Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

H "ακτινογραφία" του stress test για τις τράπεζες

Την καλύτερη θέση από πλευράς κεφαλαιακών αναγκών μοιράζονται Alpha Bank και Eurobank στο αποτέλεσμα του stress test της ΕΚΤ, καθώς η μεν Alpha Bank παρουσιάζει τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες από όλες τις τράπεζες με βάση το βασικό σενάριο, ενώ η Eurobank έχει τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες με βάση το δυσμενές.Ειδικότερα, οι κεφαλαιακές ανάγκες ανά τράπεζα διαμορφώνονται ως εξής:

Alpha Bank: 263 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 2,743 δισ. ευρώ στο δυσμενές

Eurobank: 339 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 2,122 δισ. ευρώ στο δυσμενές

Εθνική: 1,576 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 4,6 δισ. στο δυσμενές

Πειραιώς: 2,213 δισ. στο βασικό σενάριο και 4,933 δισ. στο δυσμενές

Η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες, καθώς επιβαρύνθηκε από το γεγονός ότι από την αρχή της κρίση ήταν πρωταγωνιστής στη μεγάλη αναδιάρθρωση και την συγκέντρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Το ότι η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει καινοτομίες και κρίσιμους για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας κλάδους (βλ. ξενοδοχεία, ακτοπλοΐα, ενέργεια, τεχνολογία) και προχώρησε στην απόκτηση άλλων τραπεζών που δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να συνεχίζουν μέσα στην πορεία της ελληνικής Οικονομίας υπό συνθήκες μεγάλης κρίσης, είχε το "τίμημά" του, όπως αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα του stress test της ΕΚΤ.

Επικεντρωμένη στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (οι οποίες απασχολούν και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων, περίπου 1,5 εκατ. εργαζόμενους) σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Τράπεζα Πειραιώς "επλήγη" κατά την αξιολόγησή της από την μεθοδολογία των φετινών stress tests, η οποία θεώρησε πολύ υψηλού κινδύνου τα δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν με τη μεθοδολογία αυτή περισσότερα νέα κεφάλαια προς άντληση, με δεδομένο ότι η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει με διαφορά πολύ μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ( περίπου 40% μερίδιο αγοράς). Χαρακτηριστικό στοιχείο για τη μεθοδολογία των φετινών stress tests είναι ότι, τα ενέχυρα που έχουν δοθεί στις τράπεζες από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τα δάνειά τους, "κουρεύτηκαν" τόσο δραματικά που οι αξίες των ενεχύρων φέτος αποτιμήθηκαν στο 12-15% των αντίστοιχων αξιών του 2008-2009.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, ως μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, έχει σαφώς μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων έναντι των άλλων τραπεζών, ξεπερνώντας από μόνη της το 30% της εγχώριας αγοράς. Αναλογικώς λοιπόν, προκύπτουν και μεγαλύτερες νέες κεφαλαιακές ανάγκες, μετά από τα stress tests. Άλλωστε, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες αναδιάρθρωσης της οικονομίας που γέννησε η κρίση, τα τελευταία 3 χρόνια η Πειραιώς απορρόφησε άλλες 6 τράπεζες, με διαφορετικά χαρτοφυλάκια δανείων και πιστωτικών κριτηρίων και διαφορετική έως τότε διοικητική στρατηγική.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς, πριν από 2 χρόνια, αποπλήρωσε προς το ελληνικό Δημόσιο τις προνομιούχες μετοχές που είχε λάβει ως κεφαλαιακή ενίσχυση το 2008, με το ξέσπασμα της κρίσης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στήριξης προς όλες τις τράπεζες. Τα κεφάλαια αυτά δεν έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από όλες τις τράπεζες. Η Τράπεζα Πειραιώς τα επέστρεψε αποπληρώνοντας εγκαίρως την υποχρέωσή της, ύψους €750εκατ. Εάν δεν είχαν επιστραφεί, οι κεφαλαιακές ανάγκες θα ήταν σήμερα μικρότερες κατά €750εκατ, αλλά η συμμετοχή του Δημοσίου στα κεφάλαιά της μεγαλύτερη.

Σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank τονίζει ότι κατέγραψε σημαντική επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση 2015 που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρά τα υψηλά ελάχιστα όρια στους Δείκτες Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών Ευρώ 940 εκατ. στο Δημόσιο το 2014, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω την ποιότητα των κεφαλαίων. "Το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ανήλθε σε Ευρώ 1.746 εκατ. και οφείλεται πρωτίστως σε Προβλέψεις από τη Συλλογική Αξιολόγηση Δανείων και δευτερευόντως στον Έλεγχο των Φακέλων Πιστοδοτήσεων, τα οποία αναλογούν σε 52% και 30% αντιστοίχως επί του συνολικού αποτελέσματος" καταλήγει η ανακοίνωση.

Εξάλλου, κύκλοι της Eurobank υπογραμμίζουν ότι η έκβαση της Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment=AQR+Stress Test) της ΕΚΤ για τη Eurobank, την ανέδειξε ως την ανθεκτικότερη ελληνική τράπεζα με τις χαμηλότερες συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με την εντυπωσιακή της επίδοση στα stress test του 2015, η Eurobank κατάφερε μια πλήρη αντιστροφή της εικόνας και της θέσης της (συγκριτικά με τις ασκήσεις του 2013 και 2014) ως η Τράπεζα με ελάχιστο κεφαλαιακό έλλειμμα στο βασικό σενάριο της άσκησης και με τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο. Παράλληλα, υπογραμμίζουν πως το αποτέλεσμα του βασικού σεναρίου των stress test, όπου η Eurobank παρουσιάζει πολύ μικρές κεφαλαιακές ανάγκες, επιβεβαιώνει ότι η Τράπεζα παρέμεινε ανθεκτική κεφαλαιακά παρά το σοκ που υπέστη η ελληνική οικονομία και τις απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις από την επιβολή των capital controls το καλοκαίρι.

Επιπλέον, επισημαίνουν ότι η Eurobank θα επιδιώξει τη μέγιστη συμμετοχή και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων υψηλής ποιότητας, απευθυνόμενη στους υφιστάμενους καθώς και σε νέους ιδιώτες μετόχους με στόχο την πλήρη κεφαλαιακή της θωράκιση. Η προσπάθεια αυτή ξεκινάει με αφετηρία τη διαχείριση των στοιχείων Παθητικού της (LME) ύψους 877 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο από μόνο του υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου. Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα θα είναι σε θέση απερίσπαστα να προχωρήσει στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πέραν των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η αξιολόγηση που διενήργησε η ΤτΕ για λογαριασμό της ΕΚΤ στην Attica Bank, έδειξε ότι η τελευταία παρουσιάζει κεφαλαιακές ανάγκες 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1,021 εκατ. ευρώ στο δυσμενές, χωρίς όμως να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της Τράπεζας. Εντός μιας εβδομάδας, η Τράπεζα Αττικής θα υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς με ποιο τρόπο θα καλυφθεί η υστέρηση αυτή. Το σχέδιο θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να προκύψουν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες και η Τράπεζα Αττικής να προχωρήσει στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com