Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο - Τι προβλέπει

Κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα πρώτα προαπαιτούμενα ώστε να ξεκλειδώσει η δόση των 2 δισ. καθώς και των 10 δισ. για τις τράπεζες.Το πολυνομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφιστεί μέχρι την Πέμπτη το βράδυ και προβλέπει μεταξύ άλλων φόρο 40 ευρώ ανά εκατόλιτρο για τα κρασιά καθώς και αλλαγές στις 100 δόσεις. Επίσης περιέχει ρυθμίσεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αλλαγές υπάρχουν και σε ότι αφορά τη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τον περιορισμό της νοσοκομειακής δαπάνης, για την κοινοποίηση στοιχείων του κράτους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενώ περιορίζει σε 2 έτη (από 5 σήμερα) την θητεία της ΓΓΔΕ. Προβλέπει επίσης τις αλλαγές για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, τις αλλαγές στις 100 δόσεις, τις θεσμικές παρεμβάσεις στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και όλα τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα της συμφωνίας με τους δανειστές.

Ακόμη ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δεν θα έχει πενταετή θητεία αλλά διετή με δικαίωμα ανανέωσης για ένα ακόμη έτος.

Δυσάρεστη έκπληξη αποτελεί το «κούρεμα» της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που θα προστατεύεται από τους πλειστηριασμούς. Συγκεκριμένα

Η πρώτη κατηγορία είναι οι οικονομικά ευάλωτοι δανειολήπτες, οι οποίοι εφόσον κάνουν αίτηση υπαγωγής και δεν επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός τότε το δικαστήριο αν υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία θα μπορεί να αποφασίζει τη δημοπρασία της πλην της κύριας κατοικίας. Θα αποφεύγουν τον πλειστηριασμό της αν η αντικειμενική της αξία είναι μέχρι 120.000 ευρώ για τον άγαμο, 160.000 ευρώ για το ζευγάρι και 200.000 ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια. Επίσης, το μικτό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.180 ευρώ για έναν άγαμο, τις 13.917 ευρώ για ένα ζευγάρι και τις 20.639 ευρώ για μία οικογένεια με δύο ενήλικες και δύο παιδιά. Τα όρια προσαυξάνονται κατά 3.361 ευρώ ανά παιδί. Αν η νέα δόση που αποφασίζει το δικαστήριο δεν καλύπτεται από το εισόδημα του νοικοκυριού τότε το κράτος θα καλύπτει τη διαφορά. Μάλιστα για το 2016 έχει προβλεφθεί κονδύλι 100 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη κατηγορία δανειοληπτών που μπορεί να αποζητήσει τη δικαστική διευθέτηση των οφειλών και την προστασία της κύριας κατοικίας τους είναι όσοι έχουν σπίτι με αντικειμενική αξία μέχρι 180.000 ευρώ για τον άγαμο, 220.000 ευρώ για το ζευγάρι και 260.000 ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια. Επίσης το μικτό φορολογητέο εισόδημα να μην ξεπερνά τις 13.906 ευρώ για τον άγαμο, 23.569 ευρώ για το ζευγάρι και 35.086 ευρώ για την οικογένεια με δύο παιδιά. Τα όρια προσαυξάνονται κατά 5.714 ευρώ ανά παιδί.

ΤΟ ΤΧΣ
H μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου γίνεται σε ανεξάρτητο φορέα, διακριτό από το νομικό πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου. Η διάκριση αυτή είναι αναγκαία καθώς το Ταμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει οριστεί εγγυητής έναντι του ΕΤΧΣ (Ευρωπαϊκό Ταμείο) βάσει της δεύτερης δανειακής σύμβασης .
Τούτο σημαίνει πως η περιουσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (μετοχές τραπεζών και ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ) αποχτούν χαρακτήρα ευρωκρατικό.
Σε ότι αφορά τον τρόπο σύστασης και σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών των τραπεζών που λαμβάνουν ή έλαβαν στο παρελθόν κρατική ενίσχυση από το ΤΧΣ προβλέπεται η ανάγκη σημαντικής εμπειρίας σε σχετικούς τομείς σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ενώ ακόμη και για μη εκτελεστικά μέλη απαιτείται μία ειδική εμπειρία που θα τους επιτρέψει να ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς διαφάνειας δεν πρέπει να διορίζονται σε θέσεις διοίκησης τα λεγόμενα “Πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα” ενώ τέλος προάγεται η διαφάνεια και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων με υποχρεωτική δήλωση των οικονομικών διασυνδέσεων του μέλους με το πιστωτικό ίδρυμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των μελών αυτών αλλά και στην πρόβλεψη εξειδικευμένου και έμπειρου μέλους που θα ασχολείται αποκλειστικά στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Επίσης το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων χρηματοδοτείται από το ΤΧΣ ενώ οι τράπεζες θα λειτουργούν ως εγγυητές κατά το λόγο συμμετοχής τους είτε στο σκέλος εξυγίανσης είτε στο σκέλος εγγύησης καταθέσεων αντιστοίχως


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com