Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

«Ξεκλείδωσαν» ενισχύσεις 388,7 εκατ.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014 - 2020, οι πόροι του οποίου ανέρχονται σε 388.777.914 ευρώ.Έτσι, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τις προσκλήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου για ενισχύσεις στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης προϊόντων, του εκσυγχρονισμού μονάδων και σκαφών κλπ. Το ΕΠΑλΘ 2014 - 2020 οικοδομείται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες: αλιείας, τον τομέα υδατοκαλλιέργειας, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και την ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com