Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Σύνταξη από τον ΟΓΑ με χρόνια του Δημοσίου

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αναγνωρίζοντας τα χρόνια που έχουν εργαστεί στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ. Τη δυνατότητα προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο διοικητής του ΟΓΑ Θ. Μπακαλέξης ενεργοποιώντας σχετική διάταξη παλαιότερου νόμου.Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει προσληφθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή Ο.Τ.Α. με την ιδιότητα του μονίμου, εκτάκτου, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απασχολούμενος με ημερομίσθιο ή ποσοστά μέχρι την 31/12/1982, να μη θεμελιώνει με τον υπό αναγνώριση χρόνο δημόσιας υπηρεσίας συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο Δημόσιο, να μην έχει λάβει για τον υπό αναγνώριση χρόνο εφάπαξ παροχή ή αποζημίωση ή να μην του έχουν επιστραφεί οι εισφορές και να έχει ασφαλισθεί στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. Η ίδια δυνατότητα δίνεται και σε μέλη οικογενειών (συζύγους, τέκνα κ.λπ.) που δικαιούνται να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου του προστάτη τους (συζύγου, γονέα κ.λπ.) εφόσον ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας αφορά ασφαλισμένους ή συνταξιούχους που έχουν αποβιώσει και είχαν υπηρετήσει στο Δημόσιο.

Η αναγνώριση - εξαγορά μπορεί να γίνει για όσους μήνες ή και χρόνια υπάρχει προηγούμενη ασφάλιση και χρειάζεται ο ασφαλισμένος προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Ωστόσο, η εξόφληση θα γίνεται μόνο εφάπαξ με έκπτωση 10% (δεν προβλέπονται δόσεις) παρά το γεγονός ότι το συνολικό ποσοστό εισφοράς για σύνταξη είναι υψηλό (14% για το Δημόσιο και 7% για τον ασφαλισμένο) και τα χρήματα δεν θα επιστρέφονται σε περίπτωση που, εκ των υστέρων, περιέλθει σε γνώση του ΟΓΑ ότι η δημόσια υπηρεσία έχει αναγνωριστεί και από άλλο Ταμείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com