15%), των «σταθμών αυτοκινήτων» (14,1%) και των «νοσοκομείων-κλινικών» (15,6%) κατασκευάστηκαν την περίοδο 1971-1980. Το μεγαλύτερο ποσοστό των «εκκλησιών-μοναστηριών» (28,9%) κατασκευάστηκαν την περίοδο πριν το 1919, των «ξενοδοχείων» (15,3%) την περίοδο 1986-1990 και των «σχολικών κτιρίων» (17,1%) την περίοδο 1946-1960.Μπετόν

Από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, προκύπτει ότι, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 96,8%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από μπετόν. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 2,8%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 5,9%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από ξύλο, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 49,5%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από τούβλα/ τσιμεντόλιθους και στην Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 58,5%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από πέτρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά με το συνδυασμό του βασικού υλικού κατασκευής των κτιρίων με τον αριθμό ορόφων τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων, 63,4%, με βασικό υλικό κατασκευής το μπετόν, έχουν από ένα (1) όροφο και πάνω ενώ αντίθετα τα μεγαλύτερα ποσοστά των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής τους το μέταλλο, το ξύλο, τα τούβλα/ τσιμεντόλιθους και την πέτρα, είναι ισόγεια. Συγκεκριμένα, ισόγεια είναι: το 91,2% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής το μέταλλο, το 83,7% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής το ξύλο, το 80,4% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής τα τούβλα/ τσιμεντόλιθους και το 58,6% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής την πέτρα.Και πέτρα

Μελετώντας περαιτέρω τα στοιχεία που αφορούν στο βασικό υλικό κατασκευής των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης, προκύπτει ότι το βασικό υλικό κατασκευής των περισσοτέρων κατοικιών (61,5%), ξενοδοχείων (83,8%), εργοστασίων/ εργαστηρίων (49,5%), σχολικών κτιρίων (58,8%), καταστημάτων/ γραφείων (65,9%) και νοσοκομείων/ κλινικών (75,2%) είναι το μπετόν ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των εκκλησιών/ μοναστηριών (57%) έχουν βασικό υλικό κατασκευής την πέτρα.

Από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, προκύπτει ότι, ποσοστό 98% των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου έχουν ταράτσα σαν είδος οροφής ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων με στέγη με κεραμίδια, στο σύνολο των κτιρίων της, εμφανίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (ποσοστό 91,8%). Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν επίσης από το συνδυασμό του είδους οροφής των κτιρίων με τον αριθμό ορόφων τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων, 62,1%, με ταράτσα έχουν από ένα (1) όροφο και πάνω ενώ αντίθετα τα μεγαλύτερα ποσοστά των κτιρίων με είδος οροφής κεραμίδια (ποσοστό 56%) και φύλλα επικάλυψης (ποσοστό 90,4%), είναι ισόγεια.

Περαιτέρω, από τα στοιχεία που αφορούν στο είδος οροφής των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης, προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των κατοικιών (54,1%), των εκκλησιών/ μοναστηριών (74,7%) και των σχολικών κτιρίων (61,6%) έχουν οροφή με κεραμίδια ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχείων (53,5%) και των νοσοκομείων/ κλινικών (53,9%) έχουν ταράτσα.Αποχέτευση

Από το σύνολο των κτιρίων της χώρας, 1.777.872 κτίρια (ποσοστό 43,3%) είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο αποχέτευσης, 2.256.650 κτίρια (ποσοστό 55%) δεν είναι συνδεδεμένα ενώ για 71.115 κτίρια (ποσοστό 1,7%) δε δηλώθηκε η σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης.

Τέλος από τα στοιχεία προκύπτει ότι από το σύνολο των κτιρίων της χώρας, 1.447.735 κτίρια (ποσοστό 35,3%) εφάπτονται με γειτονικό/ά κτίριο/α. Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κτιρίων, σε επίπεδο Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011?centabs=1

διαβάστε περισσότερα...

Πώς το Facebook παραβιάζει την ιδιωτικότητά μας

Το Facebook «καταπατά» το ευρωπαϊκό δίκαιο που αφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, παρακολουθώντας και εντοπίζοντας ανθρώπους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αναφέρεται σε άρθρο του βρετανικού ειδησεογραφικού δικτύου BBC επικαλούμενο σχετική έκθεση που δημοσιοποίησε η βελγική Επιτροπή για την Προστασία του Απορρήτου.Η επιτροπή κατηγόρησε το Facebook ότι έχει επανειλημμένως αποφύγει να απαντήσει σε ερωτήσεις των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών σχετικά με το θέμα, ενώ έκανε έκκληση στους χρήστες της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης να εγκαταστήσουν λογισμικό για την προστασία του απορρήτου στους υπολογιστές τους προκειμένου να μην είναι δυνατόν ο εντοπισμός τους από το Facebook.

Από την πλευρά του το κοινωνικό δίκτυο υποστήριξε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις νομοθεσίες περί προστασίας των δεδομένων, ενώ αμφισβήτησε τις «εξουσίες» του βελγικού οργανισμού.

Με τη σειρά της η Επιτροπή εξαπέλυσε κατηγορίες κατά της ιστοσελίδας υποστηρίζοντας ότι «Το Facebook καταπατά το βελγικό και ευρωπαϊκό δίκαιο που αφορά στην προστασία του απορρήτου». Η Επιτροπή είχε συντάξει έκθεση ερευνώντας τις αλλαγές που είχαν γίνει τον Ιανουάριο στην πολιτική απορρήτου του κοινωνικού δικτύου.

Σε σχετική ανακοίνωση της η Επιτροπή αναφέρει ότι το Facebook έχει αρνηθεί να αναγνωρίσει τις βελγικές και άλλες ευρωπαϊκές διακιοδοσίες, επιμένοντας ότι υπόκεινται μόνο στους νόμους τις Ιρλανδίας, όπου βρίσκεται η ευρωπαϊκή έδρα του κοινωνικού δικτύου.

«Το Facebook απέτυχε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις», αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα της έρευνά ήταν «ανησυχητικά. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οποία βρίσκεται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους γερμανικούς, ολλανδικούς, γαλλικούς και ισπανικούς φορείς, αναφέρει ότι το Facebook δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει λεπτομερώς με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που συλλέγονται.

Εκπρόσωπος του Facebook αμφισβήτησε σε δηλώσεις της τις εξουσίες της βελγικής Επιτροπής, ωστόσο δήλωσε ότι η εταιρεία θα επανεξετάσει τα αποτελέσματα της μελέτης σε συνεργασία με την ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων.

«Εργαζόμαστε σκληρά ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι άνθρωποι έχουν τον έλεγχο των όσων επιλέγουν να μοιραστούν και με ποιον», δήλωσε η εκπρόσωπος της ιστοσελίδας. «Το Facebook σέβεται τους ευρωπαϊκούς νόμους και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και για τον λόγο αυτόν η εφαρμογή των προσπαθειών (της Επιτροπής) δεν είναι σαφής», πρόσθεσε η ίδια.

Αυτή είναι η δεύτερη έκθεση που έχει καταθέσει το τρέχον έτος η βελγική Επιτροπή κατηγορώντας το Facebook ότι καταπατά τους νόμους του απορρήτου. Σε έκθεση που είχε δημοσιοποιήσει τον Φεβρουάριο αναφερόταν ότι η ιστοσελίδα έχει κάνει ιδιαίτερα περίπλοκες τις ρυθμίσεις απορρήτου, προκαλώντας σύγχυση στους χρήστες.


διαβάστε περισσότερα...

Το «Ελληνικό Σήμα» αποκτά ηλεκτρονικό μητρώο

Ηλεκτρονικό μητρώο ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών δημιουργείται στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.Στο μητρώο θα καταχωρούνται τα στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες έχει απονεμηθεί το δικαίωμα χρήσης του "Ελληνικού Σήματος" και το μητρώο θα είναι προσβάσιμο από όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω διαδικτυακού portal.

Όπως αναφέρει σχετική δημοσίευση στο Διαύγεια, διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εφαρμογής Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελληνικού Σήματος για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Θα καταχωρείται στο μητρώο, ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονομή, μεταβίβαση, ανάκληση ή μεταβίβαση προσωρινή ή οριστική του Ελληνικού Σήματος και η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο θα γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από χρήστες του φορέα απονομής.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 18.450 ευρώ και οι φάκελοι με τις σφραγισμένες προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 22 Μάιου 2015 στις 2 το μεσημέρι στη διεύθυνση προμηθειών του υπουργείου Οικονομίας. Θα αποσφραγιστούν οι προσφορές τη Δευτέρα 25 Μάιου 2015 στις 11 το πρωί, στην έδρα του υπουργείου.

Σημειώνεται ότι σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να παραδοθεί το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί για την απονομή σήματος είναι οι εξής:

- για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα

- για τα αλκοολούχα ποτά η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του κράτους

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του μητρώου ενώ ο διαδικτυακός τόπος του μητρώου θα είναι δημόσιος και ελεύθερα προσβάσιμος.

Τι είναι το Ελληνικό Σήμα

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών.

Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό.

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

διαβάστε περισσότερα...

Εξαντλείται η... χωρητικότητα του Ιντερνετ;

Εξαντλείται το διαδίκτυο; Η ερώτηση αυτή μπορεί να ακούγεται άκρως περίεργη, ωστόσο Βρετανοί ερευνητές προειδοποιούν ότι το ενδεχόμενο αυτό ίσως αποτελεί πραγματικότητα.Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Royal Society του Λονδίνου, ερευνητές διεξήγαγαν συζητήσεις σχετικά με το πρόβλημα χωρητικότητας που ενδεχομένως προκύψει και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Η συνάντηση αποτέλεσε θέμα των πρωτοσέλιδων των βρετανικών εφημερίδων, οι οποίες έκαναν λόγο για ένα διαδίκτυο το οποίο έχει φτάσει «στα όριά του» και την ενδεχόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το γεγονός αυτό αποτελεί πραγματικότητα, καθώς η ταχεία ανάπτυξη της κατανάλωσης από τα διαδικτυακά μέσα, όπως το YouTube, δημιουργεί όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Οι ανησυχίες για έλλειψη χωρητικότητας πηγάζουν από μια σκληρή φυσική αλήθεια - υπάρχει ένα όριο στον όγκο των πληροφοριών που μπορούν να «χωρέσουν» σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό κανάλι, οπτική ίνα ή καλώδιο χαλκού, αναφέρει σε άρθρο του το περιοδικό New Scientist.

Ο χωρητικότητα των πληροφοριών που μπορούν να μεταφέρουν οι οπτικές ίνες είναι δυνατό να διευρυνθεί με την αύξηση της ισχύς του φωτός που εκπέμπεται μέσω αυτών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ενισχύσει το σήμα κωδικοποίησης, καθιστώντας ευκολότερη την ανάγνωσή του από το άλλο άκρο.

Ερευνητές έχουν αφιερώσει δεκαετίες προσπαθώντας να βρουν τρόπους για την ενίσχυση των σημάτων αυξάνοντας την χωρητικότητα των ήδη τοποθετημένων οπτικών ινών, ώστε να συμβαδίζουν με την αυξανόμενη κυκλοφορία στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Εάν αυξηθεί η ισχύς πέραν ενός ορισμένου ορίου, οι ίνες «εμποτίζονται» με φως με αποτέλεσμα το σήμα να υποβαθμίζεται. Το όριο αυτό σημαίνει ότι οι ίνες, όπως τις χρησιμοποιούμε στην παρούσα φάση, πλησιάζουν στο έσχατο των δυνατοτήτων τους.

«Δεν είναι δυνατό να υπάρχει απεριόριστη χωρητικότητα στις ίνες», δήλωσε ο 'Αντριου Έλις του βρετανικού Πανεπιστημίου 'Αστον του Μπέρμινγκχαμ, ο οποίος οργάνωσε και τη συνάντηση των ερευνητών.

Επιστήμονες διεξάγουν έρευνες σε νέα είδη οπτικών ινών, οι οποίες περιέχουν πολλαπλούς πυρήνες για τη μεταφορά των δεδομένων. Η κατασκευή των οπτικών αυτών ινών είναι δυσκολότερη σε σχέση με τις συμβατικές, επειδή οι πυρήνες είναι ιδιαίτερα μικροί σε μέγεθος και πρέπει να διατηρούν το σχήμα τους καθ' όλο το μήκος του καλωδίου. Ωστόσο, παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς μεγαλύτερου όγκου δεδομένων.

Μέθοδοι όπως αυτή θα αποτελέσουν το κλειδί για την επίλυση του ζητήματος.

«Δεν βλέπω μια κρίση του Ίντερνετ», δήλωσε στο περιοδικό ο 'Αντριου Λορντ, της βρετανικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών BT. «Έχω μεγάλη πίστη στην εφευρετικότητα των ανθρώπων για την παράδοση των αγαθών», πρόσθεσε ο ίδιος.

διαβάστε περισσότερα...

«Μάστιγα» στην Ελλάδα και παγκοσμίως η έλλειψη δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας

Έξι στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της ετήσιας διεθνούς έρευνας έλλειψης ταλέντου της Manpower Group για το 2015.Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο που καταγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ χρόνια διεξαγωγής της έρευνας στη χώρα μας, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 17 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2014, ενώ βρίσκεται 21 μονάδες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο (38%).

Η έλλειψη απαιτούμενης εμπειρίας (40%), τεχνικών δεξιοτήτων (31%), παραγόντων που σχετίζονται με το ευρύτερο περιβάλλον (21%), επαγγελματικών δεξιοτήτων (18%) και διαθέσιμων υποψηφίων (16%), καταγράφονται ως οι κύριοι λόγοι δυσκολίας κάλυψης θέσεων εργασίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 38% των εργοδοτών αντιμετωπίζει δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με τα απαιτούμενα προσόντα, ποσοστό αφενός αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2014 αφετέρου το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί, παγκοσμίως, από το 2007, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η έλλειψη ταλέντου δεν φαίνεται να δείχνει σημάδια υποχώρησης.

Οι εργοδότες στην Ιαπωνία εξακολουθούν να καταγράφουν τη μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης ταλέντου (83%), ενώ στην πρώτη πεντάδα με τα υψηλότερα ποσοστά δυσκολίας βρίσκονται το Περού (68%), το Χονγκ Κονγκ (65%), η Βραζιλία (61%) και η Ρουμανία (61%). Η Ελλάδα, με ποσοστό 59%, καταλαμβάνει την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, μετακίνηση δεκατριών θέσεων συγκριτικά με την περυσινή 19η θέση της χώρας μας, παγκοσμίως. Αντίθετα, χώρες, όπως η Ιρλανδία (11%), η Ισπανία (14%)-χώρες, που, μέχρι πρότινος, αντιμετώπιζαν παρόμοιες οικονομικές δοκιμασίες με τη χώρα μας, το Ηνωμένο Βασίλειο (14%) και η Ολλανδία (14%) δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα προσέλκυσης ταλέντου.

Οι 10 θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης για το 2015

Για έβδομη συνεχή χρονιά, οι εργοδότες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων «Επαγγελματιών Πωλητών», με δεύτερη σε δυσκολία κάλυψης ειδικότητα, αυτή των «Υψηλόβαθμων Στελεχών», η οποία παραμένει στην ίδια θέση της κατάταξης τα τελευταία τρία έτη. Την 3η θέση καταλαμβάνουν οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες», θέση που βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα από το 2011. Επαναφορά στη λίστα, της ειδικότητας «Προσωπικό ΙΤ» στην 6η θέση της κατάταξης, ενώ εκτός Top-10 για το 2015 είναι οι «Χειριστές Μηχανημάτων», οι οποίοι πέρυσι κατείχαν τη θέση Νο 9.

Σταθερά στη κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης με τις θέσεις που οι εργοδότες δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν, παραμένουν για τέταρτη συνεχή χρονιά οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες». Οι «Επαγγελματίες Πωλητές» παραμένουν δυσεύρετοι, καταλαμβάνοντας εφέτος τη δεύτερη θέση, ενώ την τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης συμπληρώνουν οι «Μηχανικοί». Εκτός Top-10 για το 2015 μένουν οι «Διευθυντές Πωλήσεων», που εφέτος καταλαμβάνουν τη θέση Νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς, επίσης και οι «Εργάτες», ενώ την εμφάνισή τους στη δεκάδα, έπειτα από απουσία τριών ετών, σημειώνουν το 2015 οι «Χειριστές Μηχανημάτων».

Ο αντίκτυπος της έλλειψης ταλέντου στις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το 64% των εργοδοτών στην Ελλάδα, η μεγάλη δυσκολία εύρεσης κατάλληλων εργαζομένων έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις είναι αδιαμφισβήτητα αξιοσημείωτες: Μειωμένη ανταγωνιστικότητα/παραγωγικότητα (65%), μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών (60%), μειωμένη δημιουργικότητα και καινοτομία (59%), καθώς και χαμηλό engagement και ηθικό (42%). Παρόλες τις σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι 1 στους 5 εργοδότες στην Ελλάδα δεν έχουν χαράξει στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εύρημα που δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας μας, αλλά εμφανίζεται και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παγκοσμίως, το ποσοστό των εργοδοτών που θεωρούν ότι οι κενές θέσεις έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική τους λειτουργία, παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τα δύο τελευταία έτη και διαμορφώνεται στο 54%.

Περισσότεροι από 41.700 εργοδότες σε 42 χώρες συμμετείχαν στην ετήσια έρευνα έλλειψης ταλέντου της Manpower Group. Η έρευνα διεξήχθη το πρώτο τρίμηνο του 2015, για δέκατη συνεχή χρονιά, με στόχο να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος της έλλειψης ταλέντου στις παγκόσμιες αγορές εργασίας και οι τρόποι απόκρισης των εργοδοτών στα ζητήματα που προκύπτουν, λόγω της έλλειψης ταλέντου. Η Ελλάδα συμμετείχε στην έρευνα για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, με αντιπροσωπευτικό δείγμα 750 εργοδοτών.

διαβάστε περισσότερα...
Έξι στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της ετήσιας διεθνούς έρευνας έλλειψης ταλέντου της Manpower Group για το 2015.Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο που καταγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ χρόνια διεξαγωγής της έρευνας στη χώρα μας, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 17 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2014, ενώ βρίσκεται 21 μονάδες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο (38%).

Η έλλειψη απαιτούμενης εμπειρίας (40%), τεχνικών δεξιοτήτων (31%), παραγόντων που σχετίζονται με το ευρύτερο περιβάλλον (21%), επαγγελματικών δεξιοτήτων (18%) και διαθέσιμων υποψηφίων (16%), καταγράφονται ως οι κύριοι λόγοι δυσκολίας κάλυψης θέσεων εργασίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 38% των εργοδοτών αντιμετωπίζει δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με τα απαιτούμενα προσόντα, ποσοστό αφενός αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2014 αφετέρου το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί, παγκοσμίως, από το 2007, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η έλλειψη ταλέντου δεν φαίνεται να δείχνει σημάδια υποχώρησης.

Οι εργοδότες στην Ιαπωνία εξακολουθούν να καταγράφουν τη μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης ταλέντου (83%), ενώ στην πρώτη πεντάδα με τα υψηλότερα ποσοστά δυσκολίας βρίσκονται το Περού (68%), το Χονγκ Κονγκ (65%), η Βραζιλία (61%) και η Ρουμανία (61%). Η Ελλάδα, με ποσοστό 59%, καταλαμβάνει την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, μετακίνηση δεκατριών θέσεων συγκριτικά με την περυσινή 19η θέση της χώρας μας, παγκοσμίως. Αντίθετα, χώρες, όπως η Ιρλανδία (11%), η Ισπανία (14%)-χώρες, που, μέχρι πρότινος, αντιμετώπιζαν παρόμοιες οικονομικές δοκιμασίες με τη χώρα μας, το Ηνωμένο Βασίλειο (14%) και η Ολλανδία (14%) δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα προσέλκυσης ταλέντου.

Οι 10 θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης για το 2015

Για έβδομη συνεχή χρονιά, οι εργοδότες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων «Επαγγελματιών Πωλητών», με δεύτερη σε δυσκολία κάλυψης ειδικότητα, αυτή των «Υψηλόβαθμων Στελεχών», η οποία παραμένει στην ίδια θέση της κατάταξης τα τελευταία τρία έτη. Την 3η θέση καταλαμβάνουν οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες», θέση που βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα από το 2011. Επαναφορά στη λίστα, της ειδικότητας «Προσωπικό ΙΤ» στην 6η θέση της κατάταξης, ενώ εκτός Top-10 για το 2015 είναι οι «Χειριστές Μηχανημάτων», οι οποίοι πέρυσι κατείχαν τη θέση Νο 9.

Σταθερά στη κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης με τις θέσεις που οι εργοδότες δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν, παραμένουν για τέταρτη συνεχή χρονιά οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες». Οι «Επαγγελματίες Πωλητές» παραμένουν δυσεύρετοι, καταλαμβάνοντας εφέτος τη δεύτερη θέση, ενώ την τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης συμπληρώνουν οι «Μηχανικοί». Εκτός Top-10 για το 2015 μένουν οι «Διευθυντές Πωλήσεων», που εφέτος καταλαμβάνουν τη θέση Νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς, επίσης και οι «Εργάτες», ενώ την εμφάνισή τους στη δεκάδα, έπειτα από απουσία τριών ετών, σημειώνουν το 2015 οι «Χειριστές Μηχανημάτων».

Ο αντίκτυπος της έλλειψης ταλέντου στις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το 64% των εργοδοτών στην Ελλάδα, η μεγάλη δυσκολία εύρεσης κατάλληλων εργαζομένων έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις είναι αδιαμφισβήτητα αξιοσημείωτες: Μειωμένη ανταγωνιστικότητα/παραγωγικότητα (65%), μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών (60%), μειωμένη δημιουργικότητα και καινοτομία (59%), καθώς και χαμηλό engagement και ηθικό (42%). Παρόλες τις σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι 1 στους 5 εργοδότες στην Ελλάδα δεν έχουν χαράξει στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εύρημα που δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας μας, αλλά εμφανίζεται και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παγκοσμίως, το ποσοστό των εργοδοτών που θεωρούν ότι οι κενές θέσεις έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική τους λειτουργία, παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τα δύο τελευταία έτη και διαμορφώνεται στο 54%.

Περισσότεροι από 41.700 εργοδότες σε 42 χώρες συμμετείχαν στην ετήσια έρευνα έλλειψης ταλέντου της Manpower Group. Η έρευνα διεξήχθη το πρώτο τρίμηνο του 2015, για δέκατη συνεχή χρονιά, με στόχο να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος της έλλειψης ταλέντου στις παγκόσμιες αγορές εργασίας και οι τρόποι απόκρισης των εργοδοτών στα ζητήματα που προκύπτουν, λόγω της έλλειψης ταλέντου. Η Ελλάδα συμμετείχε στην έρευνα για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, με αντιπροσωπευτικό δείγμα 750 εργοδοτών.

διαβάστε περισσότερα...

«Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο»: «Βόλτα» για ψώνια, μέσω διαδικτύου

"Βόλτα" σε μια πληθώρα καταστημάτων του κέντρου της Θεσσαλονίκης, μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο ή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να αναζητήσουν το είδος που επιθυμούν να αγοράσουν σε καλή τιμή και χωρίς να χάσουν πολύτιμο χρόνο, δίνει στους καταναλωτές ο κεντρικός Δήμος με τη δημιουργία ενός εικονικού εμπορικού κέντρου.Πρόκειται για την εφαρμογή "Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο" (https://smartcity.thessaloniki.gr/virtual-city-market/), που αποτελεί ψηφιακή αναπαράσταση της αγοράς και θα τροφοδοτείται από τους ίδιους τους επαγγελματίες και τα καταστήματα.

Το νέο αυτό ψηφιακό "εργαλείο" ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί πιλοτικά και παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εμπορική επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της ψηφιακό κατάστημα, αλλά και στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε αυτά με τη χρήση ενός κοινού ιστότοπου.

Οι καταστηματάρχες θα μπορούν να αναρτούν προσφορές και εκπτώσεις, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μια κατηγορία που τους ενδιαφέρει (παπούτσια, ρούχα, αξεσουάρ) και να να εντοπίσουν τα καταστήματα στον χάρτη ή στο κοντινότερο για αυτούς σημείο-τοποθεσία.

"Ήδη έχουν καταγραφεί 25 καταστήματα στην οδό Προξένου Κορομηλά καθώς και στη Μητροπόλεως και σταδιακά θα γίνει σε όλους τους δρόμους του ιστορικού κέντρου" δήλωσε ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Πέτρος Λεκάκης, υπογραμμίζοντας πως οι καταστηματάρχες υποδέχονται θετικά την ιδέα για προβολή των βιτρίνων τους μέσω του διαδικτύου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που έχουν από στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, το εικονικό εμπορικό κέντρο θα προβάλει σύνθετες προσφορές, δηλαδή ένα συνδυασμό προσφορών των καταστημάτων (προσφορές για αγορές και δωρεάν καφέ, δωρεάν στάθμευση, κ.ά.)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα "Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο" (Virtual Market), που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ερευνητική μονάδα URENIO του ΑΠΘ, θα παρουσιαστεί, αύριο το απόγευμα, στο δημαρχιακό μέγαρο.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "STORM Clouds", που διερευνά πώς οι Δήμοι μπορούν να αξιοποιήσουν-κινητοποιήσουν τις υπηρεσίες τους μέσω εφαρμογών "έξυπνων πόλεων" και πώς αυτό θα επηρεάσει τη ζωή των πολιτών.

διαβάστε περισσότερα...

Μάθε με ένα «κλικ» αν σε συμφέρει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο σπίτι σου

«Γίνε παραγωγός της ενέργειας που εσύ καταναλώνεις και κέρδισε στον λογαριασμό» είναι η βασική φιλοσοφία του νέου προγράμματος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering), που έκανε στις 8 Μαΐου "πρεμιέρα" στην Ελλάδα, με την έναρξη της υποδοχής από τον ΔΕΔΔΗΕ αιτημάτων σύνδεσης, σε πρώτη φάση από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης.Πώς, όμως, λειτουργεί το net-metering, σε τι διαφέρει από το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στη στέγη, ποια είναι η εμπειρία από τις χώρες στις οποίες έχει ήδη εφαρμοστεί, ποιο είναι το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης για εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών- σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και πότε θα αποσβεστεί, ποιο είναι το εκτιμώμενο κέρδος, ποιες περιοχές ευνοούνται, υπάρχει ρίσκο;

"Μπες και δες κόστος, χρόνο απόσβεσης και κέρδος"

Με την εισαγωγή, σε μία ηλεκτρονική φόρμα, της διεύθυνσης του σπιτιού του και στοιχείων, που εμπεριέχονται στον λογαριασμό της ΔΕΗ, θα μπορεί σύντομα κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει μία έρευνα αγοράς, που θα του δίνει ασφαλείς απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, ώστε να κρίνει, εάν τον συμφέρει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά και να ενταχθεί στο πρόγραμμα net-metering. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από τα τέλη Ιουνίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pvnetmetering.eu

Πρόκειται για έναν ανοιχτό λογισμικό, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου "Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας (PV-NET)", στο οποίο συμμετείχαν φορείς από έξι χώρες και συγκεκριμένα από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει να λειτουργεί ταυτόχρονα και στις έξι χώρες.

"Μελετήσαμε αναλυτικά πώς λειτουργούν τα σπίτια που έχουν φωτοβολταϊκά, ποιες είναι οι καταναλώσεις τους, πότε τους συμφέρει να έχουν καταναλώσεις, τι συμβαίνει όταν ταυτίζονται χρονικά η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και η κατανάλωση. Όλα αυτά τα συμπεράσματα, μαζί με μία ανάλυση στα τιμολόγια που ισχύουν στις ευρωπαϊκές χώρες για τα συστήματα συμψηφισμού, τα βάλαμε σε ένα υπολογιστικό εργαλείο" εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, αν. καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ Γρηγόρης Παπαγιάννης.

"Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, να πει, 'εγώ κάθε τετράμηνο καταναλώνω τόσο', να δηλώσει μέσω του google maps, πού είναι το σπίτι του και αμέσως το πρόγραμμα θα υπολογίσει ποια είναι η βέλτιστη διάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, που μπορεί να χρησιμοποιήσει για το σπίτι του, π.χ. τρία κιλοβάτ και σε πόσο καιρό θα έχει μία απόσβεση. Στοιχεία, όπως οι ηλιακές ακτινοβολίες αντλούνται αυτομάτως από βάσεις δεδομένων, δίνοντας τις συντεταγμένες το σύστημα συνδέεται με μία μεγάλη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεβάζει ό,τι στοιχεία χρειάζεται" σημειώνει.

"Τελευταία ευκαιρία για την αγορά φωτοβολταϊκών"

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering) είναι ουσιαστικά μία μορφή επιδότησης, για να μπορέσει κάποιος που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια να γίνει και παραγωγός της.

"Βάλε μία πηγή ηλεκτρικής ενέργειας με το φωτοβολταϊκό, δε θέλω να την παράγεις, για να μου την πουλάς, θέλω κυρίως να την καταναλώνεις. Αν σου περισσεύει, π.χ. επειδή το μεσημέρι παράγει πολλή ενέργεια το φωτοβολταϊκό κι εσύ δεν έχεις μεγάλες καταναλώσεις, θα τη δώσεις στο δίκτυο κι εγώ σε μία μεγάλη 'μπαταρία' θα σου τη φυλάξω για έναν χρόνο, για την νύχτα ή τη συννεφιασμένη μέρα που θα τη χρειαστείς. Εάν πάλι δεν σου φτάνει, θα σου δίνω ό,τι χρειάζεσαι και στο τέλος του τετραμήνου θα γίνεται ο συμψηφισμός, για να δούμε τι θα με πληρώσεις ή τι πιστωτικό υπόλοιπο θα έχεις" εξηγεί, με απλά λόγια, τη φιλοσοφία του προγράμματος ο κ. Παπαγιάννης, προσθέτοντας ότι "θα είναι μία καλή ευκαιρία -ίσως η μοναδική ευκαιρία- για να γίνει κάτι στην αγορά φωτοβολταϊκών".

Σε σχέση με το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στη στέγη, το "net-metering" διαφέρει στο ότι είναι μία μορφή επιδότησης, η οποία στοχεύει, όχι πλέον σε επενδυτικά οφέλη, αλλά στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων για τον ίδιο τον επενδυτή- καταναλωτή.

"Το προηγούμενο πρόγραμμα έλεγε 'βάζω φωτοβολταϊκά και ό,τι ηλεκτρική ενέργεια παράγω τη δίνω στο δίκτυο και την πουλάω με μία πολύ υψηλή τιμή', την οποία κρατούσαν υψηλή μέσα από επιδοτήσεις και αυτή η υψηλή τιμή δημιούργησε στρεβλώσεις στην αγορά, άνοιξε μία μεγάλη τρύπα και τελικά επιβαρύνθηκαν όλοι οι καταναλωτές, για να καλυφθούν τα χρήματα, που χρειάζονταν, για να πληρωθούν οι παραγωγοί των φωτοβολταϊκών" διευκρινίζει ο καθηγητής.

Οι συμβάσεις για το net-metering είναι 25ετούς διάρκειας, επειδή, όπως σημειώνει ο κ. Παπαγιάνης, "τόση είναι περίπου η διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού και πρέπει ο επενδυτής να είναι βέβαιος ότι αυτό που συμφώνησε θα έχει εφαρμογή για 25 χρόνια και δεν θα βρεθεί ξεκρέμαστος".

"Από τα πιο φθηνά φωτοβολταϊκά στον κόσμο"

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Παπαγιάννη, εξαιτίας της μεγάλης αγοράς φωτοβολταϊκών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των επιδοτήσεων των προηγούμενων χρόνων για την εγκατάστασή τους, απέκτησε ιδιαίτερα μεγάλη και ανταγωνιστική αγορά.

"Η χώρα μας έχει από τα πιο φθηνά φωτοβολταϊκά στον κόσμο -πιο φθηνά και από τη Γερμανία ή την Ιαπωνία. Δεν είναι τυχαίο, είχαμε μεγάλη αγορά και οι τιμές λόγω ανταγωνισμού έπεσαν πολύ χαμηλά" αναφέρει.

διαβάστε περισσότερα...

Ηλεκτρονικοί αισθητήρες και έξυπνα μάτια στο αποχετευτικό σύστημα της Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρονικοί αισθητήρες και “έξυπνα” μάτια, θα ειδοποιούν έγκαιρα, για πιθανές καταστροφές από υπερχείλιση, αλλά και από εισροή θαλασσινού νερού, στο αποχετευτικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και θεομηνιών.Μέσω ενός πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα προγράμματος, οι αρμόδιοι για τη διαχείριση του αποχευτικού δικτύου, υπάλληλοι της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), θα ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και στη συνέχεια, σε πραγματικό χρόνο, θα ενεργοποιούνται τα ειδικά θυροφράγματα τα οποία αποτρέπουν την παροχέτευση των μεγάλων ποσοτήτων νερού της βροχής (από τους αγωγούς στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων), αλλά και αντίστροφα, από πιθανή εισροή θαλασσινού νερού στο αποχετευτικό δίκτυο, σε περίπτωση έντονου κυματισμού, ή παλίρροιας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, με την επωνυμία “Real – t – So” (Επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις), λειτουργούν ήδη τρεις σταθμοί κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι “συνεργάζονται” με το μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται στην περιοχή “40 Εκκλησιές” στην Άνω Πόλη.

Το πρόγραμμα υλοποιεί η EΥΑΘ Α.Ε., σε συνεργασία με το ΑΠΘ, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ιδιωτική εταιρία και αναμένεται να εφαρμοστεί και σε άλλες παραθαλάσσιες πόλεις στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

“Θα προβλέπει δυσλειτουργίες, όπως για παράδειγμα καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και εισροή θαλασσινού νερού στο παντορροϊκό σύστημα και θα προειδοποιεί σε περιπτώσεις υπερχείλισης των αστικών λυμάτων ή και εισροής θαλασσινού νερού στο σύστημα αστικών λυμάτων”, είπε ο καθηγητής στο ΑΠΘ Μάριος Βαφειάδης, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε απόψε, με θέμα την αντιπλημμυρική προστασία.

Όπως εξήγησε, όταν ανεβαίνει πολύ η στάθμη της θάλασσας έχουμε υπερχειλίσεις και εισροή θαλασσινού νερού στα αντλιοστάσια και στο βιολογικό καθαρισμό, γεγονός που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον εξοπλισμό. “Μέσω του προγράμματος, θα αποφύγουμε την εισροή και θα έχουμε καλύτερο τελικό προϊόν επεξεργασμένων λυμάτων για να χρησιμοποιηθούν στην άρδευση”, τόνισε ο κ. Βαφειάδης. Επιπλέον, με την πλήρη λειτουργία του “Real – t – SO”, εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος στους επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες των παντορροϊκών συστημάτων, ελαχιστοποιείται η συχνότητα υπερχειλίσεων των αστικών λυμάτων που προκαλούνται από απρόβλεπτες αποφράξεις αγωγών ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις, και περιορίζονται οι προστιθέμενες δαπάνες μεταφοράς κι επεξεργασίας των θαλάσσιων υδάτων.

To "Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις (Real – t – SO) χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς", προϋπολογισμού 689.900 ευρώ.

διαβάστε περισσότερα...

Το Candy Crash Saga θα εμπεριέχεται στα επερχόμενα Windows 10

Όταν τα Windows 10 της Microsoft διατεθούν επίσημα στην αγορά, αργότερα μέσα στο τρέχον έτος, θα είναι εξοπλισμένα εκτός από τα νέα χαρακτηριστικά και με νέα παιχνίδια.Ο λόγος για το δημοφιλές παιχνίδι Candy Crash Saga της εταιρείας King, το οποίο θα είναι προ-εγκατεστημένο στο λειτουργικό σύστημα μαζί με τα κλασσικά Ναρκαλιευτή και Πασιέντζα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το παιχνίδι θα έχει διαφορές από την «φορητή» του έκδοση, αφού έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τις οθόνες αφής των συσκευών κινητής τηλεφωνίας και των tablets. Οι χρήστες των συστημάτων που ενσωματώνουν τα Windows 10 θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν το παιχνίδι με το ποντίκι του υπολογιστή ή το δάχτυλό τους στα συστήματα που διαθέτουν λειτουργίες αφής.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ίσως μοιάζει ως περίεργη επιλογή για το λειτουργικό, ωστόσο αποτελεί μέρος της επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ της Microsoft και της King, αναφέρει σε άρθρο του το βρετανικό περιοδικό Wired.

«Το Candy Crash Saga ήταν το πρώτο παιχνίδι που διαθέσαμε τον Δεκέμβριο μαζί με το λειτουργικό σύστημα Windows Phone», δήλωσε ο διευθυντής της King, Ρικάρντο Ζακόνι. «Πρόσφατα, επεκτείναμε αυτή την εταιρική μας σχέση ώστε να περιλαμβάνεται και στα Windows 10. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε με τη Microsoft και να φέρουμε στο κοινό το Candy Crash μαζί με τα Windows 10», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι της King δεν θα είναι ο μοναδικός τίτλος που θα εμπεριέχεται στο επερχόμενο λειτουργικό της Microsoft. Όπως επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, περισσότερα παιχνίδια της King θα είναι διαθέσιμα, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δώσει περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

διαβάστε περισσότερα...

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει το Nintendo NX

Το Nintendo NX δεν θα είναι ο αντικαταστάτης του 3DS ή του Wii U, αλλά μια νέα φορητή κονσόλα παιχνιδιών που θα περιλαμβάνει πολλά νέα χαρακτηριστικά, δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος της εταιρείας Σατόρου Ιουάτα.Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη νέα παιχνιδομηχανή, καθώς η εταιρεία έχει δώσει στη δημοσιότητα μόνο ελάχιστες πληροφορίες, όπως ότι ενδέχεται να κυκλοφορήσει στην αγορά μέσα στο 2016.

«Το NX θα είναι μια ειδική πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών, μια εντελώς νέα ιδέα», δήλωσε ο Ιουάτα. «Δεν πρόκειται να αποτελέσει απλά τον αντικαταστάτη των Nintendo 3DS ή Wii U», πρόσθεσε ο ίδιος.

Μιλώντας σχετικά με τις φορητές κονσόλες παιχνιδιών και πώς τις αντιλαμβάνεται το κοινό, ο Ιουάτα δήλωσε: «όταν πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος χρήστης παίζει σε ένα σύστημα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ της Ιαπωνίας και των άλλων χωρών».

«Δεδομένου ότι πάντα σκεφτόμαστε πώς να δημιουργήσουμε μια νέα πλατφόρμα που θα γίνει αποδεκτή από όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους, θα θέλαμε να προσφέρουμε στο κοινό μια νέα ιδέα, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως το περιβάλλον του κάθε παιχνιδιού που μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην παρούσα φάση, αυτό είναι τα μόνα στοιχεία που μπορώ να επιβεβαιώσω», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του το βρετανικό περιοδικό Wired, η Nintendo είχε και στο παρελθόν υποστηρίξει ότι οι νέες κονσόλες της δεν αντικαθιστούν τις ήδη υπάρχουσες. Πριν από την κυκλοφορία του Nintendo DS το 2004, η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι η νέα κονσόλα είναι παντελώς διαφορετική, τόσο σε χαρακτηριστικά όσο και σε hardware από το Game Boy. Η επιτυχία του DS, ώθησε την εταιρεία να αφοσιωθεί στη νέα φορητή κονσόλα, αντικαθιστώντας την παλαιά έκδοση. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, πιθανόν το νέο NX όντως να αποτελέσει εντέλει τον αντικαταστάτη του 3DS ή του Wii U.


διαβάστε περισσότερα...

SOS για τις ελληνικές επιχειρήσεις που... «δεν δίνουν μία» για την ηλεκτρονική τους ασφάλεια

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο υποστράτηγος και διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας Μανώλης Σφακιανάκης, για τις επιχειρήσεις που δεν δαπανούν χρήματα για την ηλεκτρονική ασφάλειά τους, από το βήμα του πρώτου πανευρωπαϊκού διήμερου συνεδρίου με θέμα την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το οποίο διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, ENISA σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου.Ο κ. Σφακιανάκης ανέφερε, ότι έχουν παρατηρηθεί πολλά κρούσματα σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εξαπατηθεί από επιτήδειους που μπαίνουν στα λογιστικά συστήματα, μαθαίνουν την πιστωτική τους ικανότητα και μπορούν να παραπλανήσουν τον επιχειρηματία με διάφορους τρόπους, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Στην Κρήτη,κατέληξε, το τελευταίο διάστημα είχαμε περίπου 12 τέτοια περιστατικά, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση επιχειρηματία που έχασε 400.000 ευρώ.

Δυστυχώς, είπε ο ίδιος, οι επιχειρήσεις δεν δαπανούν χρήματα για την ασφάλειά τους. Ωστόσο, συμπλήρωσε, αν ένας επιχειρηματίας θέλει να έχει παρουσία στο διαδίκτυο, δεν θα πρέπει να εμπιστεύεται ελεύθερα προγράμματα, αλλά να συνεργαστεί με ανθρώπους που έχουν την αντίστοιχη γνώση, ώστε να θωρακίσει την επιχείρησή του με τα κατάλληλα εργαλεία.

Ο κ. Μανώλης Αλιφιεράκης πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας μας δείχνει έναν εύκολο δρόμο διεκπεραίωσης των εργασιών μιας επιχείρησης ωστόσο οι κίνδυνοι που μπορεί ν' αντιμετωπίσουμε είναι πολλοί και μεγάλοι.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Μίτρακας προϊστάμενος Μονάδας ENISA στο Ηράκλειο επισήμανε ότι επικεντρώνεται σε τρεις τομείς, την ιδιοτικότητα, την κυβερνοασφάλεια και την πρόληψη/καταστολή, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι να έρθουν κοντά επιχειρήσεις, επιστήμονες, εκπρόσωποι της πολιτικής και των εταιρειών του κλάδου. Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κ. Μίτρακας, δεν είναι σε χειρότερη ή καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες χώρες γιατί δεν υπάρχουν σύνορα σε τέτοια θέματα.

διαβάστε περισσότερα...

Πότε θα δούμε τα πρώτα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς της Google

Έτοιμα να κυκλοφορήσουν σε πραγματικές οδικές συνθήκες τα αυτόνομης οδήγησης οχήματά της, δηλώνει η Google.Έπειτα από αρκετούς μήνες δοκιμών σε «κλειστό περιβάλλον», η Google δηλώνει έτοιμη, ώστε ο στόλος των αυτοκίνητων αυτόνομης οδήγησης, για το οποία έχει γίνει πολύς ντόρος καθώς αναμένεται να αλλάξουν πολλά από τα δεδομένα της αυτοκίνησης, θα δοκιμαστεί μέσα στο καλοκαίρι σε ανοικτό αυτοκινητόδρομο στο Mountain View της Καλιφόρνια, κοντά στην έδρα του «γίγαντα» του Silicon Valley. Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας, η ταχύτητα που θα μπορoύν να αναπτύξουν δεν θα ξεπερνά τα 40 χ.α.ω., ενώ θα «είναι εξοπλισμένα με προσθαφαιρούμενο τιμόνι, πεντάλ γκαζιού και φρένου, ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να μπορεί να παρέμβει ο οδηγός ασφαλείας» όπως δήλωσε η Google.

διαβάστε περισσότερα...

Άνοιξε ο δρόμος για την παραγωγή «σπιτικής» μορφίνης

Αμερικανοί και Καναδοί επιστήμονες κατάφεραν να αναπαράγουν στο εργαστήριο τον τρόπο που οι παραπούνες του οπίου δημιουργούν φυσική μορφίνη.


Το επίτευγμα ανοίγει τον δρόμο για την παραγωγή «σπιτικής» μορφίνης (που μπορεί να μετατραπεί σε ηρωϊνη) και άλλων αναλγητικών και ναρκωτικών ουσιών. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η σχετική μέθοδος πρέπει αμέσως να τεθεί υπό έλεγχο, προτού «αξιοποιηθεί» ανεξέλεγκτα από τον οποιονδήποτε, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί κανείς να φτιάξει αλκοόλ στο σπίτι του.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ειδικό στη βιολογική μηχανική Τζον Ντιούμπερ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό χημικής βιολογίας "Nature Chemical Biology", σύμφωνα με το BBC, το πρακτορείο Ρόιτερς και το "New Scientist", δημιούργησαν μέσω γενετικής τροποποίησης ζυμομύκητα (μαγιά μπίρας) που μπορεί να μετατρέπει τα σάκχαρα σε οπιοειδή.

Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται η τεχνητή απομίμηση όλης της βιοχημικής διαδικασίας μέσω της οποίας το φυτό του οπίου παράγει μορφίνη στη φύση. Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι στο μέλλον οι παράνομες φυτείες παπαρούνας οπίου μπορεί να αντικατασταθούν από εργαστήρια σε υπόγεια και αποθήκες σπιτιών, όπου θα παράγονται οπιοειδή.

Η Τάνια Μπουμπέλα, καθηγήτρια δημόσιας υγείας του καναδικού Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα, δήλωσε ότι «οποιοσδήποτε διαθέτει το σχετικό στέλεχος του ζυμομύκητα, καθώς και βασικές γνώσεις για τη ζύμωση, θα μπορούσε να καλλιεργήσει ζυμομύκητες που παράγουν μορφίνη, χρησιμοποιώντας ένα "σπιτικό κιτ" για την παραγωγή μπίρας».

Προς το παρόν, η διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική: χρειάζονται 300 λίτρα μεταλλαγμένων ζυμομυκήτων για να παραχθούν μόλις 30 μιλιγκράμ (χιλιοστόγραμμα) μορφίνης. Οι ερευνητές μόνοι τους σταμάτησαν σκοπίμως ένα μόλις βήμα πριν παράγουν την εργαστηριακή μορφίνη και πήραν την πρωτοβουλία να επιβάλουν στον εαυτό τους «μορατόριουμ» στην περαιτέρω έρευνά τους, εωσότου οι αρμόδιες Αρχές μελετήσουν το ζήτημα.

«Σίγουρα δεν στοχεύουμε στην αγορά παράνομων ναρκωτικών. Αντιληφθήκαμε ότι εισερχόμαστε σε μια θαυμαστή νέα επικράτεια. Οι συνεργάτες μου κι εγώ αισθανθήκαμε ότι πρέπει να κάνουμε διαβουλεύσεις με τις διάφορες ρυθμιστικές Αρχές και να συμφωνήσουμε μια κοινή γραμμή για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα» δήλωσε ο Καναδός μικροβιολόγος Βίνσεντ Μάρτιν του Πανεπιστημίου Κονκόρντια του Κεμπέκ.

Η νέα έρευνα αποτελεί το επιστέγασμα μιας έρευνας, εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, προκειμένου να αναπαραχθούν σε μικροοργανισμούς τα 15 βιοχημικά βήματα που λαμβάνουν χώρα στην παπαρούνα του οπίου. Αυτό κατέστη πλέον εφικτό χάρη στην εισαγωγή γονιδίων από το φυτό του οπίου στο γονιδίωμα του ζυμομύκητα.

Σύμφωνα με τον Ντιούμπερ, είναι πλέον θέμα δύο έως τριών ετών να γίνει πραγματικότητα η αξιόπιστη παραγωγή φαρμάκων, όπως τα αναλγητικά, από ζυμομύκητες που θα τρέφονται με σάκχαρα. Όπως είπε, η σύνθεση οπιοειδών στο εργαστήριο θα δώσει νέες δυνατότητες, ώστε οι ουσίες αυτές να γίνουν πιο ισχυρές, λιγότερο εθιστικές και να διαρκούν περισσότερο.

Το ζήτημα όμως είναι ότι ακριβώς αυτές οι δυνατότητες δεν πρέπει να πέσουν σε λάθος χέρια, γιατί τότε θα είναι δυνατή η ανεξέλεγκτη παραγωγή πιο ισχυρών και πιο εθιστικών οπιοειδών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο κίνδυνος είναι μεγάλος, επειδή οι μικροοργανισμοί (ζυμομύκητες) είναι εύκολο να καλλιεργηθούν κρυφά και να μεταφερθούν οπουδήποτε, γεγονός που δεν θα περάσει απαρατήρητο από τα παράνομα κυκλώματα των ναρκωτικών. Αναπόφευκτα, η παραγωγή οπιοειδών θα γινόταν πολύ πιο τοπική και αποκεντρωμένη, άρα και πολύ πιο δύσκολο να αστυνομευθεί, γεγονός που θα επιδεινώσει το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών.

Μία λύση, σύμφωνα με την Μπουμπέλα, θα ήταν η σχετική έρευνα με τους ζυμομύκητες στο μέλλον να διεξάγεται μόνο σε άκρως διαβαθμισμένα επιστημονικά εργαστήρια, με προφυλάξεις ασφαλείας ανάλογες με αυτές που ισχύουν για την ευλογιά ή τον άνθρακα.

Σήμερα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν παράνομη χρήση οπιοειδών, είτε κάνοντας κατάχρηση στις συνταγογραφήσεις των ισχυρών αναλγητικών, είτε κάνοντας χρήση προϊόντων του οπίου, που προέρχεται από χώρες όπως το Αφγανιστάν (80% της παγκόσμιας παραγωγής οπίου), το Λάος και το Μεξικό.


διαβάστε περισσότερα...

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Κυνήγι θησαυρού» στα... σκουπίδια!

Εκσκαφείς, τροχήλατα μηχανήματα, κόσκινα και μαγνήτες, αλλά και πολύτιμα ανθρώπινα χέρια αναλαμβάνουν δράση, από την ερχόμενη εβδομάδα, σε ένα διαφορετικό "κυνήγι θησαυρού", προς αναζήτηση σπάνιων μετάλλων, όπως ο χρυσός, ο άργυρος, η πλατίνα και οι σπάνιες γαίες, μια ειδική κατηγορία μετάλλων, που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές εφαρμογές νέων τεχνολογιών.Όλα αυτά θα συμβούν σε έναν, εκ πρώτης όψεως, απροσδόκητο για τη φύση του εγχειρήματος χώρο, εκείνον του ΧΥΤΑ Πολυγύρου.

Η Χαλκιδική θα φιλοξενήσει, αυτή τη φορά, μια διαφορετική εξόρυξη που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα: μια εξόρυξη σκουπιδιών!

"Το εγχείρημα είναι μια πιλοτική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα, που πραγματοποιείται με τη λογική ότι ίσως υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία στα σκουπίδια, που μένει ανεκμετάλλευτη. Θέλουμε να δούμε αν αξίζει τον κόπο" εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η μεταλλειολόγος του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ reclaim Ζωή Γαϊτανάρου.

Τονίζει, δε, ότι βασικοί στόχοι της εξόρυξης σκουπιδιών είναι να βρεθούν ηλεκτρονικά απόβλητα που είναι πηγή ανάκτησης σπάνιων πόρων, κυρίως μετάλλων, και να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα παρόμοιων έργων, μελλοντικά, στη χώρα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ reclaim, που υλοποιείται από τον Δήμο Πολυγύρου, τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με συντονιστή δικαιούχο την εταιρεία ENVECO A.E., θα γίνει η εκσκαφή δύο χιλιάδων κυβικών μέτρων θαμμένων απορριμμάτων.

Μετά τις διαδικασίες του κοσκινίσματος και του μαγνητικού διαχωρισμού θα προκύψουν ποσότητες χώματος (ένας σημαντικός πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ίδιο τον ΧΥΤΑ), πλαστικά και χαρτιά (που θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση) και φυσικά μέταλλα, στα οποία αποδίδεται μεγάλη σημασία για τα δεδομένα βιωσιμότητας του εγχειρήματος.

Την ίδια στιγμή, η επιστημονική ομάδα του έργου θα πραγματοποιήσει δοκιμές στα εργαστήρια της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκειμένου να διαπιστωθούν οι δυνατότητες ανάκτησης μετάλλων από σκόνη ηλεκτρονικών αποβλήτων με τη βοήθεια διαδεδομένων τεχνικών στη μεταλλευτική και τη μεταλλουργία.

"Η εξόρυξη αποβλήτων είναι μια παλιά ιδέα στο εξωτερικό. Τέτοιες εξορύξεις έχουν γίνει αρκετές φορές στην Αμερική και την Ευρώπη και τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος στην Ασία. Η απήχηση της σχετικής μεθόδου ήταν μεγάλη, κυρίως στις δεκαετίες του '80 και του '90, ωστόσο αργότερα θεωρήθηκε οικονομικά μη βιώσιμη. Τα δεδομένα, σήμερα, έχουν αλλάξει καθώς οι τιμές των μετάλλων σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο. Παράλληλα, η χρήση των φυσικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολλαπλάσια, γεγονός που καθιστά επιτακτική την διαχείριση των φυσικών πόρων με έναν πιο βιώσιμο τρόπο και με στόχο να μειωθεί το ανθρώπινο αποτύπωμα. Τη στιγμή που στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι υπάρχουν 150.000 με 500.000 χώροι ταφής απορριμμάτων τίθεται πλέον ακόμη περισσότερο το θέμα του τι αφήνουμε στις επόμενες γενιές" σχολιάζει η κ. Γαϊτανάρου.

Επιπλέον τονίζει πως "ήδη μας κοστίζει πολύ ως χώρα να απειλούμαστε με πρόστιμα για τους ΧΑΔΑ" και υπογραμμίζει ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σήμερα, είναι πλέον διαθέσιμες πιο σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων που προέρχονται από χωματερές και ΧΥΤΑ.

Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των μηχανημάτων και η λειτουργία τους τοποθετείται χρονικά στην επόμενη εβδομάδα, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Παράλληλα θα γίνονται και οι εργαστηριακές δοκιμές.

Εντός του καλοκαιριού εκτιμάται πως θα έχουν εξαχθεί τα πρώτα συμπεράσματα, ενώ έχει ξεκινήσει και έρευνα με ερωτηματολόγια για την καταγραφή των θέσεων-σκέψεων του κοινού για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διαχείριση των απορριμμάτων.

διαβάστε περισσότερα...

Κλειδί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η αξιοποίηση των φορητών λύσεων και του cloud

Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας και έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες αλλά ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να αξιοποιούν νέες λύσεις που σχετίζονται με τις φορητές συσκευές, το αποκαλούμενο και mobility, ή το cloud που θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας τους. Αυτό υποστηρίζει έρευνα της Globo για τη διαχείριση φορητών συσκευών (mobility management) που διεξήχθη στα τέλη του 2014 στις ΗΠΑ από την VDC Research, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με την έρευνα, η προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τεχνολογική επικαιρότητα και τις σύγχρονες ανάγκες παρουσιάζει ένα εμφανώς μικρό ποσοστό. Μπορεί να έχουν “υιοθετήσει” σημαντικά τεχνολογικά συστήματα όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς και φορητούς υπολογιστές, αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι που φαίνεται να μη λαμβάνεται υπόψη στο επιχειρείν τους και αυτό είναι η mobile και η cloud τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή, κάποιος μπορεί πλέον να συνδέεται είτε στα προσωπικά, είτε στα κοινά αρχεία μιας εταιρείας, από όπου και αν βρίσκεται, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια. Αυτό που έχει ίσως και τη μεγαλύτερη σημασία εδώ, είναι ότι οι παραπάνω τεχνολογικές υποδομές είναι αυτές που επηρεάζουν δυναμικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Δεν είναι μόνο μια καθημερινή διευκόλυνση του δυναμικού μιας επιχείρησης που σχετίζεται με την απλή μεταφορά δεδομένων. Έχει άμεση σχέση τόσο με την εσωτερική, όσο και με την εξωτερική λειτουργικότητα μιας εταιρείας. Η παραγωγικότητα και τα εργασιακά αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστα από αυτό.Οφέλη

Όσο η πίεση μέσα στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον αυξάνεται και οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλέψουν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, η mobile τεχνολογία είναι αυτή που ανοίγει το δρόμο στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ο εργαζόμενος πλέον έχει τη δυνατότητα να έρθει άμεσα σε επαφή με τα δεδομένα μιας εταιρείας και ως εκ τούτου να λάβει πολύ γρήγορα μια απόφαση μέσα σε ένα δεδομένο και αυστηρό χρονικό πλαίσιο. Η συνεργασία, επίσης, των εργαζομένων βελτιστοποιείται καθώς αρχεία και δεδομένα αποκτούν άμεση ροή και πρόσβαση μέσα σε ένα δίκτυο ανθρώπων που πολλές φορές τυγχάνει να απέχουν γεωγραφικά. Αμέτοχη δεν μένει ούτε η εξυπηρέτηση πελατών καθώς η επαφή με τους συνεργάτες γίνεται αμεσότερη και έτσι το δίκτυο των προσφερόμενων υπηρεσιών βελτιώνεται αισθητά.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη για ολοκληρωμένες υπηρεσίες όσον αφορά τις τεχνολογικές υποδομές μιας επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη, οι προσωπικές συσκευές των εργαζομένων που περιέχουν εταιρικά δεδομένα πληθαίνουν διαρκώς, δημιουργώντας σύγχυση, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που τα δεδομένα αυτά μπορεί να αναμιχθούν με τα προσωπικά. Παρέχοντας, λοιπόν, ολοκληρωμένες mobile υπηρεσίες, αυτό δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα.

Για τις περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα, οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και επιτακτικές και για αυτό το λόγο χρειάζονται λύσεις που να εξυπηρετούν ένα ολόκληρο δίκτυο συσκευών και όχι μεμονωμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίφημη BYOD (Bring Your Own Device) πρακτική, δηλαδή η δυνατότητα χρήσης της προσωπικής συσκευής του εργαζόμενου προς επαγγελματική χρήση στο γραφείο. Αυτό δημιουργεί “αχαρτογράφητα νερά” για μια επιχείρηση καθώς δεν είναι πλέον σε θέση να διαχειρίζεται όλες τις συσκευές. Οι end-to-end λύσεις ενσωματώνουν στην πρακτική τους με πολύ εύκολο τρόπο όλες τις συσκευές και καθιστούν τη διαχείριση ευκολότερη από ποτέ.

Η έρευνα μελέτησε τους λόγους που οι εταιρείες στις ΗΠΑ στρέφονται προς λύσεις enterprise mobile management και οι πιο βασικοί είναι:

Βελτίωση της παραγωγικότητας

Μικρότερα λειτουργικά κόστη

Βελτίωση του χρόνου λήψης αποφάσεων

Αύξηση κερδών/πωλήσεων

Λιγότερη γραφειοκρατία

Καλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Πιστότητα πελάτη

Καλύτερη τιμολόγηση

Στην εποχή της ψηφιοποίησης μία εταιρεία δεν θα πρέπει να μένει εκτός digital στρατηγικής και δημιουργίας εφαρμογών. Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα για μια επιχείρηση εάν θέλει να παραμείνει δυναμικά σε μια αγορά, να δημιουργήσει τη δική της εφαρμογή για τους καταναλωτές της. Μέσα από end-to-end λύσεις, η κατασκευή μιας τέτοιας εφαρμογής γίνεται ευκολότερα από ποτέ. Οι εταιρείες που ενσωματώνουν αυτό το κομμάτι στην εταιρική και συγχρόνως τεχνολογική τους στρατηγική, καταφέρνουν να δημιουργήσουν μια πιο άμεση σχέση με τους καταναλωτές και το κοινό τους.

Ο λόγος που οι end-to-end λύσεις ταιριάζουν στη σύνθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ότι γίνονται εύκολα μέρος της ήδη υπάρχουσας υποδομής τους. Μπορεί να αποτελούν ένα νέο τεχνολογικό κεφάλαιο αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν υιοθετούνται εύκολα. Για κάποιες εταιρείες, μια τεχνολογική επένδυση μπορεί να φαντάζει πολυτέλεια, αλλά πλέον είναι εφαλτήριο για την είσοδο σε μια νέα εποχή των επιχειρήσεων.Παραδείγματα

Σημειώνεται πως η Globo έχει ξεκινήσει μεν από την Ελλάδα αλλά έχει εξελιχθεί σε σημαντικό διεθνή «παίκτη» στο χώρο των λύσεων που αξιοποιούν τις φορητές συσκευές και απευθύνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη αρκετά παραδείγματα επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έχουν αξιοποιήσει τις λύσεις της.

Για παράδειγμα, με την εφαρμογή “EMBRYOGENESIS” της ομώνυμης κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης, οι χρήστες μπορούν να μηδενίσουν την ανασφάλεια και το άγχος που χαρακτηρίζει τη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς είναι για πρώτη φορά σε θέση να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία μέσα από την κινητή τους συσκευή, έχοντας πρόσβαση σε φωτογραφίες του εμβρύου σε όλες τις φάσεις της γονιμοποίησης, ενώ μπορούν να αποθηκεύουν και φωτογραφίες από τους υπερήχους που πραγματοποιούνται στα τελευταία στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας. Η εφαρμογή απευθύνεται σε υπογόνιμα ζευγάρια που θα υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να προγραμματίσουν ιατρικό ραντεβού, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες απευθείας από τη φορητή τους συσκευή (smartphone ή tablet).

Μία άλλη περίπτωση είναι τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, τα οποία αποφάσισαν να επενδύσουν σε μια ψηφιακή τάξη η οποία θα λειτουργεί με iPad. Κατ’ αυτό τον τρόπο αποφάσισαν να εκσυγχρονίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ενδυναμώνοντας τη συγκέντρωση και την αφομοίωση των πληροφοριών από τους μαθητές. Μέσω αυτής της διαδικασίας, όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των τάξεων έγινε πλέον διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να μπορεί να αξιοποιείται από τους μαθητές μέσω των tablets τους, ενώ ακόμα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνταν πια με τη χρήση των φορητών συσκευών των μαθητών. Η GLOBO ανέλαβε την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διαχείρισης της πολιτικής BYOD (Bring-Your-Own-Device) των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, ενισχύοντας την ασφάλεια των δεδομένων των συσκευών, αλλά κυρίως αποτρέποντας τη διάσπαση προσοχής των μαθητών και τη λανθασμένη χρήση στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Οι ανάγκες των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη αφορούσαν τόσο στη διανομή mobile εφαρμογών και αρχείων που απαιτούνται για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς αυτής της πρωτοβουλίας, απενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών των συσκευών, όπως πχ τη χρήση της κάμερας, καθώς και τη δυνατότητα για αυτόματο κλείδωμα ή διαγραφή των συσκευών από την πλατφόρμα, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας μιας συσκευής.

διαβάστε περισσότερα...

Τεράστιο κύκλωμα πωλούσε τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων σε εταιρείες

Στο έλεος των επιτηδείων βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, όπως τουλάχιστον αποδεικνύει το κύκλωμα που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.Σύμφωνα με την απίστευτη απάτη που εξιχνιάστηκε, μετά από αστυνομική διαδικτυακή έρευνα που διήρκεσε πάνω από τέσσερις μήνες, βγήκε στο φως υπόθεση παράνομης συλλογής, κατοχής, επεξεργασίας και διάθεσης προς πώληση μεγάλου αριθμού εγγραφών με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε ψηφιακά αρχεία - λίστες

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 52 και 53χρονών, για παράβαση της νομοθεσίας «περί προσωπικών δεδομένων», πράξεις τελεσθείσες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Παράλληλα κατηγορούνται ότι προέβαιναν και στην τέλεση του αδικήματος της Φοροδιαφυγής και της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που περιήλθε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία, άγνωστοι δράστες με σκοπό να κάνουν γνωστή την ύπαρξη και δραστηριότητά τους, αποστέλλουν μαζικά σε χρήστες του διαδικτύου μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο προσκαλούν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να προμηθευτούν επί πληρωμή, ηλεκτρονικό αρχείο που κατέχουν και περιλαμβάνει λίστα με εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τα παραπάνω ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η οποία και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ εξέδωσε σχετικές Διατάξεις και Βουλεύματα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και του τραπεζικού απορρήτου.

Από την ενδελεχή ψηφιακή και συστηματική διαδικτυακή έρευνα που διενήργησαν εξειδικευμένοι Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εταιρείας υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών και Τραπεζικούς Οργανισμούς, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δραστών καθώς και τα ηλεκτρονικά ίχνη, μέσω των οποίων διακινούσαν μέσω διαδικτύου, τα αρχεία προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, πρόεκυψαν τα τηλέφωνα επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν για την αθέμιτη και παράνομη δραστηριότητά τους καθώς και οι επίμαχοι τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούσαν, προκειμένου να τους καταβάλλεται το «αντίτιμο» για την πώληση του ηλεκτρονικού αρχείου προσωπικών δεδομένων.
πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τη συνδρομή κλιμακίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πραγματοποίησαν με τη παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, παράλληλες έρευνες σε οικίες και χώρους εργασίας των εμπλεκόμενων στην Αττική.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα που εντοπίστηκαν σε οικία των δραστών στην Αθήνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε ψηφιακή μορφή, αρχεία – λίστες με 406.000 εγγραφές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονοματεπώνυμα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, ταχυδρομικές διευθύνσεις και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mails. Παράλληλα κατασχέθηκε ένα φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.διαβάστε περισσότερα...

Εκτυπώθηκε σε χαρτί η πρώτη κεραία ραδιοσυχνοτήτων από γραφένιο

Ερευνητές στη Βρετανία εκτύπωσαν πάνω σε χαρτί μια κεραία (αντένα) ραδιοσυχνοτήτων, χρησιμοποιώντας, ως «μελάνι», συμπιεσμένο γραφένιο.Πρόκειται για ένα επίτευγμα που δείχνει ότι το υλικό-θαύμα αρχίζει πλέον να παρέχει σημαντικές πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο των ηλεκτρονικών.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και της εταιρείας BGT Materials Ltd, με επικεφαλής τον «πατέρα» του γραφένιου νομπελίστα φυσικό Κόστια Νοβοσέλοφ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Applied Physics Letters", ανακοίνωσαν ότι η εκτυπωμένη κεραία από γραφένιο λειτουργεί αρκετά καλά, για να χρησιμοποιηθεί σε «ετικέτες ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων» (RFID), καθώς και σε ασύρματους ηλεκτρονικούς αισθητήρες.

Η κεραία είναι εύκαμπτη, φιλική στο περιβάλλον και μπορεί να παραχθεί μαζικά με χαμηλό κόστος. Οι διαστάσεις της -προς το παρόν- είναι 14 εκατοστά (μήκος) επί 3,5 χιλιοστά (πλάτος).

Το γραφένιο, που ανακαλύφθηκε το 2004, είναι ένα απίστευτα ισχυρό υλικό, που αποτελεί πολύ καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος και το οποίο αποτελείται από ένα φύλλο άνθρακα πάχους μόνο ενός ατόμου. Τώρα, αποδεικνύεται ότι μπορεί επίσης να εκτυπωθεί πάνω σε χαρτί ακόμη και με τη μορφή κεραίας, πράγμα που θα αυξήσει τις καθημερινές πρακτικές εφαρμογές του στο μέλλον, όπως είπε ο Νοβοσέλοφ.

Το "μελάνι" από γραφένιο είναι σχετικά φθηνό και έχει διάφορα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα "μελάνια", όπως διαλύματα από μεταλλικά νανοσωματίδια. Η εκτύπωση κεραιών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από γραφένιο πάνω σε φθηνά και εύκαμπτα υλικά, όπως το χαρτί και το πλαστικό, σημαίνει ότι η ασύρματη τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων, (όπως οι ετικέτες RFID), σύντομα θα γίνουν πανταχού παρούσες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη και από τους κτηνοτρόφους πάνω στα ζώα τους, για τον καλύτερο εντοπισμό τους.

Σήμερα, οι περισσότερες ετικέτες RFID είναι φτιαγμένες από μέταλλα, όπως το αλουμίνιο και ο χαλκός, υλικά που είναι πιο ακριβά σε σχέση με το χαρτί και το πλαστικό. Όμως, οι μελλοντικές ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων από γραφένιο θα έχουν χαμηλότερο κόστος και θα είναι πιο ανταγωνιστικές στο εμπόριο.


διαβάστε περισσότερα...

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξαιρετικής ποιότητας το 97% των ελληνικών υδάτων για κολύμβηση

Ως εξαιρετικής ποιότητας χαρακτηρίζονται τα ύδατα κολύμβησης της Ελλάδας (97%), σύμφωνα με τα στοιχεία για την ποιότητα που ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, κρίνοντας πως στο 83% όλων των περιοχών στην Ευρώπη είναι εξαιρετικής ποιότητας, ενώ στο 95% των περιπτώσεων πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, όλες οι περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα διαθέτουν ύδατα εξαιρετικής ποιότητας. Τις χώρες αυτές ακολουθούν η Ελλάδα (97%), η Κροατία (94 %) και η Γερμανία (90 %), όλες με υψηλή αναλογία των περιοχών που διαθέτουν ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο το 2% των περιοχών κολύμβησης δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης και χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

Στην έκθεση συγκρίνεται η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης κατόπιν δειγματοληψίας σε περισσότερες από 21.000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Ελβετία και την Αλβανία το 2014.

«Η ποιότητα των νερών των θαλασσών αλλά και των λιμνών μας είναι γνωστή και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας» όπως δήλωσε αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Τσιρώνης, τονίζοντας πως «μέριμνα και υποχρέωση όλων μας, είναι να προστατεύουμε διαρκώς τις θάλασσες και τις ακτές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Οι ποιοτικές παράμετροι, που εξετάσθηκαν επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες:

_ Μικροβιολογικές: “Escherichiacoli” και “Εντερόκοκκοι”, οι οποίες αναλύθηκαν σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και

_ Οπτικά Παρακολουθούμενες: κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση σε 1540 σημεία, εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα και τα υπόλοιπα 1538 σε παράκτια ύδατα. Από το σύνολο των 1540 σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 1518, καθώς το 2014 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 22 νέα σημεία. Τα νέα σημεία για το 2014 δεν αξιολογήθηκαν, καθώς δεν έχει ληφθεί ο επί τετραετία ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία. Παρόλα αυτά, από τα πρώτα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Για τα 1518 σημεία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- 1495 σημεία ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας»

- 23 σημεία χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας»

- Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας».

- Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων της κολυμβητικής περιόδου 2014 και τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων - ακτών κολύμβησης δημοσιοποιούνται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Παρατήρησης. Στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr περιέχονται επίσης ιστορικά στοιχεία για την αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και χάρτης με όλες τις παρακολουθούμενες ακτές κολύμβησης και σχετικά αναλυτικά στοιχεία. Μέσω του διαδραστικού ιστοτόπου επιτυγχάνεται η ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα των νερών και των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και του ευρύτερου κοινού.


διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Eως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 οι ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων με επιδότηση OEK

Παρατείνεται έως τις 31/12/2015 η προθεσμία για περίπου 97.000 που είχαν λάβει δάνειο με επιδότηση του πρώην OEK να προσέλθουν στις τράπεζες από τις οποίες έχουν δανειοδοτηθεί και να υποβάλουν αίτηση για τη ρύθμισή του.Tην παράταση της εξάμηνης προθεσμίας που προέβλεπε ο ν. 4053/14 δίνει Kοινή Yπουργική Aπόφαση η οποία εκδόθηκε χθες (ΦEK B 878). Bασικός όρος για την υπαγωγή των δανειοληπτών στη νέα ρύθμιση είναι να μην «έχουν υπερβεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής», να μην έχουν δηλαδή ληξιπρόθεσμη οφειλή για περισσότερους από έξι μήνες. Nα σημειωθεί ότι ο νόμος δεν ορίζει συγκεκριμένο τρόπο διακανονισμού, ενώ προβλέπει ότι ο OAEΔ, ως καθολικός διάδοχος του OEK, εξακολουθεί να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί, με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης, επιτόκιο του δανείου. O OAEΔ έχει υπολογίσει ότι θεωρητικά μπορεί να συμφωνηθεί επιμήκυνση έως και δέκα ετών με μείωση της καταβαλλόμενης δόσης πάνω από 40%. Για παράδειγμα, δάνειο αρχικού ποσού 150.000 ευρώ, με ανεξόφλητο χρέος μέχρι τον Nοέμβριο του 2014 (πριν από τη ρύθμιση) 68.178 ευρώ (μένουν πέντε έτη για τη λήξη του), είχε μηνιαία δόση της τάξης των 1.009 ευρώ, που έπειτα από διακανονισμό και δεκαετή παράταση, μπορεί να πέσει σε 419 ευρώ (μείωση 58%).


διαβάστε περισσότερα...

Η Moody's τρομοκρατεί: Πάγωμα λογαριασμών και περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων

«Τρομοκρατικό» σενάριο για επιβολή capital control αλλά και πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα, δημοσιεύει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's σε έκθεσή του για την Ελλάδα.Συγκεκριμένα, ο οίκος επισημαίνει ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και για εποβολή ελέγχου κεφαλαίων σε κάθε κίνηση στο ελληνικό σύστημα και ο κίνδυνος αυτός έχει «αυξηθεί σημαντικά».
Η Moody’s τονίζει πως το outlook του ελληνικού τραπεζικού τομέα είναι «αρνητικό» εξαιτίας της «σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης των τραπεζών» αλλά και της «σημαντικής επιδείνωσης της χρηματοδότησης και της ρευστότητας των τραπεζών».
Σύμφωνα με τη Moody's, η υποβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αντανακλά τη σημαντική επιδείνωση στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα των τραπεζών από το Δεκέμβριο του 2014, αλλά και την πτωτική αναθεώρηση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη του 2015-2016 (στο 0,5% εφέτος και στο 1,5% το 2016), λόγω των πολιτικών εξελίξεων μετά τις εκλογές που έχουν οδηγήσει σε πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας.
Ο οίκος εκτιμά ότι οι εκροές καταθέσεων στο πεντάμηνο έχουν ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ, νούμερο που αντιστοιχεί στο 18% των συνολικών καταθέσεων. Tονίζει ότι οι πιέσεις αυτές δεν αναμένεται να περιοριστούν τους επόμενους 12-18 μήνες και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επιβολής κεφαλαιακών περιορισμών και «παγώματος» των καταθέσεων.
Παράλληλα, εκτιμάται πως λόγω τη χαμηλότερης ανάπτυξης, αλλά και τα υψηλότερα κόστη χρηματοδότησης των τραπεζών, καθώς και η περιορισμένη παραγωγή εσόδων θα καθυστερήσουν την ανάκαμψη της κερδοφορίας προ προβλέψεων το 2015, ενώ οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν αύξηση των «κόκκινων» δανείων και επιδείνωση των ρευστών διαθεσίμων έκτακτης ανάγκης


διαβάστε περισσότερα...

Spiegel: Η χρεοκοπία της Ελλάδας όλο και πιο κοντά - Ο ΣΥΡΙΖΑ απειλεί με στάση πληρωμών τον Ιούνιο

Στο εφιαλτικό σενάριο της στάσης πληρωμών στις αρχές Ιουνίου από την ελληνική κυβέρνηση αναφέρεται το γερμανικό περιοδικό Spiegel.«Η χρεοκοπία της Ελλάδας πλησιάζει όλο και πιο κοντά. Στις 5 Ιουνίου η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει την επόμενη δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όπως φαίνεται δεν θα έχει βρει τα χρήματα για να το κάνει», αναφέρει στην εισαγωγή του το άρθρο.

Στη συνέχεια επικαλείται τη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ κόμματος, Νίκου Φίλη, ο οποίος σε δηλώσεις του σήμερα στον ANT1 ανέφερε ότι «στις 5 Ιουνίου έρχεται η ώρα της αλήθειας. Αν μέχρι τότε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα τρέχονται οικονομικά προβλήματα της κυβέρνησης, τότε δεν θα πάρουμε χρήματα».

Από το Μάρτιο οι πιστωτές της Ελλάδας ανησυχούν ότι η χώρα δεν θα μπορέσει να αποπληρώσεις τις επόμενες δόσεις της. Μέχρι τώρα τα 'χε καταφέρει, επειδή έχει καταφύγει σε τεχνάσματα. Η τελευταία δόση στο ΔΝΤ που πληρώθηκε στις 12 Μαΐου, πληρώθηκε με κεφάλαια που η ίδια είχε καταβάλει ως μέλος του ΔΝΤ.

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως πρώτα θα πληρώσει τις συντάξεις των Ελλήνων και, εν συνεχεία, θα εξυπηρετηθούν οι πιστωτές των Αθηνών», συνεχίζει.

«Εάν η Ελλάδα δεν καταφέρει να αποπληρώσει τη δόση της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Ιούνιο, τότε και επισήμως η χώρα θα χρεοκοπήσει. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι προτιμά να αφήσει απλήρωτο το ΔΝΤ από ότι τον ελληνικό λαό», καταλήγει το περιοδικό.


διαβάστε περισσότερα...

Τορπίλη Σόιμπλε: Δεν μπορώ να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει

Αδυναμία να δώσει τη... διαβεβαίωση ότι αυτή τη φορά η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.Μάλιστα ο Γερμανός αξιωματούχος φέρεται να είπε ότι δεν μπορεί να παράσχει μία τέτοια διαβεβαίωση, όπως είχε κάνει παλαιότερα και συγκεκριμένα το 2012.

«Η κυρίαρχη δημοκρατική απόφαση του ελληνικού λαού μας άφησε σε πολύ διαφορετική κατάσταση», πρόσθεσε ο Σόιμπλε, αναφερόμενος στις εκλογές.

Δεν παρέλειψε επίσης να αφήσει αιχμές και για τη στάση της Κομισιόν απέναντι στην Αθήνα. «Πολλοί μιλάνε για πράγματα που είτε δεν καταλαβαίνουν, είτε δεν είναι υπεύθυνοι για αυτά. Η Κομισιόν παίζει το ρόλο της ως μέρος των τριών Θεσμών. Αλλά ενεργεί εντός των ορίων αυτής της λειτουργίας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην τελευταία δόση προς την Αθήνα ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο να μοιραστεί σε μικρότερες δόσεις.

Χωρίς συμφωνία, το πρόγραμμα θα εκπνεύσει σε έξι εβδομάδες, αφήνοντας στην Ελλάδα χωρίς άλλη επιλογή παρά να αθετήσει πληρωμές χρέους δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να καταβάλει αυτό το καλοκαίρι, τονίζει η εφημερίδα.

Ο κ. Σόιμπλε ανέφερε επίσης πως ένα τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα θα μπορέσει να υπάρξει μόνο όταν το τρέχον πρόγραμμα ολοκληρωθεί.

Η Ελλάδα «δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το πρόγραμμα, δεν έχει πλέον το πρωτογενές πλεόνασμα που είχε πέρυσι και έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θέλει νέο πρόγραμμα», ανέφερε ο Γερμανός υπουργός.

«Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Αθήνα και τους τρεις Θεσμούς ήταν πάντα δύσκολες, αλλά πάντα επιτυγχάνουν. Δεν έχω καμία πρόθεση να παρέμβω σε αυτή τη διαδικασία», κατέληξε ο κ. Σόιμπλε, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για την έγκριση ή μη μιας τελικής συμφωνίας ανήκει στους ΥΠΟΙΚ του Eurogroup.

διαβάστε περισσότερα...

Ανακλήθηκε πρόγραμμα voucher για ανέργους 29 έως 64 ετών

Την ανάκληση του προγράμματος επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, (voucher) ανέργων 29 έως 64 ετών, σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με εγγυημένη απασχόληση στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης, αποφάσισε η ειδική γραμματεία διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του υπουργείου Οικονομίας.Το πρόγραμμα, το οποίο επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, ανακλήθηκε μετά από αίτημα της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου, «λόγω σημαντικών σχεδιαστικών προβλημάτων της πρόσκλησης».

Το πρόγραμμα, προέβλεπε την ένταξη για πέντε μήνες 16.620 ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, σε εταιρείες του κλάδου κατασκευών, της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και των νέων τεχνολογιών (πληροφορική και εφαρμογές πληροφορικής).

Περιλάμβανε επίσης, θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 300 ωρών και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις ήταν υποχρεωμένες μετά τη λήξη του προγράμματος, να προσλάβουν το 25% για τουλάχιστον δύο επιπλέον μήνες, με ελάχιστες αποδοχές τα 25 ημερομίσθια ανά μήνα.


διαβάστε περισσότερα...

Εντονη ανησυχία για την πορεία της οικονομίας

Η εργασιακή ασφάλεια και η πορεία της ελληνικής οικονομίας παραμένουν οι δύο μεγαλύτερες ανησυχίες των Ελλήνων καταναλωτών, σύμφωνα με την έρευνα της Nielsen για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.Επιπλέον, εννέα στους δέκα Έλληνες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η χώρα βρίσκεται σε ύφεση, ενώ ένας στους δύο θεωρεί ότι η χώρα θα παραμείνει σε ύφεση και τον επόμενο χρόνο.

Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν πως διαθέτουν το εισόδημα που τους περισσεύει για την αποπληρωμή δανείων και γενικότερων χρεών, ενώ ένας στους τέσσερις απαντά πως δεν του περισσεύουν καθόλου χρήματα.

Οι κύριες ενέργειες περικοπής των εξόδων εντοπίζονται στην αγορά φθηνότερων προϊόντων μπακαλικής (τρόφιμα, είδη προσωπικής περιποίησης, είδη καθαρισμού σπιτιού), στην μείωση των δαπανών για διασκέδαση εκτός σπιτιού, για ρουχισμό, για παραγγελία έτοιμων γευμάτων στο σπίτι, αλλά και για διακοπές. Από τα παραπάνω, η μείωση των παραγγελιών έτοιμων γευμάτων στο σπίτι και η αγορά φθηνότερων ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών φαίνεται ότι θα αποτελέσουν μόνιμη συνήθεια για μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών, δηλαδή ακόμα και όταν οι οικονομικές συνθήκες βελτιωθούν.

Καταναλωτική εμπιστοσύνη
Οσον αφορά στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για το πρώτο τρίμηνο του 2015, παρατηρήθηκε σημαντική αύξησή του κυρίως λόγω της εκλογής της νέας κυβέρνησης, καθώς όπως επισημαίνεται στην έρευνα τέτοιου είδους γεγονότα ενισχύουν την αισιοδοξία των καταναλωτών, καθώς και τη γενοκότερη ελπίδα τους για το μέλλον. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο σχετικός δείκτης σημείωσε μικρή άνοδο στις αρχές του 2015, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, της Ωκεανία και την Ευρώπη ο δείκτης αυξήθηκε, ενώ στις ΗΠΑ παρέμεινε σταθερός. Στον αντίποδα, στη Λατινική Αμερική ο δείκτης μειώθηκε κατά 2 μονάδες, φτάνοντας στο επίπεδο των 86 μονάδων, το οποίο είναι και το χαμηλότερο που έχει σημειωθεί από το 2011.


διαβάστε περισσότερα...

IKA: «Eκτός ρύθμισης» οι οφειλές από επιστροφές συντάξεων

Δεν «μπαίνουν» στη ρύθμιση των 100 δόσεων οι οφειλές από επιστροφές συντάξεων ή άλλων παροχών που έχει καταβάλει αχρεωστήτως -και διεκδικεί- το IKA από συνταξιούχους.Η επιστροφή των ποσών που οφείλονται (και επιβαρύνονται με επιτόκιο 5%) γίνεται με βάση αναγκαστικό νόμο του 1951 (ν. 1846/1951), ο οποίος υπερισχύει έναντι του Kώδικα Eίσπραξης Δημοσίων Eσόδων.

διαβάστε περισσότερα...

Σχεδόν 1,9 δισ. οι απλήρωτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ

Πλησιάζουν το 1,9 δισ. ευρώ οι απλήρωτοι λογαριασμοί στη ΔΕΗ, καθώς το πρώτο τρίμηνο του έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφθασαν στο 1,883 δισ. ευρώ, από 1,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο διευθυντής στρατηγικής της ΔΕΗ Σωτήρης Χατζημιχαήλ στο συνέδριο «Επιμελώς Επιχειρείν».Ο πρώην υφυπουργός Ενέργειας Μάκης Παπαγεωργίου δήλωσε στο συνέδριο ότι ο ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ θα πλήξει τον τομέα της ενέργειας και θα επιβαρύνει το σύνολο των επιχειρήσεων. Παράλληλα υποστήριξε ότι τυχόν τροποποιήσεις στο μέτρο της «διακοψιμότητας» για τη βιομηχανία, όπως και η αποψίλωση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ δεν θα γίνουν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, ο κ. Χατζημιχαήλ δήλωσε ότι στο διάστημα της τελευταίας τετραετίας οι κόκκινοι λογαριασμοί υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς στο τέλος του 2011 ήταν 702 εκατ. ευρώ. Χειρότερη είναι η εικόνα από τις επιχειρήσεις που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς καθώς οι οφειλές τους σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν, φθάνοντας στα 206 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, από 182 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2014 και 24 εκατ. ευρώ το 2011. Τα στοιχεία αφορούν επιχειρήσεις που ηλεκτροδοτούνται στη μέση τάση.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης έχει δηλώσει ότι στις άμεσες προτεραιότητές του είναι η αντιμετώπιση των ανείσπρακτων οφειλών.

διαβάστε περισσότερα...

Grexit και Brexit: Δύο αμιγώς πολιτικές αποφάσεις

Oσοι επιμένουν πεισματικά ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι θέμα αριθμών και όχι πολιτικής, είτε δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται είτε κάνουν πως δεν γνωρίζουν τι «παίζεται», εξυπηρετώντας (ακουσίως ή εκουσίως) συγκεκριμένα συμφέροντα.Άλλωστε, ακόμη και το αφεντικό της γερμανικής Bundesbank, Γενς Βάιντμαν, ξεκαθάρισε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν είναι η ΕΚΤ αυτή που θα αποφασίσει εάν η Ελλάδα θα παραμείνει ή όχι στην Ευρωζώνη, αλλά οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί. Όσο για το ΔΝΤ, παρά τις «τρελές» απαιτήσεις του για τους μισθούς και τις συντάξεις και το δόγμα του «εγώ παίρνω πάντοτε όσα μου χρωστούν», αναγνώρισε πριν από μερικές ημέρες ευθαρσώς και δημοσίως ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και, κατά συνέπεια, εναπόκειται στους Ευρωπαίους εταίρους της χώρας να λάβουν την πολιτική απόφαση εάν θα το «κουρέψουν» ή όχι.

Για να λέμε την αλήθεια, άλλωστε, δεν χρειάζονται δα και ιδιαίτερες γνώσεις για να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει και να παραδεχθεί, ταυτόχρονα, ότι αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει την απολύτως ορθή επιλογή -ασχέτως του τρόπου που το χειρίζεται και της τελικής κατάληξης της διαπραγμάτευσης. Όπως δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει οποιοσδήποτε ότι και η επικείμενη αντιπαράθεση της Βρετανίας με την Ε.Ε. δεν αφορά απλώς και μόνο την εφαρμογή ή μη κάποιων κανόνων από την πλευρά του Λονδίνου, αλλά είναι μια αμιγώς πολιτική σύγκρουση, η οποία έχει να κάνει με τη μελλοντική πορεία και δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με άλλα λόγια, οι υποθέσεις και τα σενάρια περί Grexit και Brexit δεν θα κριθούν από τους τεχνοκράτες -το Brussels Group για την περίπτωση της Ελλάδας και τις υπηρεσίες της Κομισιόν για την περίπτωση της Βρετανίας- αλλά από τους πολιτικούς ηγέτες. Παρά δε το γεγονός ότι αριθμοί και νόμοι θα χρησιμοποιούνται συχνά και εκατέρωθεν ως «όπλα» εκβιασμού στην πορεία των σκληρών διαπραγματεύσεων, η τελική απόφαση θα φέρει ένα κεφαλαίο και ευδιάκριτο «Π», το οποίο και θα σφραγίσει ανεξίτηλα την Ευρώπη.

Εάν συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτό και αφήσουμε κατά μέρος τους «λαϊκισμούς» διάφορων αναλυτών, τότε οφείλουμε να πούμε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη, προτού πάρουμε θέση και αποφανθούμε για τις πιθανότητες του ενός ή του άλλου σεναρίου. Έτσι, από την πλευρά των ισχυρών της Ευρώπης και κυρίως της Γερμανίας, τα ουσιαστικά ερωτήματα που τίθενται (έστω κι αν δεν λέγονται πάντοτε ανοιχτά) είναι δύο.

Πρώτον, εάν η Ε.Ε. και η Ευρωζώνη -στη σημερινή τους μορφή ή με ορισμένες σοβαρές αλλαγές- αποτελούν εκείνα τα πολιτικά και οικονομικά οικοδομήματα που ανταποκρίνονται στα συμφέροντα της χώρας, η οποία είναι σήμερα η αναμφισβήτητη ηγεμονική δύναμη στην Ευρώπη.

Εφόσον δε η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι καταφατική, τίθεται αυτομάτως το δεύτερο: Έχουν θέση σε μια Ε.Ε. και μια Ευρωζώνη, όπως τις φαντάζονται οι Γερμανοί, χώρες όπως η Ελλάδα και η Βρετανία -με τη μεν να είναι αδύναμη, χρεοκοπημένη και υπό καθεστώς διαρκούς επιτήρησης και τη δε μια ενοχλητικά ισχυρή, η οποία θα επιμένει να ακολουθεί πάντα τον δικό της δρόμο και να γράφει στα παλιά της τα υποδήματα το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες;

Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι Γερμανοί θα λάβουν τις αποφάσεις τους, είτε τώρα είτε αργότερα, με βάση τις απαντήσεις που θα δώσουν σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα. Το ίδιο θα κάνουν και οι Βρετανοί. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Ελλάδα, τόσο η οικονομική και πολιτική της ελίτ όσο και η κοινωνική πλειοψηφία. Θα κοιτάξουν το πρόβλημα κατάματα ή θα υπεκφεύγουν διαρκώς, αναπαράγοντας τον προαιώνιο ραγιαδισμό τους;

διαβάστε περισσότερα...

Mειώσεις μισθών στην TτE για τους υψηλόμισθους

Kλιμακωτές μειώσεις μισθών έως και το 2018 για τους υψηλόμισθους (με αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ) υπαλλήλους, κατάργηση από την 1/1/2016 του επιδόματος ισολογισμού και εθελοντική παροχή τρίωρης εργασίας την εβδομάδα προβλέπει η νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας τριετούς διάρκειας που υπέγραψαν η διοίκηση της Tράπεζας της Eλλάδος και ο Σύλλογος Yπαλλήλων.Mε τη σύμβαση -που έχει διάρκεια έως τις 30 Aπριλίου του 2018- τα δύο μέρη διαπιστώνουν την ανάγκη «ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας της τράπεζας ιδιαίτερα στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία» και συνέχισης της εφαρμογής μέτρων για την περαιτέρω προσαρμογή του μισθολογικού κόστους, επιπλέον εκείνων που είχαν συμφωνηθεί στην τριετία 2012-2015 και μείωσαν κατά 18,5%, σε ετήσια βάση, το μισθολογικό κόστος.

Oι μειώσεις
Oι περικοπές, με βάση τη σύμβαση, ξεκινούν από αυτό τον μήνα και έχουν ως εξής:

[1] Oι εργαζόμενοι με αποδοχές πάνω από 2.000 ευρώ παραιτούνται φέτος από την είσπραξη ποσοστών 2,5% για μεικτές αποδοχές από 2.001 ευρώ - 3.000 ευρώ, 3,5% από 3.001 ευρώ - 4.000 ευρώ, 5% για αποδοχές από 4.001 ευρώ - 5.000 ευρώ και 7% για αποδοχές πάνω από 5.001 ευρώ. Oι περικοπές το 2016 θα γίνουν σε όσους λαμβάνουν αποδοχές από 3.001 ευρώ - 4.000 ευρώ (-1,5%), 4.001 ευρώ - 5.000 ευρώ (-3%) και πάνω από 5.001 ευρώ (-5%). Tο 2017 και το 2018 μειώσεις θα γίνουν μόνο στις αποδοχές που θα ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ (-2% από 1/1/2017 - 31/12/2017 και μείωση 1% από την 1/1/2018 έως και τις 30/4/2018). Παρά τις μειώσεις δεν θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν, ούτε οι όποιες παροχές (θα υπολογίζονται επί των αποδοχών πριν από τις περικοπές).

[2] Kαταργείται από την 1/1/2016 το επίδομα ισολογισμού με τη συμφωνία να μην ισχύει για το προσωπικό της τράπεζας ακόμη κι αν θεσμοθετηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. κλαδική σύμβαση).

[3] Διατηρείται για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης «η εκούσια προσφερόμενη από το προσωπικό τρίωρη επιπλέον εβδομαδιαία εργασία κατανεμημένη καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή». Tα μέρη επιβεβαιώνουν, πάντως, την ανάγκη στελέχωσης της τράπεζας.

[4] Kαταργείται η καταβολή επιδόματος («παιδικής μέριμνας») για τις γιορτές Xριστουγέννων και Πάσχα.

[5] Kαταργούνται θυρίδες που διατηρούνται (σε ενοικιαζόμενα κτίρια) σε διάφορες πόλεις της χώρας (με πρόβλεψη για μεταφορά των υπαλλήλων σε κοντινά καταστήματα) και διατηρείται ο περιορισμός κατά 50% των υπερωριών στις περιφερειακές μονάδες των πρακτορείων ανά εργαζόμενο και θέση (ο Σύλλογος δήλωσε επιφύλαξη ως προς το συγκεκριμένο όρο, υπογραμμίζοντας στη σύμβαση ότι πρόκειται για περικοπή σταθερά καταβαλλόμενης παροχής, δηλαδή μέρους τακτικών αποδοχών).

διαβάστε περισσότερα...

«Σαρώνει» η ελαστική και προσωρινή απασχόληση

Μόνο το ένα τέταρτο των εργαζομένων σε όλο τον πλανήτη διαθέτει μια σταθερή σχέση εργασίας.Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ακόμη και ανάμεσα στους εργαζομένους που είναι μισθωτοί -αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% επί του συνόλου- λιγότεροι από τους μισούς διαθέτουν συμβόλαιο σταθερής εργασίας. Από την άλλη, το 60% δεν καλύπτονται από κανενός είδους συμβόλαιο, με την πλειοψηφία να είναι είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε να συνεισφέρουν σε οικογενειακές επιχειρήσεις, ειδικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Αυτά είναι ορισμένα από την έκθεση της Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), με τίτλο «Παγκόσμια Απασχόληση και Κοινωνικές Προοπτικές», η οποία περιέχει στοιχεία από χώρες που καλύπτουν το 84% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Στην έκθεση επισημαίνονται οι δυσμενείς επιπτώσεις που έχει για τις εργασιακές σχέσεις η κρίση που ξέσπασε το 2008, κάτι που αποτυπώνεται ανάγλυφα στο γεγονός ότι την πενταετία 2009-'13, η αύξηση των θέσεων μερικής απασχόλησης ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εκείνων που χαρακτηρίζονται από καθεστώς πλήρους απασχόλησης -ενώ ταυτόχρονα, διευρύνθηκε και το εισοδηματικό χάσμα ανάμεσα στις δύο κατηγορίες.

Πρόκειται, μάλιστα, για μια τάση η οποία είναι εμφανής και έντονη και στον ανεπτυγμένο κόσμο, της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης. Το αποδεικνύουν, άλλωστε, τα περίφημα «mini-jobs» στη Γερμανία, τα «zero-hours con-tracts» (συμβόλαια μηδενικών ωρών) στη Βρετανία και οι θέσεις «on-call» (δουλειά κατά περίπτωση, όταν υπάρχει ανάγκη) στην Ολλανδία.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο διάστημα, διαπιστώνεται ότι το πλαίσιο προστασίας της εργασίας έχει σε γενικές γραμμές συρρικνωθεί, διαβρώνοντας το μεταπολεμικό μοντέλο της Γηραιάς Ηπείρου.

«Η τάση που διαπιστώνεται, για μετάβαση από τις παραδοσιακές σχέσεις εργασίας σε πιο προσωρινές μορφές σχετίζεται σε πολλές περιπτώσεις με την αύξηση των ανισοτήτων και των ποσοστών φτώχειας σε πολλές χώρες», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ILO, Γκάι Ράιντερ. Πρόσθεσε δε ότι ο τάσεις αυτές ενέχουν τον κίνδυνο ενός αέναου κύκλου αδύναμης ζήτησης σε διεθνές επίπεδο και αργής δημιουργίας θέσεων εργασίας, ο οποίος έχει σφραγίσει την παγκόσμια οικονομία και αρκετές αγορές εργασίας κατά την περίοδο μετά την κρίση».

Καταστροφή για την ασφάλιση
Η μη σταθερή απασχόληση αποδεικνύεται καταστροφική και για τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς μειώνει δραματικά τα έσοδά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τον ILO, ενώ στο 80% όσων διατηρούν μια σταθερή σχέση εργασίας αναλογούν ασφαλιστικές εισφορές, αυτό ισχύει για τους μισούς (51%) όσων εργάζονται με βάση συμβόλαια ορισμένου χρόνου και μόλις για το 16% των αυτοαπασχολούμενων.

Παγκοσμιοποιημένη αγορά
Με βάση τα στοιχεία από 40 χώρες, που αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνολικού εργατικού δυναμικού, 453 εκατ. άνθρωποι εργάζονται στις λεγόμενες »παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού« (global supply chains), έναντι 296 εκατ. το 1995. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτουν θέσεις οι οποίες αφορούν αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται ή καταναλώνονται σε άλλες χώρες από αυτές στις οποίες βρίσκονται οι συγκεκριμένες θέσεις.

17% είναι το ποσοστό των εργαζομένων με μερική απασχόληση, που φτάνει το πολύ τις 30 ώρες εβδομαδιαίως (24% για τις γυναίκες και 12,4% για τους άντρες)
3,7 τρισ. δολάρια εκτιμάται ότι είναι το κόστος για την παγκόσμια οικονομία από το «χάσμα» στις θέσεις εργασίας, ποσό που ασφαλώς αφαιρείται από την κατανάλωση
485 δισ. δολάρια έχουν αφαιρεθεί από το συνολικό κόστος εργασίας στις χώρες της Ε.Ε. κατά την πενταετία 2009-'13.
διαβάστε περισσότερα...

EΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Aπόφαση για τα διοικητικά πρόστιμα

Δικαστικός «φραγμός» στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων με τη μορφή χρηματικού προστίμου στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί η έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης βάζει το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο.Mε μια απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 30 Aπριλίου, τα υπέρογκα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω του ύψους τους είναι ιδιαίτερα σοβαρά με σημαντικές συνέπειες για τους προσφεύγοντες και μολονότι προέρχονται από τον διοικητικό μηχανισμό επιβολής κυρώσεων έχουν ποινικό χαρακτήρα. Eτσι, ναι μεν οι δύο διαδικασίες (ποινική και διοικητική) δεν εμποδίζονται να κινηθούν παράλληλα, όμως, για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει όταν η πρώτη απόφαση οριστικοποιείται -οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή- να παύει η δεύτερη.

Δηλαδή όταν το διοικητικό δικαστήριο διαπιστώνει ότι η διαδικασία στα ποινικά δικαστήρια έχει ολοκληρωθεί με αμετάκλητη απόφαση, υποχρεούται να ακυρώσει το πολλαπλό τέλος που επιβλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές. H απόφαση του Eυρωπαϊκού Δικαστηρίου εκδόθηκε με αφορμή την υπόθεση «Kαπετάνιος και λοιποί κατά Eλλάδος».

διαβάστε περισσότερα...

Η καταβολή της 13ης σύνταξης... next year - Αναβολή του μέτρου για χιλιάδες συνταξιούχους

H απαίτηση των δανειστών να μην υπάρξουν μέτρα που επιβαρύνουν δημοσιονομικά την ελληνική οικονομία, θυσιάζει μια ακόμη προεκλογική εξαγγελία.Όπως είπε μιλώντας στο Mega ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κορωνάκης οι δανειστές αμφισβητούν ότι η Ελλάδα έχει τους πόρους για να δώσει τη 13η σύνταξη και έτσι είναι πολύ πιθανό και αυτή η εξαγγελία να πάει πίσω έναν χρόνο όπως και οι εξαγγελίες για τον κατώτατο μισθό ή τον ΕΝΦΙΑ.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά υπήρξαν σκέψεις για αντικατάσταση της 13η σύνταξης με επίδομα. Στη συνέχεια υπήρξε σκέψη το επίδομα (δεν ειπώθηκε ποσό) να δοθεί σε όσους λαμβάνουν σύνταξη ως 500 ευρώ.

διαβάστε περισσότερα...

ΟΔΔΗΧ Στα 312,701 δισ. ευρώ το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το α΄ τρίμηνο

Στα 312,701 δισ. ευρώ ανήλθε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015, σημειώνοντας πτώση από τα επίπεδα των 324,127 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2014.Τα στοιχεία για την πορεία του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου στις 31 Μαρτίου 2015 ανέρχονταν σε 796,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,574 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

διαβάστε περισσότερα...

Βαρουφάκης: Προτεραιότητα η πληρωμή μισθών και συντάξεων

O υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Γιάνης Βαρουφάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα έδινε προτεραιότητα στην καταβολή των συντάξεων και των μισθών τον επόμενο μήνα στην περίπτωση που δε διέθετε επαρκή κεφάλαια προκειμένου να τα πληρώσει όπως επίσης και τις υποχρεώσεις της προς τους διεθνείς δανειστές.«Εάν μπορούμε, την 5η Ιουνίου, να πληρώσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να καταβάλλουμε τις συντάξεις και τους μισθούς όπως επίσης και τις άλλες υποχρεώσεις που έχουμε προς τους εσωτερικούς πιστωτές, θα το κάνουμε. Εάν όχι, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα» είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης στο δελτίο του βρετανικού δικτύου Channel 4.

διαβάστε περισσότερα...

Τζ. Σόρος: Υπάρχει κίνδυνος ενός νέου παγκοσμίου πολέμου!

Παρέμβαση που θα συζητηθεί, κάνει ο δισεκατομμυριούχους γκουρού των αγορών, Τζόρτζ Σόρος ο οποίος επισείει τον κίνδυνο ενός νέου παγκοσμίου πολέμου.Σύμφωνα με το MarketWatch, η οικονομία είναι στο προσκήνιο αυτής της αναταραχής και πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία και την υγεία της κινεζικής οικονομίας.

Ο Σόρος μιλώντας σε συνέδριο του Bretton Woods στην Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι «έάν υπάρξει κάποια σύγκρουση της Κίνας με έναν στρατιωτικό σύμμαχο των ΗΠΑ, όπως η Ιαπωνία, τότε δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι θα φτάναμε στο κατώφλι ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου

Εάν εκτροχιαστούν οι προσπάθειες της Κίνας να κάνει τη μετάβαση από μια εξαγωγική οικονομία σε μια οικονομία που θα οδηγείται από την εγχώρια ζήτηση, υπάρχει η "πιθανότητα" οι ηγέτες της Κίνας να καλλιεργήσουν μια εξωτερική σύγκρουση για να κρατήσουν ενωμένη τη χώρα και να διατηρήσουν την εξουσία.

Ο δισεκατομμυριούχος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν "μια μεγάλη παραχώρηση" και να επιτρέψουν στο νόμισμα της Κίνας να ενταχθεί στο καλάθι νομισμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει το γουάν ανταγωνιστή του αμερικανικού δολαρίου ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Σε αντάλλαγμα, η Κίνα θα πρέπει να κάνει από την πλευρά της μεγάλες παραχωρήσεις για να αναμορφώσει την οικονομία της, όπως είναι η αποδοχή του κράτους δικαίου, δήλωσε ο Soros.

Με το να επιτραπεί στο κινεζικό γουάν να είναι ένα νόμισμα της αγοράς θα δημιουργηθεί μια "δεσμευτική σχέση" μεταξύ των δύο συστημάτων.

Μια συμφωνία σε αυτές τις γραμμές θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, δήλωσε ο Soros, ωστόσο η εναλλακτική είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη.

"Χωρίς μια συμφωνία, υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος η Κίνα να ευθυγραμμιστεί πολιτικά και στρατιωτικά με τη Ρωσία και μετά η απειλή του τρίτου παγκόσμιου πολέμου γίνεται πραγματική, άρα αξίζει να δοκιμάσουμε", υπογράμμισε.


διαβάστε περισσότερα...

«Καταπέλτες» κατά του Ακη, Βάσω Παπανδρέου και Γιάννος Παπαντωνίου

Με την έκφραση της λύπης της για τον 'Ακη Τσοχατζόπουλο αλλά και για το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε την κατάθεση της στη δίκη του πρώην υπουργού για τις παράνομες αμοιβές από εξοπλιστικά προγράμματα η κ. Βάσω Παπανδρέου.Η μάρτυρας, πρώην υπουργός, χωρίς να κοιτάξει τον άλλοτε σύντροφό της στο ΠΑΣΟΚ που καθόταν στο εδώλιο, ανέφερε εξεταζόμενη από την Πολιτική Αγωγή πως δεν ξέρει μεν αν όντως δωροδοκήθηκε ο κατηγορούμενος και επικαλούμενη αποφάσεις της γερμανικής Δικαιοσύνης συμπλήρωσε πως "μερικά πράγματα αποδεικνύονται και αποδείχθηκαν". Τόνισε επίσης πως "αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πληρώσει πολύ ακριβά την υπόθεση Τσοχατζόπουλου". Λίγο πριν είχε αναφέρει πως την «μίζα» δεν την πληρώνει η εταιρεία "την μίζα την πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι".

Σε ερώτηση της υπεράσπισης του κ. Τσοχατζόπουλου αν αιφνιδιάστηκε με την υπόθεση της δωροδοκίας η πρώην υπουργός απάντησε: "Αιφνιδιάστηκα. Αν είναι αλήθεια όλα αυτά γίνομαι έξω φρενών. Γιατί εγώ έδωσα όλη μου την ζωή όπως και ο λαός. Όταν βλέπεις ότι καταρρέει όλη σου η ζωή είναι πολύ σημαντικό. Αν αληθεύουν όλα αυτά είναι φρικιαστικά. Όλη η πρωτόδικη απόφαση κάπου στηρίχθηκε, εκτός κι αν έχουμε Δικαιοσύνη για πέταμα. Εάν τότε (σσ ως μέλος του ΚΥΣΕΑ) ήξερα ότι υπήρχαν μίζες προφανώς και δεν θα το ψήφιζα".

Απαντώντας στην τοποθέτηση και στις ευχαριστίες που θέλησε να της εκφράσει ο ίδιος ο κατηγορούμενος γιατί ήρθε στο δικαστήριο, η κ. Παπανδρέου που και πάλι απέφυγε να τον κοιτάξει του είπε σε αυστηρό τόνο:

- Β. Παπανδρέου: Κύριε Τσοχατζόπουλε δεν κατηγορείστε για τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ, ούτε για τη διαδικασία, αλλά για δωροδοκία...

- Α. Τσοχατζόπουλος: Αυτό είναι άλλο θέμα...

- Β. Παπανδρέου: Για την υλοποίηση (σσ των συμβάσεων) κατηγορείστε.

- Α. Τσοχατζόπουλος: Εγώ έχω άλλη άποψη , καμία δωροδοκία δεν υπήρξε.

- Β. Παπανδρέου: Μακάρι να είναι ψέματα. Λυπάμαι πάρα πολύ για εσένα και το ΠΑΣΟΚ, λυπάμαι αφάνταστα.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε μετά την κ. Παπανδρέου ο κ. Γιάννος Παπαντωνίου ο οποίος είχε διαδεχθεί τον 'Ακη Τσοχατζόπουλο στο υπουργείο Άμυνας. Ο μάρτυρας χαρακτήρισε την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση για τον πρώην υπουργό και συγκατηγορουμένους του "φοβερή και συνταρακτική" συμπληρώνοντας πως αν και δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση, έχει ειδικό βάρος η πρώτη απόφαση.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, όταν διαδέχθηκε τον κ. Τσοχατζόπουλο στο ΥΕΘΑ αντιμετώπισε τεράστια εκτίναξη των δαπανών σε σημείο τόσο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: "Είχαμε παγκόσμιο ρεκόρ μαζί με το Ισραήλ και την Αμερική. Υπήρχε μεγάλο άνοιγμα σε εξοπλισμούς , το οποίο όπως σωστά μου είπε ο κ. Σημίτης έπρεπε να κοπεί. Για τον λόγο αυτό όταν ανέλαβα το ΥΕΘΑ εισηγήθηκα δραστικές περικοπές στο αμέσως επόμενο πρόγραμμα".

Ο κ. Παπαντωνίου τόνισε πως από την Εξεταστική δεν είχε προκύψει κανένα στοιχείο για δωροδοκίες στην προμήθεια των TOR Μ1. Αναφέρθηκε ακολούθως σε "ανωμαλία" στην εκτέλεση της σύμβασης για τα αντισταθμιστικά της αγοράς των συγκεκριμένων ρωσικών όπλων την οποία ο ίδιος έλυσε πολιτικά: "Μόλις έλαβα γνώση αυτής της ανωμαλίας για τα αντισταθμιστικα, πήγα στη Ρωσία και ήρθα σε συνεννόηση με τον ομόλογό μου, τον κ. Ιβανόφ. Αμέσως αντικατέστησε την εταιρεία που είχε κάνει τη λαμογιά με μια άλλη που έκανε τα αντισταθμιστικά. Η Ρωσία πλήρωσε δυο φορές. Υπήρξε μια τεράστια απάτη. Επέλεξα την πολιτική λύση. Είδα ότι τα αντισταθμιστικά δεν εκτελούνταν, άρα η Ελλάδα δεν εισέπραττε αυτά που έπρεπε να εισπράξει".

Η διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του κ. Παπαντωνίου, συνεχίστηκε με την υποβολή αίτησης αποφυλάκισης της Βίκυς Σταμάτη που βρισκόταν και στην σημερινή διαδικασία. Ο συνήγορος της κ. Σταμάτη είπε στους δικαστές πως η εντολέας του ζητά την αποφυλάκιση της, είτε με βραχιολάκι, είτε με όποιους όρους κρίνει το Δικαστήριο. Όπως ανέφερε ο κ. Φρ. Ραγκούσης: "Έχουμε αυτοκτονικό ιδεασμό, έχουμε ένα παιδί που δεν μπορούμε να το σφίξουμε στην αγκαλιά μας. Δεν θέλουμε να βγαίνουμε έξω δεν θέλουμε να διασκεδάσουμε. Το μόνο αίτημά μας είναι να πηγαίνουμε το παιδί στο σχολείο και να το παίρνουμε το μεσημέρι".

Ο συνήγορος είπε πως η εντολέας του "έζησε την ζωή που της προσέφερε ο 'Ακης Τοχατζόπουλος" και πως αν έφταιξε είναι διατεθειμένη να τα επιστρέψει όλα πίσω. Αναφέρθηκε επίσης στο διάστημα μετά την απόδραση και επιστροφή της κ. Σταμάτη στο ψυχιατρείο λέγοντας πως η κατηγορουμένη αντιμετώπισε "μία άνευ προηγουμένου εχθρότητα ακόμη και από το προσωπικό του ψυχιατρείου. «Ακόμη και οι καθαρίστριες περνούσαν έξω από το δωμάτιό της και έβριζαν. ...Πλέον, η κυρία Σταμάτη αδυνατεί να εξέλθει από το κελί της. Ακόμη και αυτός που βίασε το παιδί του έχει το δικαίωμα να κάνει λίγα βήματα προαυλισμού... Ζει την απόλυτη εχθρότητα... Και αυτό ενώ ζήτησε να μη τιμωρηθεί κανείς λέγοντας ότι η ίδια έφταιγε για την απόδραση».

Η ίδια η κ. Σταμάτη ανέφερε στους Εφέτες : "Είναι μεγάλο κατόρθωμα που ήρθα εδώ και σήμερα και τις προηγούμενες φορές. Μην ξεχνάτε ότι είμαι 522 μέρες στο ψυχιατρείο και 1,5 χρόνο στις φυλακές Κορυδαλλού".

Η κατηγορουμένη θα τοποθετηθεί επί του αιτήματος της στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου στις 27 Μαίου.

διαβάστε περισσότερα...
website counter
friend finderplentyoffish.com