Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος

Οι αποφάσεις των επενδυτών σε ό,τι αφορά τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, τη διατήρηση ή/και την επέκτασή τους εντός της χώρας ή τη μετεγκατάστασή τους σε άλλες χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εν ισχύ φορολογικό σύστημα, ειδικότερα δε από τη σταθερότητά του.Άρα και με δεδομένο ότι το ασταθές φορολογικό περιβάλλον στη χώρα μας λειτουργεί αποτρεπτικά στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από ημεδαπούς αλλά κυρίως από αλλοδαπούς επενδυτές, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης και σταθεροποίησης του φορολογικού συστήματος, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μονάδων.

Στην περίπτωση αυτή, με δεδομένη τη μείωση του κόστους φορολογικής συμμόρφωσης που μπορεί να επιτευχθεί, θα μπορούμε να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος που θα οδηγήσει αρχικά σε ανάκαμψη και στη συνέχεια σε ανάπτυξη της οικονομίας.

Πέραν του φορολογικού συστήματος, ως παράγοντα προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης αλλά από μία σειρά άλλων παραγόντων που συνθέτουν ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, συνεπώς καθοριστική σημασία έχει η δημιουργία συνθηκών που δεν θα λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων στη χώρα μας, κατά τη σχεδίαση της αναπτυξιακής πολιτικής, πέραν των προσδοκώμενων μεγάλων επενδύσεων, πρέπει να δοθεί έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την άρση της γραφειοκρατίας και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Η εγχώρια μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση πρέπει να γίνει ανταγωνιστική, να αποκτήσει εξωστρεφή προσανατολισμό άρα να επεκταθεί σε νέες αγορές διατηρώντας όμως τη παραγωγική της λειτουργία και, τη δημιουργούμενη προστιθέμενη αξία, εντός της χώρας και όχι μεταφέροντας τις δραστηριότητές της σε άλλα κράτη με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς και γενικότερα πιο κατάλληλο επιχειρηματικό κλίμα. Αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ικανών να ανταγωνιστούν τα παραγόμενα σε άλλες χώρες προϊόντα και να επιβιώσουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Επίσης η χώρα μας θα μπορούσε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατευθύνοντας τους νέους στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της οικονομίας με νέες καινοτόμες καλλιέργειες για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στις διεθνείς αγορές αντί να τους αφήνει εγκλωβισμένους στην παγίδα των επιδοτήσεων, άρα να αυξήσει στοχευμένα τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα ο οποίος βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λίαν επιεικώς απαράδεκτα, για μια χώρα όπως η Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας απαιτούνται ριζικές αλλαγές στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο εξασφαλίζοντας ένα ελκυστικό οικονομικό περιβάλλον για την βελτίωση της επιχειρηματικότητας. Καθημερινά βλέπουμε παραδείγματα γύρω μας νέων ανθρώπων με καινοτόμες ιδέες και όρεξη για δημιουργία, που όχι μόνο δυσκολεύονται να βρουν κάποια στήριξη από τους αρμόδιους φορείς αλλά αντίθετα βρίσκουν συνεχώς εμπόδια. Η έλλειψη ουσιαστικών κινήτρων για τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων ή, η λανθασμένη εφαρμογή τους όταν αυτά υπάρχουν, είναι ένα από τα προβλήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Παράλληλα με τις ανωτέρω αλλαγές, ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει κύριο εργαλείο ανάπτυξης συμβάλλοντας στην αύξηση των εγχώριων αλλά και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com